Реферати українською » Психология » Пристосування (адаптація) дитини до школи


Реферат Пристосування (адаптація) дитини до школи

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
навчання у першому півріччі формуються тіучебно-важние якості, яких немає і неможливо було у структурі стартовою готовності до школи, і самі структура готовності, як ми вже казали, у період зазнає значних змін. Психологічна готовність дитину до навчання у шкільництві розвивається у процесі самого навчання.

Психологічна готовність до школи є, з одного боку, результатом попереднього часу розвитку, з іншого - хіба що проекцією умов та змісту шкільного навчання на психічне розвиток дитини.

Розглядаючи готовність до школи у тих психічного розвитку, бачимо, що загальні закономірності розвитку психіки у дитячому віці виявляються і за аналізі шкільної готовності.

Відомо, що успішність шкільного навчання визначається, з одного боку, закономірностями і індивідуальними особливостями засвоєння учнями навчальної роботи і, з іншого боку, специфікою навчального матеріалу (>Д.Б.Эльконин).

Ведучи мову про «предметної готовності» до вченню, слід зазначити, що і істотним змісту навчання у початковий період є засвоєння учнями грамоти - початкового читання і автора листа. Освоєння грамоти найбільше впливає формування психологічної структури навчальної діяльність у початковий період навчання у школі. У той самий час освоєння грамоти - це фундамент для подальшого навчання, неграмотний учень (який вміє читати і писати) зможе засвоїти значеннєве читання і лист, математику та інші шкільні предмети. За даними дослідників, до 80% негараздів цей період учні відчувають саме за навчанні читання і особливо письма. Труднощі в засвоєнні математики початку шкільного навчання, зазвичай, виникають у учнів з низькому рівні стартовою готовності до школи, тобто. ці труднощі обумовлені не специфікою навчального матеріалу під час уроків математики, а недостатньоюсформированностью готовності до навчальної діяльності. Отже, основним змістом поняття «психологічна готовність до навчання у шкільництві» є «готовність до навчальної діяльності (вченню)».


 

ЗАМІСТЬЗАКЛЮЧЕНИЯ

Психологічна готовність до навчання у шкільництві відбиває загальний рівень розвитку, єструктурно-системним освітою, структура психологічної, готовності до шкільного навчання відповідає психологічної структурі навчальної діяльності, та її зміст (>учебно-важние якості - УВК) визначається особливостями навчальної роботи і специфікою навчального матеріалу на початковому етапі знають навчання.

Відповідно до психологічної структурою діяльність у структурі готовності виділяємо п'ять блоківучебно-важних якостей:

I.Личностно-мотивационний.Учебно-важние якості, що входять до цього блоку готовності, визначають ту чи іншу ставлення до школи й навчання, бажання чи небажання приймати навчальну завдання, виконувати завдання педагога, тобто. вчитися.

П. Прийняття навчальної завдання - розуміння завдань, поставлених педагогом і бажання їх виконувати; прагнення успіху є бажання уникнути невдачі.

III. Уявлення про реальний зміст роботи і засобах виконання. Цей блок готовності відповідає рівню елементарних знань і умінь, якими володіє дитина до початку навчання.

IV. Інформаційний блок готовності становлять якості, щоб забезпечити сприйняття, переробку і збереження різноманітної інформацією процесі навчання.

V. Управління діяльністю.Учебно-важние якості
V блоку забезпечують планування, контроль й оцінку учням своєї діяльності, і навіть сприйнятливість дообучающему впливу.

Формування психологічної, готовності дитину до школи є становлення та розвитку психологічної системи навчальної діяльності (>системогенез діяльності). Вже дошкільний період звичних для дитини напрямах закладаються основні компоненти психологічної структури навчальної діяльності, що розвиваються нерівномірний ігетерохронно. На ранніх етапахсистемогенеза навчальної діяльності її успішність багато чому визначається рівнем розвитку окремих індивідуальних якостей дитини. Їх взаємозв'язку зумовлені більшою мірою функціональної цілісністю дитячої психіки, ніж навчальними завданнями, котрі усвідомлюються дитиною повною мірою. Аналізуючи цей етап психологічна структура діяльності ще має властивостями системи, ще налаштована досягнення навчальних цілей.

Наприкінці дошкільного віку під керівництвом дорослого у структурі дитячої діяльності відбуваються істотні зміни: утворюються функціональні зв'язок між окремими її компонентами, щоб забезпечити прийняття дитиною навчальної завдання; з'являються усвідомлення способів її досягнення, можливість контролювати свої дії й оцінювати їх результат (на елементарному рівні). У той самий час можливості дитини цілеспрямовано засвоювати знання ще обмежені: управління навчальної діяльністю має зовнішній характері і здійснюється дорослим, знання неповні і мають конкретний характер, не сформовані зв'язок між інформаційної основою та постанов виконавчої частиною предметного дії.

Дошкільна навчання носить необов'язковий характер, соціальні й біологічні умови розвитку дітей істотно різняться, тому рівень сформованості психологічної структури навчальної діяльності, визначальний стартову готовність дітей до школи, майбутнє першокласників також дуже різний.

У процесі шкільного навчання створюються умови у розвитокучебно-важних якостей і запровадження взаємозв'язків з-поміж них відповідно до цілями навчання дітей і змістомусваиваемого матеріалу, формується нового рівня психічної організації діяльності (вторинна готовність до вченню), який би засвоєння складнішого навчального матеріалу. Успішність засвоєння визначається тепер рівнем розвитку окремих якостей, а характером їх взаємозв'язків. Психологічна структура шкільної готовності набуває системного характеру.

Під час підготовки дитину до школи недостатньо просто розвивати пам'ять, увагу, мислення та т.д. Індивідуальні якості дитини починають працювати забезпечення засвоєння шкільних знань, тобто. стаютьучебно-важними тоді, що вониспецифицируются стосовно навчальної роботи і змісту навчання. Приміром, високий рівень розвитку образного мислення можна як одне із показників шкільної готовності тоді, коли в дитини сформована спроможність до аналізу складних геометричних лідерів та синтезу цій основі графічного образу. Високий рівень пізнавальної активності ще гарантує достатню мотивацію вчення, необхідно, щоб пізнавальні інтереси дитини пов'язані з змістом потребують і умовами шкільного навчання: останніми роками ми всі частіше зіткнулися з тим, що допитливі й активні першокласники, мають різноманітні знання на найрізноманітніших сферах, відчувають складнощі у навчанні й у школу ходять попри бажання.


 

Список використовуваної літератури

1.БожовичЛ.И. Психологічні питання готовності дитину до шкільного навчання - М., 1995

2. Питання психології дитини дошкільного віку /Під ред. О.Н. Леонтьєва,А.В.Запорожца. - М.,1995.-С. 132-142.

3. ВітерЛ.А., Вітер О.Л. Чи готовий є ваша дитина до школи -М., 1994.

4. ВітерЛ.А., Мухіна В.С. Психологія. - М., 1988.

5. Дитяча психологія / Під ред.Я.Л.Коломинского,Е.А.Панько. - Мінськ, 1988.

6. Зеньковський В.В. Психологія дитинства. - Єкатеринбург, 1995.

7.КоломинскийЯ.Л., ПанькоЕ.А. Вчителю про психології дітей шестирічного віку. - М., 1988.

8. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971.

9. Мухіна В.С. Дитяча психологія. /Під ред.Л.А.Венгера. -М., 1986.

10. Особливості психічного розвитку дітей6-7-летнего віку. / Під ред.Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера. - М., 1988.

11. Практична психологія освіти під ред. І.В.Дубровиной. – «ТЦ Сфера», 1997

12. Психологічний словник / Під ред.В.В.Давидова та інших. -М., 1983.

13. Психологія: Словник / Під ред. А.В. Петровського, М.Г.Ярошевского. М., 1990.

14. Російська педагогічнаенциклопедия.-М.,1993.-Т. 1.

15.Ульепкова У Формування загальної здатність до вченню у шестирічних дітей// Дошкільна виховання. - 1989. - № 3. -З. 53-57.

16.УрунтаеваДошкольная психологія. Навчальний посібник дляуч-ся середніхпед.уч. закладів. – 2-ге вид. – М.:Издат. центр «Академія», 1996

>ЭльконинД.Б. Дитяча психологія. - М., 1960.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація