Реферати українською » Реклама » Ставлення до реклами


Реферат Ставлення до реклами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ВІДНОСИНИ До РЕКЛАМІ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

 

Обгрунтування актуальності і рівень розробленість теми:

У ХХ століття почалося серйозне вивчення того, без чого вже важко життя – без реклами. Ми зіткнулися з рекламою всюди - сидячи вдома перед телевізором, слухаючи радіо, шляхом до роботи чи навчання - скрізь, щоб ми перебували, бачимо чи чуємо рекламні оголошення, які розповідають про товарах чи послугах. Неможливо собі уявити, щоб 10-15 років тому у час перегляду кінофільму, глядач зазнавав впливу реклами, пропонує купити, спробувати, вкласти тощо. Це це приємно, дратувати, але реальність така.

Неосвоенность і масштабність російського споживчого ринку створює благодатний грунт для вітчизняних, і особливо іноземних фірм, в серйозних обсягах яка вкладає капітал в рекламу на ринках.

При величезні обсяги капіталовкладень у рекламу дуже гостро постає проблема вивчення відносини психологічно адекватної цільової аудиторії, як однієї з найважливіших чинників які впливають ефективність реклами.

Ефективність реклами виявляється у вивченні знайомства цільової аудиторією, з туристичною інформацією про досліджуваної фірми й її товарах, і навіть у тому, що став саме про неї відомо, який образ фірми і товарів сформувався і яким ставлення до них.

Діюча, ефективна реклама - завжди результат ретельного планування. Вдалі рекламні ідеї, пам'ятні рекламні компанії народжуються лише на порожньому місці: їх слід будувати з урахуванням обліку багатьох чинників, стимулюючих продаж товарів та послуг.

У разі достатку реклами надзвичайно важливим є вміння рекламодавця привернути увагу споживача. Особливо сьогодні важливо соціально-психологічне вивчення як потенційних споживачів. Поруч із теоретичним аналізом ефективності реклами, заснованому на обробці літературних даних, і інтуїції, необхідно проведення спеціальних емпіричних досліджень, експериментів, опитувань, формалізованого вивчення думки й стосунку експертів тощо.

Щоб створити рекламу яка збільшить обсяг продажу та прибуток, необхідно передусім зрозуміти, чим керується люди для придбання, яке їхнє ставлення до неї.

У цьому роботі робиться спроба показати розбіжність у відношенні людей, даних психологічних типів (з теорії До. Юнга), до реклами.

Досягнення цього у роботі буде представлено розбіжності у ставленні до реклами екстравертів і интровертов.

Для интроверта і экстраверта ситуації переваги й відторгнення різні. Екстраверт прагне до суспільство людей, де переважає дуже багато контактів, коли комунікативна середовище перебуває у постійному русі. Для интроверта, навпаки, необхідно відсутність значної частини поверхневих контактів, спокійна атмосфера, сприяє самоаналізу, є кращою і бажаної. Відповідно й ставлення до реклами люди різних психологічних типів, буде взаємовиключним.

Інформація, отримана в такий спосіб, про даному сегменті ринку може рекламодавця цінний джерело відомостей до роботи для вдосконалення реклами з погляду її ефективності.

 

Проблемна ситуація:

Реклама дедалі більше входить у наше життя. Та є певні категорії людей ставляться до реклами по-різному, у зв'язку з тим, що зумовлено: вихованням, освітою, середовищем обитанием, що значно більше важливо різними психологічними типами. На підвищення ефективності рекламної компанії необхідно щоб реклама стала більш адресної, яка орієнтована конкретні сегменти ринку. Тобто на кількість осіб загалом, але в конкретні категорію осіб, якими і є у цьому дослідженні психологічні типи. І тому необхідно детальне вивчення проблеми.

Разработанность проблеми:

Тема у плані не розроблена.

Пізнавальна проблема:

Відсутність знання розбіжність у ставлення до рекламі даних психологічних типів.

Об'єкт дослідження:

Ставлення до реклами

Предмет:

Психологічні типи.

Мета:

Показати розбіжність у ставлення до рекламі даних психологічних типів.

Завдання дослідження:

Показати розбіжність у ставлення до рекламі даних психологічних типів.

 

Категориальный апарат (концептуальна модель дослідження):

Ставлення – це сформований заздалегідь почуття, випробовуване об'єкта, персони чи ідеї, що призводить до певному поведінці. Ставлення фокусується на темі, що становить основу уявлень, і чуття людини. Відносини зазвичай бувають дуже стійкими. Ставлення може зберігатися місяці й роки. Відносини може бути позитивними чи негативними, відбиваючи приязнь чи ворожість.

Психологічний тип – Розрізняють кілька психологічних типів. Вони ставляться до вроджених відмінності у темперамент, інтегральному поєднанні стійких психодинамических властивостей, які з діяльності, що змушують індивідів сприймати і реагувати специфічним чином. Передусім слід розрізняти два стійких типу: екстраверт і інтроверт.

Екстраверт – характеризується уродженою тенденцією спрямовувати свою психічну енергію, зовні, пов'язуючи носія енергії з зовнішнім світом. Цей тип природно, і спонтанно виявляє інтерес і приділяє увагу об'єкту - іншим, предметів, зовнішнім манерами і благоустрою. Екстраверт почувається найкраще - що називається “у своїй тарілці”, - коли оперує довкіллям, взаємодіє зі на інших людей. І робиться неспокійним і навіть хворим, опинившись у самотині, монотонної одноманітною середовищі. Підтримуючи слабку зв'язку з суб'єктивним внутрішнім світом, екстраверт буде остерігатися зустрічі з нею, прагнутиме недооцінити, применшити і навіть опорочити будь-які суб'єктивні запити як егоїстичні.

Интроверт – характеризується тенденцією свого лібідо рушити всередину, неодмінно пов'язуючи психічну енергію зі своїми внутрішнім світом думки, фантазії чи почуття. Такий тип приділяє значний інтерес і увагу суб'єкту, саме його внутрішнім реакцій і образам. З найбільшим успіхом інтроверт взаємодіє сам з собою - і тоді, що він звільнено з обов'язки пристосовуватися до зовнішніх обставинам. Интроверт своє власне компанію, свій “тісний світик” і порадила негайно замикається у великих групах.

Реклама – це неперсонифицированная передача, зазвичай оплачувана і звичайно має характер переконання продукцію, послугах чи ідеях відомими рекламодавцями посредствам різних носіїв.

 

Операциональные поняття:

Відносини людини надзвичайно різноманітні і многосторонни; ставлення до телевізійній рекламі визначаються різними чинниками. Тут ми операционализируем поняття “ставлення до реклами даних психологічних типів”.

Ставлення до реклами
позитивне
негативне
нейтральне
Психологічні типи
екстраверт
інтроверт

Объяснительная модель дослідження:

Визначення змінних:

Переменной є поняття “ставлення до реклами”.

Гіпотеза:

Ми вважаємо що екстравертів більш позитивне ставлення до реклами, ніж ніж в интровертов.

Соціальний показник

Ставлення до реклами

Соціальний індикатор

Психологічний тип

Обгрунтування методів виміру:

У цьому дослідженні із усіх аспектів соціальної установки нас цікавить ставлення досліджуваних психологічних типів до реклами, при цьому скористаємося відпрацьованої методикою виміру соціальної установки - методом Терстоуна. На початку необхідно скласти безліч суджень, характеризуючих соціальну установку з різних сторін: негативне ставлення щодо встановлення, нейтральне і негативне, після чого передбачається те, всі ці судження можна розмістити у кінцеве число осередків (у разі 7). Кожна осередок передбачає відповідне ставлення до установки реклами (перша осередок відбиває вкрай позитивне ставлення до соціальної установці реклами, четверта осередок відбиває нейтральне ставлення, а сьома украй негативний ставлення). Після цього необхідно провести експертний опитування. Експертам безладно пропонуються судження, й у завдання входить те, що їм потрібне розмістити судження на відповідні осередки. Усі судження, що характеризують соціальну установку реклами, розміщуються на психологічному континуумі ставлення до рекламі.

 

Упорядкування суджень, характеризуючих ставлення до реклами.

Реклама допомагає впізнавати то товарах

Реклама забила весь ефір

Реклама дуже агресивна

Реклама – дурна

Реклама відірвана від реальному житті

Реклама у бізнесі

Реклама викликає довіру

Реклама диктує людям стиль життя

Рекламе не можна довіряти

Реклама двигун торгівлі

У рекламі відбувається масова експлуатація жіночого образу

Я дуже люблю рекламу

Реклама не професійна

Реклама не адаптована до нашій культурі

Реклама орієнтує людини що робить купівлю

Багато чого у рекламі до душі

Реклама неефективна

Абсолютно вся реклама дратує

Реклама цей витвір мистецтва

Реклама просто ненависна

Реклама пригнічує

Не уявляю своє життя без реклами

Реклама нікому непотрібна

Реклама життєво необхідна

Реклама – це наркотик

Реклама неетична

Реклама явно помилкова

Після завершення експертного опитування отримали наступна таблиця розподілу рангів, приписаних 10-ту експертами (у клітинах таблиці - кількість експертів, що приписали оскільки він розглядався судженню даний ранг)

Номер осередки Медиана Квартильный розмах
Номер судження 1 2 3 4 5 6 7 Me

Q3-Q1

1 2 2 5 2 1 2,4 1,75
2 4 3 4 1 1,7 2,00
3 2 3 3 2 1 2,2 2,00
4 2 5 5 5,8 1,00
5 9 1 1 0,6 0,00
6 2 2 1 5 1 5,1 2,00
7 1 2 4 2 3 4,8 2,50
8 2 1 2 3 2 2 4,3 1,50
9 1 2 2 3 1 3 3,3 3,50
10 2 2 5 3 4,4 2,50
11 1 1 5 5 5,8 1,00
12 1 1 2 9 6,3 1,00
13 4 5 1 1,2 1,00
14 1 1 3 2 6 5,7 2,00
15 6 4 2 1,0 1,00
16 5 2 4 1 1,5 3,00
17 1 3 5 3 5,4 1,75
18 1 6 4 1 1,8 1,00
19 1 2 7 2 5,4 1,75
20 2 8 1 1 1,5 0,00
21 2 3 7 6,1 1,00
22 1 1 2 2 2 4 5,0 3,00
23 2 4 4 1 1 2,0 1,00
24 1 2 3 1 3 2 4,0 3,50
25 1 2 2 3 1 1 2 3,3 2,50
26 2 1 1 1 4 3 5,2 3,50
27 1 1 1 2 7 6,1 1,75

Після побудови нашої таблиці вирішити, які судження треба відкинути з великого квартильного розмаху (тобто. ті судження, розташування яких установочном континуумі експерти не зійшлися в думках). Ми вирішили, що квартильный розмах може бути менше двох, тоді після відсіву багатозначних суджень ми залишаться такі

Судження Розміщення судження на континуумі
1. Реклама допомагає впізнавати то товарах 2,4
4. Реклама – дурна 5,8
5. Реклама відірвана від реальному житті 0,6
8. Реклама диктує людям стиль життя 4,3
11. У рекламі відбувається масова експлуатація жіночого образу 5,8
12. Я дуже люблю рекламу 6,3
13. Реклама не професійна 1,2
15. Реклама орієнтує людини що робить купівлю 1,0
17. Реклама неефективна 5,4
18. Абсолютно вся реклама дратує 1,8
20. Реклама просто ненависна 5,4
21. Реклама пригнічує 1,5
23. Реклама нікому непотрібна 6,1
27. Реклама явно помилкова 2,0

Студенти соціологічного факультету МДУ їм. Ломоносова просять Вас брати участь у опитуванні, присвяченому аналізу ставлення населення до рекламі

Перш ніж питанням, уважно прочитайте все варіанти відповідей.

Потім із запропонованих відповідей виберете той варіант, з якою Ви погоджуються обведіть гуртком номер (цифровий код) цієї відповіді.

Матеріали даного опитування використовуватимуться лише в узагальненому вигляді для науково-практичних цілей.

Заздалегідь дякуємо Вас!

Анкета

Ви часто відчуваєте потяг до новим враженням, до того що, щоб "струснутися", випробувати порушення?

Так

Ні

Чи часто Ви вам потрібні друзі, які Вас розуміють, можуть підбадьорити чи втішити?

Так

Ні

Ви людина безтурботний?

Так

Ні

Не вважаєте Ви, що Вам дуже важко відповідати "немає"?

Так

Ні

Задумываетесь ви до того, як щось зробити?

Так

Ні

Якщо ви обіцяєте щось

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація