Реферати українською » Социология » Сприяння зайнятості безробітних громадян в органах служби зайнятості населення


Реферат Сприяння зайнятості безробітних громадян в органах служби зайнятості населення

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 62 з., 4 таблиці, 50 джерел, 4 докладання.

Безробіття, безробітний, зайнятість, працевлаштування, профорієнтація, соціальне консультування, соціальна корекція, професійне навчання, громадські роботи, ярмарок вакансій, спеціальні програми зайнятості, центр зайнятість населення

Безробіття викликає багато негативні стану, типовими серед яких є розпач, невпевненість, тривога тощо. А, аби допомогти безробітним у проблем, фахівці центру зайнятості застосовують такі ефективні форми роботи: профорієнтація, соціальне консультування, соціальна корекція,експресс-подбор на робочі місця, ярмарки вакансій, громадські праці та т.п. У цьому роботі буде представлено соціально-психологічні характеристики безробітних, соціальні проблеми, пов'язані з безробіттям і розглянуті форми сприяння зайнятості безробітних громадян, у органах служби зайнятість населення.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Безробітні як особлива соціальна група

1.1Социально-правовой статус безробітних громадян, у РФ    

1.2 Соціально-психологічні характеристики безробітних

1.3 Соціальні наслідки безробіття

2. Форми сприяння зайнятості безробітних громадян, у органах служби зайнятість населення

2.1 Професійна орієнтація як є початковим етапом працевлаштування

2.2 Соціально-психологічна підтримка безробітних громадян

2.3 Соціальне консультування з питань працевлаштування

2.4 Соціальна корекція психологічних установок безробітних громадян працевлаштування

3. Дослідження діяльності ГУ Центр зайнятість населення містаБлаговещенска зі сприяння зайнятості безробітних громадян

3.1 Характеристика ГУ Центр зайнятість населення містаБлаговещенска як суб'єкта сприяння зайнятості безробітних громадян  

3.2 Діяльність ГУ Центр зайнятість населення містаБлаговещенска зі сприяння зайнятості безробітних громадян

3.3 Рекомендації для вдосконалення діяльності ГУ Центру зайнятість населення міста Благовєщенськ, спрямованої на сприяння зайнятості безробітних громадян

Укладання

>Библиографический список

Додаток А

Додаток Б

Додаток У

Додаток Р


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

З переходом країни, до нових форм економічного життя і появою нового до нашого суспільства соціально-економічного явища - безробіття - із усією гостротою стала проблема її впливу психічний стан чоловіки й необхідність пошуку адекватних заходів корекції її негативним наслідкам. Перед багатьма клієнтами органів служби зайнятість населення крім проблем вибору чи зміни професії стають соціально-психологічні проблеми. Втрата праці та невизначеність соціально-економічного становища сприймаються ними як втрата життєвої перспективи. Причому, далеко ще не кожен безробітний може сам справитися з психологічними проблемами, викликаними втратою праці та труднощами з її пошуком. Тож у деяких випадках просто необхідна допомогу фахівців.

Серед перших розробників проблем зайнятості і безробіття можна назвати До. Маркса, Ф. Енгельса, і навіть представників російської економічної школи – Г.А. Лопатіна, Н.І.Зибера. У тому роботах ринок розглядається як ринку робочої сили в, а безробіття – як «промислової резервної армії» чи як «надлишкове робоче населення» У цьому виявлено лише одне причина безробіття – надлишкове робоче населення як необхідний продукт нагромадження капіталу. Тобто безробіття у вигляді незнищенного пороку капіталістичного суспільства.

У економічних теоріях працю (зайнятість) розглядається лише як із виробничих ресурсів, які розподіляються через ринок. Прихильники даної концепції Дж.Пери, Р. Голл вважають, що праці діє базі умовного рівноваги, тобто. основним ринковим регулятором служить ціна, у разі вести. Ціна на робочої сили реалізується за потребами ринку нафтопродуктів та встановлюється автоматично, залежно попиту і такі пропозиції праці; безробіття, як і можлива, то ролі добровільної.

У концепції Дж. М. Кейнса ринок праці сприймається як явище постійного економічного рівноваги.Кейнсианская модель розмірковує так, що ціна робочої сили в (вести) інституційно фіксована і піддається змін, особливо у бік зниження. Отже, попит на робочої сили регулюється не коливаннями ринкових ціни працю, а сукупним попитом, визначальним державної політики.

Серед сучасних дослідників цієї проблеми може бути наступних:Плакся В.І. , Боровик В.С., СтаровойтоваЛ.И., – прибічники, з так званого, «соціологічного» підходу Вони свої роботи приділяють значну увагу соціально-психологічним характеристикам безробітних громадян, описують соціально-економічні наслідки безробіття, і навіть розглядають технології Школі соціальної роботи з безробітними.

Проте, жодного з аналізованих підходів окремо не характеризує може ні явище безробіття ні явище зайнятості, та й годі вони взяті не охоплюють проблем ринку праці

Слід зазначити, що тривалий час існування безробіття нашій країні офіційно заперечувалося. Понад те, працю вважався дефіцитним чинником виробництва та був невід'ємною обов'язком кожного працездатного громадянина. У цьому не приділяли належної увагииндивидуально-психологическим особливостям, інтересам і прагненням трудящих. І лише початку 90-х проблему безробіття заговорили відкрито. І сьогодні у нашій країні відсутня цілісний, досить опрацьоване методологічний підхід до визначення змісту, форм і методів Школі соціальної роботи з безробітними. Отже, можна казати про новизні і недостатньою розробленість проблеми.

 Практична значимість у тому, що матеріали даного дипломного дослідження можна залучити до навчальної цілях під час проведення лекційних і семінарських занять до вузів за дисциплінами: «Зайнятість населення і ще її регулювання», «Організація профорієнтаційної роботи», «Економіка праці»; на практиці Школі соціальної роботи, під час написання курсових і дипломних робіт з цієї проблеми, під час до наукових конференцій і семінарів.

Об'єкт – безробітні громадяни.

Предмет – сприяння зайнятості безробітних громадян, у органах служби зайнятість населення.

Мета – вивчення діяльності органів служби зайнятість населення, спрямованої на сприяння зайнятості безробітних громадян (з прикладу ГУ Амурської області Центр зайнятість населення містаБлаговещенска) для наступної розробки практичних рекомендацій та пропозицій з її вдосконаленню.

Завдання дослідження:

1) охарактеризувати безробітних громадян як особливий соціальний групу;

2) виявити проблеми, пов'язані з безробіттям;

3) розглянути форми сприяння зайнятості безробітних громадян, у органах служби зайнятість населення;

4) охарактеризувати ГУ Центр зайнятість населення містаБлаговещенска як суб'єкт сприяння зайнятості безробітних громадян;

5) вивчити діяльність ГУ Центр зайнятість населення містаБлаговещенска зі сприяння зайнятості безробітних громадян;

6) розробити практичні рекомендації та пропонування підвищення ефективності діяльності ГУ Центр зайнятість населення.

Методи дослідження: класифікація, аналіз літератури, аналіз статистичних даних, спостереження,неформализованное інтерв'ю.


1.БЕЗРАБОТНЫЕ ЯК ОБ'ЄКТСОЦИАЛЬНОЙ РОБОТИ

 

1.1.Социально-правовой статус безробітних громадян, у РФ

 

Правовий статус безробітного, як і правової статус громадянина, включає основні правничий та обов'язки, якими наділяє держава обличчя, яке зазнало втрат роботу.

Безробітними зізнаються працездатні громадяни, які мають праці та заробітку, зареєстровані у органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи, як безробітні, шукають роботи й готові її розпочинати. У цьому не враховуються виплати вихідної допомоги і що зберігається середнього заробітку громадянам, звільнили з організацій (з військовою служби) у зв'язку з ліквідацією, скороченням чисельності чи штату [11, ст. 3].

Відповідно до законом РФ « Про зайнятість населення Російської Федерації» від 19 квітня 1991 р. №1032-1 (Закон про зайнятість населення), рішення про визнання громадянина безробітним приймається службою зайнятості за місцем проживання громадянина пізніше 11 днів із моменту пред'явлення службі зайнятості паспорти, трудовий книжки, і навіть документів, що засвідчують його професійну кваліфікацію, довідки про середньому заробітку протягом останніх 2 місяці з останнього місцеві роботи, а вперше шукають роботу і мають професії (спеціальності) – паспорти й документа про утворення. Громадянин визнається безробітним з надання документів.

Безробітними неможливо знайти визнані громадяни:

які досягли 16-річного віку;

що у відповідність до пенсійним законодавством РФ призначили від старості (віком), за вислугу років;

які відмовилися протягом десяти днів із дня їх реєстрації органів служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи від двох варіантів підходящої роботи, включаючи роботи тимчасового характеру, і навіть вперше шукачі роботи (раніше не працювали), які мають професії – у разі двох відмов від отримання професіональною підготовкою чи то з пропозицій оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру. Громадянину може бути запропонована сама й той самий робота (професійна підготовка за однією й тієї професії, спеціальності) двічі;

не які з'явилися без поважних причин протягом десяти днів із дня їх реєстрації з метою пошуку підходящої роботи у органи служби зайнятості для пропозиції їм підходящої роботи, і навіть не які з'явилися вчасно, встановлений органами служби зайнятості для реєстрації їх як безробітних [11, з. 3].

Для визнання громадянина безробітним причиною його звільнення з місця роботи значення немає.Безработним може визнаватися і громадянин, який розірвав трудового договору за власним бажанням, і той, хто звільнений з ініціативи адміністрації, причому за порушення трудовий дисципліни. Останнє може зашкодити виплаті допомоги за безробіттям. Так було в відповідність до п. 3 ст. 35 закону про зайнятість населення виплата посібники то, можливо відкладена терміном до трьох місяців випадках звільнення порушення трудовий дисципліни та інші винні дії, передбачені трудовим законодавством [11, з. 35].

Відповідно до Законом про зайнятість населення урядом визначено порядок реєстрації безробітних громадян. Вона здійснюється органами зайнятості за місцем проживання.

Первинна реєстрація ввозяться цілях обліку від кількості безробітних й у отримання з питань сприяння зайнятості без пред'явлення ними будь-яких документів.

Для реєстрації з метою пошуку підходящої роботи безробітні громадяни у органи зайнятості за місцем проживання довідку про середньому заробітку протягом останніх місяці з останнього місцеві праці та пред'являють паспорт (чи іншого документ, що посвідчує особу), трудову книжку і документ, котра засвідчує професійну кваліфікацію.

Громадянин, належить до категорії інвалідів, на вирішення питання про визнання його безробітним додатково пред'являє індивідуальну програму реабілітації інваліда, видану у порядку і що містить висновок прорекомендуемом характері й умов праці.

Органи зайнятості протягом десяти днів із дня реєстрації повинні наскільки можна запропонувати яка звернулася два варіанта підходящої роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, а вперше шукаючому роботу, яка має професії – два варіанта отримання професіональною підготовкою чи оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру.

За відсутності підходящої роботи зареєстрованому з метою її пошуку можуть запропонувати за бажання що у оплачуваних суспільній праці чи проходження професіональною підготовкою [11, ст. 2].

Реєстрація громадянина як безробітного органами зайнятості здійснюється пізніше 11 календарних днів із дні його реєстрації з метою пошуку підходящої роботи.

Безробітними, в такий спосіб, зізнаються громадяни, які:

працездатних;

немає праці та заробітку;

зареєстровані у цілях пошуку підходящої роботи;

шукають роботи й готові її розпочинати;

непрацевлаштовані протягом десяти днів із дня їх реєстрації з метою пошуку підходящої роботи [11, з. 3].

Громадяни, визнані безробітними, зобов'язані у найкоротші терміни, встановлені органами зайнятості, але з рідше двох кожного місяця проходити перереєстрацію.

У окремих випадках, вказаних у постанові, яким затверджений Порядок реєстрації безробітних громадян, безробітні можна зняти з реєстраційного обліку. До таких випадків ставляться: визнання громадян зайнятими, які пройшли професійну підготовку, неявка без поважних причин безробітного до служби зайнятості в встановлених термінів тощо.

Аби вирішити питань працевлаштування важливе значення має поняття «підходяща робота».

Стаття 4 закону про зайнятість населення визначає її як роботу, відповідну фахову придатність працівника з урахуванням рівня професіональною підготовкою, колишньої роботи, стану здоров'я, транспортної доступності робочого місця. Максимальнаудаленность запропонованої роботи (межі транспортної доступності) відповідними місцеві органи влади з урахуванням розвитку громадського транспорту у цій місцевості.

Запропонована робота має оплачуватися не нижчий від середнього заробітку,исчисленного упродовж трьох останні місяці з останнього місцеві роботи. Це становище не поширюється на громадян, середньомісячний заробіток яких перевищував середній рівень заробітку республіки, входить до складу Російської Федерації, краї, області, автономної області, автономному окрузі, містах Москві і Санкт-Петербурзі. І тут підходящої неспроможна вважатися робота, якщо запропонований заробіток нижче зазначеного середній рівень в названих вище суб'єктів Федерації.

Поняття «підходяща робота» має інший зміст громадянам, вперше шукають роботу. До них передусім належать неповнолітні, закінчили школу, і молодих жінок, не що працювали зв'язки й з народженням дитини. Оскільки й ті, та інші найчастіше немає певній професії (спеціальності), їм у першу чергу треба запропонувати навчання ту професію (спеціальності), через яку служба зайнятості спроможна надати роботу. Первинне професійне навчання молоді до 20 років здійснюється, зазвичай, у навчальних закладах системи професійної освіти й у навчальних центрах підприємства [11, із чотирьох].

Якщо організувати професійну підготовку вперше які шукають роботу зірвалася, таким особам підбирається робота, яка потребує підготовки (зокрема робота тимчасового характеру). У цьому має враховуватись вік, стан здоров'я та перемоги інші особливості кожної конкретної особи. Відповідно до трудовим законодавством працю жінок Сінгапуру й молоді допускається не так на всіх підприємствах, а жінок, мають малолітніх дітей, встановлено ряд пільг.

Рішення служби зайнятості про визнання запропонованої роботи підходящої у разі виступати проти цим безробітного може бути оскаржене в вищестоящий орган системи служби зайнятості, в тому числі до суду порядку, встановленому статтею 11 закону про зайнятість населення [11, із чотирьох].

Усім громадянам дозволили на професійну діяльність під час їхньої перебування у інших країнах, і навіть декларація про пошук праці та працевлаштування по закордонах.

Невиконання безробітним встановлених обов'язків може викликати застосування щодо нього санкцій. Так було в разі невиконання ним обов'язки реєстрації, перереєстрації чи працевлаштування без повідомлення служби зайнятості виплата посібники то, можливо припинено терміном до трьох місяців. Що стосується неявки без поважних причин до служби зайнятості щоб одержати напрями, і навіть для переговорів із роботодавцем протягом трьох днів із дня напрями розмір посібники то, можливо зменшений на 25 відсотків по термін до місяця.

Отже, всім безробітним, як вивільненим з підприємств, і вперше які шукають роботу чи бажаючим відновити діяльність після перерви, держава надає певні права, забезпечуючи їх такими на грошові виплати: посібниками безробітним; оплатою за у суспільних роботах; компенсацією витрат у через відкликання добровільним переїздом до іншої місцевість на пропозицію служби зайнятості.

З іншого боку, вивільненим працівникам виплачується вихідну допомогу й тепло зберігається заробітна плата протягом встановленого законом терміну, а тим, які здійснюють професійну підготовку,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація