Реферати українською » Социология » Агресія і насильницькі злочини


Реферат Агресія і насильницькі злочини

Страница 1 из 2 | Следующая страница

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ІСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

>ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМАОБУЧЕНИЯ

(р. Гомель)

 

>ГИУСТ БДУ Кафедра Школі соціальної роботи

№ залікової книжки___238490___ група >471д курс >4-ий семестр >8-ой


Тема: «Агресія і насильницьких злочинів»

 

СтуденткаМаневская Олена Олександрівна, 23 березня 1980 р. р.______

ГУ «Республіканський науково- практичний центр радіаційної медицини та медичної екології людини», мед. сестра________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посаду)

Дата отриманняк.р.______ ____________

Дата поверненняк.р.________________ оцінка____________________

(>Зачтено/незачтено)

Рецензент АзароваЛ.А. , .

(прізвище, ім'я, по батькові, посаду, учений ступінь)

>РЕЦЕНЗИЯ

Рецензент ___________________________________________________

(підпис, дата)


БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

ІСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Школі соціальної роботи

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА


студентки 4-го курсу >471д групи

дистанційного навчання

Спеціальність

«Соціальна робота»

>Маневской Олени Олександрівни

(прізвище, ім'я , по батькові)

Тема: «Агресія і насильницьких злочинів»

№ залікової книжки 238490

Домашній адресу: р. Гомель вул.Давидовскаяд.18кв.12

тіл. 43-34-92

Перевірив

викладач .

(посаду, учений ступінь)

Азарова Л. А. .

(прізвище, ім'я , по батькові)

МІНСЬК

2008


Зміст

Запровадження

1 Агресія: основні теорії та концепції розуміння

2 Взаємозв'язок агресії і насильницьких злочинів

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури


Запровадження

Злочинність неповнолітніх й молоді в усьому світі є одним із найактуальніших соціальних проблем. Зростання такий злочинності уражає всіх розвинених країн світу. До основним причин злочинності неповнолітніх й молоді вчені відносять безробіття як серед молоді, невпевненість молодих людей майбутньому, незадоволеність сучасним способом управління суспільством, усі ці соціальні явища на думку фахівців породжують агресію. Агресія як соціальне явище провокує зростання насильницьких злочинів.

У цьому роботі проведуть аналіз психологічних теорій агресії та її впливу за проведення насильницького злочину.

Мета контрольної роботи розкрити взаємозв'язок агресії і насильницьких злочинів.

Завдання контрольної роботи:

1. висвітлити існуючі теорії агресії;

2. простежити вплив агресії за проведення насильницьких злочинів.


1 Агресія: основні теорії та концепції розуміння

За одним з деяких визначень, запропонованихБассом, агресія - це будь-яке поведінка, що містить загрозу чинаносящее збитки іншим. Визначення, запропоноване кількома відомими дослідниками, містить таке становище: щоб ті чи інші дії були як агресія, вони мусять містити у собі намір образи чи образи, а чи не просто спричинить таких наслідків. Третя думка, висловленаЗильманном, обмежує вживання терміна агресія спробою нанесення іншим тілесних чи фізичних ушкоджень [1,c.9].

Попри значні розбіжності, щодо визначень агресії, багато фахівців у сфері соціальних наук дійшли прийняттю визначення, близького до другого розглянутих нами. До цього визначення входить як категорія наміри, і актуальне заподіяння образи чи шкоди іншим. Отже, нині більшістю приймається таке визначення:

Агресія - це будь-яка форма поведінки, націленого на образу чи заподіяння шкоди іншому живої істоти, не бажаючому такого звернення [1,c.9].

Дане визначення передбачає, що агресію слід розглядати, як модель поведінки, ніж як емоцію, мотив чи установку. Це важливе твердження породило велику плутанину. Термін агресія часто асоціюється з негативними емоціями - такі як злість; з мотивами - такі як прагнення образити чи нашкодити; і і з негативними установками - такі як расові чи етнічні забобони. Попри те що, всі ці чинники, безсумнівно, відіграють істотне значення поведінці, результатом якого стає заподіяння шкоди чи насильницьке злочин, їх наявність перестав бути необхідною передумовою таких дій. Як побачимо невдовзі, злість не є необхідною умовою напади проти інших; агресія розгортається як і стані цілковитого холоднокровності, і надзвичайно емоційного порушення. Також зовсім необов'язково, щоб агресори ненавиділи і навіть не симпатизували тим, ким спрямовані їхні діяння. Багато від страждання людям, до яких належать швидше, позитивно, ніж негативно. Випадки насильства у сім'ї чи агресивна поведінка у бушменів, яких за миролюбство і охоче співробітництво зазвичай називали "безпечними людьми", може бути цьому прикладом.

У цьому світлі те, що негативні емоції, мотиви та настанови який завжди супроводжують прямі нападки інших, ми обмежимо використання терміна агресія сферою явно зловмисного поведінки й розглянемо інші чинники окремо.

Отже, агресія, у якій формі вона виявлялася, є поведінка, спрямоване на заподіяння шкоди чи шкоди іншому живої істоти, має усі підстави уникати подібного з собою звернення. Дане комплексне визначення включає у собі такі приватні становища: 1) агресія обов'язково передбачає навмисне, цілеспрямоване заподіяння шкоди жертві; 2) як агресії може лише таку поведінку, яке передбачає заподіяння шкоди чи шкоди живим організмам; 3) жертви повинні мати мотивацію уникнення подібного з собою звернення [3,c.37].

Є кілька різноспрямованих теоретичних перспектив, кожна з яких дає своє бачення суті Доповнень і витоків агресії. Найстаршу їх, теорія інстинкту, розглядає агресивна поведінка як вроджене. Фрейд, найзнаменитіше з прихильників цій досить поширеної погляду, думав, що агресія бере початок у уродженому і направленому на власного носія інстинкті смерті; щодо справи, агресія - це той самий самий інстинкт, лише спроектоване зовні і націлений на зовнішні об'єкти.Теоретики-еволюционисти вважали, що джерелом агресивної поведінки є інший вроджений механізм: інстинкт боротьби, притаманний усім тваринам, включаючи й людину.

Теорії спонукання припускають, що джерелом агресії є, насамперед, викликаний зовнішніми причинами позив, чи спонукання, завдати шкоди іншим. Найбільшим впливом серед теорій цього напряму користується теоріяфрустрации-агрессии, запропонована кілька десятиріч томуДоллардом та її колегами. Відповідно до цієї теорії, у індивіда, котрий пережив фрустрацію, виникає спонукання до агресії. У окремих випадках агресивний позив зустрічає якісь зовнішні перешкоди чи придушується страхом покарання. Проте й цьому випадку спонукання залишається може провадити до агресивним діям, хоча заодно вони націлені не так на істинногофрустратора, але в інші об'єкти, стосовно яким агресивні дії можуть відбуватися безперешкодно і безкарно. Це загальний стан про зміщеною агресії було розширене і переглянуте Міллером, висунули систематизовану модель, яка пояснює появу цього феномена.

>Когнитивние моделі агресії вміщують у центр розгляду емоційні і когнітивні процеси, які у підставі цього типу поведінки. Відповідно до теоріям цього напряму, характер осмислення або інтепретації індивідом чиїхось дій, наприклад, як загрозливих чи провокаційних, надає визначальним чином вплинути з його відчуття провини та поведінка. Натомість, ступінь емоційного порушення чи негативної афектації, пережитої індивідом, впливає когнітивні процеси, зайняті щодо визначення міри загрозливою йому небезпеки [2,c.164].

І останнє теоретичне напрям, розглядає агресію передусім явище соціальне, саме як форму поведінки,усвоенного у процесі соціального навчання. Відповідно до теоріями соціального навчання, глибоке розуміння агресії можна досягнути лише за зверненні пильної уваги: 1) те що, яким шляхом агресивна модель поведінки була засвоєна; 2) на чинники, провокують її прояв; 3) на умови, які б закріплення даної моделей поведінки. Агресивні реакції засвоюються і підтримуються шляхом особистої участі у ситуаціях прояви агресії, соціальній та результаті пасивного спостереження проявів агресії. Відповідно до погляду на агресію як у інстинкт чи спонукання, індивідуумів постійно змушують здійснювати насильство або внутрішні сили, або безупинно діючі зовнішні стимули (наприклад, фрустрація). Теорії ж соціального навчання стверджують, що агресія з'являється тільки у соціальних умовах, тобто, на відміну інших теоретичних напрямів, теорії цього напряму значно більше оптимістично ставляться до можливості запобігання агресії чи взяття її під контроль.

2 Взаємозв'язок агресії і насильницьких злочинів

Насильство, як прокляття, тяжіє над людством і отруює життя індивіда, сім'ї, релігійних і розширення політичних співтовариств, народів та цілих націй. Насильницьке злочин, на думку більшості людей, - безумовне зло. Але, на жаль, насильницьких злочинів є невід'ємною частиною соціуму протягом усього існування людства. Проведемо аналіз теорій виникнення насильницьких злочинів.

На думку головних психологів, будь-яке насильницьке злочин є наслідком явною або прихованої агресії. Так РобертБерон у роботі «Соціальні детермінанти агресії» наводить приклад про перші два дівчаток: «Дві чиказькі дівчини, 13 і 15 років, фігурують в обвинувальному укладанні у справі про вбивство з вогнепальної зброї їх 50-річного батька. Власті, як та дівчата, спочатку висували припущення, що його убив грабіжник, але згодом сестри зізналися, що планували вбивство сіло самого дня, коли Томас їх нібитоизбил...»[1,c.4]. Заодно він акцентує у тому, які сили рухають цими дівчатками в останній момент скоєння злочину: фрустрація, помста (вербальне та фізичне напад).

За даними багатьох досліджень фрустрація сприяє розвитку в людини агресії або посилює її. Рівень і непередбачуваність фрустрації породжують негативні емоції, наявність яких вважається необхідним виникнення агресивних намірів.Посили до агресії можуть посилити (чи придушити) спонукання до агресії, що виникає з обумовлених фрустрацією негативні емоції. Отже, потягне чи фрустрація у себе агресію чи ні, залежить від інтерпретації індивідуумом безлічі ситуаційних чинників (як-от інтенсивність фрустрації і з агресією стимулятори) і його емоційної реакцію них [2,c.113].

Помста зазвичай є наслідком агресії спрямованої проти особистості. Вербальна або фізична провокація теж здатна актуалізувати агресивні дії, словами користуються набагато частіше, ніж кулаками, ногами чи зброєю. Як ми знаємо з власного досвіду, "вбивчі" коментарі і дошкульні зауваження можуть поранити майже болючіше, ніж пряме фізичне вплив. Коли такі коментарі робить людина, чия думка ми цінуємо, чи коли з допомогою нас принижують у присутності іншим людям, це може бути надзвичайно неприємним переживанням. Те, що такі дії часто викликають потужну контратаку, було продемонстровано під багатьох лабораторних експериментах, у яких випробовувані, ображені іншим людиною, готові були йти покарати його електричним розрядом високої потужності чи якимось чином, тобто. зробити акт помсти – «око за око».

Отже, стає видно взаємозв'язок агресії і насильницьких злочинів. Як-от, за словами Тейлора, агресія наслідком: незадоволеності потреб, обмеження особистості або вербальної або фізичної провокацією – яке породжує насильство.

Насильницькі злочину відбуваються повсюдно по расовим, гендерним, соціальним поняттям. Чи завжди є наслідком накопиченої агресії? Агресія зовсім не від повинна розумітись як суто негативний, деструктивний і протистоїть гармонії життя феномен. Навпаки - роль агресії у розвитку життя настільки високою, що її просто важко переоцінити. До речі, еллінське божество, символізує агресію, Арес, покровитель воїнів і боїв, - мав поруч із руйнівним і позитивний,конструктивно-созидательний аспект. Агресія характеризується активним рухомпсихо-биологической енергії, яке б мали на той чи іншого вид діяльності. Проте ця діяльність може бути різною. Агресія може бути як покровителю любові, Еросу, і повелителю помиранняТанатосу. Критеріями ж оцінки характеру тієї чи іншої агресивного ексцесу служать переслідувані індивідуумом мети, рушійні мотиви й швидко реалізовувані у процесі виявлення агресивних імпульсів цінності. Енергії агресивності можуть успішноканализироваться насамперед у напруженій конкурентоспроможності та художницької пасіонарності, спрямовуватися на самозбереження та гарантувати захист пригноблених, сприяти якнайшвидшому одужанню чи ретельно переслідуваному фізичному або інтелектуальному розвитку. Але ті самі сили можуть динамізувати активність сексуального маніяка чи вестися смерть вщент заплутаного підлітка. В усіх цих випадках ми маємо справу з однією і тим самим психофізичним феноменом, але як різна виявляється! [4,c.21]

Не слід забувати у тому, що людина, обтяжений відомим зарядом агресивної активності, незмінно страждають від неї сам, причому у значною мірою. У наш сумбурне і химерне час далеко не всі скочується до стану реально управляти власної агресивністю. Дратівливість і нетерпеливість, завжди супроводжують мимовільні прояви агресивності, носять неприродний, нав'язливий,компульсивний характер. Фактично переважну більшість людності є рабами власної агресивності, якщо від народження вони наділені нею значною мірою. Зовнішні прояви агресивності незмінно пов'язані з погано усвідомленими (але нітрохи щонайменше що руйнує душі) почуттям страху. Погано контрольована агресивність нерідко обертається проти самого індивідуума, проявляючись у різних формах саморуйнування - від самозвинувачень і самобичувань до розтягнутого за часом самогубства у виглядіникотиномании чи зловживаючи алкоголем. Спеціалісти-психологи цілком обгрунтовано вважають, що причиною нещасних випадків і автомобільних аварій насправді стає дедалі той самий несвідома ненависть (агресія) перед самим собою і породжена нею пристрасть до самознищення. Навіть остання і усвідомлюється, це, тим щонайменше корисно їй реалізовуватися практично, заводячи людини у непрохідну багно і направляючи його автомобіль назустріч загибелі [4,c.23].

Особливо небезпечним і у сьогоднішньому світі є та, що агресивна поведінка нерідко пов'язані з так званої дефіцитарною мотивацією, обумовленою недоліком чи відсутністю тих чи інших бажаних предметів чи станів. Найчастіше агресивність виходить назовні тоді, коли людина неспроможна інтелектуально дозволити вартісну проти нього проблему і, аби пристойно оминути чи якимось чином подолативставшее з його шляху перешкода, в сліпий люті прагне можуть його просто зруйнувати. Майже як у відомому анекдоті: "Нічого думати - трусити треба!" Будь-яка це може вирішуватися без зайвого насильства лише тому випадку, Якщо людина знає, як саме слід їй дати раду, й у повною мірою використовує даровані йому скарби інтелекту. Проте ще страшніше, коли виражена пристрасть і агресія узгоджується з розвиненим інтелектом. Наслідки такого інфернального союзу чудово демонструються членами злочинних банд усього світу. Це дійсно кошмарний психологічний коктейль: злість і лють, ненависть і жадібність, неусвідомлюване відчуття провини і глибинний сором за скоєне разом із розвиненим розумом. Із кожним десятиліттям поєднання стає дедалі популярнішим, що справді може сприяти руйнації і людства, і планети.

Підсумовуючи, можна дійти невтішного висновку, що насильницьких злочинів відбуваються у результаті накопиченої агресії людини, але його схильністю до насильства і злочинним діянь.


Укладання

Агресія - це будь-яка форма поведінки, націленого на образу чи заподіяння шкоди іншому живої істоти, не бажаючому такого звернення. У водночас агресія характеризується активним рухомпсихо-биологической енергії, яке б мали на той чи іншого вид роботи і є одним із рушійних сил діяльності і людства загалом. Проте

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація