Нині області застосування лазерів розширюються з дня на день. Після першого промислового використання лазерів щоб одержати отворів в рубінах до годинника ці устрою успішно застосовують у найрізноманітніших галузях .          Мрійники і фантасти неодноразово передбачали появи незвичайних речей, зокрема променя, може похвалитися незвичайними властивостями . І тепер, 1960 р. перший лазерний промінь було отримано при накачуванню маленького к...

(Читати…)

>ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ >ПРИЁМНИК З ЦИФРОВОГО >ОБРАБОТКОЙ >СИГНАЛОВ >СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 1. Техніко-економічний аналіз завдання до випускний кваліфікаційної роботі 1.1. Аналіз завдання й обгрунтування актуальності теми роботи 1.2. Обгрунтування і формалізація критеріїв якості проектованого устрою 1.3. Огляд і аналіз відомих рішень 1.4. Розробка і вибір оптимального варіанта 1.5. Економічну оцінку розро...

(Читати…)

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти Російської Федерації >ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ І >РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (>ТУСУР) Кафедра >КУДР >РЕФЕРАТ Перевірив Викладач кафедри >КУДР __________>Кистенева «___» вересня 2001р. >Виполнил студент групи >49В __________Попов З. У. «___» вересня 2001р. р. Томськ 2001 р. ...

(Читати…)

СПІЛЬНІ >ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ. Однією із визначальних умов вдосконалювання і зміцнення матеріально-технічної бази суспільства служить наявність розгалуженої, технічно досконалої зв'язку. У нашій країні при цьому створюється Єдина автоматизована мережу зв'язку >ЕАСС. Важливу роль розвитку >ЕАСС мають кошти радіозв'язку: радіорелейні, >тропосферние і супутникові. Вивчення поширення ультракоротких (метрових) радіох...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Республіки Білорусь у   Білоруський Державний університет інформатики, і радіоелектроніки Факультет комп'ютерного проектування Кафедра РЕМ                                                                                                      До захисту припускаю                                                                                                    ...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ >Пояснительная записка до >дипломному >пpоекту ">Разpаботка макета системи персонального виклику" >содеpжит аркушів , мул >люстpаций , таблиць , використаних джерел . >МАКЕТ, СИСТЕМА >ПЕРСОНАЛЬНОГО >ВЫЗОВА, >МАГНИТНОЕ ПОЛІ, >ВХОДНОЙ >ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, >АНТЕННЫЙ >ДАТЧИК, >УМНОЖИТЕЛЬ >ДОБРОТНОСТИ, >КОНВЕРТОР. Мета дипломного >пpоекта - >pазpаботать >констpукцию макета системи персонального індукційного...

(Читати…)

                                 Зміст: 0. Постановка завдання (неформальна). 1. Огляд методів математичного забезпечення. 2. Вибір найбільш необхідного. 3. Розробка лінгвістичного забезпечення. 4. Вибір інформаційного забезпечення. 5. Довідкові дані. 6. Обмін даними між програмами. 7. Структура ПО. 8. Вибір та обґрунтування інструментальних коштів програмування. 9. Структура даних, і...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Державне освітнє установа вищого професійної освіти   «>Оренбургский Державний Університет» >КОЛЛЕДЖ >ЭЛЕКТРОНИКИ І БІЗНЕСУ Кафедра електронної техніки і фізики >КУРСОВОЙ ПРОЕКТ   з дисципліни: «Радіо-телевізійна апаратура» Розробка схеми радіоприймача >Пояснительная записка >КОГУ >201400.5405.19П3

(Читати…)

>mpHUB є інтелектуальним комунікаційним вузлом, які у системі >waveNET фірми >Multipoint >Netorks до створення міських розподілених цифрових радіомереж. ПРОГРАМА >waveNET >2500/mpXNET з урахуванням комунікаційних вузлів >mpHUB і >mpXNET. ...

(Читати…)

Курсова робота   По курсу: “Електроніка” Зміст:                                                     1.   Завдання 2.   Тимчасові діаграми 3.   Запровадження 4.   Короткий опис роботи 5.   Математична модель

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 Вперед

Навігація