Реферати українською » Радиоэлектроника » Телевізійний приймач з цифровою обробкою


Реферат Телевізійний приймач з цифровою обробкою

valign=top>>Р.ж. «>Радиотех-ника» 1997 р ТБ приймач з функцією телетексту

Японія,МКИ6

№ 7/087/

94105194.8 від 04.10.95

ТБ приймач містить тюнер, блок обробки телетексту з ЗУ,знакогенератор і контролер з пультомДУ. Дані телетексту, передані в ТБ сигналі під часгасящих імпульсів кадровоїразвертки, виділяються з ТБ сигналу процесором телетексту і записуються в ЗУ. Є два режиму відображення даних:

- ТБ приймач переключається в режим телетексту та звичне зображення відключається;

 - у 2-му режимі відбувається накладення даних телетексту на зображення

>Р.ж. «>Радиотех-ника» 1997 р ТБ приймач, у якому схему перемикання ТБ сигналів

США,МКИ6

H 04 №5/268/

73749 від 08.06.93

Зображення призначено для ТБприемников, мають крім антенного входу й ажНЧ - входу відеосигналу ще й P.S – відео вхід, який подається розділені сигнали яскравості і кольоровості з уведенням зовнішньоготюнера. У ТБприемнике є комутатори

1- подає повний ТБ сигнал з власноготюнера ТБприемника, чи зНЧ – входу на схему поділу сигналів яскравості і кольоровості;

2- підключає виходи сигналів яскравості і кольоровості зазначеної системи поділу праці й відповідні лінії P.S – входу, до входам наступній частини блоку кольоровості ТБприемника не вдома якої формуються сигналиR,G,B. 

>Р.ж. «>Радиотех-ника» 1997 р

 1.3.2 Науковий огляд

Через війну виконано огляд відомих технічних рішень у період1994-1999гг.

>Просмотрени реферативні журнали «>Радиотехника», «Зв'язок», і навіть журнали «>Audio Video», «Радіо».

Діяльність [ 10 ] наведено описмногостандартного аналого-цифрового телевізійногоприемника, має такі технічні характеристики:

- повне опір антени - 75Ом;

- кількість прийнятих каналів - 50;

- наявність цифровий обробки сигналів – немає;

- наявність режиму «картинка в картинці» – немає;

- розмір кінескопа по-діагоналі51см;

- частота кадровоїразвертки – 50 гц;

- прийняті телевізійні стандарти системи колірного кодування –PAL, SECAM, NTSC,B/G,D/K,M,I;

- прийомстереозвука – немає;

- вихідна звукова потужність3Вт на навантаженні8Ом;

- наявність телетексту – є;

- наявність екранного меню – немає;

- амплітуда і частота яке живить напруги100-240В, 50 Гц;

- споживана потужність130Вт;

- гарантія на телевізійний приймач –4,2года.

Діяльність [ 1 ] наведено опис аналого-цифрового телевізійногоприемника, має такі технічні характеристики:

- повне опір антени - 75Ом;

- кількість прийнятих каналів - 70;

- наявність цифровий обробки сигналів – немає;

- наявність режиму «картинка в картинці» – немає;

- розмір кінескопа по-діагоналі64см;

- частота кадровоїразвертки – 50 гц;

- прийняті телевізійні стандарти системи колірного кодування –PAL, SECAM, NTSC,B/G,D/K,M,I;

- прийомстереозвука – немає;

- вихідна звукова потужність5Вт на навантаженні8Ом;

- наявність телетексту – є;

- наявність екранного меню – є;

- амплітуда і частота яке живить напруги100-240В, 50 Гц;

- споживана потужність150Вт;

- гарантія на телевізійний приймач –4года.

Діяльність [ 10 ] наведено опис телевізійногоприемника з цифровою обробкою сигналів, має такі технічні характеристики:

- повне опір антени - 75Ом;

- кількість прийнятих каналів - 100;

- наявність цифровий обробки сигналів – є;

- наявність режиму «картинка в картинці» – є;

- розмір кінескопа по-діагоналі64см;

- частота кадровоїразвертки – 100 гц;

- прийняті телевізійні стандарти системи колірного кодування –PAL, SECAM, NTSC,B/G,D/K,M,I;

- прийомстереозвука – немає;

- вихідна звукова потужність13Вт на навантаженні8Ом;

- наявність телетексту – є;

- наявність екранного меню – є;

- амплітуда і частота яке живить напруги100-240В, 50 Гц;

- споживана потужність190Вт;

- гарантія на телевізійний приймач –4,5года.

1.3.3. Аналіз варіантів телевізійнихприемников відповідно до обраними критеріями якості.

>Произведем аналіз критерієм – надійність.

Оцінкунадежности продукуватимемо по гарантійному терміну наданому на телевізійний приймач. Перший варіант характеризується високим показникомнадежности, що пов'язані з простотою схеми вироби. Другий варіант характеризується вищим показникомнадежности, що меншою кількістю дискретних елементів у схемі. Третій і четвертий варіанти мають найвищийнадежностит.к. у яких застосований принцип цифровий обробки сигналів.

Критерій – якість відтворення зображення.

Оцінку якості відтворення зображення продукуватимемо наявністю цифровий обробки сигналу в телевізійномуприемнике,т.к. цифрова обробка помітно підвищує якість зображення. Третій і четвертий варіанти працюють за принципом цифровий обробки інформації з отже мають найкраще якість зображення.

Критерій – сервісні можливості.

Оцінку критерієм – сервісні можливості продукуватимемо за сумою балів, набраним пристроєм. Бали будемо нараховувати залежно від можливостей влаштування у відповідність дотабл1.2.

Таблиця 1.2

Оцінка критерієм – сервісні можливості.

Показник Бали
Є Ні
Наявність режиму «картинка в картинці» 1 0
Прийомстереозвука 1 0
Наявність телетексту 1 0

Отже, отримуємо, що і другий варіанти мають за одним балу, третій варіант має дві бала, а четвертий варіант має три бала.

Критерій – ремонтопридатність.

Третій і четвертий варіанти мають найвищий параметрремонтопригодности,т.к. окремі функціональні вузли розміщені відповідних платах, що спрощує діагностику пристрої і усунення несправності.

Критерій – простота в експлуатації.

Оцінку критерієм простота в експлуатації продукуватимемо наявністю екранного меню,т.к. цього факту безпосередньо пов'язані з зручністю і простотою експлуатації даного устрою. Другий, третій і четвертий варіанти мають екранним меню, що вигідно відрізняє їхню відмінність від першого варіанта буде.

1.4. Вибір оптимального варіанта.

Вибір оптимального варіантапроизведем відповідно до обранимип1.2 критеріями в якості. Технічні параметри порівнюваних варіантів наведені у табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Технічні параметри порівнюваних варіантів.

№Варианта >Надежность, років Якість відтворення зображення (наявність цифровий обробки1-есть,0,5-нет) Сервісні можливості (бали) >Ремонтопригодность (вся схема в однійплате-0,5, кількафункц.узлов-1) Простота в експлуатації (наявністьменю-1, немаєменю-0,5)
1 4,2 0,5 1 0,5 0,5
2 4,0 0,5 1 0,5 1
3 4,5 1 2 1 1
4 5,1 1 3 1 1

>Расчет комплексного критерію якості.

Для розрахунку комплексного критерію якості виберемо за базовий, перший варіант.

Порівняємо другого варіанта з базовим, відповідно до обраними критеріями якості ізанесем результати втабл.1.4. ПараметриQ,V,QV  (див п 1.2).

Таблиця 1.4.

ПараметриQ,V,QV на другому варіанта

Критерій >Q V

>QV

>Надежность 0,95 0,25 0,98
Якість відтворення зображення 1 0,25 1
Сервісні можливості 1 0,2 1
>Ремонтопригодность 1 0,15 1
Простота в експлуатації 2 0,15 1,1

Комплексний критерій якості До2 (див п. 1.2).

Порівняємо третій варіант, із базовим, відповідно до обраними критеріями якості ізанесем результати втабл.1.5. ПараметриQ,V,QV  (див п 1.2).

Таблиця 1.5.

ПараметриQ,V,QV для третього варіанта

Критерій >Q V

>QV

>Надежность 1,07 0,25 1,01
Якість відтворення зображення 2 0,25 1,18
Сервісні можливості 2 0,2 1,14
>Ремонтопригодность 2 0,15 1,1
Простота в експлуатації 2 0,15 1,1

Комплексний критерій якості До3 (див п. 1.2).

Порівняємо розроблюваний варіант, із базовим, відповідно до обраними критеріями якості ізанесем результати втабл.1.6. ПараметриQ,V,QV  (див п 1.2).

Таблиця 1.6.

ПараметриQ,V,QV для розроблюваного варіанта

Критерій >Q V

>QV

>Надежность 1,21 0,25 1,04
Якість відтворення зображення 2 0,25 1,18
Сервісні можливості 3 0,2 1,25
>Ремонтопригодность 2 0,15 1,1
Простота в експлуатації 2 0,15 1,1

Комплексний критерій якості До4 (див п. 1.2).

Звишеприведенних розрахунків помітні, що з поданих варіантів, найкращим є розроблюваний варіант устрою.


1.5 Економічну оцінку розроблюваного варіанта

          Як об'єкти дослідження обрані телевізійні приймачі. Найширше відомими виробниками цього товару є такі фірми: Обрій, Sony, Panasonic, Philips, Samsung, GoldStar (LG), Hitachi,Funai,Grundig, JVC,Aiwa.

У центральних областях Росії початку 1998 року середня ціна телевізійного приймача становила 3600 рублів. По моделям телевізорів встановилися такі середні роздрібні ціни:

- Обрій — 2076 рублів;

- GoldStar (LG) — 2854 рубля;

- Samsung — 2700 рублів;

- Sony — 3880 рублів;

- Panasonic — 3850 рублів;

- Hitachi — 2720 рублів;

-Funai — 2620 рублів;

- JVC — 3550 рублів.

        Основними показниками, котрі характеризують досліджуваний товар, є такі:

          Технічні:

1. Кількість каналів;

2. Якість відтворення зображення;

3. Сервісні можливості;

4. Ціна;

5.Надежность;

6. Витрати на електроенергію;

7.Ремонтопригодность.

          Економічні:

1. Витрати на: ремонт;

2. Витрати на електроенергію;

3. Інші витрати;

4. Амортизація;

5. Ціна.

Вибір важливих показників якості товару.

Для оцінки конкурентоспроможності товару ринок розділимо ми такі сегменти відповідно до рівнем доходів потенційних покупців:

         1.Низкий

         2.Средний

         3.Високий

         Определим показники якості найважливіші визначення конкурентоспроможності товару з урахуванням даних сегментів ринку.

Таблиця 1.7

Показники якості

Показники
Сегменти ринку
Середнє
1 2 3
>Надежность 6 6 3 5
Якість відтворення зображення 8 8 8 8
>Ремонтопригодность 2 5 4 3.7
Сервісні можливості 7 5 6 6
Простота в експлуатації 2 3 3 2,7
Музична потужність 4 3 3 3,3
Ціна 2 7 7 5.3
Витрати на електроенергію 1 4 7 4

Найважливішими показниками є:

1. Якість відтворення зображення;

2. Сервісні можливості;

3. Ціна;

4.Надежность;

5. Витрати на електроенергію;

6.Ремонтопригодность.

          Для перебування найважливіших показників скористаємося методом матриць парних порівнянь.

Таблиця 1.8

Показники якості покупцям із високим рівнем доходу

Показники Сервісні можливості Якість відтворення зображення Ціна >Надежность Витрати на електроенергію >Ремонтопригодность Сума
1 2 3 4 5 6 7 8
Сервісні можливості 1 0 0 2 2 0 5
Якість відтворення зображення 2 1 0 2 2 2 9
1 2 3 4 5 6 7 8
Ціна 2 2 1 2 2 0 9
>Надежность 0 0 0 1 2 0 3
Витрати на електроенергію 0 0 0 0 1 0 1
>Ремонтопригодность 2 0 2 2 2 1 9

Таблиця 1.9

Показники якості покупцям із середнім рівнем доходів

Показники Сервісні можливості Якість відтворення зображення Ціна >Надежность Витрати на електроенергію >Ремонтопригодность Сума
Сервісні можливості 1 2 2 2 2 2 11
Якість відтворення зображення 0 1 0 2 2 2 7
Ціна 0 2 1 0 2 0 5
>Надежность 0 0 2 1 2 2 7
Витрати на електроенергію 0 0 0 0 1 0 1
>Ремонтопригодность 0 0 2 0 2 1 5

Таблиця 1.10

Показники якості покупцям з низькому рівні доходу

Показники Сервісні можливості Якість відтворення зображення Ціна >Надежность Витрати на електроенергію >Ремонтопригодность Сума
Сервісні можливості 1 0 2 0 0 2 5
Якість відтворення зображення 2 1 2 2 2 2 11
Ціна 0 0 1 0 0 0 1
>Надежность 2 0 2 1 0 2 7
Витрати на електроенергію 2 0 2 2 1 2 9
>Ремонтопригодность 0 0 2 0 0 1 3

Таблиця 1.11

Середні показники за трьома сегментам ринку

>ПОКАЗАТЕЛИ 1 2 3 СЕРЕДНІЙБАЛЛ
Сервісні можливості 5 11 5 7
Якість відтворення зображення 9 7 11 9
Ціна 9 5 1 5
>Надежность 3 7 7 5,67
Витрати на електроенергію 1 1 9 3,67
>Ремонтопригодность 9 5 3 5,67

          Ступінь важливості вибраних показників розподілилася так: якість відтворення зображення, сервісні можливості, надійність, ремонтопридатність, ціна, видатки електроенергію.

Визначення моделі порівнювати.

          Оцінку моделей зробимо попяти-бальной шкалою ісведем результати до таблиць.

         

Таблиця 1.12

Показники покупцям з низькому рівні доходу.

Схожі реферати:

Навігація

Показники моделі Сервісні можливості Якість відтворення зображення Ціна >Надежность Витрати на електроенергію >Ремонтопригодность