Реферати українською » Радиоэлектроника » Ремонт і налагодження силового електроустаткування токарно-винторезного верстата 163 моделі


Реферат Ремонт і налагодження силового електроустаткування токарно-винторезного верстата 163 моделі

року міністерство освіти

України

Кременчуцьке ВПУ №7


КУРСОВАЯ РОБОТА


ТЕМА: Обслуговування і ремонт силового електроустаткування

універсального токарно-винторезного верстата 163


ПРОФЕСІЯ: електромеханік із засобів автоматики

і приладам технологічного устаткування


Выполнил: Дядюшенко У. З.


Перевірив: Жосан У. А.


р. Кременчук

1998 р.

“Стверджую”

Заступник Директори ВПУ №7

Несен М. Р.
“ ” 1998 р.

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учневі

ВПУ №7 1998-го учбового року

Групи № Э-21 за фахом Электромеханик
Дядюшенко Володимиру Степановичу

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема завдання: Технологія обслуговування і ремонт силового електроустаткування

Викладач: Жосан Володимир Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Зміст завдання

Розділ 1. Графічна частина

Принципова електрична схема токарно-
винторезного верстата 163 моделі.

Розділ 2. Пояснительная записка

Завдання. І Запровадження. 1. Історія Комсомольця та перспективи

розвитку електроприладобудування. ІІ Більшість. 1. Призначення й стисла
характеристика електроустаткування верстата. 2. Принципова схема верстати й
порядок її. 3. Призначення і пристрій силового електроустаткування
верстата. 4. Основні несправності, обслуговування може й ремонт силового элек-
трооборудования верстата. ІІІ Розрахункова частина. 1. Розрахунок двигуна. 2. Розрахунок
трансформатора. IV Спеціальна частина. 1. Комбинированный прилад 43208-У.

V Заключна частина. 1. Охорона праці та техніка безпеки. VI Список

використовуваної літератури. VII Спецификация.
Додаткові вказівки

При виготовленні атестаційної кращої роботи необхідно виготовити деталь:

Консультації проводяться:

Дата видачі письмового завдання
Термін здачі зробленого письмового завдання
Викладач Жосан Володимир Олексійович
Майстер П/О Голубєв Вікторе Миколайовичу

р. Кременчук

1998 р.
Схожі реферати:

Навігація