Реферати українською » Социология » Управління соціальним захистом населення центрального округу м. Братська


Реферат Управління соціальним захистом населення центрального округу м. Братська

Страница 1 из 6 | Следующая страница

 

Управління соціальний захист населення центрального округу р.Братска

Запровадження

Здійснення реформ суспільного ладу Росії органічно пов'язані з формуванням демократичної системи управління, активної участі мас у реалізації сучасного курсу реформування суспільства, послідовним здійсненням закріпленого у Конституції РФ принципу народовладдя.

У разі глибоких соціально-економічних перетворень істотно зростає значення місцевого самоврядування як важливою форми народовладдя й з основ конституційного ладу. Новим доказом цього стало прийняття Федеральним зборами у серпні 1995 р. Закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації». Виходячи з розуміння, що місцеве самоврядування є «>Виражением влади народу», Федеральний закон визначив роль, місце і функції даного демократичного інституту, у соціально-економічному розвитку територій, вирішити інші питань місцевого значення.

Необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності місцевого самоврядування зумовлює значний пізнавальний практичним інтерес до вивченнясамоуправленческой практики у сфері розвитку російського суспільства.

Соціальний захист – явище історичне. Вона як протистояння організацій трудящих капіталу і являла собою різні, на початковому етапі, елементарні засоби захисту працюють за наймом, зріс від вимог встановлення гарантованої мінімальної зарплати, боротьби за поліпшення умов праці та найму, соціального страхування, до цивілізованих форм регулювання трудових відносин. За багаторічну історію боротьби трудящих за права, система соціального захисту трансформувалася. Від стихійних, розрізнених заходів, завойованих окремими профспілками, основним суб'єктом, які забезпечують соціальний захист і регулюючим трудові відносини, стало держава.

У будь-якій країні є соціальні групи, яким необхідно підвищену увага з боку суспільства, особлива охорона їх прав державою.

Демографічні зміни, які у світі, свідчить про стрімке зростання відносної частки й абсолютної числа громадян похилого віку. Якщо 1950 р. 60-річну кордон подолали 200 млн. людина, 1992 р. – 400 млн. людина, то 2001 р. вже кожен десятий. Ці тенденції було неможливо залишитися непоміченими світовим співтовариством. Сталий зарплату вимагає створення сприятливих умов життя такого числа осіб похилого віку. Тому на початку 80-х питання пом'якшення наслідків старіння народонаселення планети та ліквідації проблем осіб похилого віку стали предметом регулярного обговорення у стінах ООН. У 1991 р. ООН прийняла резолюцію «Зробити повноправною життя осіб похилого віку».

Відповідно до стандартів, населення вважається «старим» до 60 років. Сьогодні вже 11% громадян, чи пізно кожен9-ий житель Російської Федерації, перебувають поза цією межею.

Переклад економіки Росії на ринковий механізм функціонування висвітлив однією з найбільш гострих життєвих проблем – відсутність в держави програми соціального захисту громадян.

Процеси початку ринку загострили соціальні проблеми. Багато громадян похилого віку не зуміли «вписатися» на нові економічних відносин, відчувають невпевненість у майбутньому, ледве зводять кінці з кінцями.

У нинішніх економічних умов робилися заходи, створені задля пом'якшення негативних наслідків різкого падіння рівня життя та на часткову компенсацію втрат тим груп населення.

Перед органами місцевого самоврядування стала проблему забезпечення виконання прийнятихФедеральних законів, формування місцевих бюджетів з урахуванням нових тенденцій, створення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян місцях.

Основою успішного проведення соціальних реформ є достатнє та їхнє ефективне їх матеріально-фінансове забезпечення, заснований на якісному її формуванні та виконанні бюджетів різних рівнів.

Мета цієї дипломної роботи – досліджувати систему соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти, розкрити проблеми соціальної полі-тики, показати функціонування системи соціального захисту населення.

Об'єктом дослідження є система соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти.

Предметом дослідження є процес управління функціонуванням та розвитком системи соціального захисту населенняГПМО.

Об'єкт дослідження є муніципального управління, а предмет дослідження – суб'єкт муніципального управління і із управління об'єктом.

Інформаційній базою є муніципальна система соціального захисту населенняГПМО.

Перший розділ пояснювальній запискиСВКР – «Теорія управління реалізацією системи соціального захисту населенняГПМО».Шагами першим етапом дослідження є:

1) вивчення і опис сучасного стану теорії управління реалізацією системи соціального захисту населенняГПМО;

2) вивчення і опис системи науково – методологічних принципів системного описиГПМО;

3) вивчення і опис теоретичних основ цільового програмного управління;

4) завдання навчального дослідження.

Найменування другого розділуПояснительной запискиСВКР – «Аналіз управління реалізацією системи соціального захисту населенняГПМО». Кроки другого етапу дослідження:

1) аналіз функціональної структури системи соціального захисту населення;

2) аналіз ресурсного потенціалу системи соціального захисту населення;

3) аналіз цілей й питання системи соціального захисту населення;

4) аналіз кібернетичної структури системи соціального захисту населення.

Третій розділПояснительной запискиСВКР – «Синтез управління реалізацією системи соціального захисту населенняГПМО». Кроки третього етапу дослідження:

1) вивчення і опис діючого порядку розробки й реалізації муніципальних цільових програм;

2) розробка Муніципальної української цільової програми «Функціонування і системи соціального захисту населенняГПМО»;

3) розробка процесу управління реалізацією муніципальної цільової програми.

соціальний захист міської освіту


1. Теорія управління реалізацією системи соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти

1.1 Сучасне стан теорії управління реалізацією системи соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти

1.1.1 Коротка характеристика сучасного етапу розвитку самоврядування Російській Федерації

У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування у своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади. Місцеве самоврядування забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Органи місцевого самоврядування самостійно управляють муніципальної власністю, формують, стверджують й виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки та збори, здійснюють охорону суспільного ладу, і навіть вирішують інші запитання місцевого значення. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, за інші форми прямого волевиявлення, і навіть через виборні інші органи місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно.

Правову основу подальшого розвитку реформи місцевого самоврядування забезпечив прийнятий у серпні 1995 року закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», запровадивши позначення елемента адміністративно – територіальної системи Російської Федерації поняття муніципального освіти. Сьогодні, під муніципальним освітою розуміється «міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальної територією, частина поселення чи іншанаселенная територія, не більше якій здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування».

Основним виглядом муніципальних утворень Російській Федерації, які забезпечують її соціально – економічного розвитку за умов економічної кризи, є міські промислові освіти. Містобудівна класифікація поселень введенаСНиП 2.07.01 – 89 і даліГрадостроительним кодексом. Основним ознакою містобудівної класифікації є чисельність населення міського чи сільського поселення. Найповнішим і придатним побудови загальної класифікації муніципальних утворень є:

1) містобудівна класифікація поселень;

2)економико-географическая класифікація міст;

3) класифікація муніципальних утворень Конгресу муніципальних утворень.

Початком сучасної реформи місцевої влади за принципами місцевого самоврядування Російської Федерації можна вважати січень 1994 року – початок дії конституції Російської Федерації 1993 року. Попередній період із квітня 1985 до грудня 1993 року варто провадити лише як перехідний від централізованої партійно-радянської адміністративної системи до системи адміністративно-територіального управління, заснованої за принципами демократії та федералізму.

У процесі реформування місцевого самоврядування нині можна назвати п'ять етапів:

1) перший етап – етап створення правових основ місцевого самоврядування;

2) другий етап – етап формування фінансових основ місцевого самоврядування;

3) третій, етап – етап державної координування й підтримки місцевого самоврядування;

4) четвертий етап – етап уповільнення реформи місцевого самоврядування;

5) п'ятий етап – етап вдосконалення процесів управління муніципальними утвореннями.

Початком сучасного п'ятого етапу реформи місцевого самоврядування Російської Федерації можна вважати вихід у відставку першого президента Російської Федерації. На початку п'ятого етапу стався низки найважливіших подій у політичному життя в країні – почала працювати Державна Дума третього скликання, відбулися дострокові у вибори і вступ до посаду нового президента Російської Федерації, призначення нового голови Уряди Російської Федерації процес формування нового складу Уряди Російської Федерації, зміна інституту повноважних представників президента Російської Федерації й освіту семиФедеральних округів.

Економічна криза 1998–1999 року ясно показав, що з її подальшого розвитку реформи місцевого самоврядування потрібно розробка й наукове обгрунтування теоретичних принципів, і практичних методів вирішення внутрішніх проблем функціонування та управління муніципальними утвореннями.

Назріла необхідність переходу від створення організаційно – правова база місцевого самоврядування до формування нормативно –расчетних основ місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію відновлення всього комплексу управлінських впливу від прогнозу соціально – економічного розвитку муніципальних утворень до докладного аналізу досягнутих результатів. Отже до початку 2000 року остаточно дозрів, і оформилася проблема вдосконалення технологічних процесів управління і шляхом створення ефективних системам управління муніципальними утвореннями різноманітних та розміру. Вона визначає утримання і основні завдання сучасної етапу реформи місцевого самоврядування Російської Федерації і знаходить своє свій відбиток у наступних рішеннях федеральних органів влади.

1.1.2 Система державного устрою і муніципального управління захисту населення міського промислового муніципального освіти

Державна владу у Російської Федерації складає основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу у Російської Федерації здійснює Президент Російської Федерації, Федеральне Збори, суди Російської Федерації. У системуФедеральних органів виконавчої Російської Федерації нині входять:

1) Уряд Російської Федерації;

2) Федеральні міністерства Російської Федерації;

3) Державні комітети Російської Федерації;

4) Федеральні комісії;

5) Федеральні служби Росії;

6) Російські агентства;

7) Федеральні нагляди Росії;

8) інші федеральні органи виконавчої.

Структурну основу державної фінансової системи управління становлять федеральні органи виконавчої, їх центральна і регіональна складові.

Відповідно до Конституцією Російської Федерації вищу виконавчу владу Російської Федерації здійснює Уряд Російської Федерації.

Органи виконавчої наділені державно – владними повноваженнями, закріпленими Конституцією Російської Федерації, указами президента Російської Федерації й іншими правовими актами.

Правосуддя Російській Федерації відбувається лише суб'єктом судової влади – судом.

Судова владу у Російської Федерації здійснюється з допомогою процедур конституційного, громадянського, адміністративного, карного і арбітражного судочинства.

Губернатор є главою і вищим посадовою особою Іркутської області. Губернатор очолює виконавчу владу області й є голова адміністрації області.

Вищий орган законодавчої влади у Іркутської області називається – Законодавче збори Іркутської області. Законодавче збори приймає закони Іркутської області.

Структурну основу системи регіонального управління насубфедеральном рівні, як і на федеральному рівні, становлятьсубфедеральние органи виконавчої.

Адміністрація Іркутської області – орган виконавчої Іркутської області, здійснює під керівництвом Губернатора в межах своєї компетенції функції управління території області.

До судам суб'єктів Російської Федерації ставляться:

1) конституційні суди суб'єктів Російської Федерації;

2) світові судді.

У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування у своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи структурі державної влади.

Вищий орган законодавчої влади р.Братска – Братська міська Дума.

Адміністрація р.Братска – орган виконавчої р.Братска, здійснює під керівництвом мера р.Братска в межах своєї компетенції функції управління біля міста.

1.1.3 Аналіз чинного законодавства у галузі управління системи соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти

Діяльність системи соціального захисту населення регулюється Конституцією Російської Федерації,Федеральними законами «Про державну соціальної допомоги», «Про основи соціального обслуговування населення Російської Федерації», «Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку й інвалідів», «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації», указами, Постановами Уряди Російської Федерації, нормативними актами Російської Федерації.

Справжні Федеральні закони регулюють відносини у сфері соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів, є одним із напрямів діяльності з соціальний захист населення, встановлюють економічні, соціальні й правові гарантії громадянам похилого віку й інвалідів, виходячи з необхідності людинолюбства і милосердя у суспільстві.

Відповідно до ст. 72 Конституції Російської Федерації питання соціального захисту населення перебуває у спільній віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

Аби вирішити цих питань суб'єкти Російської Федерації створюють відповідні органи виконавчої.

Діяльність системи соціального захисту населення Іркутської області регулюється Статутом Іркутської області, Законом Іркутської області «Про обласної чи державної адресної допомоги жителям Іркутської області», постановами губернатора «Про встановлення величини прожиткового мінімуму населення Іркутської області» та інші нормативними документами. Закон Іркутської області «Про обласної чи державної адресної допомоги жителям Іркутської області» визначає види обласної чи державної адресної соціальної допомоги, величину і періоди її надання малозабезпеченим громадянам, котрі мешкають у Іркутської області, з метою підтримки рівня їхнього життя, і навіть регулює відносини з наділенню органів місцевого самоврядування області обласними державними повноваженнями за призначенням і надання соціальної допомоги.

Справжній Закон не регулює відносини, пов'язані з наданням громадянам пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством Російської Федерації.

Діяльність системи соціального захисту населення р.Братска регулюється Законом Іркутської області «Про місцеве самоврядування Іркутської області», Статутом державного промислового муніципального освіти р.Братска, рішенням Братської міської Думи, постановою мера р.Братска «Про муніципальної програмі «Соціальна підтримка населення р.Братска 2002 р.».

1.1.4 Загальні проблеми управління реалізацією системи соціального захисту населення міського промислового муніципального освіти

До питань місцевого значення, що становить предмети ведення місцевого самоврядування, ставляться «питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти».

На федеральному рівні перелік запитань місцевого значення, встановлено ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» у статті 6. У ньому визначені 30 питань місцевого значення. Місце системи соціального захисту населення системі питань місцевого значення визначені у соціальному комплексі галузей муніципального освіти, у блоці галузей соціального захисту «соціальні допомоги».

Проблеми системи соціального захисту населенняГПМО на місцевому рівні – недостатні потужності з обробці інформації з різних видів соціальної підтримки, для своєчасного і більш якісного надання соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам, недостатньо ефективний процес управління розвитку системи соціального захисту населення.

Висновки по підрозділу 1.1:

1) система соціального захисту населенняГПМО забезпечує рішення однієї з найважливіших питань місцевого значення – пом'якшення соціальної напруги;

2) основний особливістю сучасного етапу розвитку самоврядування є створення цілісної системи соціального захисту населенняГПМО;

3) є досить розвинена система

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація