Реферати українською » Реклама » Ціни на освітні послуги в конкурентному середовищі вузу


Реферат Ціни на освітні послуги в конкурентному середовищі вузу

А.А.Федулин, доктор історичних наук, професор,ФГОУВПОРГУТиС

А.В.Колгушкина, кандидат економічних наук, доцент,ФГОУВПОРГУТиС

Цінова політика вузу одна із важливих аспектів його існування й її подальшого розвитку. Вартість — значимий чинник після ухвалення споживчих рішень над ринком освітніх послуг, тому ціноутворення — невід'ємний елемент загальної конкурентної стратегії вузу.

Дуже актуальною представляється проблема розробки комплексу принципів ціноутворення на освітні послуги. Ціноутворення у сфері освіти виходить з накопичений досвіді встановлення ціни на всі товари та. Нині вузами у тому чи іншою мірою використовують усі основні методи ціноутворення: витратні; зорієнтовані цінність освітнього продукту; зорієнтовані конкурентів.

Найбільш простими методами ціноутворення на освітні послуги є витратні, що грунтуються на розрахунку собівартості освітньої послуги, збільшеною на заплановану норму прибутку. У цьому собівартість може охоплювати у собі: фактичні витрати; планові витрати; витрати, зумовлені нормами і нормативами. Привабливість цього ціноутворення обумовлена цілу низку причин [2].

>Затратное ціноутворення спирається на доступні дані. Усю інформацію, необхідну встановлення цін, можна отримати роботу всередині вузу з урахуванням бухгалтерської звітності, зайві спеціально організовані маркетингові дослідження ринку освітніх послуг. Він ціноутворення вирівнює ціни на всі ринку освітніх послуг. Витратний спосіб спрощує договірні взаємовідносини вузу з юридичними і фізичними особами,т.к. в конфліктних ситуаціях, що з ціною освітніх послуг, дозволяє легко довести її обгрунтованість.

Проте витратний метод має низку складностей і обмежень.

1. При встановленні ціни на відповідно до цього методом до уваги не приймається сформований рівень попиту запропоновану освітню послугу. У зв'язку з цим вузи що неспроможні вести гнучку цінову політику, враховує яка складається кон'юнктури ринку.

2. При застосуванні цього методу ціноутворення виникають труднощі розрахункового характеру, пов'язані з оцінкою собівартості освітньої послуги.

3. При витратному способі ціноутворення ігнорується вплив цін конкурентів на попит.

4. Досить складним є вирішення питання розмірі планованої норми прибутку.

5.Исчисленная витратним способом ціна не відбиває заходи корисності освітнього продукту для споживача.

Принципово інший підхід проти витратним способом ціноутворення є основою методу «відчутною цінності». Базою визначення ціни на цьому випадку є оцінка інтегральної корисності послуги, що виробляється потенційними споживачами. Ключовим чинником встановлення ціни є сприйняття споживачем цінності послуги, а чи не витрат. Встановлення ціни на цьому випадку полягає в виявленні потреб і проведення оцінок співвідношень між ціною і цінністю освітнього продукту, яка багато чому визначається іміджем вузу, його місцезнаходженням тощо. Застосування методу «відчутною цінності» над ринком освітніх послуг пов'язані з поруч труднощів,т.к. потенційні споживачі що неспроможні здебільшого об'єктивно оцінити корисність освітньої послуг у силу специфічних особливостей останньої (невідчутності, мінливості якості). На результати даної оцінки впливають недостатні інформованість і компетенція споживачів.

Ефективність ціноутворення на освітні послуги залежить від конкурентного поведінки самого вузу та інших суб'єктів над ринком. Методи, зорієнтовані конкурентів, спираються на аналіз цін інших вузів по аналогічним освітніх програм. І тут вуз орієнтує свої ціни не так на витрати й попит, але в поточні ціни конкурентів над ринком освітніх послуг. Можливість застосування цієї групи методів залежить від рівня диференціації освітніх продуктів, чутливості споживачів до ціни, ринкової частки, що належить даному суб'єкту ринку. Залежно від конкурентної ситуації над ринком освітніх послуг вузи можуть вибирати різні методи цієї групи:

орієнтація на середні ринкові ціни;

орієнтація на цінового лідера;

цінової картель (угоду конкуруючих суб'єктів ринку освітніх послуг встановити єдиних цін).

Конкурентні методи приваблюють багато вузів, зокрема. своєї простотою і оперативністю, можливістю обліку ринкової ситуації.

Як свідчить досвід, автономне використання будь-якого одного методу ціноутворення перестав бути ефективним. Доцільним представляється формування ціни на всі основі комплексного поєднання методів, що дозволяє враховувати:

прийнятність рівня ціни освітні послуги з погляду потенційних споживачів;

відповідність ціни освітньої послуги розрахунку витрат;

рівень цін конкурентів.

Облік рівня цін конкурентів щодо ціни освітні послуги вузу обумовлює необхідність виконання маркетингових досліджень ціни освітні послуги. Дані дослідження дозволяють проаналізувати ціни аналогічні освітні програми, запропоновані конкуруючими вузами.

Вказаними вище міркуваннями і була зумовлена потреба у проведенні маркетингового дослідження ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС. Інформація, отримана під час дослідження, може лягти основою процесу формування ціни послугиРГУТиС і через це підвищити ефективність.

Як об'єктів дослідження виступали Російський державний університет туризму й сервісу і освітні установи вищого професійної освіти р. Москви, Московської і Володимирської областей, здійснюють підготовку студентів з освітніх програмам, аналогічним програмамРГУТиС.Предметами дослідження були: рівень ціни освітні послугиРГУТиС, і навіть рівень ціни послуги освітніх закладів вищого професійної освіти низки регіонів РФ (р. Москва, Московська і Володимирська область, здійснюють підготовку студентів з освітніх програмам, аналогічним програмамРГУТиС).

Мета дослідження — аналіз ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС. Досягнення даної мети потрібно було вирішити такі.

1. Сформувати за ознакою перелік освітніх закладів професійної освіти, здійснюють підготовку студентів з освітніх програмам, аналогічним програмамРГУТиС (далі —вузов-конкурентов).

2. Визначити рівень ціни послугиРГУТиС різноманітні спеціальностями і формам навчання.

3. Визначити рівень ціни послугивузов-конкурентовРГУТиС різноманітні спеціальностями і формам навчання дітей і порівняти з рівнем цінРГУТиС.

4.Рассчитать середній рівень ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС, і навіть відхилення ціни послугиРГУТиС від середній рівень цін (за абсолютним і відносному вираженні).

5. Визначити співвідношення ціни послуги з різноманітних форм навчання у конкурентному середовищіРГУТиС, порівняти дане співвідношення з співвідношенням, притаманнимРГУТиС.

У зв'язку з специфікою територіального розташування, розвиненістю транспортних маршрутів як конкурентного середовищаРГУТиС розглядалися всі ВНЗ, здійснюють підготовку студентів з освітніх програмам, аналогічним програмамРГУТиС і срібло:

1) вСеверо-восточном адміністративному окрузі р. Москви;

2) у сусідніх містах Московській області (р.Митищи, р. Корольов, р.Ивантеевка, р.Сергиев-Посад) і Володимирської області (р. Александров).

За спеціальностями, якими ведеться навчанняРГУТиС, але з ведеться навчання вузами, утворюючими конкурентне середовище, проводився вибірковий аналіз тоді як державними вузами, які у інших округах р. Москви й мають рейтинг, близька до рейтингуРГУТиС (по узагальненим даним незалежного рейтингування).

Рівень ціни послугиРГУТиС визначався різноманітні спеціальностями і формам навчання з урахуванням документації,аккумулирующейся в договірному відділіРГУТиС (накази «Про вартість навчання» поРГУТиС). У цьому враховувалася лише вартість навчання на 1 курсі. Рівень ціни послугивузов-конкурентовРГУТиС визначався переважно з допомогою інтернет-ресурсів (сайтів вузів). Вузи, які мають власних сайтів, і навіть вузи, не що розміщують з сайту інформацію вартість навчання, обстежилися шляхом прихованого спостереження. Наглядач, відрекомендовуючись абітурієнтом, при телефонному контакті отримував інформацію вартість навчання. Інформація за деякими вузам отримали за її відвіданні.

Зіставлення рівня ціни освітні послугивузов-конкурентов з рівнем цінРГУТиС вироблялося за кожним фахом і з кожної формі, через яку веде навчанняРГУТиС. Приклад такого аналізу, проведеного за фахом 080111 Маркетинг, представлений рис. 1.

>Рис 1. Аналіз ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРТУТиСпо спеціальності «080111 Маркетинг»

Середній рівень ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС розраховувався як середня арифметична перспективами кожного із форм навчання. При розрахунку ціни на всі послугиРГУТиС не враховувалися. Відхилення ціни послугиРГУТиС від середніх цін абсолютному вираженні (крб.) розраховувалося шляхом вирахування з вартості навчання зРГУТиС середньоринковому ціни. Позитивне значення цієї показника свідчить у тому, що ціна поРГУТиС перевищує середню поанализируемому ринку, негативне — нижчу за середню. Відхилення у відносній вираженні розраховувалося шляхом розподілу відхилення за абсолютним вираженні на середню вартість будівництва і множенням приватного що від цього розподілу на 100% (зі збереженням знака). Співвідношення цін (в %) послуги різноманітні формам навчання визначалося шляхом розподілу середньої вартості навчання з заочну форму навчання на середню вартість навчання зочному відділенню. Так само проводився розрахунок за цінами послугиРГУТиС. Потім співвідношення, притаманне конкурентного середовища, порівнювався з співвідношенням, притаманнимРГУТиС.

Проведений аналіз ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС дозволив зробити такі висновки (рис. 2, рис. 3). Найвищий рівень конкуренції можна бачити в спеціальностями «080105 Фінанси і кредиту», «080107 Податки і оподаткування», «080109 Бухоблік, аналіз стану та аудит», «030501 Юриспруденція», «080500 Менеджмент організації».

За спеціальностями 040201 Соціологія, 031100Лингвистика, 070603 Мистецтво інтер'єру, 080801 Прикладна інформатика економіки, 100101 Сервіс (технічний), 100101 Сервіс (технологічний), 100103Социально-культурний сервіс і туризм, 210303 Побутова радіоелектронна апаратура, 230201 Інформаційні системи та технології, 240202 Хімічна технологію й устаткування оздоблювального виробництва, 260704 Технологія текстильних виробів, 260901 Технологія швейних виробів, 260902 Конструювання швейних виробів, 280202 Інженерна захист довкілля, 100201 Туризм навчання вузами, утворюючими конкурентне середовищеРГУТиС, немає.

>Рис. 2. Аналіз ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС (очна форма), крб.

>Рис 3. Аналіз ціни освітні послуг у конкурентному середовищіРГУТиС (заочна форма), крб.

По 7% спеціальностей очній форми вартість навчання перевищує середню по конкурентному середовищі (відхилення понад десять%). До таких спеціальностями ставляться: 070601 Дизайн, 070801 Декоративно-прикладне мистецтво, 100101 Сервіс (технологічний). По 21% спеціальностей вартість навчання близька саме до середнього значенням (відхилення вбирається у 10%). Такими спеціальностями є: 080109 Бухоблік, аналіз стану і аудит, 080500 Менеджмент організації, 030301 Психологія, 030500 Юриспруденція (бакалавр.), 040101 Соціальна робота, 070603 Мистецтво інтер'єру, 080401Товароведение й експертиза товарів, 080800 Прикладна інформатика (>бакалавриат), 100201 Туризм. По 72% спеціальностей вартість навчання нижчий від середнього значення. Найбільше негативне відхилення (більше 30%) можна бачити в спеціальностями: 080503Антикризисное управління, 080505 Управління персоналом, 080502 Економіка і управління на підприємствах (у сфері сервісу), 220501 Управління якістю, 080104 Економіка праці, 210303 Побутова радіоелектронна апаратура.

По 27% спеціальностей заочній форми вартість навчання перевищує середню по конкурентному середовищі (відхилення понад десять%). До таких спеціальностями ставляться: 080109 Бухоблік, аналіз стану і аудит, 100201 Туризм, 030301 Психологія, 040101 Соціальна робота, 032401 Реклама, 260704 Технологія текстильних виробів, 250403 Технологія деревообробки. По 27% спеціальностей вартість навчання близька саме до середнього значенням (відхилення вбирається у 10%): 080107 Податки і оподаткування, 030501 Юриспруденція, 030603 Зв'язки з американською громадськістю, 080504 Державне і муніципальне управління, 080301.20 Комерція (торгове справа), 080401Товароведение й експертизу товарів. По 46% спеціальностей вартість навчання нижчий від середнього значення (відхилення понад десять%). Найбільше негативне відхилення (більше 30%) можна бачити в спеціальностями: 080503Антикризисное управління, 080505 Управління персоналом, 220501 Управління якістю. Співвідношення вартості навчання з заочній і очній формі практично з усіх спеціальностей відповідає середньому значенням (крім таких спеціальностей, як 090103 Організація й технологія захисту, 230201 Інформаційні системи та технології) (рис. 4). Вартість по заочну форму у середньому конкурентному середовищі значно нижчі від вартості по очній формі, ніж можна бачити вРГУТиС. Найбільше невідповідність можна бачити в спеціальностями: 030603 Зв'язки з американською громадськістю, 032401 Реклама, 220501 Управління якістю, 260704 Технологія текстильних виробів, 280202.00 Інженерна захист довкілля, 100201 Туризм, 250403 Технологія деревообробки.

>Рис 4. Співвідношення ціни освітні послуги з заочній і очній формі в конкурентному середовищіРГУТиС, крб.

За підсумками інформації, отриманого ході дослідження, розробили такі рекомендації для вдосконалення цінової газової політикиРГУТиС, які передбачають здійснення наступних заходів.

1. Збереження незмінною вартості навчання з тим спеціальностями, де відхилення (позитивне чи негативне) середньої вартості по конкурентному середовищі становить 10%.

2. Зменшення вартості навчання у середньому становив 10% за тими спеціальностями, де відхилення середньої вартості по конкурентному середовищі становить понад 10%.

3. Збільшення вартості навчання у середньому становив 10% за тими спеціальностями, де негативне відхилення середньої вартості по конкурентному середовищі становить 10—30%.

4. Збільшення вартості навчання у середньому становив 20% за тими спеціальностями, де негативне відхилення середньої вартості по конкурентному середовищі становить понад 30%.

Одночасне підвищення по очній форми навчання й відповідне зниження вартості навчання з заочну форму дозволить наблизитися до необхідному значенням співвідношення вартості навчання з заочній і очній формі за низкою спеціальностей.

Маркетингові дослідження ціни освітні послуги, проведені вузами, повинен мати періодичний характер, реалізовуватися у вигляді моніторингу, результатом якого став сформована і регулярно обновлювана база даних ціни освітні послуг у конкурентному середовищі вузу. Проведення робіт у цьому напрямі забезпечить зростання ефективність процесу ціноутворення у установах вищого професійної освіти як наслідок дозволить підвищення конкурентоспроможності суб'єктів ринку освітніх послуг.

Література

1.Божук С.Г.,КоваликЛ.Н. Маркетингові дослідження. СПб.: Пітер, 2003.

2. Білий О.М., Романова І.Б. Ціноутворення на освітні послуг у державних вузах// Маркетинг у Росії там. 2003. № 3.

3. СтепановаТ.Е. Аналіз проблем ціноутворення над ринком освітніх послуг// Російське підприємництво. 2004. № 8.

4.Чухломин В.Д. Ціноутворення на освітні послуги з урахуванням чинників внутрішнього середовища організації// Маркетинг у Росії там. 2003. № 6.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуmarketing.spb/


Схожі реферати:

Навігація