Реферати українською » Русский язык » Невідомі сторінки з історії створення та обговорення «Словника російської мови» С. І. Ожегова


Реферат Невідомі сторінки з історії створення та обговорення «Словника російської мови» С. І. Ожегова

«великого фахівця у галузі словникової роботи»,Ф.П.Филин вважає, що потрібно значна правка статей, а «різкий тон деяких зауважень повністю обумовлений істотою (курсив наш. – О.Н.) справи» (там-таки).

Готуючи нове видання,С.И.Ожегов, зрозуміло, було обійти таку «>демобилизирующую» критику. 1950-го його знову передаєФ.П.Филину рукопис словникових статейподготавливавшегося до друку нового видання «Словника». У цього року рецензент пишеС.И.Ожегову: «Група релігійно-культових термінів хоч і скорочено, але продовжує займати непомірно велику питому вагу» (там-таки, л. 155). Пропонуючи ряд цінних зауваг та нагадуючи про пропуски та системні помилки, автор нового відкликання знову незадоволений твердої позицієюС.И.Ожегова і знову намагається переконати їх у необхідності побудови радянського словника російської. «Ці “словарні трупи”, — веде даліФ.П.Филин, маю на увазі не виключеніС.И.Ожеговим апокаліпсис, аналой, ієромонах, іконостас та інших., — можуть цікавити лише церковників так небагатьох фахівців-мовознавців.

Але річ у представленій у Словнику складі культових термінів. Звертають він увагу також визначення значень цих термінів. <…> Візьмемо приміром слово ікона.С.И.Ожегов дає таке визначення цього слова: «Живописне зображення бога чи святого у християн, образ». Прикро, то, можливо, богослови знайдуть якісь деталі заперечення цього визначення, але переважно вона їх цілком потроїть. Але правильно чи залишати у радянському «Словнику» богословську думку?» (там-таки, л. 156).

Наведемо й інші шматки з цього цікавого документа. Аналізуючи лексику, подану в «Словнику»,Ф.П.Филин зупиняється насамперед тих «словникових трупах», які відповідають «марксистському розумінню справи». ПідиС.И.Ожегов на повідку в подібних рецензентів, і «Словник» міг стати типовим зразком «продукту» радянських часів, таким пропагандистським ешелоном. Але тут й закінчилася ще й його життя. Ось кілька нетаємних зазначених автору зауважень:

>Арго – «умовний мову відособлену групи, професії, гуртка тощо.». Таке тлумачення дає б у рукопису 2-го виданняС.И.Ожегов. Його опонент заперечує: «Яка ж мову арго? Не мову, а скоріш болючий наріст на здоровому тілі загальнонародного мови, наріст, від якої мову зазвичай звільняється. У визначенні слово «мову» треба або взяти в лапки, чи замінити його словом «діалект» (останнє краще)» (там-таки, л. 159).

>Аристократия – «вищий родовитий шар панівного класу, дворянства». «Визначенообъективистски, — пишеФ.П.Филин, — і з позитивної оцінкою. Варто зазначити експлуататорський, паразитичного характеру аристократії» (там-таки).

>Карга – «зла стара, відьма». Рецензент дивується: «Можна подумати, що відьми (слово дано без лапок) дійсно існують у природі! Потрібно додати: «в в лайливому значенні» або ще якось інакше» (там-таки, л. 160).

>Католицизм – «християнське віросповідання з організацією, очолюваної римським татом». Це тлумачення викликало жорсткий опір критика: «Не можна надавати таке визначення! Адже нам ж добре відомо, що католицьке населення країн народної демократії порвало будь-які зв'язки з римським татом – найлютішим ворогом людства» (там-таки).

І таких прикладів не бракує. Для історії науки дана рецензія дуже показова фактом наукової полеміки «навколо Словника», де тверда позиція упорядника й редактора дозволила зберегти для нащадків ціннийлексикографический працю, службовець неодному поколінню дослідників та читачів [3].

На закінчення звернемося докладніше до самого яскравому політичному памфлету на той час — рецензіїН.Родионова «Про одного невдалому словнику», і відповідному письмаС.И.Ожегова [4]. Основними вадами «Словника» автор відкликання вважав «відсутність цілеспрямованості, хаос в підході до словниковому складу». Це виявляється, на його думку, за відсутності з трьох основних складових лексикографічного праці: по-перше, це повинен бути словник сучасної мови; по-друге, у ньому необхідно відбити передусімобщеупотребительную лексику, властиву літературному мови; по-третє, основа будь-якого словника – це нормативний характер лексики та строгість в підході до відбору слів, їх тлумаченню тощо. Маючи «кращі» ідеологічні традиції, і застосовуючи відомі методи залякування,Н.Родионов пише: «При перегляді виявляються пропуски загальновідомих сучасних слів – агітпункт, військком, політрук, фізкультура та т.д. Найчастіше упорядники сприймають слова з погляду минулого, а чи не справжнього. Вже кілька років тому вони іноземне слово гасло замінено у нашій мові хорошим російським словом заклик. У Словнику є лише перша слово, а другого немає. Є слово торговка, а слова продавщиця немає. Зате багато далекі від сучасності слів, як-от абат, архіпастир, амікошонство, освячення, декокт, які упорядники змушені докладно коментувати, оскільки багато їх знають й у нашій літературі вже майже невідомі».Возражая рецензентові,С.И.Ожегов дуже коректно і грамотно щоразу пояснював фактичний бік питання й наводив допустимі тоді докази (особливо, якщо це стосувалося богословських термінів та як і «непопулярною» лексики). Зокрема, жодну з згаданих вище реплік рецензента учений пояснює: «…є у словнику як слово торговка, і слово продавщиця. Тільки слово торговка стоїть окремо, як найголовніше слово,т<ак>к<ак> за значенням він збігається з словом торговець, а слово продавщиця стоїть у гнізді слова продавець,т<ак>к<ак> це слово семантично ідентичні. Правила гніздування таких слів (назви осіб жіночої статі) викладені у передмові доСловарю і, суворо витримані з усьогоСловарю». ЗауваженняН.Родионова про «далекі від сучасності» словах релігійної семантикиС.И.Ожегов відказав: «…подібні слова не легко викинути з словника, … і рідкість чи обмеженість сфер їх споживання ще то, можливо достатнім критерієм їхнього усунення. І буде правий т. Родіонов, кажучи, що чимало їх знають. Такі слова зустрічаються у історичних творах, у мистецькій літературі, а й у пресі, і радянський читач повинен матимуть можливість дізнатися значення малозрозумілих йому слів. Так, ім'я відомого діяча світу абатаБулье частина зустрічається зі сторінок нашої преси. Заклик світу підписують польські абати іевангелические священики. Нещодавно повідомляли газетах у тому, щоархипастири російської, грузинської і вірменської церкви підписали відозву світу.Ср. ще «акт миропомазанняВикентия в патріархи», «вірні патріарху священнослужителі, патріарх Гавриїл взяв участь у святкуванні п'ятсотліття автокефалії російської православній церкві й в нараді глав автокефальних православних церков» («>Лит<ературная> газета», 15авг<уста> 1950 р.)». Далі, коментуючи нібито нелітературний характер «Словника», рецензент дивується: «Чому вони (упорядники. – О.Н.) немов із рогу достатку сиплють професійні, місцеві і жаргонні слова. Те і йдеться зустрічаються: халява,натореть,ржище, бач, дивись тощо.». На підтвердження «>нелитературности»Н.Родионов перефразовує відомий вислів В.І.Леніна про недоречности вживання іноземних слів, зараховуючи до них і ті, які є загальновідомими, як абревіатура,емфаза та інших.С.И.Ожегов завжди послідовно дозволяв багато в чому спірні питання практичної лексикографії і навіть орієнтувався на живі джерела: розмовну, літературну мова, художні твори, мову сучасної преси. Будучи професійно грамотним і допитливимисториком-лексикологом, він, наприклад, чудово розумів, що звуження рамок літературної мови та його необгрунтоване прирівнювання до жаргонам навряд чи можливий. «Бач, дивись,натореть, поширені і в наших класиків й у живої розмовної загальнонародної промови.Ржище здиалектного слова вже переростає у єдиний сільськогосподарський термін.Холява – російський термінстекольного соняшнику та шкіряної виробництв», - укладаєС.И.Ожегов. Що ж до спеціальної технічною відсталістю та наукової термінології, що також, поН.Родионову, не відбиває літературного характеру «Словника», то учений, з погляду, наводить переконливий судження. Він - пише: «Словник прагнув завжди давати російські термінологічні відповідності, але, як відомо, де вони є у мові, і тому не міг уникнути таких мовознавчих термінів, як абревіатура, діакритичний,емфаза, таких музичних, якдиатонический, бекар. Однак має рацію автор, що султан,екзерциции,антиципация, як застарілі, може бути усунуто від Словника. Словогиль т. Родіонов даремно увімкнув у число іноземних: старовинне російське кореневе слово, очевидно, у старовинувходившее в основний словниковий фонд російської. Питання відборі іншомовних слів таке просте, як думає т. Родіонов. З величезної кількості іншомовних слів, можна зустріти й у загальної площі і у спеціальній промови, Словник включав тільки те, що уявлялося необхідним з тим чи іншого погляду. Доводиться зважувати кожне слово, визначати його питому вагу в словниковому складі, і лексикограф завжди, представляючи можливу сферу вживання слова, воліє включити зайве, ніж вигнати що може виявитися за потрібне».

Наведемо й інші зауваженняН.Родионова, які свідчать про «примітивному», на його думку, підході до словниковому справі. Так, автор рецензії бере під сумнів необхідність включення термінологічної лексики, але й вважає недоцільним пояснювати значення загальновживаних слів. Він - пише: «У в іншу крайність впадають упорядники, коли намагаються пояснити кожне іменник, незалежно від цього, наскільки вона добре всім відомо. Хто не знає, що таке яєчня? Однак у Словнику вона не має пояснення: «Страву з підсмажених яєць». Слово граблі пояснюється так: «>Колодка з зубами, насаджена на довгу ручку, длясгребания сіна, для розпушення землі на грядках». Кожен російська людина знає, що таке граблі, і слід було цього слова давати таке незграбне пояснення».

>С.И.Ожегов у своїй відповідіН.Родионову як показав однополярність його ідеологічних установок й прагнення до «вдосконаленню» «Словника» ненауковими методами, а й повну безграмотність рецензента щодо оцінки практичних питань мовознавства і непорозуміння складності тих завдань, які перебувають перед російської наукою у цій галузі. ОпонуючиН.Родионову,С.И.Ожегов цілком обгрунтовано заявляє: «Не можна можу погодитися зт.Родионовим, що тлумачення загальновідомих слів зайві. Поза тим, що правове поняття загальновідомості дуже відносне, прийняття цієї пропозиції призвело б до з того що весь основний словниковий фонд був би не пояснюючи, а багатозначних словах були представлено їх основні значення. З іншого боку, Словник служить як російським людям, але необхідний для представників інших народів нашої багатонаціональної країни». І далі: «Очевидно, непорозумінням викликано протиставлення нормативного словника тямущому. На жаль, ми, мовознавці, досі не опікувалися розсіюванні ходячих і найчастіше неправильних поглядів на мові, мовознавстві і завданнях лексикографії зокрема».

Під час упорядкування «Словника»С.И.Ожегов ознайомився з велику кількість спеціальної літератури та, ясна річ, використовував досвід укладачів попередніх словників. Тому пильна увага до речі нього було непросто роботою, але з тих природним станом духу нескінченного шукача і трудівника Науки. У цій своєї діяльності, він був одержимим і дорожив істиною у науці. «>Лексикографи за досвідом добре знають, — писав учений у відповідьН.Родионову, — що будь-який визначення може бути предметом глузувань зі. Відомі ходячі анекдоти про визначеннях Даля, академічних словників, Тлумачного словника <>Д.><Н.>Ушакова. «>Гравий – великий пісок», «>Толокно – товчена борошно» – начебто справді смішно. Але вдумавшись, побачимо інше.Гравий і пісок – різні форми одним і тієї ж уламкових порід.Породи до 2 мм в діаметрі за терміном називаються піском, а понад 2 мм – гравієм. Є гравій великого діаметра, який вживається під час виготовлення бетону і асфальту, а є дрібний гравій (тобто. в 2-3 мм – великий пісок), що йде, як і пісок, напосипку,напр<имер>, доріжок стадіонах тощо. Обвинувачення тут то, можливо пред'явлено з іншої лінії: враховано лише одне вид гравію, відомий у побуті».

>С.И.Ожегову варто було чималих зусиль відстояти наукові основи лексикографічної роботи, показати неспроможність аргументів свого опонента науковим шляхом, оцінювати з позиціїученого-язиковеда, а чи не «стадіального дослідника». Вчений відкрито про це говорить: «Аналіз матеріалів, як у статті, показує, що вони недостатні для зроблених т.Родионовим висновків. Багато матеріалів включені частиною помилково, частиною через непорозуміння – добір їх випадковий. Висновок, зроблений з урахуванням цих матеріалів, у тому, що Словник не відбиває стану сучасного літературної мови, я вважаю неправомірним і одностороннім. Він грунтується, почасти, як на наведених матеріалах, а й у уявленнях про корінній ломці російської в радянську добу, про стрибкоподібному розвитку мови. Ще критики «Тлумачного словника» під ред. <>Д.><Н.>Ушакова вимагали радикальної «підчистки» російської вигнанням потім із нього усе те, що ні відбивало, на думку, «нового стадіального періоду» у розвитку російської».

>РецензиюН.Родионова укладає показова фраза,довершающая «викриття» і має у вітчизняній традиції особливу політичну тональність: «Поза сумнівом одне: «Словник російської», складенийС.И.Ожеговим, не відбиває сучасного стану російської. Аби зробити словник корисним для читача, потрібно переробити його за участі наукових і кола фахівців».

>С.И.Ожегов, відповідаючи до її автора, так само коректний й те водночас непохитний, коли йдеться про фальсифікацію результатів чималого лексикографічного праці. Тому, напевно, Сергій Іванович саме було обійти мерзенну брехня, і другий абзац його «одповіді» звучить ще точніше і. Ми процитуємо ці рядки: «Підіб'ємо результати. У рецензії т. Родіонова, як ми бачили, є те, що можна безсумнівно прийняти до відома для відповідних виправлень. Та цього мало для рецензії, вміщеній в керівному органі друку. На жаль, вона далекою від тих вимог, які ми висуваємо до радянської критиці. Автор рецензії не вивчив словника, не вивчив історії радянської лексикографії, не вникнув у складний комплекс нижченаведенихязиковедних проблем (зокрема, на питання про лексичних межах сучасного літературної мови <…>), не поцікавився у тому позитивному, що є у Словнику (яке, очевидно, є, судячи з відгуків радянської влади і зарубіжної критики і з матеріалам обговорень у наукових закладах державної і вузах). Сформульований в заголовку висновок рецензента представляється одностороннім, збудованим на випадково взятому, недостатньому інеисчерпивающем матеріалі».

Після виходу першого видання «Словника» справді розгорнулася велика дискусія, але з іншої причини: «Словник» був настільки популярним серед читачів і дослідників і авторитетним у наукових колах, щоС.И.Ожегова буквально закидали листами з відгуками. Можна, напевно, з часткою впевненості навіть сказати, що підйом національного інтересу до рідної мови потім і російської слову була викликана працямиС.И.Ожегова по лексикографії і у її практичної частини – складанні «Словника російської», пропаганді рідну мову

Схожі реферати:

Навігація