Реферати українською » Психология » Пристосування (адаптація) дитини до школи


Реферат Пристосування (адаптація) дитини до школи

надає на успішність шкільного навчання.

Рівень розвитку деяких якостей (не всіх) надає пряме і безпосередній вплив успішність засвоєння програмного матеріалу. Такі якості називаються провідними УВК. На початку навчання у першому це:

> мотиви вчення;

> зоровий аналіз;

> здатність приймати навчальну завдання;

> вступні навички;

> графічний звичка;

> довільність регуляції діяльності;

> здатність учитися;

> вербальна механічна пам'ять.

Не названіучебно-важние якості також впливають на успішність засвоєння знань, але з безпосередньо, а опосередковано, взаємодіючи коїться з іншими УВК, які входять у структуру шкільної готовності.

Базові і ведуть УВК на початку шкільного навчання практично лише й самі. На розвиток цих якостей звернути особливу увагу з організацією діагностичної ікоррекционно-развивающей роботи з старшими дошкільнятами для підготовки їх до школи.

 


1.5ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологічна готовність, до навчання у шкільництві відбиває загальний рівень психічного розвитку, базові і ведутьучебно-важние якості одночасно є базовими в психічному розвитку старших дошкільнят. Отже, підготовка дитину до школи є одним із найважливіших завдань навчання і виховання дітей дошкільного віку, його виконання у єдності коїться з іншими завданнями дошкільної освіти дозволяє забезпечити цілісне гармонійний розвиток дітей цього віку.

Психічні якості й поліпшуючи властивості, що визначають готовність до школи, існують не ізольовано, а утворюють складні взаємозв'язку. Власне кажучи, у реальному діяльності" дитини виділити окреме психічне якість «в чистому вигляді» дуже складно. (Приміром, УВК «прийняття завдання» був із навчальними мотивами і розумовою розвитком дитини: щоб дитина прийняв завдання, поставлену педагогом, необхідно, щоб вона захотіла це, аби ця завдання відповідала його інтересам й потребам; до того ж час прийняття завдання передбачає необхідний цього рівень розвитку мислення (розуміння, що треба робити), деяких знань і умінь, довільності, тобто. здібності утримувати увагу до виконання завдання. УВК «вступні навички» (певний запас знань і умінь, необхідний початку систематичного шкільного навчання) безпосередньо з мотивами вчення, здатністю приймати навчальну завдання й довільно керувати своєю діяльністю, з рівнем розвитку вербальної пам'яті та здібністю до узагальнень.

Крім безпосередніх зв'язків, існує опосередковане взаємодія УВК через зв'язки з іншими якостями. Наприклад, здатність приймати завдання опосередковано пов'язані з вербальної пам'яттю через мотиви вчення, і вступні навички. Можна простежити взаємозв'язок харчування та від іншихучебно-важних якостей.

Отже, психічні якості і їхні властивості, що визначають готовність до школи, існують не ізольовано, а тісно взаємозв'язані й утворюють структуру психологічної, готовності до навчання у шкільництві.

Коли говорять про «структурі», то мають на увазі деяку цілісність, елементи якої пов'язані один з одним належним чином, у своїй важливі й зв'язку елементів, та його особливості. «Система» - це теж структура, а більш досконала. Вона налаштована досягнення певної виховної мети. У цьому успішність функціонування системи та досягнення цієї мети визначаються й не так окремими її елементами, скільки характером їх взаємозв'язків і взаємодій. Чим витонченіша організація елементів, ніж тісніше їх взаємозв'язки, тим ефективніші «працює» система.

На початку шкільного навчання успішність засвоєння знань великою мірою залежить від рівня розвитку окремих індивідуальних якостей дитини: мотивів вчення, здібності приймати завдання й т.д. (див. перелік провідних УВК). Вони, ясна річ, взаємопов'язані (все психічні функції однак пов'язані одне з одним), але зв'язку ці у дошкільних напрямах, утримання і організація яких дотримуються від забезпечення і організації навчальної діяльність у школі. Тому структура індивідуальних якостей дитини на початок шкільного навчання ще замало пристосована для вчення. І лише процесі, під керівництвом вчителя, внаслідок засвоєння знань і умінь, і найбільш навчальної діяльність у вихідної структуріиндивидуально-психологических якостей учня (стартова готовність до навчання у шкільництві) відбуваються значних змін, які може бути настроюванням на навчальну діяльність й засвоєння знань у умовах шкільного навчання. Успішність навчання тепер великою мірою залежить від «організації» навчальних якостей учня, тобто. від цього, наскільки добре вони взаємодіють, забезпечуючи необхідну якість засвоєння знань. Отже формується вторинна готовність до навчання у шкільництві.


>oВводние навички (>ВН), а саме:

> Мовні знання й уміння,

знання літер, вміння читати;

звуковий аналіз слова;

побудова фрази;

словниковий запас;

фонематичний слух;

звуковимову.

> Математичні знання і набутий уявлення

рахунок у межах 10 (прямий і зворотний);

склад числа, рішення арифметичних завдань із «+» і «-»;

уявлення форму (квадрат, коло, трикутник, прямокутник, овал);

просторові уявлення (гору - низ, право -лево).

>Навики навчальної роботи

посадка за одним столом (партою);

спосіб утримування пише предмета;

орієнтація сторінка у зошиті, книзі;

вміння слухати і виконувати завдання педагога;

знання і виконання правил поведінки на уроці (занятті).

>Графический звичка (>ГН),

>o Рівень узагальнень (>УО) (передумови логічного мислення),

>o Зоровий аналіз геометричних постатей (ЗА) (образне мислення),

>oОбучаемость (Про)


ЧАСТИНА 2 ДОСЛІДЖЕННЯПСИХОЛОГИЧЕСКОЙГОТОВНОСТИРЕБЁНКА До ШКОЛІ

Дослідження проводилося з урахуванням підготовчої до школи дошкільної групи МОУКладовицкой ЗОШ Ростовського району Ярославській області

2.1 Мета дослідження

Виявити готовність дітей підготовчої групи до школи.

 

2.2 Завдання дослідження

> Взяти групу дітей із різних соціальних шарів суспільства

> Виявити деякі вступні навички (>ВН)

> Виявити наявність графічного досвіду (>ГН)

> Виявити рівень узагальнення (>УО)

> Протестувати розвиток зорового аналізу

 

2.3 Опис вибору піддослідних

Успішність дітей, що надійшли до 1 клас школи, багато чому визначається наявністю вони певних вступних навичок. Достатній рівень вступних навичок полегшує адаптацію дитину до школи і засвоєння складніших знань і навиків і розглядається, як із основних показників готовності до школи.

Однією із завдань підготовчого періоду навчання у першому є формування в дитини деяких знань і навиків, необхідні засвоєння програмного матеріалу, елементарних граматичних і математичних уявлень, досвідуслого-звукового аналізу спираючись на схему слова, вміння працювати з книжкою, зошитом, дошкою тощо. Проте часу, відведеного програмою при цьому, вочевидь не досить. Практика показує, діти знесформированними просторовими уявленнями, котрі вміють визначатиму звуки з слова, які володіють рахунком не більше десяти і елементарними навичками навчальної роботи, з перших днів навчання у школі відчувають значні труднощі, вимагають додаткової індивідуальної роботи із нею. Зміст навчання у першому й у підготовчої і старшою групах дитсадка багато в чому збігається. Фактично перше півріччя навчання у школі знання, які отримують учні на уроці, здебільшого були ним відомі ще дошкільний період. У той самий час, і це ж добре відомо, першому півріччі у шкільництві у всіх першокласників виникають ті чи інші труднощі. Вся річ у тому, що у основі засвоєння знань у умовах шкільного навчання лежать інші механізми, ніж було раніше у звичних для дитини напрямах. Бо в школі оволодіння знаннями й вміннями є усвідомленої метою діяльності учня, досягнення якої вимагає певних зусиль та деякі базових знань і уявлень. У дошкільний ж період знання засвоюються дітьми здебільшого мимоволі, в звичних їм напрямах.

Досить велику групу сучасних першокласників становлять діти, не котрі відвідували дошкільні установи. Формування системи елементарних знань і уявлень, необхідні початку шкільного навчання, - особлива завдання підготовкою дітей до школи, яка переважно лягає на його плечі батьків.

Для дослідження я взяла групу з 5 людина нинішніх першокласників:

1. Про. Сабіна (неповна сім'я,д/с відвідувала),

2. Про. Ваня (неповна сім'я,д/с відвідував),

3. З. Ваня (малозабезпечена неповна сім'я,д/с відвідував, виховується опікуном),

4. З. Ліза (повна сім'я,д/с відвідувала)

5. У. Поліна (повна сім'я,д/с не відвідувала)

6. Р. Максим (повна сім'я,д/с відвідував)

У минулому навчального року майже всі вони, крім Поліни, ходили в дошкільну підготовчу групу МОУКладовицкой ЗОШ РостовськогоМР Ярославській області.

У минулому навчального року я досліджувала:

>o Деякі вступні навички (>ВН),

>oГрафический звичка (>ГН),

>o Рівень узагальнень (>УО) (передумови логічного мислення),

>o Зоровий аналіз геометричних постатей (ЗА) (образне мислення)

 

2.4 Методика дослідження

>ГРАФИЧЕСКИЙНАВЫК (>ГН)

Дитині дають аркуш паперу в клітинку, у якому попередньо дорослий (педагог чи батько) пише з боку послідовність однотипних графічних елементів: дві великі країни - два маленьких - дві великі країни - два маленьких, і пропонують продовжити цей «візерунок» остаточно рядки.


Оцінка результатів тесту (проходить за 6 параметрами, з кожного з яких виставляється 1 чи 0 балів, потім бали складаються)

1 Характер ліній рівна, пряма, тиск рівний 1
нерівна, тремтяча, подвійна, скривлена 0
2 Розмір елементів відповідає еталона 1
відповідає еталона 0
3 Форма елементів відповідає еталона 1
відповідає еталона 0
4 >Наклон відповідає еталона 1
відповідає еталона 0
5 Відхилення від рядки незначне (трохи більше 30) 1
значне 0
6 Послідовність елементів правильно відтворено послідовність великими й малими елементів 1
не так відтворено послідовність елементів 0

Результат 6-5 балів свідчить, що графічний звичка в дитини сформований досить добре.

Результат 4-3 бала - в дитини є певні складнощі у виконанні графічних рухів, необхідно підібрати вправи для корекції тих складових графічного досвіду, які розвинені слабко.

Результат 2-0 балів - графічний навик розвинений дуже слабко, можливі серйозні труднощі під час навчання письма у шкільництві.

Низький рівень розвитку графічного досвіду причина цілого ряду негараздів навчанні письма:

1. низький темп листи;

2. швидка втомлюваність при листі;

3. нерівна, «тремтяча» лінія;

4. «кутасте» лист, складнощі у написанні овалів;

5. занадто сильний тиск;

6. складнощі у відтворенні форми графічних елементів;

7. недотримання розміру графічних елементів;

8. недотримання нахилу листи;

9. дуже багато виправлень і виправлень, «брудна» лист;

10. небажання виконувати письмові вправи

Малювання ліній (фігурні доріжки)

>Проведи лінію посередині доріжки, не з'їжджаючи з неї й не відриваючи олівець від папери

РІВЕНЬОБОБЩЕНИЙ (>УО) (ПЕРЕДУМОВИЛОГИЧЕСКОГО МИСЛЕННЯ)

Не підходить?

Це вправу виконується у двох варіантах: з предметними картинками і з геометричними постатями.

1-ї варіант. Використовуються картки із зображенням знайомих дитині предметів. По черзі дорослий викладає 4 картки, і каже: «Подивися, тут усе картки можна поєднати разом, тоді як не наближається до ним. Покажеш її. Чому саме вона зайва?»

Використовуються, наприклад, картки: стілець, стіл, чашка, ліжко; кіт, собака, ластівка, миша тощо.

2-ї варіант. Використовуються картки із зображенням геометричних постатей. Перед дитиною викладають по черзі картки із зображенням постатей, у яких одна відрізняється від інших з якомусь ознакою. Дитину просять сказати, яка постать не підходить і чому. Наприклад: коло, овал, квадрат, коло; квадрат, трикутник, прямокутник, ромб тощо.

Назви одне слово

Гра здійснюється з предметними картинками або та іграшки невеликого розміру. Сенс вправи у тому, щоб навчити дитини правильно використовувати узагальнюючі слова. Дорослий викладає до столу картинки, які стосуються однієї родової категорії, і дитини назвати їх лише словом. Наприклад: 1) лисиця, заєць, ведмідь, вовк; 2) ліжко, стілець, диван, крісло; 3) сосна, ялина, верба, клен тощо

>ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛІЗГЕОМЕТРИЧЕСКИХФИГУР (ЗА) (>ОБРАЗНОЕ МИСЛЕННЯ)

Тест в розвитку зорового аналізу

Дитині пропонують намалювати 4 постаті на аркушику із зошита в клітинку

Постаті викреслюють попередньо на картках, які показують дитині за однією: «Подивися, тут намальована фігурка. На своєму аркушику намалюй ті ж самі по клітинках.Нарисовать потрібно ті ж самі постать». Якихось інших пояснень давати зайве.

Якість виконання завдання Бали
Постать цілком відповідає еталона 2
Постать формою відповідає еталона
чи справляє враження нього, але розміри і/або
пропорції змінені (зазвичай діти малюють
постать більшого розміру), постать може
бути намальована за клітинках 1
Малюнок відповідає еталона 0

Результат 8-7 балів свідчить, що з дитини добре розвиненеобразно-схематическое мислення та, зокрема, зоровий аналіз геометричних постатей; такі діти зазвичай легко і із задоволенням виконують вправи: «Малювання по точкам», «Малювання по клітинках» та інші, потребують зорового аналізу графічних зображень.

Результат 6-3 бала зазвичай показують діти, котрі вміють виділяти елементи графічного зображення співвідносити їх за форми і розміру. Вони сприймають постать цілісно, «схоплюють» і запам'ятовують її повністю, не аналізуючи її властивості. Для дітей необхідні вправи на зіставлення і перебування відмінностей у різноманітних графічних зображеннях, конструювання за шаблонами (контурним зображенням заданої конструкції) та інші ігри та зовсім заняття, які передбачають розвиток зорового аналізу.

Результат 2-0 балів каже, що зоровий аналіз в дитини розвинений слабко, необхідно організувати його, підібрати ігри та зовсім вправи в такий спосіб, щоб забезпечити розвитку цьогоучебно-важного якості.

Оцінка результатів:

Якість виконання кожного завдання оцінюється окремо, потім бали, нараховані кожну постать, складаються. Максимальне кількість балів - 8, мінімальне - 0.


 

Висновки

У процесі навчання розвиваються як взаємозв'язку окремих УВК, але активно розвиваються і держава сама психічні якості й поліпшуючи властивості, складові психологічну структуру шкільної готовності. Але наприкінці першого учбового року успішність навчання мало залежить від рівня розвитку рис, які були структуру стартовою готовності до школи. Встановлено, що наприкінці першого класу рівень розвитку окремих УВК у учнів, мають різні рівні успішності, різниться незначно. Це добре відомий вчителям початковій школи: нерідко трапляється, коли недурні і із хорошою пам'яттю учні з благополучних сімей навчаються погано, і йдеться не тільки і й не так у тому недбалість і ліні. Річ у тім, у процесі

Схожі реферати:

Навігація