Реферати українською » Радиоэлектроника » Телевізійний приймач з цифровою обробкою


Реферат Телевізійний приймач з цифровою обробкою

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ТЕЛЕВИЗИОННЫЙПРИЁМНИК З ЦИФРОВОГООБРАБОТКОЙСИГНАЛОВ

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Техніко-економічний аналіз завдання до випускний кваліфікаційної роботі

1.1. Аналіз завдання й обгрунтування актуальності теми роботи

1.2. Обгрунтування і формалізація критеріїв якості проектованого устрою

1.3. Огляд і аналіз відомих рішень

1.4. Розробка і вибір оптимального варіанта

1.5. Економічну оцінку розроблюваного варіанта

2.Схемотехнический розділ

2.1.Расчет схемиемиттерногоповторителя в каналі зображення

2.2. Розрахунок схемиусилительного каскаду в каналі звуку стандартуNICAM

2.3.Расчет схеми фільтра в каналі зображення

2.4.Расчет схемиемиттерногоповторителя в каналі звуку стандартуNICAM

2.5.Расчет стабілізатора у схемі харчування

2.6.Расчет допусків нарадиоелементи

2.7 Опис роботи принципової електричної схеми на каналі

           проходження відеосигналу

3.Конструкторско-технологический розділ

3.1. Розробка конструкції вузла

3.2.Расчет часу напрацювання відмовитися

3.3. Порядок настройки, регулювання і експлуатації розробленого устрою

3.4. Типові несправності у пристрої і з їхньої

усунення

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

Запровадження

Нині застосування цифровий техніки є магістральним шляхом розвитку телевізійнихприемников. Використання цифровий техніки надав багато можливостей підвищення споживчих якостей телевізорів за одночасного зниження числа дискретних елементів, що позитивно впливає підвищеннянадежности роботи телевізійнихприемников.

Спочатку використання цифрових схем в телевізорах обмежувалося лише блоком управління, й інші вузли виконувалися з урахуванням аналогових схем. Принаймні модернізації елементної бази й з початком застосування мікропроцесорів стало можливим розробка телевізорів з цифровим управлінням та цифрового обробкою сигналів.

ЗАВДАННЯ

на випускну кваліфікаційну роботу

1. Тема Телевізійний приймач з цифровою обробкою сигналів.          

 

          2. Мета роботи

          2.1 Завдання роботи: виконати ескізний проект телевізійногоприемника з цифровою обробкою сигналів; виконати монтаж і настроювання цифрового блоку обробки.                                                                                                

2.2 Технічні вимоги: напруга харчування 220 вольт частотою 50 гц. Телевізійний приймач має забезпечити: число каналів прийому – щонайменше 50; можливість електронного пошуку станції; частоту кадровоїразвертки - 100 герц; можливість прийому сигналів телетексту, стандартів телевізійного мовлення B/G, D/K, MI, і навіть систем колірного кодування >PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43; наявність режимів “картинка в картинці”, ”телетекст в картинці “. Умови експлуатації ГОСТ 16.014УХЛ 4.2           

 

3. Зміст пояснювальній записки

              Запровадження

1. Техніко-економічний аналіз завдання до випускний кваліфікаційної роботі.

2.Схемотехнический розділ.

3.Конструкторско- технологічний розділ.

    Укладання

4. Графічна частина:

1. Схема електрична структурна –1лист (формат А1);

2. Схема електрична принципова –>2листа (формат А1);

3.Сборочнийчертеж вузла ->1лист (формат А1).

1. Техніко-економічний аналіз завдання до випускний кваліфікаційної роботі

>1.1Анализ завдання й обгрунтування актуальності теми роботи

Відповідно до завданням необхідно розробити приймач телевізійного зображення з цифровою обробкою сигналів. У зв'язку з цим уразрабативаемом устрої необхідно застосувати мікропроцесор керувати цифровими мікросхемами. З іншого боку необхідна як послідовна, і паралельна шинна організація управління пристроєм. Крім інформаційних цифрових сигналів потрібна наявність сигналів для синхронізації обміну цифровими даними у системі і сигналів управління обміном. Зазвичай використовують три різних типи системних шин:

- шинаIM (>InternetaM-Bus);

- шина Томпсона;

- шина I2З.

ШинаIM є комплект із трьох сигнальних ліній: лінії даних (>DATA), лінії синхронізації (>CLOCK) і лінії ідентифікації (>IDENT). Лінія даних єдвунаправленной, передача інформації з іншим двом шинам можлива є лише одна напрямі. ШинаIM можна застосовувати у двох варіантах для повільних переданих потоків (>IM-IDS) і швидких переданих потоків (>IM-IDF).

Обмін даними починається, якщо рівень усім лініях шини перетворюється на стан логічного нуля. Кінець обміну даними сигналізує короткий імпульс в лінії ідентифікації.

Шина Томпсона, як і шинаIM, також єтрехпроводную систему, що складається з лінії даних (>DATA), лінії синхронізації (>CLOCK) і лінії відбою (>ENABLE). Лінія даних єдвунаправленной. Передача даних починається за зміни рівня на низький, а кінець передачі іде за рахунок короткому імпульсу в лінії відбою.

Шина I2З є двонаправлену синхронну шину, що складається з цих двох сигнальних ліній: лінії даних (>SDA) і лінії синхронізації (>SCL). Передача даних можлива й у одному напрямку, якщо абоненти шини працюють лише якприемники.

Початком передачі є логічний нуль в лінії даних. Дані передаються блоками (кодовими словами) з 8 послідовних інформаційнихбитов (>побайтно). Додатково передається сигнал підтвердження прийому від нього що приймав дані абонента системної шини. Восьмий біт в кодовому слові однозначно визначає напрям передачі наступного кодового слова. Передача закінчується, якщо рівень в лініяхSDA іSCL відповідає «логічного» 1.

У нашому устрої застосуємо шину I2Зт.к. у ній використовується найменше магістралей передачі та управління передачею інформації. З іншого боку, до неї найпростіше підключити такі вузли як: телетекст, кадр у кадрі й т.д.

Далі за завданням необхідно забезпечити харчування нашого устрою від мережі220В 50 Гц. І тому в телевізійномуприемнике необхідно застосувати перетворювач напруги, щоб перетворити напруга мережі на більш низькі напруги для харчування блоків, входять до складу нашого устрою. Як перетворювача доцільно застосувати імпульсний перетворювач напруги,т.к. вона має малу масу чуток і габарити.

З іншого боку, необхідно, щоб телевізійний приймач забезпечував настроювання щонайменше ніж 50 каналів і можливість електронного пошуку телевізійних програм. Це можна вирішити, застосувавши у нашій устрої тюнер, керований мікропроцесором.Микропроцессор здійснюватиме управліннятюнером, а даних про їх настроюванні заноситиме вперепрограммируемое постійне запам'ятовуючий пристрій.

Наступна вимога в завданні, забезпечення частоти кадровоїразвертки –100Гц.


Відповідно до вимог стандарту, телевізійне зображення передається зі швидкістю 25 кадрів в секунду. Для скорочення смуги частот телевізійного каналу, кадр створюють із двохполукадров (полів). Отже, причересстрочнойразвертке частота кадровоїразвертки дорівнює 50 гц. При використовуваної 50 гц системі не вдається позбутися відомого ефекту «миготіння». Також багато неприємностей приносятьперекрестние перешкоди в каналах яскравості і кольоровості, боротися із якими дуже складно.

>Рис.1.1 Схема перетворення кадровоїразвертки в 100 гц.

З застосуванням 100Гц-системи багато в чому вдається справитися з такими дефектами телевізійної картинки. Переклад телевізора в 100 гц- систему може здійснюється з допомогою цифрових схем. Типова схема перетворення показано нарис.1.1. Повний кольорової телевізійний сигнал (>ПЦТС) поділяється нацветоразностние сигнали (>R-Y), (>B-Y) іяркостний сигнал (Y) , які уаналого-цифровомпреобразователе (>АЦП) перетворюються на цифрову форму. Частота вибірки аналогового сигналу приоцифровке має відповідати, принаймні подвоєною ширині смугиY-сигнала. Зазвичай тактова частота вибірки становить 13,5 МГц. Цифрова інформація заноситься в проміжне запам'ятовуючий пристрій (ЗУ), та був зчитується звідти які з подвійною швидкістю. Після перетворення наЦАП аналогова інформація в напівкадрі для подальшої інформації існують вже на подвійний частоті.

Зауважимо, що у 10Гц-уровне рядкова частота повинен бути подвоєна і складати 31,25Кгц. Ця обставина пред'являє підвищені вимоги до мережномупреобразователю. Вона має бути вміщує підвищену споживання потужності генератором малоїразвертки, та, крім того, його робоча частота має відповідати малої частоті 31,25Кгц, щоб уникнути інтерференційних перешкод, котрі з екрані з'являються у вигляді «муару».

Далі за завданням потрібна наявність устрою «кадр у кадрі». Це пристрій легко реалізувати за наявності цифровий обробки сигналів зображення.

Принцип обробки сигналу у тому устрої представлений рис 1.2.


>Рис 1.2 Принцип обробки устрою «кадр у кадрі»

Джерелами сигналів для додаткового зображення можуть бути другий радіоканал (тюнер 2), відеомагнітофон (>видео1) тощо. Ці сигнали через комутатор вступають у основний канал зображення в додатковий канал «кадру у кадрі» (>PIP).

Активний інтервал рядки вихідногоPIP – кадру становить 52 мкс; число активних рядків вихідномуPIP – кадрі 574, а вихідному напівкадрі – 287. Після дискретизації вихідного відеосигналу додаткового зображення з допомогоюАЦП сигнал в цифровому вигляді записується в динамічнийОЗУ,емкость якого розрахована на запам'ятовування кожної четвертої рядки вихідного поля.

Потім інформація зчитується зОЗУ зі швидкістю в чотири рази більшої, ніж записувалась, і подається наЦАП.

З виходуЦАП аналоговий сигнал надходить разом із сигналом «вікна» в канал зображення, де змішується із головною сигналом. Сигнал додаткового зображення є сукупність трьохвидеосигналовR,G,B, з активним інтервалом рядки13мкс і кількістю рядків додатковому полі, рівним 72.

Далі за завданням відповідно до ГОСТ 16019-78УХЛ 4.2 наше виріб стаціонарне, отже, слід передбачити стійкість конструкції до механічним впливам.

Тепер про актуальність теми роботи. Нині традиційна аналогова техніка зв'язку повсюдно у світі замінюється більш досконалої – цифровий. Цей процес відбувається охопив і телебачення. Найважливіша перевагу цифровий техніки – можливість цифровий обробки, передачі й зберігання інформації, зокрема візуальної.

Цифрова обробка телевізійного зображення дозволяє досягти дуже високого рівня якості і дає користувачеві масу нових можливостей та нових видів послуг.

Цифрова обробка зображень важлива тим, що, власне, основний базою до створення нової генерації телевізійної техніки – передавальної і названої. Зокрема, без неї неможливо однією з найважливіших завдань, які нині у сфері телебачення- створення і запуску в експлуатацію системи телебачення високої чіткості. А роботи з створенню такої вже на повну котушку ведуться сьогодні у технічно розвинених країн, іпривлеченние фінансові, технічні і інтелектуальні ресурси такі, що стає зрозуміло – перехід до систем телебачення з цифровою обробкою сигналу в загальносвітовому масштабі було справа близького майбутнього.

1.2 Обгрунтування і формалізація критеріїв якості проектованого

устрою

Сукупність властивостей вироби, відповідальних над його придатність задовольняти певні потреби у відповідність до призначенням, називають якістю вироби, що визначається технологічними і конструктивними властивостями,обуславливающимитрудоемкость виробництва вироби і ефективність його експлуатації, і навітьбезотказностью і довговічністю.

Оцінку якості устрою визначають по комплексним показниками якості.

>Проектируемое пристрій використовують у повсякденні, для зручності користування необхідно особливу увагу приділити простоті експлуатації. Складність оперування апаратурою викликає в користувача негативні асоціації, щовлечет у себе різке зниження попиту виріб.

>Надежность устрою не менш важливим показником,т.к. телевізійніприемники купуються споживачами на порівняно великий період. Отже,надежная і зручна в експлуатації продукція завжди знаходитиме попит серед населення.

Оцінюючи якості устрою користуються показниками якості, тобто. кількісними характеристиками однієї чи кількох властивостей, складових якість вироби. Кожна характеристика розглядається стосовно певним умовам експлуатації і виробництва.

Безліч показників якості зводиться одного – комплексному показнику, який кількісно порівнює розробку з іншого.

Якість влаштування у готовому вигляді характеризується якістю виготовлення. Якщо виріб минуло виробничий етап і немає дефектів, його рівень якості збігаються з якістю самої конструкції.

Рівень якості конструкції становить наступній послідовності:

- Вибір номенклатури показників якості конструкції конкретної випадку;

- Вибір аналогів і вибір базового вироби;

-Расчет рівня якості конструкції.

Критерії якості визначатимемо помультипликативному статечному методу. Формула обчислення критерію якості матиме такий вигляд:

,                                                                          (1,1)

де - нормована величина показника якості;

 - коефіцієнт вагомості показника якості;

і – варіант устрою.

>Весовие коефіцієнти, що визначають важливість кожного показника загалом трактуванні рівня якості конструкції. При виборі коефіцієнтів вагомості необхідно дотримуватись наступних правил:

- Коефіцієнти вагомості порівнюваних властивостей даної і базової конструкції повинні бути однаковими;

- Коефіцієнт вагомості найважливішого показника має найбільше значення;

- Показники однаковою важливості мають однакові коефіцієнти вагомості.

Правильне визначення показника якості дозволяє без особливих зусиль порівнювати різні варіанти розробок, схем, конструкцій.

>Виберем до нашого телевізійногоприемника з цифровою обробкою інформації ряд найважливіших показників якості.

1.Надежность;

2. Якість відтворення зображення;

3. Сервісні можливості;

4.Ремонтопригодность;

5. Простота в експлуатації.

Такий показник якості як якість відтворення зображення багато важить для споживача,т.к. зміст використання цієї вироби полягає у сприйнятті інформації з екрана телевізора. І сенсу набувати телевізійну апаратуру з "поганим якістю зображення навіть із низькій ціні, на даний параметррекомендательно особливо звернути увагу.

Наступним показником якості був обраний такий показник як сервісні можливості. За сучасних умов значення цієї показника починає грати дедалі більше значної ролі в оцінці якості вироби. Приміром, нині дуже багато необхідної інформації передається на каналі телетексту і, отже, сервісні можливості телевізора мають забезпечувати прийом сигналів телетексту.

>Присвоим кожному з п'яти показників якості методом експертні оцінки свій ваговій коефіцієнт, прийнявши до уваги вищевикладені докази, ізанесем ці дані в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1.

Якісні показники телевізійногоприемника

>п/п

Показники

>Весовие

 коефіцієнти

1 >Надежность 0,25
2 Якість відтворення зображення 0,25
3 Сервісні можливості 0,2
4 >Ремонтопригодность 0,15
5 Простота в експлуатації 0,15

1.3 Огляд і аналіз відомих рішень

1.3.1.Патентно - інформаційний пошук

Регламент пошуку

Тема випускний кваліфікаційної роботи: телевізійний приймач з цифровою обробкою сигналів

Початок пошуку 2. 02. 99. Закінчення пошуку 25.03.99

Предмет пошуку Мета пошуку Країна

Індекси

>МКИ,НКИ

Ретроспекція пошуку Джерела пошуку
Телевізійний приймач Аналіз відомих рішень

США

Японія

Німеччина

Франція

Росія

>МКИ5,

>МКИ6

1994-1999

>Р.ж. «>Радиотех-ника»

>Р.ж. «Зв'язок»

Керівник випускний кваліфікаційної роботи:Паринский А. Я.

Студент групи 220352Чернишев Д. А.


Довідка— звіт про патентному і науково- технічному дослідженні

Тема випускний кваліфікаційної роботи: телевізійний приймач з цифровою обробкою сигналів.

Початок пошуку 2. 02. 99. Закінчення пошуку 25.03.99

Предмет

пошуку

Країна,

Індекс

(>МКИ,НКИ)

№ заявки, датаприоретета, Сутність заяви технічного рішення Відомості про дії
Процесор, який би поділ складових ТБ сигналу

США,МКИ5

М 04 №9164

>5309225от 06.12.89 Пропонується схема процесоравидеосигналов кольорового зображення, забезпечує поділ складових яскравості і кольоровості й ефективного придушення шумів з урахуванням використання кореляції сигналів у сусідніх рядкахразвертки. Схема включає у собі2-х сторонній обмежувач, елемент затримки,коррелятор,вичитающее пристрій подолання шумовий складової. Схема забезпечуєнеискаженное відновлення сигналу і перешкоджає появі хибних кольорових контурів. >Р.ж. «>Радиотех-ника» 1995 р
Пристрій на відтворення сигналів телетексту на екрані ТБприемника

ФРН,

>МКИ5,

М 04 №5/445

43196586 від 14.06.93 Пропонується ТБ приймач з відтворенням сигналів телетексту на екрані, що б тим, що сигнали телетексту попередньо запам'ятовуються в ЗУ й обробляються, після чого можуть у будь-якої миті викликатися на екран користувачем. Управління здійснюється з допомогою МП, який адресної шиноюсоединен зОЗУ для запам'ятовування сторінок телетексту.
Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація