Реферати українською » Социология » Соціальний захист від безробіття


Реферат Соціальний захист від безробіття

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

«Сибірський Федеральний Університет»

ІНСТИТУТГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛІННЯ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІКИ

ФакультетСУиМК

курсової Робота

Соціальний захист від безробіття

Спеціальність Соціальне управління

Група СУ 05-1

Керівник ______________________ доцент Н.П. Гуляєва

проекту (>работи)(подпись, дата)

Розробив студент______________________ О.Н.Лобзина

(підпис, дата)

Красноярськ, 2008 р.


Зміст

 

Запровадження. 2

1. Безробіття: загальну характеристику. 4

1.1 Сутність і безробіття.. 4

1.2 Види безробіття.. 5

1.3 Соціально-економічні наслідки безробіття.. 9

1.3.1 Економічні наслідки безробіття.. 10

1.3.2 Соціальні наслідки безробіття.. 10

2. Механізм соціального захисту від безробіття.. 12

2.1 Соціальна підтримка безробітних громадян. 12

2.1.1 Виплата допомоги безробітним. 13

2.1.2 Матеріальна допомогу безробітним. 14

2.1.3 Компенсаційні виплати безробітним. 15

2.2 Професійна орієнтація, професійне навчання й перекваліфікація безробітного населення. 16

2.3 Сприяння розвитку підприємницької роботи і самозайнятості 17

2.4 Організація суспільних робіт і тимчасова зайнятість. 18

2.5 Сприяння працевлаштування на другий місцевості. 20

3. Соціальний захист молоді від безробіття.. 22

3.1 Характеристика молоді, як соціально-демографічної групи.. 23

3.2 Причини низькою конкурентоспроможності молоді ринку праці. 24

3.3 Завдяки комплексу заходів соціального захисту молоді від безробіття.. 25

3.3.1 Програма «Молодіжна практика». 26

3.3.2 Організація і проведення ярмарків вакансій. 27

3.3.3 Програма «Перше робоче місце». 28

3.3.4 Молодіжні біржі праці. 29

Укладання. 31

Список літератури.. 33


Запровадження

Нині перед російським суспільством досить гостра проблема безробіття працездатного населення, вирішити яку, з визначення, неможливо. Проте за неї можна вплинути у вигляді ефективних заходів соціальної полі-тики, проведеної державою відношенні захисту різних категорій громадян безробіття. Політика зайнятості ставлять у один ряду зустрічей за бюджетної, податкової й інших сфер соціальної полі-тики (освіти, здоров'я та т.д.).

Центральної проблемою у відкритому розгляді цього питання є розробка нові й вдосконалення старих підходів у вирішенні питань забезпечення зайнятість населення (переважно, незахищених категорій громадян: жінок, молоді, інвалідів, військових, які у відставку) від безробіття.

Відповідно до проблемою, означеній вище, можна окреслити мету даної роботи - з урахуванням теоретичного і практичного аналізу сформованій у країні ситуації, що з зростанням безробіття, з'ясувати, які саме механізми соціального захисту використовують у час і як впливають зміну статусу рівня добробуту безробітних громадян.

Мета роботи обумовила постановку наступних завдань:

> визначення сутності безробіття і статусу безробітного в сучасного російського суспільстві,

> опис існуючих видів безробіття і виявлення причин їх які обумовлюють,

> виділення соціально-економічних наслідків безробіття,

> розгляд механізму соціального захисту населення від безробіття загалом на прикладі окремої соціально-демографічної групи тощо.

Для найповнішого з'ясування сенсу даної роботи хотілося б запропонувати таку її структуру: у розділі першої дається загальну характеристику феномену «безробіття», виявляються її причини наслідки, описуються види безробіття. Другий розділ присвячена розгляду соціальної полі-тики у сфері зайнятості, проведеної державою (від імені державної служби зайнятості) за захистом громадян безробіття. У третій главі представлений комплекс заходів, здійснюваний нині російським уряд із з підвищення конкурентоспроможності та затребуваності молоді ринку праці.


1. Безробіття: загальну характеристику

 

1.1 Сутність і безробіття

Безробіття - цей складний кризовий, багатоаспектне соціально-економічне явище, властиве суспільству з ринковою економікою, у якому частина економічно активного населення, незайнята у виробництві товарів та послуг. Тобто. суть безробіття у тому, що:

- частина економічно активного населення може застосувати свою робочої сили (спроможність до праці) ринку праці через брак підхожих робочих місць;

- втрачає можливість на різний за тривалістю термін працювати й отримувати трудовий дохід;

- позбавляється зарплати як основне джерело необхідних коштів до життя;

- піддається загрозу:

· втрати кваліфікації, і професії,

· зниження соціального статусу,

· погіршення життєвий рівень.

Безробіття, з визначення, прийнятому МОП (Міжнародної Організації Праці), трактується, як втрата заробітків через неможливість отримати підходящу роботу щодо особи, здатного трудитися, готового працювати й справді шукає роботу. До безробітних відносяться обличчя у віці, які беруть у виробництві протягом визначеного періоду, які у певний період:

1) немає роботи у цей час;

2) робить конкретні, які активні спроби знайти роботу;

3) в момент готовий розпочати роботу.

У Росії її одержання статусу безробітного має як жорсткий характер, ніж у міжнародних документах. У ст. 3 гол. 1 Закону РФ «Про зайнятість населення Російської Федерації» зазначено, що статус безробітного присвоюється працездатним громадянам, які мають праці та заробітку, зареєстровані у службі зайнятості з метою пошуку підходящої праці та готові її розпочинати.

Саме остання обставина, що з постановкою на облік в службі зайнятість населення шукатиме й підходящої роботи, забезпечує соціальну захищеність індивіду.

У реальної економічного життя безробіття постає як перевищення робочої сили в над попитом її у. Багато розвинених країн безробіття може бути, зазвичай, наслідком зростання ефективності виробництва та його структурної перебудови внаслідок науково-технічного прогресу, скорочення будь-якого товару через його неконкурентоспроможності, що веде до зменшення зайнятість населення.

Основним чинником, що його виникненню та розвитку безробіття у Росії, стало вивільнення робочої сили тлі загальноросійського спаду виробництва, обумовленого кризою соціально-економічної і системи суспільства, що призвело закритися підприємств.

 

1.2 Види безробіття

Характер і типи безробіття, і навіть її класифікація залежать насамперед від соціокультурної, економічної і мистецької підсистем суспільства. Кожен з цих чинників залежно від країни й часу накладає свій відбиток на систему реального поведінки індивідів (зокрема безробітних).

Розрізняють три "види безробіття:

1. За час (тривалості):

· короткочасна – до 6 місяців,

· тривала (хронічна) – від 6 до 18 місяців,

· застійна – понад 18 місяців.

2. З причин: загалом і стосовно сучасним російських умов таку класифікацію можна у трьох блоків видів безробіття:

- Вимушена безробіття: обумовлюється що відбуваються змінами усоциально-хозяйственной життя суспільства, що призводить, принаймні, до зменшення робочих місць. Цей тип безробіття показує реакцію ринку праці в кон'юнктури процесів, головним чином, мотивом тут виступає зовнішнє стосовно індивіду вплив. Вимушена безробіття проявляється у трьох формах:

· циклічна безробіття: викликається загальним спадом економічної кон'юнктури; коли сукупний попит на товари та зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Масштаби і тривалість даної безробіття досягають піка при кризу економіки та мінімуму при підйомі економіки;

· структурна безробіття: пов'язані з змінами у структурі попиту працю за галузями, регіонах України та необхідністю часу й задля встановлення відповідності між структурою робочої сили в, певні якості працівників й вільними місцями з деякими професійними вимогами. У результаті технологічних перетворень попит лише на професії зменшується чи припиняється, інші збільшується, змінюється географічне розподіл робочих місць. Структурні безробітні відчувають складнощі у отриманні роботи через недостатньо високої чи що стала недостатньою кваліфікації, дискримінації за ознаками статі, етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію, віку чи інвалідності. Навіть у періоди високого рівня зайнятості серед структурних безробітних зберігається непропорційно високе безробіття.

· технологічна безробіття: викликана змінами структури виробництва, у масштабі одного підприємства. Інновації, технологічні зміни призводять до перерозподілу або скорочення робочої сили даному підприємстві;

- Природна безробіття: характеризується вищим питому вагу особистісного моменту падіння у її виникненні. Мотивація

· фрикційна безробіття (текуча): пов'язані з періодом, необхідним пошуку чи очікування роботи. Одні люди добровільно змінюють місце роботи у через відкликання зміною професійної орієнтації, зміною місце проживання чи зайняти кращі посади на інших фірмах. Головна характерна риса – самостійність у пошуках роботи.Фрикционная безробіття є навіть бажаної, оскільки дозволяє працівникам покращувати умови праці та знаходити вищу зарплатню.

· інституціональна: неминуче з'являється у тому випадку, коли ринок праці відчуває вплив різних структур, включаючиСЗН (соціальні виплати), і навіть коли законодавство наказує процедури звільнення і найму роботу і передбачає заходи соціальної підтримки безробітних і багато інше. Інституціональна безробіття породжується правовими нормами, пристроєм ринку праці. Її визначає співвідношення вигод статусу безробітного та втрат від відсутності роботи, приносить дохід. Головна особливість – підтримку з боку соціуму у пошуках роботи.

· добровільна безробіття: пов'язані з небажанням працювати, існує за наявності вільних робочих місць, коли потенційного працівника не влаштовує рівень зарплати, або сам характер праці (важкий, малоцікавий, непрестижний працю).

-Маргинальная безробіття: об'єднує уявлення про різні форми незайнятості, як-от:

· застійна безробіття: охоплює ті частини працездатного населення, що втратила роботу, втратила декларація про отримання допомоги безробітним, зневірилась знайти робочі місця, вже пристосувалася жити на соціальних подачках нашого суспільства та втратила будь-який інтерес до активної праці.

· сезонна безробіття: породжується тимчасовим характером виконання тих чи інших видів роботи і функціонування галузей господарства. До них належать сільськогосподарські роботи, рибальство, збір ягід, сплав лісу, полювання, частково будівництво та інших види діяльності. І тут окремі громадяни і навіть цілі підприємства, можуть інтенсивно працювати кілька тижнів чи місяців на рік, різко скорочуючи своєї діяльності в проміжку. У період напруженої багатоденної роботи відбувається масовий набір кадрів, а період згортання робіт - масові звільнення. Цей вид безробіття в окремим характеристикам відповідає циклічною безробіттю, на інших -фрикционной, оскільки він носить добровільним. Прогноз показників сезонної безробіття можна визначити із великим рівнем точності, оскільки він повторюється рік у рік, і, є можливість підготуватися мирно вирішити проблеми, викликаних нею.

· приховане безробіття: й у вітчизняної економіки. У разі неповного використання ресурсів підприємства, спричиненого економічною кризою, компанія не звільняє працівників, а переводить їх або на скорочений режим робочого дня (неповна робоча тиждень чи робочого дня), або посилають у змушені неоплачувані відпустки. Формально таких працівників не можна визнати безробітними, проте це є такими.

Відповідно до вищезазначеного, можна дійти такого висновку: формування вимушеної безробіття головне впливає економічний чинник, природною – особистісний, маргінальною безробіття – соціокультурний.

3. по соціально-демографічним груп населення:

· молодіжна безробіття,

· жіноча безробіття тощо.

кількісна характеристика безробіття, або рівень безробіття, то, можливо чотирьох видів:

- природний безробіття – від 1,5 до запланованих 4% економічно активного населення;

- прийнятний безробіття – від 5 до 7% економічно активного населення;

- критичний безробіття – від 8 до 11% економічно активного населення;

- масовий безробіття – 11% економічно активного населення Криму і вище.

Щоб недопущення масове безробіття у країні було прийнято Постанова Уряди РФ від 5 лютого 1993 р. №99 «Про організацію роботи з сприянню зайнятості за умов масового вивільнення». Відповідно до цією постановою місцевої виконавчої дозволили на пропозицію служб зайнятість населення припиняти вивільнення працівників у регіонах залежно від безробіття. У цьому максимальний припинення вивільнення (6 місяців) передбачено за рівня безробіття, перевищує 11%.

 

1.3 Соціально-економічні наслідки безробіття

Негативний характер наслідків безробіття як окремої людини, так суспільства загалом ніхто поза сумнівами. При дослідженні цього питання доцільно спочатку розглянути економічні, та був і соціальні її наслідки.

 


1.3.1 Економічні наслідки безробіття

Економічні наслідки безробіття та його структура дуже різноманітні і складні. При дослідженні цієї проблеми вважається необхідним виділити економічні наслідки безробіття на національному рівні, і лише на рівні людини.

1. На національному рівні безробіття передусім:

a) знижує обсяги виробництва валового внутрішнього продукту;

b) зменшуючи ВВП, призводить до зменшення податків,

з) зростанню інфляції;

>d) уповільнює зростання продуктивність праці;

e) знижує гнучкість ринку;

>f) збільшує витрати принаймні його зростання;

g) зрештою можуть призвести до ще більшого зростання безробіття.

2. На рівні людини безробіття:

a) означатиме втрату постійного насилля і регулярно одержуваного доходу;

b) також означатиме втрату кваліфікації;

з) перешкоджає поліпшенню умов праці. Вона б'є як за тими, хто працює залишився без роботи, а й у працюючим, завадивши їх спробам підвищити якість робочих місць, умов праці, запровадити додаткові блага й забезпечити інші прав людини робочому місці.

>d) посилення конкуренції між працівниками ринку праці за найпрестижніші робочі місця;

e) дозволяють підприємцям маніпулювати високий рівень безробіття у своїх інтересах (наприклад, понизити ціну робочої сили й ін.).

 

1.3.2 Соціальні наслідки безробіття

Оцінюючи наслідків безробіття треба пам'ятати, що праця переважної більшості людей розглядається як джерелом доходів, а справою честі, громадянської доблесті. Отже, позбавлення її можливості трудитися – це що й велика соціальна трагедія. Безробіття, знижуючи доходи сімей:

1. посилює диференціацію населення;

2. сприяє зростанню злочинності,

3. погіршення здоров'я, скорочення тривалість життя,

4. зростанню алкоголізму,

5. появі депресій, психічні розлади, до самогубств;

6. відбувається маргіналізація суспільства (маргінальний статус стає стільки винятком, скільки нормою існування великої кількості людей),

7. ослаблення сімейних уз, зв'язків, забуттю батьківських обов'язків,

8. зниження природний приріст населення,

9. наростання соціального обурення і політичною нестабільності, що врешті-решт можуть призвести до своєрідного соціального вибуху. Це можна, коли її перевищить припустимий розмір.

 


2. Механізм соціального захисту від безробіття

Один з напрямів соціального захисту населення – розробка комплексу заходів для забезпечення гарантій у сфері зайнятості, тобто. захист від безробіття. Для регулювання та молодіжні організації зайнятість населення біля Російської Федерації створена Федеральна державної служби зайнятість населення, діяльність якої спрямовано:

- оцінку гніву й прогноз розвитку зайнятість населення, інформування становищі ринку праці;

- розробку й реалізацію федеральної, територіальних та інших цільових програм сприяння зайнятість населення, особливо потребує соціальний захист і що зазнають труднощів з її пошуком роботи;

- сприяння громадянам у пошуках підходящої роботи;

- організацію за необхідності професійної орієнтації, професіональною підготовкою, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних громадян.

 

2.1 Соціальна підтримка безробітних громадян

Відповідно до Законом РФ «Про зайнятість населення РФ» (ст.30) держава гарантує безробітному, отримав це звання після реєстрації в службі зайнятості:

· виплату допомоги за безробіттям;

· виплату стипендії під час професіональною підготовкою, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

· можливість у оплачуваних суспільній праці;

· компенсацію витрат у через відкликання добровільним переїздом до іншої місцевість на пропозицію служби зайнятості;

· оплату рахунок коштів фонду зайнятості періоду тимчасової

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація