Реферати українською » Психология » Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом


Реферат Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом

ж стає дедалі вимогливої і директивною. Отже, позиції і ще чи іншого членів сім'ї вступають у протиріччя з гендерними установками, вони стоять ніби змінюються ролями: дружина стає активної, а чоловік - пасивним.

На задоволенням шлюбом сильно впливають професійна приналежність і рід діяльності подружжя. Так, В.Є. Семенов (1988), котрий досліджував, як складалася особисте життя представників творчих професій (письменників, поетів, художників), виявив, що шлюби два представники різних видів мистецтва, які захоплені своєю творчістю, невідь що вдалі. Більше вдало складалася сімейне життя у цьому шлюбі, у якому чоловік виконував роль лідера, а дружина - його відданого помічника, т. е. що жінка жертвувала, що тепер говорити, своєї самореалізацією. (Хоча, то, можливо, допомагати чоловіку діяти і є тоді самореалізація, як в інших - виховувати дітей, зразково ведення господарства?) Також можливі вдалі шлюби, коли дружини перебувають у своєрідному творчому «тандемі», займаються у тому ж виглядом діяльність у рівних умов.

>Удовлетворенность шлюбом деякі дослідники пов'язують із ступенемнейротизма іекстраверсии/интроверсии. Виявлено, що незадоволеність шлюбом і подружні розбіжності пов'язані з особистісними особливостями його й дружини, зокрема - із високим рівнемпсихотизма в обох подружжя, із розбіжностями в рівнях екстраверсії,нейротизма й тотальної брехні поопросникуАйзенка, з великимнейротизмом в обох подружжя та з низькому рівні контролю за імпульсами у чоловіків. У той самий час Р.Айзенк і Р. Вільсон (H.Eysenck, G.Wilson, 1979) показали, що задоволеність шлюбом буває тоді, коли різницю між дружиною і чоловіком понейротизму відповідають середньої різниці жінок і чоловіками для населення.

Наше власне дослідження також має практично багато важать, оскільки висновки, зроблені з урахуванням отриманих результатів, можна поширити на певну популяцію. Це буде той самий вікова група, що у дослідженні, живе у тому самому регіоні. У разі підтвердження гіпотези (узгодженість рольових чекань й темпераментів подружжя визначають їх сумісність) можливі подальші дослідження, у цьому напрямі, з допомогою схожих методик тощо., у разі спростування гіпотези буде виявлено певні труднощі й позначаться інші шляхи вирішення цієї проблеми.


Глава 2. Емпірична частина

У практичній частини нашої роботи представлені процедура і результати до-слідження, аналіз політики та інтерпретація результатів, зроблено висновки з підсумкам дослідження.

2.1 Вибірка піддослідних

Загалом у дослідженні взяли участь 40 піддослідних – 20 подружніх пар, вік – від 35 до 63 років, що перебувають у першому шлюбі, стаж подружнього життя – від 10 років.

Час і проведення дослідження: дослідження проводилося із 25-ма жовтня по 8 листопада 2010 року, базою щодо дослідження послужила організаціяМУПКП «>Рембиттехника», трудовий колектив якої становив більшу частину вибірки.

2.2 Методики,примененние у дослідженні

 

2.2.1 Методика «Визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок у подружній парі» О.Н. Волкової (>Сокращенное назва –РОП)

Ця методика, розроблена О.Н. Волкової, входить у комплексну програму практичної роботи із подружньою парою.

Методика «>РОП» дозволяє визначити:

1. Уявлення подружжя про значимість в сімейному житті сексуальних відносин, особистісної спільності його й дружини, батьківських обов'язків, фахових зацікавлень кожного з членів подружжя, побутових-побутової-господарсько-побутового обслуговування, моральної й емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці показники, відбиваючи основні функції сім'ї, становлять шкалу сімейних цінностей (ШСЦ ).

2. Уявлення подружжя про бажаному розподілі ролей між чоловіком і дружиною при реалізації сімейних функцій, об'єднані шкалою рольових чекань й домагань (>ШРОП).

Попри те що, що ця методика застосовується частіше у консультаційної роботі, а науковому дослідженні набагато рідше, тим щонайменше з її допомогою встановлюють узгодженістьРОП окремо в чоловіків і жінок, на основі середніх результатів зробити конкретні висновки.

Докладний зміст методики, і навіть бланк обробки даних для окремої пари, див. при застосуванні 1.

2.2.2. Тестова методика на задоволенням шлюбом. Автори опитування — В.В.Столин,Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко. Результати обстеження з допомогою даного опитування дозволяють очікувати, який загальний емоційна, і морально-психологічне стан дорослої людини, який перебуває у шлюбі. Текст методики див. при застосуванні 2.

2.2.3. ТестАйзенка на темперамент. Ми якось підрахували необхідним включити до нашого дослідження і тест визначення типу темпераменту як інструмент діагностики психофізіологічної сумісності. Ця методика варта визначення рівняекстраверсии/интроверсии, і навітьнейротизма/емоциональной стійкості, також і підвищення валідності у ній є шкала брехні: у разі, якщо випробовуваний отримує високий бал за шкалою брехні, він проходить тест наново. Однак ці складові темпераменту докладніше інтерпретуються при індивідуальному чи сімейному консультуванні, у масовій дослідженні специфіка трохи інакша, й у аналізу результатів більше потрібні загальні характеристики темпераменту. Текст методики див. в Додатку 3.


2.3 Аналіз і інтерпретація результатів дослідження

Після опрацювання даних окремо з кожної подружжя задля її подальшого аналізу результати було зведено до однієї загальну таблицю, див. Додаток 4.

Узгодженість рольових чекань й домагань подружжя відбиває рольова адекватність подружжя, тому всі проміжні підрахунки представлені у додатку 5, а підсумкові результати представлені нижче.

Розглянемо рольову адекватність чоловіків і жінок по сімейних цінностей. Було доцільно об'єднати і чоловіків, і покриток за групами із високим рівнем узгодженостіРАм іРАж (рольової адекватності чоловіків і жінок), тобто. які набрали 0-1 балів, із середнім рівнем (2-3 бала) і з низькому рівні узгодженості (від 4 до 6 балів). Результати представлені уТаблице 1.

Таблиця 1.Ролевая адекватність чоловіків і жінок по сімейних цінностей

№п/п Сімейні цінності Кількість чоловіків Кількість жінок
із високим рівнем узгодженості (0-1 балів) із середнім рівнем узгодженості (2-3 бала) з низькому рівні узгодженості (4-6 балів) із високим рівнем узгодженості (0-1 балів) із середнім рівнем узгодженості (2-3 бала) з низькому рівні узгодженості (4-6 балів)
1 >хозяйственно-битовая 15 5 0 9 9 2
2 >родительско-воспитательная 13 6 1 3 12 5
3 соціальна активність 12 7 1 11 7 2
4 емоційна 12 6 2 6 10 4
5 зовнішня привабливість 12 5 3 6 10 4

З таблиці видно, що рольова адекватність чоловіків вищої усім зазначеним в таблиці видам сімейних цінностей,т.к. високий рівень рольової адекватності демонструють 12-15 чоловіків із 20, середній рівень рольової адекватності показують 5-7 чоловіків (з різних сімейних цінностей), низький рівень адекватності практикується в 0-3 чоловіків із 20. Не виключено, що з чоловіків у більшою мірою, ніж в жінок, відбувається збіг рольових чекань й виконання сімейних ролей.

Ще замалий вплив середні показники рольової адекватності домінують (7-12 жінок із 20), високий рівень рольової адекватності сильно варіює (від 3 до 11 жінок) залежно від сфери сімейних цінностей. Більша число жінок, ніж чоловіків, мають низькі показники рольової адекватності, отже, їхні чекання набагато перевищують ступінь виконання сімейних ролей.

Тепер докладніше розглянемо рольову адекватність чоловіків і жінок з кожної сімейної цінності.

>Хозяйственно-битовая. У чоловіків наноелектроніка найсприятливіша,т.к. 15 з 20-ти чоловіків відзначають високий рівень узгодженості чекань й виконання ролей, у 9 жінок спостерігається високий рівень узгодженості, у 9 – середній.

>Родительско-воспитательная цінність. Більшість чоловіків (13 з 20-ти), як і з попереднього сімейного цінності, мають високий рівень узгодженості чекань й домагань, в жінок картина інша: лише 3 жінки показують високий рівень узгодженості, 12 – середній, 5 – низький.

Соціальна активність. У сфері в чоловіків, і в жінок спільна тенденція, і бали мало відрізняються: високий рівень узгодженості рольових чекань й домагань з 12 чоловіків, і 11 жінок, середній у 7 жінок Сінгапуру й 7 чоловіків, низький – у 1 чоловіки й 2 жінок. Можна сміливо сказати, що у цій сфері спостерігається найбільша узгодженість подружніх чекань й домагань в усіх досліджуваних пар.

Цінності емоційна й зовнішня привабливість – чоловіки лідирують за найвищим рівню рольової адекватності (12 з 20-ти чоловіків), в жінок – середні показники рольової адекватності, від 2 до 3 балів.

Можна зробити висновок, що у в середньому у всім подружнім цінностям рольові очікування жінок не компенсуються виконанням чоловікам подружніх ролей, що особливо яскраво проявляється уродительско-воспитательной сфері, і навіть помітно у сфері емоційної підтримки і до зовнішньої привабливості.

Нереалізованість власних очікувань може викликати у себенеудовлетворенность шлюбом загалом, тому зараз доцільно проаналізувати результатів тестування подружніх пар щодо задоволенням шлюбом, які відбиті з діаграми (рис. 1.).

>Рис. 1.Удовлетворенность шлюбом чоловіків і жінок.


На діаграмі видно, що ні однієї подружжя ступіньудовлетворенности шлюбом дружин вбирається у ступіньудовлетворенности шлюбом чоловіків: або рівні (у 10 подружніх пар), або ступіньудовлетворенности дружин значно нижчі від.

Середня задоволенням шлюбом чоловіків дорівнює 84,5%, середня задоволенням жінок дорівнює 73,25%.

Зазначимо на крайні результати, тобто. на вони, найбільш і найменшудовлетворенние шлюбом.

Зіставляючи результати по тестуудовлетворенности шлюбом і рольову адекватність подружжя, можна побачити, що в парах, де обоєудовлетворени шлюбом на 95%, розбіжності у рольової адекватності подружжя незначні (особливо в пар №№2,4,15,19. Проте й такі вони, які мають різка відмінність показників рольової адекватності, але повна взаємна задоволенням шлюбом (пари №№1, 9, 10, 20) Можливо, у тих парах дружини враховують рольові очікування й претензії партнера і тому сімейні розбіжності виникають рідше.

Дуже виділяються 2 пари з низькоюудовлетворенностью шлюбом – це пари №11и№18. Показники рольової адекватність У цих пар високі: пара №11 – 11 і 13, №18 – 11 і 16, хоч і з низькою різницею балах, але високі показники свідчить про велике розбіжність рольових чекань й домагань партнерів.

Слід також розглянути результати тих пар, у яких дружини принципово різняться за рівнемудовлетворенности шлюбом (пари №№3, 12, 17, 18). У цих парах чоловік значно більше задоволений шлюбом, ніж дружина, і навіть рольова адекватність дружини по балів перевищує рольову адекватність чоловіка, що свідчить про переважання рольових домагань дружини над рольовими очікуваннями чоловіка. А претензії чоловіків, своєю чергою, недостатньо відповідають очікуванням дружин. Але в чоловіків ситуація більш позитивна, ніж в жінок.

Для отримання повнішої картини потрібно було встановити, може бути закономірність між певними поєднаннями темпераментів іудовлетворенностью шлюбом. Результати представлені уТаблице 2. (Умовні позначення:С-сангвиник, Х – холерик,Ф-флегматик, М – меланхолік,Х/М -холерик/меланхолик,Ф/С –флегматик/сангвиник).

Таблиця 2. Зв'язок темпераментів зудовлетворенностью шлюбом

Висока задоволенням шлюбом (80-95%) Середня задоволенням шлюбом (50-65%) Низька задоволенням шлюбом (20-45%)
жінки жінки жінки
чоловіки З Х Ф М >Х/М З Х Ф М >Х/М З Х Ф М >Х/М
З 3 1 2 З З 1
Х 1 2 1 Х Х 1
Ф 1 1 Ф 3 Ф
М 1 М 1 М
>Ф/С 1 >Ф/С >Ф/С

З таблиці видно, що 14 подружніх пар з 20-ти досліджених майже зовсім задоволені шлюбом (на 80-95%), у тому числі найчастіші поєднання темпераментів –сангвиник-холерик (3 пари),сангвиник-меланхолик (2 пари),холерик-флегматик (2 пари), також є інші різні поєднання темпераментів при значноїудовлетворенности шлюбом (по 1 парі):холерик-холерик,холерик-флегматик,холерик-меланхолик,флегматик-сангвиник,флегматик/сангвиник-сангвиник та інші.

Середню задоволенням шлюбом (50-65%) показали лише 4 вони, які мають темпераментамифлегматик/меланхолик,меланхолик-меланхолик.

Найменшудовлетворенними шлюбом, на 20-45%, виявилися 2 вони з темпераментамисангвиник-флегматик іхолерик-меланхолик.

Виділимо ті поєднання темпераментів, власники яких відзначають найбільшу задоволенням шлюбом:сангвиник-холерик,сангвиник-меланхолик,холерик-флегматик,флегматик/сангвиник-сангвиник, флегматик –холерик/меланхолик.

Зауважимо, що з поєднанні темпераментів >сангвиник-флегматик і >холерик-меланхолик спостерігається як найбільша задоволенням шлюбом (до 100%), і найнижча (20-45%). Можливо, поєднання темпераментів дуже варіює в якісно це, але, але це бачиться найбільш певним, причина незадоволеності шлюбом не стільки у темперамент і то, можливо зовсім не від в темперамент, а інших чинниках.

Порівняємо всі отримані нами факти до однієї таблицю, де буде представлено узгодженістьРОП, темпераменти піддослідних і рівеньудовлетворенности шлюбом. Результати представлені уТаблице 3 (полягає в даних Додатка 6).

Таблиця 3. Співвідношення подружніх пар за рівнем узгодженостіРОП, поєднання темпераментів іудовлетворенности шлюбом

Кількість подружніх пар Ступінь узгодженостіРОП (в балах) Поєднання темпераментів Вдоволення шлюбом
14 від 0 до 2,5 >сангвиник-холерик

Висока

(80-95%)

від 1 до 2,5 ---
від 1 до 2 ---
від 0 до $1,5 >сангвиник-флегматик
від 0,5 до 3 >сангвиник-меланхолик
від 0 до 2,5 ---
від 1 до 3 >холерик-холерик
від 0 до 2 >холерик-флегматик
--- ---
від 0,5 до $1,5 >холерик-меланхолик
від 1 до запланованих 4 >флегматик-сангвиник
від 0,5 до запланованих 4 >флегматик-холер./мел.
від 0,5 до 3 >меланхолик-холерик
від 1 до 2,5 >флегм./сангв.-сангвиник
4 від 0 до 3 >флегматик-меланхолик Середня (45-65%)
--- ---
від 0 до 3,5 ---
від 1 до 5 >меланхолик-меланхолик
2 від 1,5 до 5 >сангвиник-флегматик Низька (20-45%)
від 1 до 2,5 >холерик-меланхолик

Аналізуючи підсумкові результати, інтерпретуватимемо дані «згори донизу» - від найбільшоїудовлетворенности шлюбом до найменшої. Слід обумовити, що інтерпретувати узгодженістьРОП треба в такий спосіб: від 0 до 3,5 балів – рольові очікування й претензії подружжя

Схожі реферати:

Навігація