Реферати українською » Радиоэлектроника » Цифрова первинна мережу - принципи побудови й розвитку


Реферат Цифрова первинна мережу - принципи побудови й розвитку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство РФ зв'язку й інформатизації

Уральський Р>осударственний Технічний Університет -УПИ

Кафедра ">ТиСС"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

по виробничої практиці

на ВАТ «>ЕГУЭСУралтелеком»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Руководи>тель практики від підприємства:Клубакова В. Г.

>Руководи>тель практики відУГТУ-УПИ:

Час проходження: із серпня по 15 вересня 2002 р.

Студент:ЧерепановК.А

Група:Р-407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єкатеринбург

2002


Зміст

Зміст....................................................................................................................................................................................... 2

Список скорочень......................................................................................................................................................................... 3

1. Цифрова первинна мережу - принципи побудови й розвитку.................................................................. 5

2. Технологія SDH........................................................................................................................................................................... 8

3. Склад мережі SDH. Топологія і архітектура..................................................................................................................... 11

Склад мережі SDH........................................................................................................................................................................ 11

>Тополлогия мережі SDH............................................................................................................................................................... 13

Топологія ">точка-точка".................................................................................................................................................... 13

Топологія "послідовна лінійна ланцюг"............................................................................................................ 14

Топологія "зірка", реалізує функцію концентратора................................................................................... 14

Топологія "кільце".............................................................................................................................................................. 15

Архітектура мережі SDH............................................................................................................................................................. 15

Архітектура типу ">кольцо-кольцо"................................................................................................................................. 16

>Линейная архітектура для мереж великої протяжності..................................................................................... 16

Процесизагрузки/вигрузки цифрового потоку.............................................................................................................. 17

Структура заголовкаPOH.................................................................................................................................................. 22

Структура заголовкаSOH.................................................................................................................................................. 23

5. Методи контролючетности й універсального визначення помилок у системі SDH........................................................................... 26

Література...................................................................................................................................................................................... 29

Список скорочень

Росіяни скорочення.

АТС Автоматична телефонний станція
>ВОСП >Волоконно-оптическая система передачі
ІКМИмпульсно-кодовая модуляція
>ИКМ-30 Скорочення, що використовується для позначення потоку Е1 з циклової ісверхцикловой структурою
>ИКМ-31 Скорочення, що використовується для позначення потоку Е1 з циклової структурою
>ЛАЦЛинейно-аппаратний цех (іноді застосовується ЛАЗ -линейно-аппаратний зал)
>МВВМультиплексорввода/вивода
>МККТТ Міжнародний комітет із телефонії і телеграфії
МСЕ Міжнародна телекомунікаційна спілка електрозв'язку
>МСЭ-Т Міжнародний комітет із телефонії і телеграфії (нову назву)
ВКБ 7 Система сигналізації по ВКБ №7
>ОЦК Загальний цифровий канал (канал 64 кбіт/с)
ПД Передача даних
ПО Програмне забезпечення
ПСППсевдослучайнаядвоичная послідовність
річок. Рекомендація
РРЛРадиорелейная лінія зв'язку
СБС Супутниковий система зв'язку
>ТЧ Канал тональної частоти
УВАТСУчрежденческая виробнича АТС

Іноземні скорочення.

>ADM &>nbspAda-DropMultiplexorМультиплексорввода/вивода -МВВ
>ANSI &>nbspAmericanNational Standard Institute Американський національний інститут стандартів
APS &>nbspAutomaticProtectionSwitching &>nbspАвтоматическое переключення
ATM &>nbspAsynchronous Transfer Mode &>nbspРежим асинхронної передачі
>AD  AdministrativeUnit Адміністративний блок
>AUG &>nbspAdministrativeUnit Group &>nbspГруппа адміністративних блоків
>AU-PJE &>nbspAUPointerJustificationEvent Зміщення покажчикаAU
>BBE &>nbspBackgroundblockerror Блок з фонової помилкою
>BBER>Backgroundblockerrorrate Коефіцієнт помилок по блоків із фоновими помилками
>BER &>nbspBitErrorRateПараметр помилки по бітам, дорівнює відношенню кількості хибнихбитов і кількості переданих
>BIN &>nbspBinaryДвоичное уявлення даних
>BIP  BitInterleavedParity Метод контролю парності
>B-ISDN  BroadbandIntegrated Service Digital &>nbspШирокополосная цифрова мережу з інтеграцією Networks служб (>Ш-ЦСИС)
>CRC  CyclicRedundancyCheck Циклічна перевірка по надмірності
>CRCERR  CRCerrors Кількість помилокCRC
>DEMUX  DemultiplexerДемультиплексор
ETS   EuropeanTelecommunication Standard Європейський телекомунікаційний стандарт
>ETSI   EuropeanTelecommunication Standard Institute Європейський інститут стандартизації втеле-kоммуникациях, протокол ISDN, стандартизованийETSI
>FEBE  Far EndBlockError Наявність блокової помилки на такого далекого кінці
>FERF  Far EndReceiveFailure Наявність несправності на такого далекого кінці
>HEX  Hexagonal16-ричное надання інформації
>НО-РОН  High-orderPOH Заголовок маршруту високого рівня
ISDN   Integrated Service Digital Networks Цифрова мережу з інтеграцією служб (>ЦСИС)
ITU   InternationalTelecommunication Union Міжнародний СоюзЭлектросвязи
>ITU-T   InternationalTelecommunicationUnion-Telephony group Міжнародний СоюзЭлектросвязи підрозділ телефонії
>LO-POH  Low-orderPOH Заголовок маршруту низького рівня
M1, М2   ManagementInterface 1, 2Интерфейси управління
>MSOH  MultiplexerSectionOverhead Заголовокмультиплексорной секції
>MSP  MultiplexSectionProtection Ланцюг резервуваннямультиплексорной секції
>MUX  MultiplexerМультиплексор
>OSI   Open SystemInterconnectionЭталонная модель взаємодії відкритих систем  
>РОН  PathOverhead Заголовок маршруту
>PTR  Pointer Покажчик у системі SDH
>RGEN,REG  RegeneratorРегенератор
>RSOH  RegenerativeSectionOverhead Заголовокрегенераторной секції
SDH  Synchronous DigitalHierarchyСинхронная цифрова ієрархія
>SDXC  Synchronous DigitalCrossConnectСинхронний цифровий комутатор
>SOH  SectionOverhead Секційний заголовок
>STM  SynchronousTransportModuleСинхронний транспортний модуль - стандартний цифровий канал у системі SDH
ПММ  Tandem ConnectionMonitoring Моніторинг взаємного сполуки
ТМ  Traffic Management Управління графіком
>TMN  Telecommunications Management Автоматизована систему управління зв'язком
>TU  TributaryUnit Блок навантаження
>TUG  TributaryUnit Group Група блоків навантаження
VC  VirtualContainer Віртуальний контейнер


1. Цифрова первинна мережу - принципи побудови й розвитку

Первинною мережею називається сукупність типових фізичних ланцюгів, типових каналів передачі й мережевих трактів системи електрозв'язку, освічена з урахуванням мережевих вузлів, мережевих станцій,оконечних пристроїв первинної сіті й що з'єднують їх ліній передачі системи електрозв'язку. У основі сучасної системи електрозв'язку лежить використання цифровий первинної мережі, заснованої на використанні цифрових систем передачі. Відповідно до визначення, у складі первинної мережі входить середовище передачі сигналів і апаратура систем передачі. Сучасна первинна мережу будується з урахуванням технології цифровий передачі й використовують у ролі середовищ передачі електричний і оптичний кабелі і радіоефір.

Розглянемо ті частини первинної, що з передачею інформацією цифровому вигляді. Як очевидно з рис. 1.1, сучасну цифрову первинна мережу може будуватися з урахуванням трьох технологій:PDH, SDH і ATM.


>Рис. 1.1. Місце цифровий первинної мережі у системі електрозв'язку

Первинна цифрова мережу з урахуваннямPDH/SDH складається з вузлів мультиплексування (>мультиплексоров), виконують роль перетворювачів між каналами різних рівнів ієрархії стандартної пропускну здатність (нижче), регенераторів, відновлюють цифровий потік на протяжних трактах, та на цифрових кросів, які проводять комутацію лише на рівні каналів і трактів первинної мережі. Схематично структура первинної мережі представлена на рис. 1.2. Як очевидно з малюнка, первинна мережу будується з урахуванням типових каналів, освічених системами передачі. Сучасні системи передачі використовують як середовища передачі сигналів електричний і оптичний кабель, і навіть радіочастотні кошти (радіорелейні і супутникові системи передачі). Цифровим сигнал типового каналу має певну логічний структуру, що включаєцикловую структуру сигналу і тип лінійного коду.Цикловая структура сигналу використовується для синхронізації, процесів мультиплексування ідемультиплексирования між різними рівнями ієрархії каналів первинної мережі, і навіть контролю блокових помилок. Лінійний код забезпечує стійкість перед перешкодами передачі цифрового сигналу. Апаратура передачі здійснює перетворення цифрового сигналу з циклової структурою в модульований електричний сигнал, рухаючись потім середовищі передачі. Тип модуляції залежить від використовуваної апаратури та органічного середовища передачі.

Отже, всередині цифрових систем передачі здійснюється передача електричних сигналів різної структури, не вдома цифрових систем передачі утворюються канали цифровий первинної мережі, відповідні стандартам щодо передачі, циклової структурі та типу лінійного коду.

Зазвичай канали первинної мережі приходять на вузли зв'язку й закінчуються влинейно-аппаратном цеху (>ЛАЦе), звідкикроссируются від використання у вторинних мережах. Можна сміливо сказати, що первинна мережу є банк каналів, які потім використовуються вторинними мережами (мережею телефонному зв'язку, мережами передачі, мережами спеціального призначення тощо.). Істотно, що з всіх вторинних мереж цей банк каналів єдиний, звідки і випливає обов'язкова вимога, щоб канали первинної мережі відповідали стандартам.

>Cовременная цифрова первинна мережу будується з урахуванням з трьох основних технологій:плезиохронной ієрархії (>PDH), синхронної ієрархії (SDH) і асинхронного режиму перенесення (передачі) (ATM). Із перелічених технологій лише дві нині можна розглядати в якості основи побудови цифровий первинної мережі.


>Рис. 1.2. Структура первинної мережі.

Технологія ATM як технологія побудови первинної мережі є ще молодий й під кінець не випробуваної. Ця технологія відрізняється від технологійPDH і SDH тим, що охоплює як рівень первинної мережі, а й технологію вторинних мереж (рис. 1.1), зокрема, мереж передачі і широкосмугової ISDN (>B-ISDN). Через війну під час розгляду технології ATM важко відокремити значна її частина, що стосується технології первинної мережі, частково, тісно пов'язану зі вторинними мережами.

Розглянемо докладніше історію побудови й тогоплезиохронной і синхронної цифрових ієрархій. СхемиПЦС розробив початку 80-х. Усього їх було три:
1) прийнято навіть Канаді, як швидкості сигналу первинного цифрового каналуПЦК (>DS1) було обрано швидкість 1544 кбіт/с і давала послідовністьDS1 -DS2 -DS3 -DS4 чи послідовність виду: 1544 - 6312 - 44736 - 274176 кбіт/с. Це дозволяло передавати відповідно 24, 96, 672 і 4032 каналуDS0 (>ОЦК 64 кбіт/с);
2) прийнято Японії, використовувалася той самий швидкість дляDS1; давала послідовністьDS1 -DS2 -DSJ3 -DSJ4 чи послідовність 1544 - 6312 - 32064 - 97728 кбіт/с, щопзволяло передавати 24, 96, 480 чи 1440 каналівDS0;
3) прийнято Європі та Південної Америці, якпревичной було обрано швидкість 2048 кбіт/с і давала послідовністьE1 -E2 -E3 -E4 -E5 чи 2048 - 8448 - 34368 - 139264 - 564992 кбіт/с. Зазначена ієрархія дозволяла передавати 30, 120, 480, 1920 чи 7680 каналівDS0.

Комітетом по стандартизації ITU - T розробили стандарт, за яким:
-- по-перше, булистандартизировани три перших рівня першої ієрархії, чотири рівні другої і покладають чотири рівні третьої ієрархії як основних, і навіть схемикросс-мультиплексирования ієрархій;
-- по-друге,останні рівні першою і третьою ієрархій були рекомендовані як стандартних.

Зазначені ієрархії, відомі під загальним назвою >плезиохронная цифрова ієрархіяPDH, чиПЦИ, зведені в таблицю 1.1.

<>divalign=center>

Рівень цифровий
ієрархії

Швидкості передач, відповідні
різним схемами цифровий ієрархії

>AC: 1544kbit/s >ЯС: 1544kbit/s >EC: 2048kbit/s
0 64 64 64
1 1544 1544 2048
2 6312 6312 8448
3 44736 32064 34368
4 --- 97728 139264


Таблиця 1.1.Три схемиПЦС:АС-американская;ЯС-японская;ЕС-европейская. </>div>

АлеPDH мала поруч недоліків, саме:
--затрудненнийввод/вивод цифрових потоків в проміжних пунктах;
-- відсутність коштів мережного автоматичного контролю та управління;
-- багатоступеневевостановлениесинхронизма вимагає досить великої часу;
Можна вважати її недоліком наявність трьох різних ієрархій.

Зазначені недолікиPDH, і навіть низку інших чинників сприяли розробці США ще однієї ієрархії - ієрархії синхронної оптичної мережіSONET, а Європі аналогічної синхронної цифровий ієрархії SDH, запропонованими від використання на волоконно-оптичних лініяхсвязи(ВОЛС).Но через невдалої швидкостіпредачи дляSTS-1 , було вирішено -- відмовитися від створенняSONET, а створити її основіSONET/SDH зі швидкістю передачі 51.84 Мбіт/с першого рівняОС1 цієїСЦИ.ВрезультатеOC3SONET/SDH відповідавSTM-1 ієрархіїSDH.Скорости передач ієрархії SDH представлені у таблиці 1.2.

Рівень SDH. Швидкість передачі, Мбіт/с
>STM-1 155,520
>STM-4 622,080
>STM-8 1244,160
>STM-12 1866,240
>STM-16 2487,320


Таблиця 1.2.Швидкості передач ієрархії SDH.

>ИерархииPDH і SDH взаємодіють через процедури мультиплексування ідемультиплексирования потоківPDH в системи SDH.

Основною відмінністю пива системи SDH не від системиPDH є перехід нового принцип мультиплексування. СистемаPDH використовує принципплезиохронного (чи вводити майже синхронного) мультиплексування, за яким для мультиплексування, наприклад, чотирьох потоків Е1 (2048 кбіт/с) до одного потікЕ2 (8448 кбіт/с) виробляється процедура вирівнювання тактових частот які приходять сигналів методомстаффинга. Через війну придемультиплексировании необхідно здійснюватипошаговий відновлення вихідних каналів. Наприклад, у вторинних мережах цифровий телефонії найпоширеніше використання потоку Е1. При передачу цієї потоку через мережуPDH в трактіЕЗ потрібно спочатку провести покрокове мультиплексуванняЕ1-Е2-ЕЗ, та був - покроковедемультиплексированиеЕЗ-Е2-Е1 у кожному пункті виділення каналу Е1.

У системі SDH виробляється синхроннемультиплексирование/демультиплексирование, що дозволяє організовувати безпосередній доступом до каналамPDH, які у мережі SDH. Це дуже важливу і просте нововведення в технології призвела до того, у цілому технологія мультиплексування у мережі SDH набагато складніше, ніж технологія у мережіPDH, посилилися вимогами з синхронізації і параметрами якості середовища передачі й системи передачі, і навіть збільшилася кількість параметрів, істотних до роботи мережі. Як наслідок, методи експлуатації й технологія вимірів SDH набагато складніше аналогічних дляPDH.

Міжнародною спілкою електрозв'язкуITU-T передбачено ряд рекомендацій,стандартизирующих швидкості передачі й інтерфейси системPDH, SDH і ATM, процедури мультиплексування ідемультиплексирования, структуру цифрових ліній зв'язку й норми на параметриджиттера івандера (рис- 1.3).


>Рис. 1.3. Стандарти первинної цифровий мережі, побудованої з урахуванням технологійPDH, SDH і ATM.

Розглянемо основні тенденції у розвитку цифрового первинноїсети.В сьогодні очевидною тенденцією у розвитку технології мультиплексування на первинної мережі зв'язку є перехід відPDH до SDH. Якщо області зв'язку такий перехід менш явний (у разі малого трафіку як і використовуються системиPDH), то області експлуатації тенденція до орієнтації на технологію SDH більш явна. Оператори, створюють великі мережі, вже нині орієнтовані використання технологіїSDH.Следует зазначити, що SDH дає можливість прямого доступу до 2048 кбіт/с з допомогою процедуриввода/вивода потоку Е1 з трактів всіх рівнів ієрархії SDH. Канал Е1 (2048 кбіт/с) є основним каналом, які у мережах цифровий телефонії, ISDN та інших вторинних мережах.

2. Технологія SDH

Технологія SDH, як було зазначено в гол. 1, є сучасну концепцію побудови цифровий первинної мережі. Нині цю концепцію домінує над ринком.

Порівнюючи технологію SDH технологієюPDH, можна виділити такі особливості технології SDH:
• передбачає синхронну передачу і мультиплексування. Елементи первинної мережі SDH використовують із синхронізації один ставить генератор, як наслідок, питання систем синхронізації стають особливо;
• передбачає пряме мультиплексування ідемультиплексирование потоківPDH, отже будь-якому рівні ієрархії SDH можна виділяти завантажений потікPDH без процедури покроковогодемультиплексирования. Процедура прямого мультиплексування називається також процедурою виводу-введення-висновку;
• спирається на стандартні оптичні і електричні інтерфейси, що забезпечує кращу сумісність обладнання різних фірм-виробників;
• дозволяє об'єднати системиPDH європейської й американської ієрархії, забезпечує повну сумісність з системамиPDH й те водночас, дає можливість розвитку систем передачі, оскільки забезпечує канали високої пропускну здатність передачі ATM, MAN, HDTV тощо.;
• забезпечує краще управління економіки й самодіагностику первинної мережі. Багато сигналів про несправностях, переданих через мережу SDH, дає можливість побудови системам управління з урахуванням платформиTMN.Технология SDH забезпечує можливість управління як завгодно розгалуженої первинної мережу зі одного центру.

Усі перелічені переваги забезпечили широке застосування технології SDH як сучасної парадигми побудови цифровий первинної мережі.

Виділимо загальні особливості побудови синхронноїиерерхии:
-- перша - підтримка як вхідних сигналів каналів доступу лишетрибов(прим. відtrib,tributary - компонентний сигнал, підлеглий сигнал чи навантаження, потік навантаженні)PDH і SDH;
-- друга - триби би мало бути упаковані в стандартні позначені контейнери, розміри яких визначаються рівнемтриба в ієрархіїPDH;
-- третя - становище віртуального контейнера може визначатися з допомогою покажчиків, дозволяють усунути протиріччя між фактом синхронності оброблення і можливим зміною становища контейнера всередині поля корисною навантаження;
-- четверта - кілька контейнерів рівня може бутисцепленивместе і розглядатися одностайно безперервний контейнер, використовуваний розміщувати нестандартній корисною навантаження;
-- п'ята - передбачено формування окремого поля заголовків розміром 9*9=81 байт.


Як зазначено в гол. 1 (табл. 1.2), ієрархія SDH включає у собі кілька рівнівSTM. Як приклад використання рівнів у мережі SDH нарис.2.1 показано первинна мережу SDH, куди входять кільця магістральної мережі, побудованої на потокахSTM-16, регіональних мереж, побудованих на потокахSTM-4,и локальних мереж з потокамиSTM-1.

>Рис.2.1. Приклад первинної мережі, побудованої на технології SDH

У процесі впровадження технології SDH першому етапі мабуть поява комбінованих мережSDH/PDH. Технологія SDH впроваджується зазвичай, у вигляді "островів", об'єднаних каналами існуючої первинної мережі (рис. 2.2). З другого краю етапі "острова" об'єднують у первинну мережу з урахуванням SDH. У результаті етапі необхідно як

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація