Реферати українською » Радиоэлектроника » Теорія електричного зв'язку


Реферат Теорія електричного зв'язку

3.21. Оглавление

1. Вихідні дані

2. Завдання курсову роботу

3. Виконання роботи

     3.1. Структурна схема системи зв'язку.

     3.2. Структурна схема приймача.

     3.3. Прийняття рішення приймачем за одним відліку.

     3.4. Можливість помилки не вдома приймача.

     3.5. Виграш щодо сигнал/шум при застосуванні оптимального приймача.

     3.6. Максимально можлива стійкість перед перешкодами при заданому вигляді сигналу.

     3.7. Прийняття рішення приймачем за трьома незалежним отсчетам.

     3.8. Можливість помилки під час використання методу синхронного накопичення.

     3.9. Розрахунок шуму квантування під час передачі сигналів методом ІКМ.

    3.10. Прийом з допомогою складних сигналів і узгодженого фільтра.

    3.11. Форма складних сигналів під час передачі символів «1» і «0».

    3.12.Импульсная характеристика узгодженого фільтра.

    3.13. Схема узгодженого фільтра прийому складних сигналів.

    3.14.Форма сигналів не вдома узгодженого фільтра під час передачі символів «1» і «0».

    3.15.Оптимальные пороги при асинхронному і синхронному засобах прийому.

    3.16.Энергетический виграш при застосуванні узгодженого фільтра.

    3.17.Вероятность помилки не вдома приймача при застосуванні складних сигналів і узгодженого фільтра.

    3.18. Порівняльний аналіз різних способів прийому.

    3.19. Додаток. Розрахунок вихідних даних для заданого варіанта роботи.

    3.20. Список літератури.

    3.21. Оглавление.

    3.22. Дата виконання праці та особиста підпис студента.

1. Вихідні дані

1. Номер варіанта N = 15;

2.  

 
Амплітуда канальних імпульсів ;

3. Дисперсия шуму 

4. Априорная можливість передачі символів «1» Р(1) = 0,6;

5. Значення відліку прийнятої суміші сигналу і перешкоди при одноразовому відліку Z(t0) = 0,0022 , B;

6. Значення отсчетов прийнятої суміші сигналу і перешкоди прийому через сукупність трьох незалежних ( некоррелированных ) отсчетов

    Z(t1) = 0,0022 , B;

    Z(t2) = 0,0013 , B;

    Z(t3) = 0,0024 , B;

7. Вигляд сигналу в каналі зв'язку – ЧМ;

8. Спосіб прийому сигналу – когерентный (КГ);

9. Максимальна амплітуда аналогового сигналу на вході АЦП

     bmax = 6,5 B;

10.Пикфактор вхідного сигналу П = 3;

11.Скорость передачі V = 15000 Бод;

12. Кількість розрядів двоичного коду (під час передачі сигналів методом ІКМ)

      n = 8;

13. Вигляд дискретної послідовності шумоподобного сигналу 2562.

                 

2. Завдання курсову роботу

      Розробити узагальнену структурну схему системи зв'язку передачі безперервних повідомлень дискретними сигналами, розробити структурну схему приймача і структурну схему оптимального фільтра, розрахувати основні характеристики розробленої системи зв'язку й зробити узагальнюючі висновки з результатам розрахунку.

3.1. Структурна схема системи зв'язку       Системою зв'язку називається сукупність технічних засобів передачі повідомлень джерела до споживача. Цими засобами є передавальний устрій, лінія зв'язку й приймальне пристрій.

       Розглянемо призначення окремих елементів цієї схеми і проілюструємо які у них процеси відповідними тимчасовими і спектральними діаграмами.

       На виході джерела повідомлень маємо безупинне повідомлення: 

       У устрої перетворення сполучення сигнал безупинне повідомлення, яке надходить із виходу джерела, перетворюється на цифровий сигнал. Процес перетворення складається з кількох операцій. Спочатку безупинне повідомлення піддається дискретизації за часом:

       Далі отримана послідовність дискретних отсчетов переданого повідомлення квантуется, і з допомогою кодування представляється як послідовності двійкових символів «1» і «0». Таке перетворення називається импульсно кодовою модуляцією (ІКМ), а пристрій, де вона відбувається називається аналого-цифровым перетворювачем (АЦП).


      У передавачі відбувається модуляція сигналу, у разі – це частотна модуляція (ЧМ).


      Проходячи через лінію зв'язку, ЧМ – сигнал піддається впливу різноманітних перешкод, і вхід приймача надходить суміш корисного сигналу і перешкоди. Приймач обробляє цю суміш та приймає рішення, який сигнал передавався. З виходу приймача сигнал надходить на пристрій перетворення сигналу в повідомлення. Таким пристроєм є цифро-аналоговый перетворювач (ЦАП). Тут відбувається перетворення послідовності двійкових символів в квантованную послідовність отсчетов, які згладжуються до безперервного повідомлення з тим чи іншого точністю, і до одержувачу приходить повідомлення, подібне повідомленню не вдома джерела.


3.2. Структурна схема приймача

 

         На вхід приймача надходить суміш сигналу і перешкоди Z(t).

         Суть когерентного методу прийому у тому, що у приймальному боці про переданій сигналі відомо все: частота, фаза, тривалість, час приходу. Тому, сигнали Х1(t) і Х2(t) – точні копії переданих сигналів. Устройства множення ці копії перемножуються з Z(t). Далі твори Х1(t)Z(t) і Х2(t)Z(t) проходять через ФНЧ, віднімаються в вычитающем устрої і чинять на вхід вирішального устрою, де відбувається порівнювати з пороговою напругою. Рішення приймається за те сигналу, яка має функція взаємної кореляції буде більше.

3.3. Прийняття рішення приймачем за одним відліку

  

          Повідомлення передаються послідовністю двійкових символів «1» і «0», що з'являються з апріорними імовірностями Р(1) = 0,6 і Р(0) = 0,4. Цим символів відповідають канальні сигнали P.S1(t) і P.S2(t), що влучно відомі у місці прийому.

          У каналі зв'язку на передані сигнали впливає гауссовский стаціонарний шум з дисперсией

Схожі реферати:

Навігація