>Кибальник С.А. На картині художника Григорія >Чернецова «Парад на >Царицином луці» групи письменників «поруч» з Жуковським, Пушкіним, Криловим зображений іще одна поет. Він стоїть трохи далі, непомітно, як у боці – видно лише одворот шинелі, білий комір сорочки, високий циліндр, суворий, прямий профіль. Це Микола >Гнедич, поет і творець прославленого перекладу «Іліади» Гомера – обличчя менш відоме проти його чудовими >друзьями-«соседями», але з ...

(Читати…)

через відкликання національними завданнями племен, які населяють Росію» Нікітін О.В. Хрестоматійний образ А. А. >Шахматова, відомий багатьом іще з студентської лави, не входить у звичне розуміння «класика», яким не хотів перебувати і звідси думав. А. А. Шахматов не був стороннім у науці, а був невід'ємною частиною суспільства і, якщо хочете, духовним камертоном Імператорської Академії наук рубежу >XIX–XX ст. Біографія в...

(Читати…)

>Ничипоров І. Б. Психологічна глибина яка твориться автором картини світу задана вже у центральної, вміщеній у частині повісті трагедійною сцені, яка демонструвала, за лазнею, «біля картопляним ями» [1, >с.307], «лежали убиті старий і стара». У розсипи >предметно-битових подробиць (їх бідні одягу, «у господарській сумці лепехи з мерзлих >картошек») проступає складне поєднання проявів душевного потрясіння жахами війни, назавжди >отпечатавшегося у ...

(Читати…)

>Кибальник С.А. Явний пародійний характер повісті >Ф.М.Достоевского «Село >Степанчиково та його мешканці» та її головний герой Фоми >Фомича >Опискина спонукав дослідників, починаючи від моменту появи їх у друку, намагатися з відповіддю, ким чи спрямована ця пародія. Їх відповіді нього відрізнялися дуже разюче. >Ю.Н.Тинянов обгрунтував висловлене ще >А.А.Краевским [і] думка, що це стиль й послабити особистість пізнього Гоголя, особливо Гоголя часі...

(Читати…)

>Ранчин А. М. Микола Миколайович >Туроверов народився станиці >Старочеркасской 18 (30 нового стилю) березня 1899 р. Його тато був донським козаком. Після закінчення реального училища він у 1914 р. надійшов добровольцем в Лейб-гвардії >Атаманский полк, брав участь у бойові дії на фронті Першої Першої світової. Після Жовтня 1917 р., повернувшись на Дон, у боївці осавула >Чернецова бився поруч з більшовиками. Потім був знаменитий — нестерпно важкий ...

(Читати…)

>Ранчин А. М. Це знамените вірш А.А. Блоку витлумачувалося і аналізувалося багаторазово; виявлено його загальний зміст і місце у творчої еволюції автора, описана образна система. Ключ до розуміння твори «вручив» дослідникам сам поет у статті «Про сучасний стан російського символізму» (1910). «Незнайомка» позначає негативний період «антитези» у російському символізмі, коли символісти, під час «тези» стверджували вищі естетичні (духовні) цінності б...

(Читати…)

Про, хочу безумно жити: Усі суще — увічнити, Безособове — >вочеловечить, >Несбившееся — втілити! Срібний вік – це абсолютно нових світовідчувань людини. Саме тоді люди змінювалися духовні цінності й світогляд. Поезія цього періоду дивовижна і неповторна. Олександр Блок – чудовий поет-символіст, видатне явище у російській поезії, одне із мої улюблені поетів. Літературна спадщина Блоку широке і багатоманітно. Його вірші ...

(Читати…)

Головний герой повісті Петро Гриньов. Він постає маємо хлопцем небагатої дворянської родини. Батько його – Андрію Петровичу Гриньов- був простий військовим. Ще народження Гриньов був записаний в полк. Петро отримав домашню освіту. Спочатку його навчав Савельїч- вірний слуга. Пізніше йому спеціально був найнятий француз. Але замість отримання знань Петро ганяв голубів. По заведеною традицією дворянські діти мали служити. Ось чому і батько Гриньова відпра...

(Читати…)

>Есаулов І. А. Розповідь "Ванька" О.П. Чехова відомий, здається, всієї читаючої Росії. Написаний в 1886 року, разом з початку уже минулого століття (саме з 1900 року) входить у численні "Книги для читання" і шкільні підручники. З якою частотою відбувається у такі випадки, поверхово зрозуміле "зміст" цілком затемнює смислові глибини і семантичні перспективи твори. >Недалекому читачеві занадто легко редукувати сенс чех...

(Читати…)

>Бугаева І.В. Дослідження сакрального >ономастикона дозволяє їм отримати багаті й різноманітні інформацію про релігії, історії та культурі народу. В.П. >Нерознак вважає, що >лингвокультурологически значимої є енциклопедична інформація, що стоїть за ім'ям [>Нерознак 1983]. Сакральний >ономастикон вивчався до нашого часу фрагментарно. Найбільше досліджень присвячено сакральної топоніміці [М. В. >Горбаневский, >В.Я. >Дерягин, А.А. >Минк...

(Читати…)

Назад 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 525 Вперед

Навігація