Реферат Маркетинг

Які чинники впливають встановлення ціни товару (послуги) вашої (чи знайомої вам) організації. Якими методами організація використовує задля встановлення ціни на всі основні товари (послуги) (покажіть на конкретному прикладі).

1.Определение цільового ринку є важливим етапом процесу управління маркетингом організації, які мають:

Сегментацию ринку, з якої досягається його поділ деякі групи споживачів;

Вибір цільового ринку, що дозволяє концентрації зусиль організації задоволення потреб пріоритетних неї сегментів ринку;

Позиціонування продукту, що забезпечує йому суворо визначений і конкурентоспроможне становище на цільовому ринку.

Будь-яка організація, діючи за скрутних умов ринку, повинна уважно ставитися до питань, когось і як обслуговувати. Річ у тім, що кожен ринок складається з споживачів, які відрізняються одна від друга за своїми смакам, бажанням, потребам і підлітків набувають послуги (товари) з різних мотивацій. Тому здійснення успішної маркетингової діяльності передбачає врахування переваг різних категорій споживачів. Це досягається проведенням сегментації ринку, з допомогою яку з загальної кількості потенційних споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти), що пред'являють більш-менш до продукту (послузі) та інших елементам комплексу маркетингу.

Сегментация ринку – діяльність із класифікації потенційних споживача певним ознаками, у тому мірою визначальним їхня поведінка над ринком.

Головна мета сегментації – забезпечити адресність продукту (послузі), оскільки вона може відповідати запитам відразу всіх споживачів. З допомогою її реалізується основний принцип маркетингу – орієнтація на споживача.

Щоб ефективної, сегментація повинно бути за ознаками (способам виділення сегментів), найприйнятніший для аналізованої сукупності споживачів.

Базові ознаки сегментації ринку:

При сегментації ринку з географічним ознаками доцільно розглядати групи споживачів із однаковими чи схожими уподобаннями, определяющимися проживанням того чи іншого території. Як географическо сегмента можна розглядати окремий регіон, вся країна чи група країн. Сегментация за географічними ознаками насамперед необхідна визначення просторових кордонів діяльності організації. Вона ефективна й у випадку існування кліматичних різниці між регіонами і країнами, наявності національних, культурних, етнічних, релігійних та інших особливостей, надають принципове впливом геть споживчі навички й уподобання.

Демографічні ознаки (вік, підлогу споживачів, їх сімейний стан, кількість членів сім'ї та т. буд.) ставляться до досить часто що застосовуються у практиці. Широкі змогу визначення сегментів ринку з демографічним ознаками представляють дані переписів населення. Приклад: відповідно до рекомендаціями з UNWTO по віковою ознакою можна виділити такі сегменти ринку, яким має відповідати і різне пропозицію туристичного продукту: діти (до 14 років), що подорожують і з батьками, і самостійно; молодь (15-24 року); щодо молоді, економічно активні люди (25-44 року), що подорожують у основному з кількома сім'ями, з дітьми; економічно активні люди середнього віку (45-60 років), що подорожують у основному без дітей; туристи третього віку (60 років і більше).

Соціально-економічні ознаки припускають виділення сегментів споживачів з урахуванням спільності соціальної та фахової приналежності, освіти та підвищення рівня доходу. Належність до того що чи іншому соціальному класу зобов'язує людини витрачати час на суспільстві певну роль, яка настільки чи інакше впливатиме з його покупательское поведінка. Так, є чималі розбіжності у поведінці економічно активних покупців, безліч людей, які є корупційними. Багато організації з урахуванням сегментації споживача ознакою приналежність до тому чи іншому соціальному класу з допомогою цілеспрямованої реклами формують попит стимулюють продажу відповідних продуктів (услуг).Профессия (рід занять) є також чинником, впливає на попит споживачів та його поведінка над ринком. Освіта, як окремої особистості, і у соціальних групах, регіонах багато чому визначає попит над ринком. Зазвичай, котрі мають вищою освітою охочіше і швидше сприймають ринкові нововведення, краще поінформовані про споживчих властивості і пред'являють вищі вимоги до якості продукту. Істотно впливають на поведінка покупця надає рівень доходу (сім'ї, глави сім'ї, однієї членів сім'ї), виступає однією з критеріїв приналежності споживачів до вищої, середньому чи нижчого класу суспільства

Психографическая сегментація об'єднує ціле пасмо характеристик споживачів (інтереси, цінності, думки, вчинки, захоплення), визначальних їх спосіб життя.

Приклад: у туризмі як базової виступає сегментація по спонукальним мотивів споживачів, визначених цілями подорожей. Вони з використанням туристичних ресурсів (на відпочинок, лікування, задоволення професійних і духовних потреб), і навіть рівнем комфортності і забезпечення якості обслуговування. Саме метою подорожі характеризується вид туризму. Тривалість поїздки як свідчення сегментації ринку має важливе значення для туристичних організацій. Зокрема, туристи, предпринимающие короткі тури, готові до великих витрат і вимагають інтенсивнішу екскурсійну програму. Один із дієвих форм сегментації ринку – класифікація споживача потрібним вигодам (користь, благ), що базується на різному системі поведінки споживачів на відповідність до їх мотивацією під час проведення купівлі. З цього погляду виділяють такі сегменти ринку: що подорожують із єдиною метою відпочити від сімейних обов'язків чи, навпаки, зміцнити їхні стосунки; туристи, котрим подорож – азартна гра, й розвага. Важливим із практичною погляду є така поведінковий ознака, як ступінь готовності покупця до здійснення купівлі туристичного продукту. Співвідношення числа споживачів зазначених сегментів значною мірою визначає спрямованість і змістом маркетингових комунікацій туроператорів і турагентів.

Виявлені з урахуванням різних ознак ринкові сегменти мали бути зацікавленими досліджені з погляду виділення найбільш підхожих обслуговування організацією. Отже, сегментація створює основу для вибору цільового ринку.

Цільовий ринок – є найоптимальнішою, вигідна перспективний група сегментів (і навіть один-єдиний сегмент), куди буде спрямовано маркетингова діяльність організації з її цілей і можливостей.

Процедура вибору цільового ринку залежить від комплексної оцінці параметрів сегментів за певним набору критеріїв. У тому числі найважливішою є потенціал, доступність, суттєвість і можливість освоєння сегмента ринку.

потенціал сегмента ринку характеризується його ёмкостью. Сегмент ринку повинно бути від початку досить ємним, щоб було покрити витрати, пов'язані із застосуванням і клубною роботою у ньому, одержати прибуток. З іншого боку , він має мати перспективи задля її подальшого зростання.

Доступність сегмента ринку діяльності організації означає автоматичну можливість впровадження і у ньому продуктів (послуг). І тому важливо оцінити існуючі у тому чи іншому ринку обмеження.

Суттєвість сегментахарактеризуется сталістю тій чи іншій групи споживача основним визначальним ознаками. Цей оціночний критерій задається самої ідеєю сегментації ринку. Головною проблемою є з'ясування від того рівня схожості споживчого поведінки коли можна буде стверджувати, що споживачі, об'єднані за цією ознакою (ознаками), складають єдиний сегмент. Виділені сегменти ринку мають суттєво відрізнятимуться зі своєї чутливості до маркетингової активності організації. Звідси випливає, використовуються ознаки сегментації повинні максимізувати різницю між сегментами (умова неоднорідності) і мінімізувати різницю між споживачами всередині одного сегмента (умова однорідності).

Можливість освоєння сегмента передбачає необхідність: оцінки ризику бракує впровадження ринку; виявлення позицій основних конкурентів; оцінки можливої реакції конкурентів на поява над ринком нової організації; визначення прибутковості сегмента ринку. Також слід сприймати до уваги такий оціночний критерій, як цілі й ресурси організації. Ефективність роботи з обраному сегменті ринку залежить від того, наскільки організація здатна забезпечити гарантоване пропозицію нею послуг – в необхідному обсязі, з належним якістю, заданої ритмічністю і відповідатиме супроводом.

Остаточне рішення про про вибір тієї чи іншої сегмента як цільового ринку організації приймається з урахуванням всебічної оцінки віддалених наслідків, наскільки таке рішення відповідає всім переліченим вище критеріям.

Після вибору цільового ринку перед організацією постає завдання проникнення нею. Зазвичай це пов'язано з рішенням своє місце у цьому сегменті, яка досягається у вигляді позиціонування продукту (послуги).

2) зв'язки з громадськістю.

У разі розмаїття факторів, і динамізму зовнішньою і внутрішньою середовища в організацію життєво важливо забезпечити формування сприятливих умов високоефективної діяльності. Виконання цього завдання багато в чому забезпечується використанням засобів і прийомів зв'язку з громадськістю (пропаганди чи піару).

Зв'язки з американською громадськістю (PR, від анг. publicrelanions) елемент комплексу маркетингових комунікацій спрямовані зберегти й зміцнення позицій туристичної організації з урахуванням вивчення складывающегося суспільної думки та формування доброзичливого ставлення до організації та її діяльності. У цьому під громадськістю розуміється аудиторії, які з співробітників, лідерів суспільної думки, представників владних структур, учасників суспільних соціальних і політичних рухів, представники фінансових кіл, журналістів і працівників засобів, для місцевих жителів, постачальників послуг і видача торговельних партнерів, реальних і споживачів, акціонерів, інвесторів, тощо. буд.

У комплексі маркетингових комунікацій зв'язки з громадськістю виконують такі функції:

Інформаційну, пов'язану з наданням достовірних і повних відомостей про організацію загалом, її роботи і соціальної відповідальності;

Формування іміджу, яка б означала розвиток наявного і постійно оновлюваного образу організації у громадській думці;

Управленческую, спрямовану на регулювання позиції організації ринку з урахуванням думки спільноти;

Сохранения життєздатності, яка передбачає проведення заходів із довірчого обгрунтуванню потребі - і користі діяльності організації суспільству загалом.

 За визначенням Ф. Котлера пропаганда окреслюється неличное стимулювання збуту товару, послугу, громадське рух посредствам поширення про неї комерційно важливих відомостей у засобах масової інформації.

Пропаганда є складовою ширшого поняття, в поняття діяльності то організації суспільної думки (Паблік Рілейшнз). За визначенням Інституту суспільних відносин, Великобританія, Паблік Рілейшнз - це плановані тривалі зусилля, створені задля створення і доброзичливих відносин також взаєморозуміння між організацією і його громадськістю.

Нині метою паблік рілейшнз вважається встановлення двостороннього спілкування в виявлення спільних уявлень чи спільних інтересів і досягнення порозуміння, заснованого на правді, знанні, та повної інформованості.

Функції паблік рілейшнз відповідно до сучасними уявленнями такі:

встановлення порозуміння і довірчих відносин між організацією і громадськістю;

створення "позитивного образу" організації;

збереження репутації організації;

створення співробітники організації почуття відповідальності держави і зацікавленості у справах підприємства;

розширення сфери впливу організації засобами відповідної пропаганди і реклами.

Свої функції паблік рілейшнз можуть виконувати стосовно людської діяльності:

суспільні відносини;

урядові відносини;

міжнародні і міжнаціональні відносини;

відносини у в промисловості й фінансах;

засобах масової інформації.

Заходи ПР, проведені фірмою, мають спрямованість як на зовнішню середу, а й «всередину фірми», цебто в своїм співробітникам з формування сприятливих людські стосунки, неформальній атмосфери, сприяють дружної роботі. Сучасні інтер'єри, підтягнуті, уважні і запобігливі співробітники - усе це елементи фірмового стилю, і іміджу, вплив яких суспільство велике.

Під час підготовки заходів ПР повинні враховуватися психологічні мотиви, під упливом можна досягти бажана для фірми реакція суспільства, оскільки саме мотив виконує роль двигуна людських вчинків та правильної поведінки загалом. Інакше кажучи, повинна бути сформована і цілеспрямовано здійснюватися ідеологічна схема на масову свідомість. Метою впливу ПР має бути все суспільства, пов'язане єдиним менталітетом. Отже, ПР мусять базуватися на результатах соціальних досліджень.

Схема дії заходів ПР:

привернути увагу;

викликати інтерес;

зняти напруження і висловлював недовіру;

ініціювати бажання;

спонукати до бажаного дії.

Будь-які заходи паблік рілейшнз складаються з чотирьох різних, але пов'язаних між собою частин:

аналіз, дослідження і завдання;

розробка програми розвитку й кошторису заходів;

спілкування і здійснення програми;

дослідження результатів, оцінка та можливі доопрацювання.

3)Важной складовою маркетингу є формування цінової газової політики стосовно продвигаемым ринку товарам і послугам.

Кожен підприємець самостійно встановлює ціну на власний товар. Є два підходи до ринковому ціноутворення: встановлення індивідуальних або єдиних цін. Перша формується на договірній основі внаслідок переговорів між покупцем і продавцем, які забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що це покупці набувають товар по однаковою ціні. Впровадження єдиних цін всім споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару чи з складністю та великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт виробництва. У ситуації важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкуруючих товарів хороших і безборонно ухвалював рішення про купівлю.

Ціна була й залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. Державам із невисоким рівнем життя, бідним верств населення, і навіть стосовно товарам масового попиту це. Але останнім часом отримали значне поширення інші, нецінові чинники конкуренції. Проте, ціна зберігає своїми панівними позиціями як традиційний елемент конкурентної політики. Оказывает дуже великий впливом геть ринкове ситуацію і прибуток підприємства.

Разом про те, цінову політику багатьох фірм, особливо у Росії, нерідко виступає недостатньо кваліфікованої. Найчастіше трапляються такі помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабко пристосовані зміну ринкової ситуації; ціна використовується без зв'язки з іншими елементами маркетингу; ціни недостатньо структурируются різноманітні варіантів товару і сегментам ринку. Дані недоліки викликані багато в чому спадщиною планової економіки, коли визначалися директивно або тільки з урахуванням витрат, недостатністю знань російських керівників у сфері маркетингу. Тому дуже важливим видається використання розроблених маркетингових підходів.

У відомій мені підприємстві ФГУП «Пошта Росії» наустановление ціни на надання своїх послуг впливають такі чинники:

повышение/понижение ціни паливо;

зміна тарифів на комунальних послуг;

зміну економічної ситуації над ринком (підвищення конкуренції);

підвищення якості та кількості надаваних послуг.

Існує 3 основних методи ціноутворення:

орієнтації на витрати

орієнтації на попит

орієнтації на конкуренцію

ФГУП «Пошта Росії» пользуетсяметодом ціноутворення з урахуванням витрат (витратний метод), оноснован на калькуляції витрат виробництва, накладних витрат, бажаної прибутку. Побудова ціни за принципом « витрати + прибуток» (чи + торгова надбавка, націнка)

Список літератури

Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер. з анг. - М.: «Прогрес», 1999.

А. П. Дурович«Маркетинг у туризмі», Мінськ, «Нове знання», 2010 р.

Ноздрева Р. Б., Гречков У. Ю. Маркетинг. - М.: ЮРИСТЪ, 2000.

Схожі реферати:

Навігація