Реферати українською » Радиоэлектроника » Розрахунок на ЕОМ характеристик вихідних сигналів електричних ланцюгів


Реферат Розрахунок на ЕОМ характеристик вихідних сигналів електричних ланцюгів

МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ВИЩИЙ КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ


курсова робота

за курсом

"Обчислювальна техніка і програмування"

на задану тему:

«Розрахунок на ЕОМ характеристик вихідних

 сигналів електричних ланцюгів»


Керівник:

Рабушенко Валентин Євгенович

Виконала:

студентка грн. В9121

Грица М.

 

Мінськ

2000 р.


СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ........................................................................... 4

2. ГОЛОВНОГО МОДУЛЬ................................................................................ 6

3. ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРОВ........................................................... 9

4. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВХ........................ 9

5. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВЫХ.................... 11

6. ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ РАЗНОСТИ.................................. 12

7. ПОДПРОГРАММА ОТЛАДОЧНОЙ ПЕЧАТИ....................................... 14

8. КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК....................................................................... 16

висновок............................................................................................ 17

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................... 20


1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У даний роботі, що з рішенням завдань машинного аналізу електричних ланцюгів, необхідно по заданому вхідному сигналу

                                           

побудувати вихідний сигнал     

                                           

та був визначити різницю

               D = Uвых max  - Uвых min

Вычисление величин Uвх(t) і Uвых(t) виконати для N равноотстоящих моментів часу від tпоч = 10 з. до tкін = 35 з. І тому організують масиви зберігання ЕВР у Uх(t) і Uвых(t), величину різниці D необхідно обчислити з похибкою e < 0,1.

Під час упорядкування схеми алгоритму використовується принцип покрокової деталізації. У випадку структура алгоритму має вигляд, показаний на рис. 1

Діяльність обробка полягає у рішенні двох подзадач. По-перше формування масиву Uвх, Uвых й знаходження похибки e. Вычисление величини D залежить кількості розрахункових точок N. Задля більшої необхідної точності у роботі використовується метод автоматичного вибору розрахункових точок N. Розрахунок величини D виконується багаторазово, причому у кожному наступному обчисленні кількість розрахункових точок подвоюється що забезпечує обчислення D з більшою точністю. Для цього він організується итерационный цикл. При кожному проходженні циклу порівнюються між собою останнє розрахований значення величини D і значення цієї величини, отримане попереднього виконанні циклу, їх кількість позначається через V. Величина V, яка у обчисленнях на початку виявляється невизначеною на першому проходу циклу. Значення цієї величини має бути поставлено те щоб при пертой перевірці умови забезпечити повторне виконання циклу. Тому зручно поставити початкову величину V близька до максимально допустимому значенням V = 1037.

 

Рис. 1 Узагальнена структура алгоритму


2. ГОЛОВНОГО МОДУЛЬ

Під час проектування програми з допомогою методу покрокової деталізації на початку розробляється головний модуль, та був самі алгоритми підпрограм. Схема алгоритму головного модуля має вигляд, показаний на рис. 2. Текст програми приведено у додатку 1.

Рис. 2 Схема алгоритму головного модуля


3. ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Для складання схем алгоритмів і програм необхідно скласти таблицю ідентифікаторів.

                                                                                       Таблиця 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАТОР

ПРИЗНАЧЕННЯ

1

2

3

tнач T0 Початковий момент спостереження вхідного напруги
tкон T2 Кінцевий момент спостереження вхідного напруги
e E Припустима похибка обчислень
K Ключ визначальний режим роботи (К=1 налагодження, К=0 робочий режим)
Uвх (t) U1 Масив для зберігання отсчетов вхідного сигналу
Uвых(t) U2 Масив для зберігання отсчетов вихідного сигналу
D t H Часовий інтервал між двома сусідніми отсчетами вхідного сигналу
P P Оцінка похибки обчисленою величини
t T Поточний час
Uвх1 V1 Параметр передавальної характеристики
Uвых max W Выходное напруга максимальне
Uвых min

W1

Выходное напруга мінімальне
Д D Різниця обчислень
а A Коефіцієнт

 

 

Продовження таблиці 1

 

1

2

3

а1

A1 Коефіцієнт

b1

B1 Коефіцієнт
V Значення величини D, отримане попередньому кроці виконання

Jm

M Допустимое значення числа подвоєння кількості отсчетов вхідного сигналу
N N Текущее значення кількості отсчетов вхідного сигналу
Nнач N0 Начальное значення кількості отсчетов вхідного сигналу

 


4. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВХ

Аби вирішити це завдання необхідно скласти схему алгоритму програми. Рішення залежить від способу завдання Uвх. Схема алгоритму формування масиву Uвх приведено малюнку 3. Подпрограмма має вигляд:

300 REM "Програма формування масиву Uвх"

310 T=T0 : H= (T2 - T0) / (N - 1)

320 FOR I= 1 TO N

330 IF T<T1 THEN A*(T-T0): GOTO 350

340 U1(I)=A*(T1-T0)-B*(T-T1)

350 T =T + H

360 NEXT I

370 RETURN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.3 Схема алгоритму формування масиву Uвх

5. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВЫХ

За позитивного рішення це завдання необхідно організувати арифметичний цикл. У цьому вся циклі кожному за елемента масиву Uвх(I) обчислюється значення відповідного елемента масиву вихідного сигналу Uвых(I). Для заданого варіанта схема алгоритму приведено на рис. 4. Подпрограмма має вигляд:

700 REM***ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ D***

710 D1=U2(1)

720 D2=U2(1)

730 FOR I=2 TO N

740 IF U2(I)> D1 THEN D1= U2(I)

750 IF U2(I)< D2 THEN D2= U2(I)

760 NEXT I

770 D= D1-D2

780 RETURN

Рис.4.Схема алгоритму підпрограми формування масиву Uвых

 


6.  
ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ РАЗНОСТИ.

Аби вирішити це завдання необхідно визначити Uвых max і Uвыхmin, у своїй можливі два варіанта значення рішення. У першому визначення визначити Uвых max і Uвых min можна використовувати окремий алгоритм, тоді як у другому обидві величини обчислюються відповідно. Схема алгоритму приведено на рис. 5.

Подпрограмма обчислення різниці D має такий вигляд:

700 REM "Подпрограмма обчислення різниці D"

710 W = U2(1): W1 = U2(1)

720 FOR I = 2 TO N

730 IF U2(I) > W THEN W = U2(I)

740 IF U2(I) < W1 THEN W1 = U2(I)

745 W1=U2(1)

750 NEXT I

760 D = W – W1

770 RETURN
7. ПОДПРОГРАММА ОТЛАДОЧНОЙ ПЕЧАТИ.

Аналізуючи цей етап налагодження додатково вводиться таблиця значень елементів масивів Uвх(t), Uвых(t), D, V, P, N. Схема алгоритму приведено малюнку 6. Подпрограмма має вигляд:

900 REM "Подпрограмма отладочной друку"

910 IF K =0 THEN GOTO 980

920 PRINT “Ном. точки”, “Вх. Напр.”, “Вых. напр.”, "D"

930 FOR I = 1 TO N

940 PRINT I , U1(I) , U2(I), D

950 NEXT I

960 PRINT “ N =“; N,“D = “; D, “V = “;P“P = “;P

970 STOP

980 RETURN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 6 Схема алгоритму підпрограми отладочной друку


8. КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК

Вихідні дані:

Набір N

tпоч

tкін

t1

A B A1 B1 V1 I

Uвх(I)

Uвых(I)

Контрольний набір 8 10 35 23 1.2 1.2 5 0.05 10

1

2

3

4

5

6

7

8

0

4.2

8.4

12.6

13.2

9

4.8

0.6

5

0.882

3.528

7.938

8.712

4.05

1.152

5

Робочий набір 8 10 35 22.5 1.2 1.2 5 0.05 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У цьому роботі вирішуються завдання машинного аналізу електричних ланцюгів. У курсовому проекті необхідне заданої електричної ланцюга відомим вхідному сигналу UВХ(t) побудувати вихідний сигнал UВЫХ(t) , та був накреслити певні його характеристики W. Характеристика W обчислюється з похибкою трохи більше 0.1. Похибка обчислення величини W залежить кількості розрахункових точок N, при цьому використовуємо метод автоматичного вибору величини N. Який ось у чому: розрахунок величини W виконували багаторазово, причому у кожному наступному кількість розрахункових точок подвоюється, що забезпечує обчислення величини W з більшою точністю. Вычисления припиняються, коли досягається задана точність обчислень. Отже, кількість розрахункових точок N визначається автоматично у виконання програми.

У цьому курсової роботі під час складання схеми алгоритму використовували принцип покрокової деталізації. Сутність цього ось у чому: спочатку розробили головний модуль, та був перейшли до розробки інших підпрограм.

Вычисление W реалізували з допомогою звернення до трьох підпрограмам: формування масиву U(ВХ), формування масиву U(ВЫХ), обробка масиву U(ВЫХ) з одержання значення величини W.

Результатом обчислень у цій курсової роботі є значення заданої характеристики W. У цьому курсової роботі цією величиною є D (різницю між максимальним і мінімальним значеннями вихідного сигналу).

Завдяки даної курсової роботі ми отримали навички роботи з ПК,научились виробляти розрахунок на ЕОМ характеристик вихідних сигналів електричних ланцюгів, складати схеми алгоритмів, підпрограм і програм, і навіть виробляти їх налагодження.  


 

Додаток 1


Додаток 2


Література

1. З. У. Козин, Б. Д. Матюшкин, М. М. Поляк, А. З. Фаинберг та інших.; Методичні вказівки до лабораторним роботам зі слаломних дисциплін “Основи застосування ЕОМ” і “Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках”, ЛЭИС. - Л., 1988.

2. З. У. Козин, М. М. Поляк, А. З. Фаинберг та інших.; Методичні вказівки до практичним занять за дисциплінами “Основи застосування ЕОМ” і “Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках”, ЛЭИС. - Л., 1988.

3. Светозарова Р. І., Козловський А. У., Мельников А. А. Практикум з програмування мовою “Бейсик”. - М.: Наука, 1988.

4. Фигурнов В.Е. IBM PC для користувача, видання шосте, - М:, Инфра-М, 1996 р.

Схожі реферати:

Навігація