Реферати українською » Реклама » Оцінка якості Інтернет-реклами


Реферат Оцінка якості Інтернет-реклами

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Запровадження.

Актуальність теми дослідження. Сьогодні реклама у мережі Інтернет є одним із найперспективніших галузей рекламну діяльність, й у створення ефективної реклами, необхідно оцінювати наскільки якісної вона є.

Світовий зростання Інтернет реклами змушує розвивати цей вектор рекламну діяльність багатьом підприємствам, і компаніям, причина цього проста: відносно мала вартість та висока ефективність. не треба бути фахівцем щоб зрозуміти - Інтернет реклама, як симбіоз медійної і контекстної реклами є виходом багатьом людей, що їх свій бізнес, і не задоволені ефективністю і грошовими витратами проведення рекламної компанії на телевізійної, радіо та друкованої середовищі. Постійне зростання користувачів Інтернету підвищує актуальність Інтернет реклами, з дня на день. Інтернет як бізнес середовище стає дедалі насиченою продуктами і послугами, які прагнуть приваблювання клієнтів.

Реклама з Інтернету нині може призвести до потужному просуванню компанії над ринком. Така реклама надає вельми важливе вплив на поінформованість потенційного споживача про продукти, роботах чи послугах конкретну компанію. Тож багатьох підприємств і закупівельних організацій не варте питання доцільності використанняИнтернет-реклами

Стрімке зростання часткиИнтернет-реклами тоді як іншимимедианосители обумовлений безліччю чинників, як-от стрімке зростання користувачів щодня які мають мережею Інтернет у найрізноманітніших цілях, чи це пошук інформації, спілкування в соціальних мережах, переглядмедиаконтента й багато іншого. Також однією з чинників зростання популярності та перетворення актуальності реклами до Інтернету є йоготаргетированность, тобто. чітка спрямованість на цільову аудиторію.

Постійне зростання користувачів Інтернету приваблює дедалі більше інвестицій у віртуальний бізнес, а основа всієї реклами це контакти з аудиторією. Користувач як знайомиться з рекламним продуктом однак і стає активним елементом рекламної кампанії через властивостівирусности Інтернет реклами.

Вибір теми «Оцінка якостіИнтернет-реклами» обгрунтований тим, що з ведення успішної рекламної кампанії у Інтернет, необхідно враховувати багато чинників які впливають то, наскільки ефективної буде наша реклама, який економічний і психологічний ефект вона дасть. Щоб створити ефективну рекламу, необхідно уявити що таке реклама до Інтернету, які види її існують, наскільки вони ефективні, як оцінити оцінювати якість, за якими критеріями здійснювати оцінку якісність тієї чи іншої рекламного продукту

Проблема дослідження полягає у недостатньою вивченості методів оцінки якостіИнтернет-реклами .

Об'єктом дослідження єИнтернет-реклама

Предметом дослідження є методи оцінки якостіИнтернет-реклами у музейній діяльності.

Мета роботи – проаналізувати роль і важливе місцеИнтернет-реклами у музейній діяльності.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати основні видиИнтернет-реклами

2. Визначити Параметри оцінки якості реклами до Інтернету

3. Виділити критерії якостіИнтернет-реклами у музейній діяльності

4. Вивчити якістьИнтернет-реклами музею Великої Великої Вітчизняної війни 1941-1954 рр. «Пам'ять»г.Ставрополя

Глава 1.Интернет-реклама у системі масових комунікацій

1.1. Аналіз основних видівИнтернет-реклами

Характерною рисою сучасної реклами є придбання нею нової роль результаті залучення у процес управління виробничо-збутової діяльністю промислових і сервісних фірм. Суть нової ролі реклами у цьому, що вона почала невід'ємною активної частиною комплексної системи маркетингу, рівень розвитку визначає якість і ефективність рекламно-інформаційної діяльності виробника і його відповідність б новим вимогам світового фінансового ринку. Різке ускладнення збуту і загострення конкуренції, зміни у 70-ті роки, призвели до того, що маркетинг став основним чинником конкурентної боротьби, щонайменше важливим, чим, досягнення переваги над ринком шляхом упровадження технічних нововведень чи зниження собівартості продукції. Реклама виявилася практично єдиним інструментом на ринок. Кожен етап, починаючи з моменту створення продукції і на закінчуючи її збутом, повинен супроводжуватися активної програмою рекламного впливу. Цілеспрямовані рекламні зусилля повинні бути як у сфері виробництва, і у сфері торгівлі. Без вміння користуватися засобами реклами, різко знижується можливість активно впливати ринку, забезпечити успіх у конкурентної боротьби за ринкисбита.[1]

Таблиця 1 «Стадії, які відбуваються потенційним покупцем»

Назва стадії Характеристика стадії Рекламні зусилля, необхідних переходу з цього стадію
Знання Потенційний споживач обізнаний із фірми й її товарі, але з має ніякими іншими знаннями чи воліє товар конкурента. Поширення інформації фірми й її товарі, закріплення у виставі потенційного споживача певного іміджу фірми чи товару, пов'язуючи його з фірмовим (товарним) знаком чи найменуванням товару.
Перевагу Потенційний споживач воліє товар конкретної фірми інших фірм. Побудова системи переконливих доказів перевагу товарам конкретного товару стосовно товарам конкурентів.
Переконання Потенційний споживач воліє товар конкретної фірми і переконаний, що товар справді потрібен. Доказова частина будується на переконанні за принципом: "Наш товар у не просто краще за інших - вона потрібна вам!"
Купівля Потенційний споживач готовий купити товару, але необхідні відповідні методи стимулювання. Усі! Потенційний споживач готовий купити. Але його не підштовхнуть чимось, він усе одно ні купить. "30% знижки протягом цього місяці!"

Слід гадати, що грошей до рекламу необов'язково означає прагнення "продати". Іноді метою таких є "розвиток" іміджу фірми чи товару. Наприклад, вартість фірми Sony значно вища сумарною вартості її приміщень, офісів іоборудования.[2] За бажання купити цю фірму (чи торгову марку), доведеться заплатити більшу частину вартості за фірмовий знак іназвание.[3]

Звідси випливає, що - це спосіб продати "сьогодні", але що й спосіб призбирати капітал у вигляді торгової марки. У що саме вкладати гроші? Розглянемо три методу формування іміджу (див. таблицю 2).

Таблиця 2 «Три методу розвитку фірмового чи товарного іміджу

Три методу розвитку фірмового чи товарного іміджу
Total Brand Розвивається лише імідж фірми, мається на увазі, що з потенційного споживача потрібно сформувати думку: "усе, що продає фірма під такими назвами, має високу якість та ціну". Гроші вкладаються у рекламу фірми, у розвиток фірмового знака фірми.
>Unique Brand Розвивається імідж "унікального" товару (чи товарної групи), формується унікальний бренд (товарна марка), мається на увазі, що споживачеві не Важливо, хто робить такий "чудовий товар". Гроші вкладаються у створюваний товар.
>Total-unique Brand >Объединени дві попередні стратегії – розвивається імідж і товару і фірми. У цьому швидкість зростання фірми і брендів взаємозалежна (>взаимозамедленна в умовах обмежених фінансів), тобто існує взаємовплив.

Визначивши, "стадію споживача" стосовно товару, "характеристики потенційного споживача" і те, що слід розвивати (товар чи фірму), знаємо, що сказати потенційному споживачеві і про яке. За такого підходу гроші викидаються на вітер як реклами, яка збільшує оборот фірми — навпаки, це дозволяє нагромадити іміджевийкапитал.[4]

Іміджеві комунікації покликані формувати образ фірми у власних очах клієнтів, діловими партнерами, суспільства взагалі. Якщо підприємству вдасться створити себе та своєї діяльності позитивне позиція цікавих йому груп громадськості, включаючи власних працівників, це значно полегшить досягнення поставлених проти нього цілей. Багато проблем, наприклад, залучення молодих фахівців і добір інших працівників, і навіть сприйняття ними цілей підприємства, вирішується значно простіше, якщо фірма має позитивний імідж. Реклама таких підприємств сприймається з більшу довіру.

Імідж – абстрактним поняттям, він складається у процесі всіх комунікацій, тож слід враховувати можливе впливом геть образ підприємства у разі планування всіх видів реклами, сервісного післяпродажного обслуговування, переговорів і навіть під час створення власного сайту вInternet.[5]

ФормуванняCorporateIdentity - одне з головних напрямів зусиль під час створення однорідної та працею видатного образу підприємства.CorporateIdentity - глибше поняття, ніж фірмовий стиль, єдиний дизайн для товарів фірми. Корпоративний образ відбиває філософію, організаційну культуру підприємства, тобто. базис, у якому грунтується стиль діяльності, поведінки над ринком, взаємодію Космосу з довкіллям. Внутрішнє протиріччя між окремими напрямами розвитку фірми утрудняє сприйняття цього образу покупцями і діловими партнерами. Імідж компанії, у Internet й у світі ні різнитися за своїми основними глибинним рис. Звісно, потрібно враховувати, що аудиторія у Мережі відрізняється більшості населення, по крайнього заходу, у Росії, аудиторія Internet набагато краще належить до нетрадиційним рішенням, новинок. Але образ фірми, створюваний сайтом, має бути продовженням, розвитком вже не існуючого, сформованого образу, а чи не чимось відстороненим.

Зазвичай створенням сайту зайняті більш молоді співробітники фірми, що з об'єктивних причин менше обізнаний із філософією,оргкультурой компанії, схильні до самовираження. Ця обставина і може бути джерелом складнощі з створенням однорідної образу підприємства.

Загалом вигляді комунікаційна модель виглядає так:

>Коммуникатор – Звернення – Носій звернення – Приймач –Зворотний зв'язок [6]

При формуванні комунікації з допомогою Internet компанія може контролювати звернення, має вибір коштів комунікації (відео, звук, графіка, друкований текст). Проте щодо приймача, тобто. адресата звернення можна лише припущення. Невідомі як особливості особистості, характеру людини, а й його звернення, кількість часу, яким він має. Можливо, то можна вирішити, організовуючи чітку зрозумілу навігацію, використовуючи можливості гіпертексту, створюючи діалогові віконця, активно працюючи з e-mail.

Складовою частиною іміджевих комунікацій є непряма реклама у ЗМІ. Багато компаній прагнуть встановленню хороших контактів із пресою, радіо, телебаченням.Косвенная реклама вважається вигідною,т.к. інформація у пресі надає фірмі додаткове значення. Зазвичай рекомендують діяти у цьому напрямі наполегливо і терпляче, шукати привід повідомити себе нову інформацію, вміло реагувати на новини, які приходять із зовнішнього світу. І тому необхідно регулярно готувати інформаційні пакети і вони розсилати їхні російські ЗМІ.

Internet може значно полегшити це завдання. Безпосередньо пересилання через електронної пошти зручніше, якщо є прагнення працювати з ЗМІ на інших регіонах. З іншого боку, наявність інформації фірму безпосередньо з сайту допоможе журналістам під час роботи над матеріалом.

Розміщення реклами з допомогою будь-яких носіїв вимагає обов'язкового обліку іміджу самого видання, особливо що це стосується саме іміджевої і непрямої реклами. Сайт цьому плані незалежнішим, в глобальні масштаби Internet свою репутацію ще опорочив. Плюс у тому, що непотрібно думати скоріш про чужих проблемах, але з іншого боку значно немає змоги використовувати довіру до самого виданню із боку аудиторії. «Відгомін чужій слави» в Internet постає як посилань на сайти великих відомих фірм. Для користувача таку систему переходу на сервери за подібною тематикою явно зручніше, ніж звернення до пошукової системі. Для компанії переваги у тому, що виросте число відвідувачів її сторінки. Звісно, слід подбати у тому, щоб у тих сайтах, із якими встановлено зв'язок, ніяких неприємних сюрпризів користувача не очікувало. [7]

Тепер на основні відмінності, які впливають на процес створення іміджу з організацією комунікації з допомогою Internet.

Робота Internet передбачає активну участь у процесі отримання, на відміну, наприклад, читання газети чи перегляду телепрограми з пультом дистанційного управління у руках. Система пошуку, гіпертекст вимагає від користувача чіткого розуміння, що хоче дізнатися, початкового уявлення про предмет. Велика втягнутість збільшує рівень емоційності сприйняття. Отже, краще запам'ятовуються, і позитивні, й негативні враження від сайту. Образ фірми, склався під час з Internet, досить стійкий. Тому творці сайту несуть особливу перед своєї компанією.

Оскільки знайти у Мережі саме те, що потрібно стає дедалі тяжче й важче, то вказівку адреси реклами, в довідниках, можливо на візитках є дуже розумної мірою. З іншого боку, за доцільне буде повідомлення у тому, що чекає з сайту, які є переваги звернення до Internet проти альтернативними способами отриманняинформации.[8]

>Интернет-реклама - реклама у мережі Internet, зазвичай має дворівневий характер: 1. рекламний носій: зовнішня реклама, розташовувана рекламодавцем у видавця; 2. безпосередньо сайтирекламодателя.[9]

Інтернет, як масової комунікації, дає широкі змогу рекламування найрізноманітнішими способами. Можливості Інтернет у на відміну від ЗМІ дають можливість вільно використовувати широкий набір рекламних носіїв: текст, графіка, відеота аудіо.

Електронна пошта (>Electronicmail,e-Mail) - мережна служба, що дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями чи документами не залучаючи паперових носіїв. Переваги використання e-mail для доставки рекламних повідомлень: електронна пошта є в всіх користувачів Мережі; e-mail єpush-технологию мовлення; дає можливість персоніфікованого звернення; цікаве, з погляду одержувача, повідомлення то, можливо поширене їм у його колег П.Лазаренка та знайомих;

У Інтернеті безліч списків розсилки, присвяченій різнимтематикам. Одержувачі подібних листів власноручно підписалися на розсилку, і на будь-якій момент вони мають право і можливість скасувати свою підписку. Існують відкриті розсилки (усім охочим), закриті (для таких людей певного кола), безкоштовні (існуючі з допомогою ентузіазму творців, спонсорської підтримки, платних рекламодавців), платні. Оскільки список розсилки зазвичай є засіб мовлення для певної цільової групи і найчастіше має тисячі передплатників, якого є ефективним інструментом маркетингу. Ряд компаній у своїх офіційних сайтах пропонує відвідувачам передплатити розсилку,информирующую про новинах компанії та оновленнях сайту. Ця розсилання нагадує передплатникам про нашому сайті й бізнесі його власника, інформуючи і стимулюючи повторнівизити.[10]

Розміщення реклами врассилках - дуже багато розсилок передплатникам має новинарний характері і функціонує аналогічно ЗМІ одержуючи прибуток зокрема розміщення реклами. Реклама врассилках зазвичай аналогічна баннерної рекламі з Інтернету, з відзнакою за способом обмеження цільової аудиторії: соціально-демографічні параметри й інтереси аудиторії можуть залежати тільки від тематики розсилок, а й від даних анкетиподписчика.[11]

Не санкціонована розсилання

Спам - масова розсилання рекламних оголошень електронною поштою без згоди одержувачів. Розсилка спаму вважається порушенням етикету і керував застосування комп'ютерних мереж.Специфичность цього видуинтернет-продвижения не в анонімностірекламораспространителя вперше і не тому, що спам -незапрошенная розсилання (багатьох видів реклами є незапитаними чи «несанкціонованими», багато - анонімними). Особливість спаму

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація