Реферати українською » Психология » Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом


Реферат Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом

добре узгоджені, понад 4 балів - рольові очікування й претензії узгоджуються дуже слабко. Подані в таблиці інтервали (наприклад, від 1 до 2,5 балів) означає розкид узгодженостіРОП різноманітні сімейних цінностей. (Тож якщо узгодженість подружжя виглядає так:хозяйственно-битовая 2,5 бала,родительско-воспитательная 1,5, соціальна активність 1, емоційна 1,5 зовнішня привабливість 2,5, то підсумковій таблиці вказується інтервал: від 1 до 2,5).

14 подружніх пар, які взяли що у дослідженні (70% загальної вибірки), мають високу задоволенням шлюбом і найрізноманітніші поєднання темпераментів:сангвиник-холерик,сангвиник-меланхолик,холерик-флегматик та інших.Виберем пари із найбільшою погодженістюРОП: це пара з інтервалом узгодженості від 0 до $1,5 балів – поєднання темпераментівсангвиник-флегматик, і 2 пари з погодженістюРОП від 0 до 2 балів і поєднанням темпераментівхолерик-флегматик.

Проте в більшості цих 14 пар із високимудовлетворенностью шлюбом є 2 пари, які мають верхня межа узгодженостіРОП сягає 4 балів:

(від 1 до запланованих 4 балів, темпераментифлегматик-сангвиник, від 0,5 до запланованих 4, темпераментифлегматик-холерик/меланхолик). Можливо, деяка неузгодженістьРОП по певним сімейних цінностей не віддзеркалюється вудовлетворенности шлюбом у тих подружніх парах.

4 вони (20% від вибірки) з середньоїудовлетворенностью шлюбом: 3 пари мають поєднання темпераментівфлегматик-меланхолик, причому їхній може бути узгодженими по рольовим сподіваним, і домаганням, один парі з темпераментамимеланхолик-меланхолик узгодженістьРОП значно нижчі від, від 1 до 5 балів.

2 вони з 20-ти відзначають низьку задоволенням шлюбом, у своїй таку ж поєднання темпераментів (>сангвиник-флегматикхолерик-меланхолик) трапляються й дещо у пар, майже зовсімудовлетворенних шлюбом. УзгодженістьРОП у тих парах різна: разом з поєднанням темпераментівхолерик-меланхолик узгодженість вище, а парусангвиник-флегматик узгодженої назвати з усіх галузей не можна (узгодженість від 1,5 до 5 балів). Мабуть, тут темперамент і узгодженістьРОП є головними чинниками, впливають на задоволенням шлюбом.

 


Висновки

У процесі дослідження подружніх пар щодо сумісності іудовлетворенности шлюбом виявлено деяких закономірностей:

1. У подружніх пар, у яких високий рівень узгодженості рольових чекань й домагань (від 0 до 3,5 балів), відзначається висока задоволенням шлюбом (80-95%), тоді як в подружніх пар, неузгоджених по рольовим сподіваним, і домаганням, спостерігається середній низький рівеньудовлетворенности шлюбом.

2.Ролевая адекватність подружжя має рівні чи близькі значення при відносному відповідність рольових чекань й домагань;

3. Сумісність рольових очікувань, можливо, взаємозалежна зудовлетворенностью шлюбом, але не вони підтверджують гіпотезу у тому, чим більше розбіжність у рольових очікуваннях та претензії подружжя, тим менше їх задоволенням шлюбом – є вони, мають значну неузгодженість рольової адекватності, але водночас демонструють майже повну задоволенням шлюбом.

4. Відзначено певні співвідношень між ступенемудовлетворенности шлюбом і темпераментом: найбільшу задоволенням шлюбом показали дружини, які мають поєднаннями темпераментівсангвиник-холерик,сангвиник-меланхолик,холерик-флегматик. З'ясувалося, що власники протилежних темпераментів більше задоволені шлюбом, ніж власники однакових темпераментів. Піддослідні, меншудовлетворенние шлюбом, мають поєднанням темпераментівхолерик-меланхолик,флегматик-меланхолик. Також помічено низька задоволенням шлюбом високого рівнянейротизма подружжя, що саме має під собою грунт при поєднанні темпераментівмеланхолик-меланхолик,холерик-меланхолик,холерик-холерик, але й тут є винятку.

5. Виявилося, що набагато менше задоволені шлюбом, ніж чоловіки. Можливо, цю обставину вплинуло те, що ступінь рольової адекватності жінок на кілька разів нижча рольової адекватності чоловіків, це на розбіжність рольових чекань й домагань подружжя практично переважають у всіх сімейних цінностях, але вродительско-воспитательной, емоційної і до зовнішньої привабливості.

 


Укладання

>Проведенное дослідження мало за мету встановити, чи є взаємозв'язку між сумісністю подружжя і їхніхудовлетворенностью шлюбом. Щоб проводити паралелі між сумісністю іудовлетворенностью, потрібно було краще визначитися з тим, що таке сумісність. У результаті було вирішено рахувати, у цьому дослідженні узгодженість рольових чекань й домагань умовою сумісності у шлюбі, темперамент використовувався контролю, а тест на задоволенням шлюбом служив індикатором того, наскільки все 3 параметра (рольова адекватність, поєднання темпераментів і задоволенням) взаємопов'язані друг з одним. Можна вважати, що гіпотеза частково підтвердилася, що дозволило зробити позитивні висновки про наявність взаємозв'язків між всіма перемінними.

Слід враховувати інші чинники, що впливають задоволенням шлюбом, які було розглянуто у нашій дослідженні; так, нами не враховувалися такі перемінні, як: наявність дітей у шлюбі і кількість, характер сім'ї батьків кожного чоловіка, рід діяльності, професія, інші психофізіологічні характеристики, наприклад,биоритм тощо. Тим часом усі ці інші чинники у тому чи іншою мірою беруть участь у формуванні суб'єктивного почуттяудовлетворенности/неудовлетворенности шлюбом. Проте за результатами нашого дослідження з'ясувалося, що необхідно враховувати як соціальні, і психофізіологічні чинники сумісності, і темперамент як психофізіологічна характеристика грає у цьому аж ніяк не останню роль.

Існує проблема об'єктивності емпіричних даних, і це проблема виявляється у тому, що відбувається зіткнення об'єктивного (сумісність) і суб'єктивного (задоволенням) компонентів, причому об'єктивні моменти можна відстежувати кількісно і здатні якісно фахівцю з допомогою спеціальних методик, а суб'єктивний компонент (задоволенням кожного чоловіка шлюбом) якимось чином виміряти дуже складно, але саме його для подружжя є найчастіше вирішальним, впливає долю шлюбу цілому. Звісно, є різні тестові методики на задоволенням шлюбом й рівнішими стосунками, але у них дуже важко перевести якісне в кількісне, і не переклад суб'єктивних переживань в бали і є точним і достовірним.

Це дослідження швидшедемонстрационно-учебним, ніж претендують на будь-які відкриття у сфері вивчення міжособистісних відносин, тому виявлені помилки і труднощі необхідно враховувати в подальшій розробці даної проблематики. У майбутніх дослідженнях подружньої сумісності слід:

1) розглядати ширший спектр чинників сумісності;

2) застосовувати методи статистичної обробки даних;

3) збільшити обсяг вибірки піддослідних.

 


Список літератури

 

1. АндрєєваТ.В. Соціальна психологія сімейних відносин. СПб.: Вид-воСПбГУ, 1998.

2. АндрєєваТ.В.,Толстова А.В. Темперамент подружжя та сумісність у шлюбі //>Ананьевскиечтения-2001.Тез.научн. цук. СПб;СПбГУ, 2001.

3. АльошинаЮ.Е. Індивідуальне й родинне консультування. М.:РИЦ Консорціуму «Соціальне здоров'я Росії», 1993.

4. АльошинаЮ.Е.,Гозман Л.,Дубовская О.М. Соціально-психологічні методи дослідження подружніх відносин. МДУ, 1987.

5. ІльїнЕ.П.Дифференциальная психофізіологія чоловіків і жінок. СПб.: Вид-воСпбГУ, 2003.

6. Волкова О.Н. Соціально-психологічні чинники подружньої сумісності:Автореф.дис.канд. наук. Л., 1979.

7. Волкова О.Н., Трапєзнікова Т. М. Методичні прийоми діагностики подружніх відносин // Питання психології. 1985. № 5.

8.Гроздова Є.В., Лідера О.Г.Комплементарность подружжя та задоволеність шлюбом //Сімейна психологія і подружнє терапія. № 2. 1997.

9.Навайтис Р. Сім'я на психологічній консультації. М.; Воронеж: Московськийпсихолого-социальний інститут. НВО «>МОДЭК», 1999.

10.Обозов М.М. Сумісність ісрабативаемость людей. СПб.: Образ, 2000.

11.Обозов М.М.,Обозова О.Н. Три підходи до дослідженню психологічної сумісності // Питання психології. 1981. № 6.

12.Реан А. А. Практична психодіагностика особистості.СПбГУ, 2001.

13.Скиннер Р.,Клииз Д. Сім'я як у ній вціліти /Пер. з анг./ М.: Незалежна фірма «Клас», 1995.

14. Голод С.І. Стабільність сім'ї: соціологічні і демографічні аспекти. Л.: Наука, 1984.

15.Аугустинавичюте А. Дослідження психологічної сумісності у ній // Сім'я й послабити особистість. М., 1981.

16.АрутюнянМ.Ю. Варіант можливої типології стилів стосунків у сім'ї // Соціальні й демографічні аспекти дослідження шлюбу, сім'ї та репродуктивних установок. Єреван, 1983.

17. ГуркоТ.А., Бос П. Відносини чоловіків і жінок у шлюбі // Сім'я одразу на порозі третього тисячоліття. М.: ІВРосАН, ЦентрОЦ, 1995.

18.ДимноваТ.И. Залежність характеристик подружньої сім'ї від батьківської. Питання психології, 1998. № 2.


Додатка

Додаток 1

Текст методикиРОП

Чоловічий варіант.

Інструкція:

Нам хотілося б з'ясувати Ваша думку з питанням сім'ї, шлюбу, відносин його й дружини. Оцініть кожна з 36 тверджень.

«Цілком згоден» - 3 бала,

«Загалом, це правильно» - 2 бала,

«Не зовсім така» - 1 бал,

«Не згоден» - 0 балів.

>1.Самочувствие і людини залежить від його статевого життя.

>2.Счастье у шлюбі повністю залежить від сексуальної гармонії.

>3.Сексуальние відносини - головні у взаєминах його й дружини.

>4.Главное у шлюбі, аби в його й дружини було багато спільних інтересів.

>5.Жена - це, передусім, друг, який поділяє мої думки, захоплення, хобі.

>6.Жена - це, передусім, людина, з яких можна поговорити про справи.

>7.Самая головна турбота дружини - щоб у сім'ї всі були нагодовані і доглянуті.

>8.Женщина багато втрачає в очах, якщо вона чи погана господиня.

>9.Женщина може похвалитися собою, якщо вона добре готує.

>10.Я хотілося б, щоб моя дружина любила дітей і було хорошою матір'ю.

>11.Женщина, яка тяготиться бути матір'ю - неповноцінна жінка.

>12.Для мене головна складова жінці, щоб у неї хорошою матір'ю моїм дітям.

>13.Мне подобаються ділові й енергійні жінки.

>14.Я я дуже ціную жінок, всерйоз захоплених своєю справою та обізнаних його досконально.

>15.Я захоплююся жінками, яких цінують і невтомно поважають на роботі право їх знання.

>16.Меня сильно тягне до людей, які вміють створити теплу атмосферу.

17. Мені головне, щоб після мене розуміли і закон ухвалювався таким, який я є.

18. Я я дуже ціную в людях вміння вислухати й почуття іншу людину.

19. Мені подобаються яскраві, гарні жінки.

>20.Я ціную жінок, вміють красиво вдягатися.

>21.Женщина має бути те щоб її у із захопленням озиралися б перехожі.

>22.Я завжди знаю, що потрібно купити до нашого вдома.

>23.Я люблю займатися благоустроєм нашого житла.

>24.Я можу полагодити взуття, меблі, домашню техніку.

>25.Чужие діти не бояться мене, йдуть до мене руки.

>26.Я люблю дітей і вмію із нею звертатися.

>27.Я не залишив би своїх дітей дружині, якщо б ми вирішили розлучитися.

>28.Я прагну домогтися свого місця у життя.

>29.Я хочу стати хорошим фахівцем у справі.

>30.Я пишаюся, що мені доручають важку і відповідальну роботу.

>31.Люди часто звертаються за допомогою і.

>32.Окружающие часто виливають мені свої біди й турботи.

33. Мені подобається втішати й опікати стражденних.

>34.Мое настрій залежить від того, який у мене виглядаю.

>35.Я люблю носити гарні, стильні годинник, одяг і взуття.

>36.Я прискіпливо належу до фасону сорочок, покрою костюма, кольору краватки.

Жіночий варіант.

Інструкція:

Нам хотілося б з'ясувати Ваша думку з питанням сім'ї, шлюбу, відносин його й дружини. Оцініть кожна з 36 тверджень.

«Повністю згодна» - 3 бала,

«Загалом, це правильно» - 2 бала,

«Не зовсім така» - 1 бал,

«Не згодна» - 0 балів.

>1.Самочувствие і людини залежить від його статевого життя.

>2.Счастье у шлюбі повністю залежить від сексуальної гармонії подружжя.

>3.Сексуальние відносини - головні у взаєминах його й дружини.

>4.Главное у шлюбі - аби в його й дружини було багато спільних інтересів.

>5.Муж - це, передусім, друг, який поділяє мої захоплення.

>6.Муж - це, передусім, людина, з яких можна казати про свої добрі справи.

>7.Самая головна турбота чоловіка - забезпечити сім'ї статок і комфорт.

>8.Муж має займатися домом які з дружиною.

>9.Муж мусить уміти обслуговувати себе, а чи не чекати, дружина візьме він все піклування про ньому.

>10.Муж має займатися дітьми незгірш від, ніж дружина.

>11.Я хотіла б, щоб мого чоловіка любив дітей.

>12.О чоловікові я суджу з того, хороший чи поганий він батько своїх дітей.

>13.Мне подобаються енергійні, ділові чоловіки.

>14.Я люблю чоловіків, пристрасно захоплених своєю низькооплачуваною роботою.

>15.Для мене дуже важливо, як оцінюють мого чоловіка на роботі.

>16.Меня сильно тягне до людей, які вміють створити теплу атмосферу.

17. Мені головне, щоб після мене розуміли і закон ухвалювався такий, яка я є.

>18.Мне важко жити із людьми, яким немає діла до моїх переживань, і сумнівів.

>19.Мне подобаються чепуристі, красиво вбраними чоловіками.

>20.Мне подобаються високі, визначні чоловіки.

>21.Мужчина повинен бути те щоб нею було приємно подивитися.

>22.Самая головна турбота жінки - щоб у сім'ї всі були нагодовані і доглянуті.

>23.Я завжди знаю, що потрібно купити для моєю сім'єю.

>24.Я збираю корисні поради господині: як чистити і прати одяг, солити і маринувати овочі, готувати смачну їжу, і т.д.

>25.Главную роль виховання дитини завжди грає мати.

>26.Я не боюся труднощів, що з народженням дітей.

>27.Я люблю дітей і із задоволенням займаюся із нею.

>28.Я прагну домогтися свого місця.

>29.Я хочу стати хорошим фахівцем у справі.

>30.Я пишаюся, що мені на роботі доручають важку і відповідальну роботу.

>31.Люди часто звертаються за допомогою і.

>32.Окружающие часто виливають мені свої біди й турботи.

>33.Мне подобається втішати й опікати стражденних.

>34.Мое настрій залежить від того, який у мене виглядаю.

>35.Я ношу прикраси, вживаю косметику, люблю гарну і оригінальну одяг.

>36.Я надаю велике значення свого зовнішнього вигляду.


Додаток 2

Текст опитування на задоволенням шлюбом

 

1. Коли люди довго живуть разом друг з одним, як у шлюбі, вони неминуче згодом втрачають гостроту сприйняття одне одного, які порозуміння порушується:

а) вірно, б) не знаю, в) не так.

2. Ваші стосунки з чоловіком (дружиною) приносять вам:

а) неспокій і страждання,

б) важко відповісти,

радує і задоволення.

3. Родичі та друзі оцінюють ваш шлюб як:

а) вдалий, б) щось середнє, в) невдалий.

4. Коли ви могли, то чимале змінили в характері вашу половину (дружини):

а) вірно, б) не знаю, в) не так.

5. Один із проблем сучасного шлюбу у тому, що з часом дедалі стає у ньому менш привабливим, зокрема сексуальні стосунки з чоловіком (дружиною):

а) згоден, б) важко, не згоден.

6. Коли ж ви порівнюєте вашу сімейне життя з сімейної життям ваших на друзів і знайомих, то, вам здається, що ви:

а)несчастнее інших,

б) важко,

в) щасливішим інших.

7. Життя без сім'ї та близької людини — надто дорога ціна за повну самостійність:

а) вірно, б) важко, в) не так.

8. Вважаю, що мене життя мого чоловіка (дружини) було б неповноцінною:

а) згоден, б) не знаю, не згоден.

9. Більшість людей обманюється у своїх чеканнях щодо шлюбу:

а) вірно, б) важко, в) не так.

10. Ви які вже думки про розлученні, і лише ряд обставин заважає вам прийняти зважене рішення:

а) вірно, б) важко, в) не так.

11. Якби вам знову довелося одружитися, то вашої дружиною (чоловіком) був би:

а) інший, б) не знаю, той самий самий людина.

12. Ви пишаєтеся тим, що поруч із вами перебуває така людина, як у вас чоловік (чоловіка):

а) вірно, б) важко, в) не так.

13. Недоліки

Схожі реферати:

Навігація