Реферати українською » Социология » Соціологія Герберта Спенсера


Реферат Соціологія Герберта Спенсера

Життєвий шлях вченого

Герберт Спенсер — англійський соціолог, одне із родоначальників еволюціонізму, ідеї якого було широко популярні кінці ХІХ століття. На соціологічні погляди вченого вплинули погляди Сен-Симона і Конта, але в розвиток ідеї еволюції вплинули Ламарк, К.Бэр, Сміт, Мальтус. Він був близько знайомий з Дж. Еліот, Дж. Льюїсом, Т. Гексли, Дж. З. Миллем і Дж. Тиндалем, останніми роками життя з Б. Вебб.

Спенсер відмовився пропозиції здобути середню освіту в Кембриджі, самостійно вивчав науки. Він працював заступником редактора у журналі «Економіст». До 1870 року він зайнявся соціологією, залишивши роботи й отримавши велику спадщину, їздив з лекціями у світі, хоча й читав праць інших учених, але є багато спілкування з людьми свого рангу. У його працях було багато помилок, що поступово ставали дедалі очевиднішими. Під час кількох поїздок до Франції мав можливість особисто зустрітися ще з О.Контом, чиї праці він поважав найбільше.

Соціологія Спенсера

Чертами науки Спенсера є ідеї прогресу, еволюціонізму; подальший розвиток позитивізму Конта. Підстави соціології Спенсера:

1. Эволюционизм. У його праці «Підстави біології» Спенсер розвиває ідеї дарвінізму в соціологічному сенсі. На його думку, у суспільстві виживає сильніший, існування суперництва і — природно.

2. Организмическая теорія. Суспільство подібно якомусь біологічному організму у своїй устрої і функціонуванні.

Еволюція по Спенсеру — це суцільний зростання науки від простий недиференційованої однорідності до комплексу диференційованої неоднорідності.

Саме Спенсер ввів поняття диференціації і інтеграції.

Диференціація — це поява з якоїсь однорідності розмаїття ; розчленовування на форми і щаблі; виникнення в організмі процесі розвитку морфологічних і функціональних відмінностей.

Інтеграція — це виникнення цілісності, єдності у системі, заснованих на виключно взаємодоповнюваності і взаємозалежності окремих елементів.

Эволюционизм

Спенсер поділяв думка О.Конта у тому, що соціальна фізика — це точна наука, яка примикає до біології, що із ній єдину фізику організованих тіл. Спенсер намагався обґрунтувати явища, які у суспільстві з допомогою біологічної аналогії. Наприклад, він переніс на суспільство принципи природного відбору, розглядаючи їх як універсальний засіб існування людства.

Спенсер виділяє 2 типу суспільства — військове і промислове. Класичний приклад воєнного суспільства — Спарта, його відмінності — підпорядкування внутрішніх структур прагнення до боротьбі виживання і агресії; домінування колективу над індивідуальністю, ієрархія структури управління суспільством, дисциплінованість, консерватизм.

Прикладом ж промислового суспільства може бути Англію, її особливості — протилежні військовому суспільству, тобто децентралізоване управління суспільством, плюралізм, охорона і збереження правами людини, інноваційність та людський розвиток, розширення галузі приватного життя.

Спенсер в описах промислового суспільства спирався на наукове передбачення, те, як виглядатиме суспільство, у майбутньому, оскільки у роки життя вченого промисловість тільки до початку розвиватися.

Товариства можуть організовувати і контролювати свої власні процеси адаптації, і вони розвиваються у бік мілітаристських режимів; вони також може дозволити вільну і пластичну адаптацію і тоді перетворюються на промислово розвинені держави.

Спенсер поділяє суспільства на:

1. Прості;

2. Складні (є ієрархія, структура поділу праці);

3. Подвійний складності (уряд, все живе за законам);

4. Потрійний складності.

Ще один типологія товариств по Спенсеру:

1. Кочевые;

2. Полуоседлые;

3. Оседлые.

Еволюція людського суспільства не відрізняється з інших еволюційних процесів, що відбуваються у природі. Соціологія житиме як наука буде лише тоді, вважав Спенсер, коли він визнає ідею еволюційного природного закону. Якщо ж соціологія вважає, що успішний розвиток суспільства суперечить законам природи, вона називатися наукою неспроможна. Спенсер однією з перших звернув увагу до розподіл праці, а виробництво став ділити на найпростіші процеси.

Соціальна еволюція, на думку мислителя, є процесом зростаючій індивідуалізації, руху від суспільства до людини.

Соціальний прогрес, як й інші види прогресу, перестав бути однолінійним, він поширюється і розходиться, і з'являються групи відрізняються дедалі більше значно, виникають пологи і стереотипи товариств.

Эволюционная теорія Спенсера завдяки включенню у ній чинників застою і регресу стає безсумнівно гнучкішою, хоч і втрачає свою цілісність.

Организмическая теорія

Спенсер вважав очевидним сходность суспільства з біологічним організмом як будовою, і функціонуванням. Подібність полягала у чинниках:

1. Зростання. І організм, й суспільство мають тенденцію до зростання та розвитку.

2. Суспільство складається з індивідів як організм — з клітин.

3. Ускладнення. Суспільство має будова, аналогічне організму — від індивіда (клітини) щодо інститутів (органам внутрішнім) і суспільству загалом (організм).

4. Диференціація. Поділ індивідів на класи і групи, їх прагнення об'єднанню із собі подібними схоже з поділом клітин різні тканини.

5. Взаємодія. Індивіди взаємодіють друг з одним як клітини, які обмінюються різними хімічними речовинами.

Проте й відмінності:

1. На відміну від біологічної організму, має конкретну форму, елементи суспільства розсіяні у просторі, мають значної автономією (свободою пересування принаймні, можуть залишити одне суспільству й так включитися у інше).

2. У такому суспільстві немає єдиного органу, концентрирующего здатність відчувати і мислити.

3. .Важливим відзнакою суспільства від організму є просторова мобільність елементів структури.

4. Організм складається з частин 17-ї та існує заради цілого єдності, а ціле у суспільстві — заради частин.

Спенсер вирішував проблему відносин індивіда й суспільства посиланням з їхньої взаємодія. Він розраховував, що у ранніх етапах еволюції біологічна сутність людини визначає властивості соціального агрегату, кому надалі на вирішальній ролі в еволюції суспільства грають властивості цілого.

Після диференціації суспільство потребує координації діяльності окремих груп. На думку Спенсера, Церква має бути відділена потім від держави. У такому суспільстві для нормального еволюціонування має існувати такі системи:

1. Поддерживающая (виробництво необхідних продуктів);

2. Распределительная (розподіл благ з урахуванням поділу праці);

3. Регулятивная (організація частин з урахуванням їх підпорядкування цілому).

Саме Герберт Спенсер ввів вперше у соціологію поняття соціального інституту.

Соціальний інститут — це механізм самоорганізації спільного життя людей. Вчений виділив групи соціальних інститутів:

1. Домашні (сім'я, шлюб, проблеми виховання — відтворюють етапи еволюції сім'ї);

2. Ритуальні (Інакше називаються ще Обрядові, чи Церемониальные, суть їх — обряди, звичаї, традиції. Регулируют повсякденне поведінка людей);

3. Політичні (політична організація та класове розподіл суспільства. Пов'язані з перенесення внутри-групповых конфліктів на сферу конфліктів між групами);

4. Церква (забезпечує інтеграцію суспільства);

5. Професійні (є основі поділу праці та появи професій. Об'єднують людей групи з фаховими ознаками) і індустріальні (промислові. Підтримують виробничу структуру суспільства);

6. Права (було додано пізніше).

Значення інститутів зростають у процесі переходу від військового типу суспільства до індустріального. Особливо значної ролі починають грати промислові інститути, беруть він дедалі більшу частину громадських функцій і регулюючі трудові відносини.

Вчений вважав, що конфлікти й війни зіграли найважливішу роль становленні політичної й класової структури суспільства. Силами, створюють держава, є війна і праця, причому на ранніх етапах еволюції воєнних дій були вирішальними, оскільки саме необхідність оборонятися і нападати найбільше згуртовують суспільство так і дисциплінують його. На наступних етапах еволюції об'єднуючою силою виступив працю (громадське виробництво) і пряме насильство поступається місцем внутрішньому самообмеження.

Теорія соціальних інститутів Спенсера є намаганням систематичного вивчення суспільства. Концепція інститутів відтворює

образ суспільства за аналогією з біологічними організмами, наприклад гроші уподібнюються кров'яним частинкам

Спенсер ввів термін «надорганизм», який підкреслював автономію індивіда від суспільства.

Спенсер у наукових працях спирався на емпіричні бази аналогії і історичних даних. У своїх міркувань то побачив, що з всієї історії всього людства немає історії «народу», тільки історія царів, церкві та т.д. Саме його часів з'явилося поняття «нової» історії — що стосується і теж. Саме зміст історичного процесу подається як поступовий перехід від механічного примусу до органическому об'єднанню з урахуванням спільних інтересах.

Спенсер не зміг подолати дилему реалізму і номіналізму, з одного боку підкреслюючи особливу роль «людської натури», з другого — посилаючись на можливість дію штучної середовища, надиндивидуальных сил, соціального організму.

Спенсер постулює:

1. Середній рівень розвитку суспільства детерменирован середнім рівнем розвитку її членів (тобто не від «панівне»);

2. Закон виживання найсильніших, і найкращих у суспільстві пояснює існування конкуренції, та боротьби між індивідами, робить її природною та невід'ємною частиною еволюціонування суспільства.

З властивості саморегуляції живої матерії, Спенсер засумнівався в значимості державних форм управління суспільством, вважаючи їх інструментами насильства.

Лібералізм

Лібералізм (liberalis) — те, що притаманне вільному людині.

Спенсер вважав, що оскільки суспільство — це сукупність індивідів, частин створення єдиного цілого, те й характеристика суспільства залежить від характеристик індивідів, у тому числі воно полягає. Тобто природа суспільства залежить від природи одиниць, які його складають. Суспільство — це особливий тип реальності, що виник результаті появи індивідів, отже безпосередньо від нього залежить. Розвиток суспільства з певних етапах відбувається у у відповідь його оточення. Мислитель був переконаний, що соціальна організація (тип державного будівництва) неспроможна існувати поки маса громадян не виховала у собі ідеології, відповідної цієї організації. Дезорганизация суспільства є наслідком відсутності гармонії для людей і соціальними організаціями скрізь, де ті організації запроваджені насильно шляхом революції чи передчасних реформ.

Дотримуючись крайньої версії лібералізму, Спенсер стверджував, що всяке втручання у процес розвитку суспільства, природних перебіг подій, тим паче соціалістичне планування, призводить до біологічному виродження, заохоченню «гірших з допомогою кращих». Спенсер виступав за максимальне обмеження роль держави у житті до відмови від допомоги бідних клубах і вихованні дітей. Він палко захищав принципи індивідуальності і свободи конкуренції. По Спенсеру, будь-хто може робити те, хоче, якщо це урізує прав і свободи іншим людям (закон рівної свободи). Вчений вважав, що колоніальна експансія веде посилення державної бюрократії. Він також противник перекрив соціалізму, і глобального планування, вважав революцію громадської хворобою.

Спенсер вважав, що воля не обмежується державним примусом, єдиними рамками нею є свобода іншу людину.


Список джерел постачання та літератури

1. Громов І.А. Західна теоретична социология/И.А. Громов, О.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. - СПб.: Ольга, 1997. - 267 з.

2. Західноєвропейська соціологія ХІХ століття: Тексти/ під ред. В.І. Добренькова. - М.: Видання Міжнародного Університету Бізнесу і обласного Управління, 1996. - 352 з.

3. Спенсер Р. Підстави соціології //Р. Спенсер. - Твори. СПб., 1898. Т. 4.

4. Громов І.А. Лекції з історії соціології. [Електронний ресурс]./И.А. Громов. - 2010. - (Лекція №3). - Режим доступу: http://herzenfsn.narod.ru/leksion/historyofsoc/historyofsoc3.htm

5. Осипов Р. Авторський матеріал: Соціологія Герберта Спенсера [Електронний ресурс] /Р. Осипов. - Режим доступу: http://www.roman.by/r-92669.html

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Соціологія міста
  Сучасний місто як об'єкт соціології. Проблеми функціонування міст і агломерацій. Актуальність
 • Реферат на тему: Соціологія міста Київ і села
  Соціологічна теорія розселення і виявлення громадської сутності різних типів поселення; історія
 • Реферат на тему: Соціологія груп і колективів
              З>оциология груп, і колективів     Контрольна
 • Реферат на тему: Соціологія за кордоном
  >Реферат «Соціологія там» Протягом з першою половиною тисяч літ мислителі аналізували і описували
 • Реферат на тему: Соціологія і можливості Internet
  Запровадження Сучасні комп'ютери активно використовуються дослідниками як інструмент у

Навігація