Реферати українською » Социология » Державне регулювання зайнятість населення


Реферат Державне регулювання зайнятість населення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СФЕРИ БЫТА І ПОСЛУГ


Кафедра : Державного і муніципального управління


До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А


На тему: Державне регулювання зайнятості населення


Виконали: Ковальова Т.У. ЭД 4 - 1


Перевірив: СУЩЕВ Про.П.


МОСКВА

1997 РІК

Запровадження 3

Політика зайнятості, її соціальна орієнтація й освоєно основні завдання у умовах різноманіття форм власності і початку ринкової економіки. 4

2. Безробіття: явна і неявна, причини особливості її. 9

3. Соціально-економічні і організаційно-правові проблеми масового вивільнення і організаційного працевлаштування працівників у умовах НТП, структурних зрушень на економіці, вдосконалення розміщення продуктивних сил, ринку праці. 14

4. Державну систему зайнятості: структура, основних напрямів розвитку на етапі. 18

5. Основні тенденції формування, і розподілу і використання трудових ресурсів у регіонах країни. Проблеми вивчення та формування ринку робочої сили в. 23

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29


Запровадження


Перехід від централізованій системі господарювання до ринкової обумовлює виникнення деформації у сфері соціально-трудових відносин також загострення проблем зайнятості. Тільки регулювання соціально-економічних процесів, зокрема і зайнятість населення, може наблизити суспільство до реалізації стратегічних цілей реформ.


Структурна перебудова економіки Росії призвела до вивільненню працівників з матеріальну годі й нематеріальної сфер економіки, і тим самим, появі явною безробіття. Збільшується і неявна безробіття ( з допомогою осіб, самостійно шукають роботу, що у частково оплачуваних чи цілком неоплачуваних відпустках, котрі за власним бажанням неповний робочого дня чи тиждень тощо. буд.). нині потенційний безробіття з урахуванням її прихованої форми становить від 17 до 20% економічно активного населення.


Попри зростання масштабів безробіття внаслідок як дії об'єктивних чинників, і недостатньою гнучкості несформованого ринку праці потреби у робочої сили окремих підприємств не задовольняються повністю з допомогою місцевих трудових ресурсів.


Нині є попит головним чином кадри робітничих професій. Наприкінці 1996 року необхідно близько 80% заявленої підприємствами і міжнародними організаціями в служби зайнятості потреби у працівників становили робочі. Водночас були потрібні підприємствам як виробничої і невиробничій сфери.


Отже, можна буде усвідомити невідповідність між потребою населення працевлаштування і потреби у кадрах Росією загалом і з регіонам. Воно стосується професійного складу, запитів претензій працівників й правничого характеру запропонованої роботи. Така диспропорція, більшою або меншою мірою що виявляється у всіх регіонах, галузях господарства, за будь-яких умов існує давно. Це свідчить про тому, що проблему вільних робочих місць реальна і дуже болісно б'є по конкретних підприємствах. Проте, навіть намальована картина неспроможна приховати факти, відразливі працівників від вільних робочих місць: низький рівень заробітної плати невчасна її виплата, незадовільні ( на всіх найбільших підприємствах країни) умови праці, і навіть відсутність пільг і заохочень.


У зв'язку з сформованій проблемою ситуація ринку праці, мій погляд, стає критичної. Щоб якнайглибше дати раду цієї немало важливій проблемі, постараємося розкрити її сутність у цій роботі.


Політика зайнятості, її соціальна орієнтація й освоєно основні завдання у умовах різноманіття форм власності і початку ринкової економіки.


Із початком ринкових змін у Росії соціальна політика розглядалася як елемента загальної економічної стратегії країни. Передбачалося поєднувати ліберальний підхід, поступово який звільняє держава від ролі розпорядника економічних та соціальних процесів, з допомогою зачепила, який створили колишньої системою.


Проте, сутнісно, першорядне увагу віддалялося економічним перетворенням, а передусім домінуючими у російської соціальної політики в перехідний час виявилися пожежні засоби щодо окремих верств населення (шахтарі, вчителя, військові, інваліди) при консервації системи соціального захисту лише на рівні денежно-компенсационных механізмів. Нині починаєш розуміти, що це вибір пов'язана з як обмеженістю матеріально-фінансових ресурсів немає і ставкою використання соціальних резервів населення його довготерпіння, а й прорахунками у визначенні загальної стратегію розвитку, недооцінкою соціальній складовій реформ.


Така недооцінка соціального чинника має низку негативним наслідкам, позначилися що відбилися на населенні Росії - падіння рівень життя основної маси населення, зросла диференціація доходів, різке скорочення доступних соціальних благ, зростання безробіття.


Те, що ситуація у сфері зайнятості носить кризовий характер у фахівців поза сумнівами, хоча й затушовується досить низькими показниками офіційного безробіття. Наприкінці травня 1996 р. вона була у Росії всього 3.7% економічно активного населення. Проте зберігаються величезна приховане безробіття і різка регіональна диференціація показників стану ринку праці (в багато разів) тим більше, що у 47 регіонах Російської Федерації безробіття перевищував посередньо російський.


Відрахування до регіональних фонди зайнятості через скорочення (чи зупинки) промислового виробництва на багатьох територіях недостатні покриття потреби навіть у посібниках безробітним, а про активної політиці зайнятості.


На цей час резерви соціальних галузей, виконували своїх функцій часто за інерцією без виділення необхідного обсягу коштів, виявилися практично вичерпані.


Проголосивши передачу багатьох соціальних функцій з єдиного центру у регіонах, держава забезпечила при цьому необхідною законодавчою бази, не визначило досить чітко джерела коштів на їх практичної реалізації.


Нова соціально-політична ситуація поставила на чільне місце питання про розподіл обов'язків і передачу повноважень між федеральними і регіональною владами, і навіть держави, з одного боку, і неурядовими організаціями та приватними особами - з іншого.


Труднощі, які виникли у процесі перерозподілу соціальних функцій, розмежування Федерації і його суб'єктів, і навіть зміни співвідношення різної форми власності, наочно було виявлено під час муніципалізації соціальних об'єктів деяких підприємств. Місцеві і обласних адміністрацій змушені були в 1995-1996 рр. прийняти він додаткові соціальні функції. Федеральним центром ухвалили програму муніципалізації об'єктів соціальної сфери, що передбачала виділення із метою регіональних фінансових ресурсів, а разі їх нестачі - допомогу з федеральних джерел.


Чимало експертів зазначають, що передбачених витрат і федеральних компенсацій для регіональної та місцевої бюджетів недостатньо; приватні ж структури що неспроможні швидко «перетравити» таке величезне сектор для докладання капіталу.


Наведений вище аналіз ситуації у сфері зайнятості у Росії попередні роки показує, що здатність складывающегося ринку праці до саморегулированию досі незначна .


Отже, нині в можна говорити про формуваннясоціальної концепції, суть якої в переважної роль держави у соціальному процесі голосування та закріплення взаємозв'язків Федерації та її суб'єктів.


Відповідно до російського закону про зайнятості, мета політики зайнятості залежить від сприянні повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості шляхом здійснення професійної підготовки, підвищення кваліфікації, і перепідготовки котрі вивільняються громадян, стримування масової довгострокової безробіття, підвищення ефективності державної служби зайнятості та її реалізації інших заходів, вкладених у забезпечення соціального захисту громадян ринку праці.


За сучасних умов вихідним постулатом стратегії зайнятості у суспільстві має стати принцип досягнення й підтримки ефективної зайнятості, допускає безробіття в соціально прийнятних межах. Реалізації цього принципу може призвести до оптимальне поєднання економічну ефективність і соціальних результатів, що буде різним у російських регіонах, відмінних своїм економічний потенціал, структурою господарства, ресурсообеспеченностью тощо.


Формою реалізації державної політики зайнятості всіх рівнях управління є федеральна, територіальна і місцеві (міські, районні) програми. Федеральні програми мають, зазвичай, регіональний аспект, але у регіональні програми сприяння зайнятість населення навіть згадуються федеральні й інші регіональні програми, а про наявність показників руху робочих місць. Нині перед розробниками програм всіх рівнів гостра проблема ув'язування показників руху робочих місць робочої сили, які у програмах з урахуванням параметрів найважливіших галузевих, міжгалузевих, регіональних еліт і міжрегіональних програм.


Розглянемо одне з найважливіших у сфері вирішення питань зайнятості федеральну «ДАР заходів для створення і збереженню робочих місць на 1996-2000 роки»( надалі Програма), затверджену Указом президента Росії N 768 від 23.05.96.


Основними цілями Програми є підвищення рівня життя та на зміну структури зайнятість населення Російської Федерації з урахуванням створення економічно ефективних робочих місць у перспективних галузях економіки.


Основними завданнями програми є;

 • забезпечення правових, економічних пріоритетів і організаційних умов створення і збереження робочих місць. Розвитку кадрового потенціалу до різних галузях економіки та Росії

 • регулювання складывающегося національного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили в

 • формування ефективної структури зайнятість населення

 • підвищення якості створюваних робочих місць

 • розвиток професійної і територіальній мобільного робочої сили в

 • створення сприятливих умов підвищення рівня життя з допомогою стимулювання трудовий активності населення, посилення ролі й відповідальності учасників соціально-трудових взаємин у сфері зайнятість населення

 • запобігання зростання неповної зайнятості та масової безробіття

 • розвиток системи суспільних робіт.


Реалізувати Програму передбачається два етапу.


А роботи зпершого етапу здійснюються у 1996-1997 роках та включають такі заходи:

 1. Визначення потреби у створення робочих місць - визначення з урахуванням демографічного прогнозу загальної потреби у робочих місць до 2000 року, ці дані послужать базою упорядкування генеральної схеми до створення робочих місць у регіональному і галузевому розрізах . У межах генеральної схеми визначаються такі параметри : загальна (регіональна, галузева) потреба у робочих місць; що склалася і регіональна структура зайнятість населення (регіональний, галузевої, професійно- кваліфікаційний, статево-віковою аспекти); основних напрямів сприяння зайнятість населення, з загальноекономічних тенденцій розвитку же Росії та необхідність зміни структури зайнятості.


 1. Виявлення галузевих і регіональних пріоритетів у розвитку та збереженні перспективних робочих місць - і під час цього заходу береться до уваги необхідність відповідності заходів для створення робочих місць напрямам структурної перебудови економіки; обліку вартості створення і збереження робочого місця; обліку стану регіональних ринків праці; пріоритетного фінансування з різних джерел; відбору проектів на основі; розвитку соціальної інфраструктури у місцевостях; підтримки зайнятості населених пунктах, де згорнута виробнича діяльність підприємств, що є основою їх економіки, територіально віддалених від інших місць докладання їх праці та обліку інших умов, надають значний вплив влади на рішення проблем зайнятості.


 1. Проведення соціальної експертизи розроблюваних федеральних цільових і інвестиційних програм - цей захід стверджує обов'язковість проходження федеральних і регіональних програм соціальної експертизи.


 1. Розробка нормативної правова база, яка орієнтована формування загальних умов створення і збереження робочих місць - передбачається розробка пакета нормативно правової документації спрямованої чи розвитку робочих місць, зокрема яка передбачає: підвищення інвестиційної активності роботодавців, стимулювання накопичення та над цільовим використанням амортизаційних відрахувань, формування системи інвестиційних та лізингових компаній у цілях розвитку малого середнього бізнесу, захист окремих галузей від зовнішньоекономічної конкуренції на період їх технічного переоснащення, розвиток державного сприяння професійної підготовки і перепідготовки кадрів враховуючи необхідність підвищення якості робочої сили й специфіку потреб регіональних ринків праці, посилення правового захисту найманих працівників, особливо зайнятих на малих підприємствах, регулювання неповної зайнятості , квотування робочих місць для російських працівників на іноземних підприємствах, здійснюють виконання замовлень біля РФ, рахунок коштів російських підприємств, запровадження обмежень використання іноземної робочої сили управлінських посадах різного рівня структурних підрозділах іноземних компаній, і компаній із іноземним участю, розташованих біля же Росії та ін.


 1. Створення механізму, забезпечує розвиток професійної і територіальній мобільності робочої сили в - основу цього механізму становитиме система договорів між регіонами про використання незайнятого щодо одного регіоні населення в наявних вакантних посадах й інші регіоні, що передбачає розміщення цього населення цих регіонах і надання роботи насамперед державних підприємств і муніципальних підприємствах.


 1. Підвищення ефективність використання наявних виробничих потужностей - цей захід передбачається для полегшення доступу суб'єктів малого середнього бізнесу до засобів виробництва, у зв'язку з цим передбачається провести ревізію невикористовуваних виробничих потужностей, передача за необхідності у вигляді орендних відносин цих невикористовуваних потужностей підприємцям, бажаючим організувати цих потужностях виробничі місця, економічне стимулювання підприємців ефективніше вживати наявні вони виробничі ресурси, розвиток системи державних консультаційних підприємств, проводять дослідження з маркетингу продукції, нових технологій, кваліфікованою робочою сили та т.д.


 1. Формування системи організації тимчасових робочих місць з урахуванням суспільних робіт - міра підвищення статусу суспільних робіт передбачає, визначення організацій, котрі з основі акумулювання різних джерела фінансування повинні формувати систему організації тимчасових робочих місць з урахуванням суспільних робіт, стимулювання перекладу працівників зайнятих на суспільній праці на постійні робочі місця, організацію конкурсу серед підприємців, бажаючих здійснити модернізацію підприємств.


 1. Розробка механізму розвитку соціального партнерства у створення і збереження робочих місць - суть розвитку такого партнерства залежить від залученні роботодавців вирішення проблеми розвитку внутріфірмової мобільності робочих кадрів, відповідальність роботодавців за працевлаштування скорочуваних працівників, і навіть створення нормативно правових актів, визначальних роль і важливе місце об'єднань роботодавців України та профспілок підготовкою пропозицій з рішенню зазначених проблем.


 1. Цільова підтримка створення і збереження робочих місць для неконкурентоспроможних громадян - цей захід передбачає стимулювання роботодавців рахунок коштів Державного фонду зайнятість населення РФ до створення нові й збереженню діючих робочих місць, сприяння зайнятості інвалідів і підтримку їхніх підприємницької діяльності, квотування робочих місць, створення й розвиток виробництв, де застосовуються різні режими зайнятості жінок Сінгапуру й ін.


А роботи здругому етапу здійснюються у 1998-2000 роках та включають такі заходи:


 1. Розробка і реалізація пакета цільових програм, вкладених у створення робочих місць у галузях економіки та регіонах Російської Федерації - ці програми допоможуть стабілізувати ринок робочої сили в Росії з допомогою федерального, регіональних еліт і галузевих банків даних робочих місць, створюваних у межах даного завдання Програми, дозволять приймати рішення програмного характеру щодо забезпечення незайнятого населення робочими місцями.


 1. Створення умов підвищення якості робочих місць - у межах заходи програми передбачається створити федеральну програму сприяння підвищення кваліфікації кадрів економіки РФ та змінити податкове законодавства надають у цілях спонукування стимулюванню підприємств із модернізації

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація