Реферати українською » Радиоэлектроника » Розрахунок характеристик виявлення при спільному когерентного та некогерентного накопичення


Реферат Розрахунок характеристик виявлення при спільному когерентного та некогерентного накопичення

Завдання № 4. Розрахунок характеристик виявлення за спільноїкогерентом інекогерентном накопиченні.

Розглядається завдання виявлення сигналу (як пачки прямокутних імпульсів) і натомість внутрішніх шумів приймача, розподілених погауссовскому закону.

При виявленні реалізується додатковенекогерентное накопичення когерентного сигналу: раніше сформовані пачки прямокутних когерентних імпульсівнекогерентно накопичуються протягом кількох тактів T>нкн = МtT = Мtкн , де М - число тактівнекогерентного накопичення,tT =tкн - тривалість кожного такту. У цьому використовується критерій “>m з M”, тобто. виявлення сигналу вважається що відбувся (достовірним), якщо встановлений поріг перевищений щонайменше ніж у “>m” т з “M” тактах.

>Заданние діапазони зміни параметрів сигналу:

> висока частота повторення (>ВЧП)-Fп= 100-300кГц; T>нкн = Мtкн , М = (3-15);

>Q>прд = 4-10; = 0,3- 2,5 мкс;tкн = 3-30 мс; T>нкн = (3-15)tкн;

> середня частота повторення (>СЧП) -- Fп= 10-50кГц;

>Q>прд = 10-50; , і = 0,4-10 мкс;tкн = 3-30 мс; T>нкн = (3-15)tкн;

> низька частота повторення (>НЧП) - Fп= 5–10кГц;

>Q>прд = 50–100; , і = 0,2–4 мкс;tкн = 3–30 мс; T>нкн = (3-15)tкн;

Тут позначений: Fп–частота повтореннязондирующих імпульсів;Q>прд–шпаруватість випромінюваних сигналів;і–тривалістьзондирующих імпульсів;tкн–час когерентного накопичення; T>нкн– часнекогерентного накопичення М - число тактівнекогерентного накопичення.

1. Як заданих значень ймовірності правильного виявлення () використовувати значення – 0,2; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95. При розрахунках заданих значень ймовірностей хибних тривог () виходити із те, що за “час спостереження- T>лт” (T>лт =1 хв) допускається трохи більше, ніж одна помилкова тривога. Тоді справедливо співвідношення: . Розрахунок зробити всім варіантів когерентного сигналу, розглянутих завданні 3 (>ВЧП,СЧП,НЧП.)

2.Рассчитать ймовірності правильного виявлення () і удаваної тривоги (), забезпечувані за спільноїкогерентном інекогерентном накопиченні сигналу. У цьому використовувати формулу Бернуллі:

Розрахунок зробити дляM=3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 й у .

3. Порівняти отримані значення й із наперед заданими значеннями і .

4. Порівняти характеристики виявлення прикогерентном інекогерентном накопиченні:

> “по можливостям” (>Pпо,P>лт, ,) – при однаковихq іqпір;

> “з енергетики” (>q,qпір) – при однаковихPпо,P>лт, , .

5. Оцінити виграш, який забезпечувався б за спільноїкогерентном і

 >некогерентном виявленні проти роздільним накопиченням і з прийомом одиночного сигналу (див. завдання 1-3).

Найцікавіше представляють 3 області:

§ I- область “низькою достовірності” (за спільної виконанні умов виявлення   ≤ 0,2,  = 10– 1-102);

§ II- “область середньої достовірності” (за спільної виконанні умов 0,2 <    ≤ 0,7,  = 102-10– 4);

§ III- “область високої достовірності” (за спільної виконанні умов   > 0,7,   = 104-10– 8).

6 Проаналізувати отримані результати. Зробити висновки.

.7.Рекомендуемая література:

§ Теоретичні основи радіолокації. Під ред.Я.Д. Ширмана,М.:Сов. радіо, 1970;

§ РЕМ: основи побудови і теорія. Довідник. Під редЯ.Д. Ширмана,-М.:ЗАО “>МАКВИС”, 1998;

§Сосулин Ю.Г. Теоретичні основи радіолокації і радіонавігації.- М.: Радіо і зв'язок, 1994.

-Бакулев П.О., Соснівський А.А.Радиолокационние і радіонавігаційні системи. - М.: Радіо і зв'язок, 1994.

8. За виконання курсового проекту розрахунки провадити у середовищіMatlab із застосуванням модульного принципу.


Схожі реферати:

Навігація