Реферати українською » Социология » Аналіз теоретичних основ застосування ІТ-технологій в професійній реабілітації інвалідів та розробка шляхів їх вдосконалення


Реферат Аналіз теоретичних основ застосування ІТ-технологій в професійній реабілітації інвалідів та розробка шляхів їх вдосконалення

до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, ІТ – це комплекс взаємозалежних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, вивчаючих методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою й зберіганням інформації; обчислювальну техніку й методи щодо організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичне використання, і навіть пов'язані з всього цього соціальні, економічні та культурні проблеми (8, з. 17).

Серед відмітних властивостей інформаційних технологій, мають стратегічне значення у розвиток суспільства, за доцільне виокремити такі сім найважливіших.

1. ІТ дозволяють активізувати і змогли ефективно використати інформаційні ресурси суспільства, у своїй істотно економляться решта видів ресурсів: сировину, енергія, корисні копалини, матеріали й устаткування, людських ресурсів, час.

2. ІТ дозволяють оптимізувати у часто автоматизувати інформаційні процеси, які у останні роки обіймають усі більше місця в життєдіяльності людини.

3. ІТ часто-густо виступають компонентів відповідних виробничих чи соціальних технологій. Водночас, зазвичай, реалізують найважливіші, «інтелектуальні» функції цих технологій.

4. ІТ сьогодні грають винятково важливу роль забезпеченні інформаційного взаємодії для людей, соціальній та системах підготовки й поширення масової інформації. На додачу до який став традиційними засобами зв'язку (телефон, радіо і телебачення) у сфері дедалі більше широко використовуються системи електронних телекомунікацій, електронна пошта, факсимільна передача інформації та решта видів зв'язку.

5. ІТ займають сьогодні центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку її системи освіти та світової культури. Практично в усіх розвинутих країн і у багатьох країнах комп'ютерна і телевізійна техніка, навчальні програми на оптичні диски і мультимедіа – технології стають звичними атрибутами як ВНЗ, а й звичайних шкіл системи початкового й середнього освіти. Використання навчальних інформаційних технологій виявилося дуже ефективним методом й у систем самоосвіти, продовженого навчання, і навіть для систем підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів.

6. ІТ грають у час ключову роль й у процесах отримання й накопичення нових знань. У цьому змінюють традиційних методів інформаційної підтримки наукових досліджень про шляхом накопичення, класифікації та влучність поширення науково-технічної інформації приходять нові методи, засновані на використанні знову відкритті можливостей інформаційної підтримки фундаментальної і прикладної науки, які дають сучасні інформаційні технології.

7. Принципово важливе для сучасного етапу розвитку суспільства значення розвитку ІТ у тому, що використання може справити суттєвий сприяння рішенні глобальних проблем людства і, проблем, викликаних необхідністю подолання пережитого світовим співтовариством глобальної кризи цивілізації.

Слід сказати, що інформаційні технології відкривають принципово нові змогу розв'язання проблеми професійної реабілітації людей обмеженими можливостями.

По-перше, комп'ютеризація дозволить активізувати процес навчання дітей і забезпечить диференційований підхід до людей із обмеженими можливостями. У разі передбачається розумна диференціація навчальних завдань, постановок перед інвалідами посильних завдань. З іншого боку, диференційований підхід передбачає допомогу інваліду в усвідомленні себе особистістю, у виявленні, розкритті її можливостей, становленні самосвідомості, в самовизначенні щодоличностно-значимих іобщественно-приемлемих цілей, самореалізації і самоствердження.

По-друге, розвиватимуться дистанційне навчання перебуває і дистанційні трудові відносини, надавши інвалідам можливість працевлаштуватися. Дистанційне навчання є сукупність інформаційних технологій, які забезпечують доставку студентів основного обсягу досліджуваного матеріалу, інтерактивне взаємодія учнів і викладачів у процесі навчання, надання можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного навчального матеріалу, соціальній та процесі навчання. У цілому нині дистанційне навчання перебуває - це новий рівень заочного навчання, де забезпечується застосування інформаційних технологій, заснованих на виключно використанні персональних комп'ютерів, відео- і аудіотехніки. Що ж до дистанційних трудових відносин, то поява нових інформаційних технологій призвела до того, що часто робота фахівців не потребує їхнього фізичної присутності робочому місці. Оскільки результат роботи носить матеріальної форми, може бути підготовлений МЗС і надалі переданий то місці, Не тільки біля наймача.

І, по-третє, у інвалідів буде можливості прямого рівноправного спілкування з людьми, що дозволить їм почуватися розкутіше, невимушено, допоможе їм розкритися.

У цілому нині, стрімкий розвиток коштів комунікації і дані Інтернету дозволить представникам багатьох професій позбутися необхідності щодня працювати, з'являться тисячі надомних робочих місць. Що ж до спеціальностей людей з обмеженими можливостями у сфері інформаційних технологій, та найбільш затребуваними у тому числі є: оператор ПК, перекладач,web-разработчик, художник комп'ютерної графіки, дизайнер, коректор та інших.

Звісно ж, все трудові взаємини мають бути відрегульовано законодавчо, але з менш важливим, а часом, і вирішальний особиста ініціатива людини з інвалідністю, бажання адаптуватися у суспільстві, вчитися, підвищувати професійну кваліфікацію і зупинятися. Будь-який досвід минулого і знання, набуті у процесі пошуку праці та спілкування з роботодавцями, обов'язково виявляться корисними, і дозволять побачити нові варіанти досягнення результату.

Отже, підсумовуючи, потрібен ще раз відзначити, що за умови сучасного динамічного розвитку нашого суспільства та ускладнення його технічною відсталістю та соціальної інфраструктури найважливішим ресурсом професійної реабілітації людей обмеженими можливостями стають нові інформаційні технології, що відкривають досить широкі кордону для освітньої та фахової діяльності інвалідів.


Висновки по Главі I

1.Инвалидность - це розлад або відсутність якійсь із функцій організму людини; інвалідами зізнаються як особи, які мають знижена чи втрачено працездатність, а й особи, мають решта обмежень життєдіяльності.

2. Основні причини інвалідності виступають: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства, військова травма, інвалідність, що з наслідками радіаційних впливів, і навіть інші причини.

3. Найважливішою складовою державної політики у сфері соціального захисту інвалідів є професійну реабілітацію, що дає процес і системи відновлення конкурентоспроможності інваліда ринку праці.

4. Професійна реабілітація входять такі заходи й послуги: професійна орієнтація, професійне самовизначення, профнавчання, на підвищення кваліфікації, сприяння працевлаштування, квотування й створення спеціальних робочих місць та інших.

5. Важливу роль професійної реабілітації інвалідів грають нові інформаційні технології, під якими останнім часом найчастіше розуміють комп'ютерні технології.

6. ІТ відкривають нові змогу розв'язання проблеми професійної реабілітації: активізується процес навчання, буде забезпечено диференційований підхід до інвалідів, розвиватимуться дистанційне навчання перебуває і дистанційні трудові відносини.

7. Найбільш затребуваними спеціальностями для інвалідів у сфері ІТ є: оператор ПК, перекладач,web-разработчик, художник комп'ютерної графіки, дизайнер, коректор та інших.


ГЛАВА II.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ

>ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМИ

 

2.1 Досвід використання нових інформаційних технологій

у професіональній реабілітації інвалідів

Як відомо, декларація про працю й декларація про освіту є невід'ємними правами кожної людини, у тому числі інваліда. Не підлягає сумніву, що інваліди повинні будуть отримувати професійну освіту й надалі мати робоче місце за фахом.

Проте освіту інвалідів здійснюється всегрегированной формі: у спеціалізованих закладах, класах, вдома. Спеціальні навчальними закладами не забезпечують підготовки інвалідів лише на рівні, що гарантує їхню конкурентоздатність, і деякі їх готують фахівців, які явно виявляються незатребуваними. Рівень освіти інвалідів значно нижчі, ніж внеинвалидов. Самоочевидною є й вузькість профілів професіональною підготовкою інвалідів.

Як мовилося раніше, однією з способів вирішення цієї проблеми є використання нових інформаційних технологій, дозволяють ефективніше організувати процес професійної реабілітації людини з обмеженими можливостями.

Понад те, нині у Росії діє понад сто установ, пропонують людей із обмеженими можливостями послуги безоплатного навчання як комп'ютерної грамотності загалом, і за фахами, з подальшим працевлаштуванням.

Приміром, Міністерством соціального захисту Республіки Татарстан успішно технічно реалізується соціальний проект дистанційного навчання інвалідів у Татарському інституті сприяння бізнесу. На навчання приймаються інваліди з порушенням опорно-рухового апарату. Навчання виробляється дистанційно через мережу Інтернет у режимі реального часу із системи «>Дистанционного асинхронного навчанняТИСБИ».

Такий досвід успішно технічно реалізується також Міністерством соціального захисту населення Московській області та Міжнародним незалежнимеколого-политологическим університетом (>МНЭПУ). У 2005 року ними було розпочато спільний проект створенню обласної мережі дистанційного навчання інвалідів з урахуванняминтернет-классов реабілітаційних центрів Московській області.

Практична мета проекту була відразу ж потрапити досягнуто: створена обласна мережу дистанційного навчання на осіб із обмеженими можливостями з урахуванням реабілітаційних центрів з урахуванням технології дистанційного навчанняМНЭПУ. Перспектива проекту полягає у наданні інвалідам рівних стартових можливостей ібезбарьерного доступу для отримання освіти з затребуваним спеціальностями вищого й середнього професійної освіти.

Унікальність проекту у тому, разом об'єднані міжгалузеві можливості системи соціального захисту населення і побудову системи професійної освіти. ВУЗ «зробив крок назустріч» інвалідам і розмістив освітній процес у місцях, зручних особам з обмеженнями.

Для цієї категорії осіб дистанційні технології мають явними перевагами, тим паче інтернет-технології, розроблені при цьому проекту.Интернет-система дистанційного асинхронного навчання спочатку розроблена особам з обмеженнями. Це обмеження з часу – студенти фізично що неспроможні займатися понад 3 годин на день; обмеження у просторі – студенти обмежені в пересуваннях і вчаться по мережним технологіям (через інтернет) чикейс-технологиям (поштові пересилки).Асинхронность (навчання за індивідуальної траєкторії засвоєння знань, у час в зручному місці) є важливим особам з обмеженнями, які ніколи не бракує забезпечених як групового навчання у умовах жорсткий розклад занять. Студенти займаються у реабілітаційних центрах або мають удома різноманітні технологіям: по мережевий технології,кейс-технологии чи з змішаної технології. Причому всі технологічні особливості навчання реалізуються у повній відповідності з Державними освітніми стандартами Російської Федерації, вони реалізовані у наявному нормативно-правовому полі дистанційного навчання дітей і цілком відповідають ліцензійним іаккредитационним параметрами вищій школі.

Технологія дистанційного навчання на осіб із обмеженими можливостями апробована Федеральному експерименті 2001-2005 рр. Міністерства освіти й науки РФ м. Казані, де навчаються інваліди I і II груп інвалідності (візочники, неслишащие) з урахуванняминтернет-классов 14 реабілітаційних центрів.

До кожного учасника процесу розроблена своя програма – автоматизоване робоче місце (АРМ), що дозволяє з будь-якої світової комп'ютера не більше локальної мережі вузу взаємодіяти з центральною базою даних, де накопичується повна інформацію про ході навчання кожного студента. Студент може бачити усю інформацію про судовий процес навчання, отримувати доступом до навчальному матеріалу з предметів поточного семестру, проходити контрольні точки, запитувати своїм викладачам, брати участь у віртуальних семінарах, іншими студентами.

Ще однією прикладом використання інформаційних технологій у процесі професійної реабілітації інвалідів є досвідТифлоинформационного центру Нижньогородського державного університету (>ННГУ) їм. Лобачевського, що у партнерстві ізНижегородским обласним центром соціально-трудової та психологічної реабілітації інвалідів зору успішно реалізував проект «Використання комп'ютерних технологій у професійної реабілітації інвалідів зору».

Найважливішим засобом професійної реабілітації інвалідів з зору та необхідною умовою якісного професійної освіти й подальшого працевлаштування стає у час використання комп'ютерних технологій, адаптованих для сліпих іслабовидящих –тифлотехнологий. Їх використання дозволяє інвалідам зору самостійно виконувати багато речей, у яких раніше доводилося вдаватися до сторонньої допомоги, наприклад, отримувати з Інтернет чи з допомогою сканера читати звичайний текст.

Це істотною мері компенсує недолік або відсутність зору у сфері роботи з туристичною інформацією, створює сприятливі умови для освіти та фахової діяльності незрячих фахівців (педагогів, юристів, психологів), підвищує їхню конкурентоздатність і сприяє справжньої інтеграції у суспільстві.

У межах проекту було також проведено комплекс заходів, вкладених у ширше впровадження комп'ютернихтифлотехнологий і підвищення якості їх використання їх у професійної діяльності інвалідів зору.

З іншого боку, почав працюватиинформационно-консультативний центр з питань устаткування й експлуатації комп'ютерних робочих місць для сліпих іслабовидящих користувачів. Провели навчальні семінари і кілька практичних занять у "малих групах для сліпих іслабовидящих користувачів, що дало індивідуального підходу до кожного, було видано рельєфно-крапковим шрифтом збірник «На допомогу незрячій користувачеві комп'ютера», у якому матеріали, присвячені роботи комп'ютері без візуального контролю з допомогою спеціальних коштів звукового ірельефно-точечного виведення.

Слід зазначити, що це проект ввійшла до числа переможців Всеросійського конкурсу соціальних проектів «Соціальний форум», а роботаТифлоцентраННГУ стала прикладом відкриття аналогічного центру наКалининградском державному університеті.

2.2 Результати емпіричного дослідження

А, щоб визначити роль нових інформаційних технологій у процесі професійної реабілітації людей обмеженими можливостями, нами провели дослідження, спрямоване на вивчення цієї проблеми.

Дослідження проводилося між людьми з обмеженими можливостями з урахуваннямКомплексного центру соціального обслуговування населенняАгаповского району. У дослідженні взяли участь 38 людина, серед яких 55% – чоловіків, 45% – жінок.

Що ж до вікових кордонів респондентів, але серед них більшість – 50% - становили молоді в дітей віком із 18 до 30 років. У вікові групи 31 – 40 років і 41 - 55 років ввійшли 34% і 16% опитуваних відповідно.

Серед перших питань, поставлених респондентам, було питання тому, працюють вони у час. Переважна більшість опитуваних, приблизно 83% від загальної кількості, відповіло позитивно даний питання.

А тим, котрі мають роботи з цей час часу, поставили додаткове запитання, що стосується причин, за якими ж не працюють. Серед основних причин, названих респондентами, були такі: немає роботи з спеціально обладнаними робочими місцями (24%), Демшевського не дозволяє здоров'я (18%), працевлаштування заважає інвалідність, тобто. «інвалідів працювати беруть» (16%).

Як очевидно з відсоткового співвідношення отриманих відповідей, основною причиною, що обумовило проблему працевлаштування людей обмеженими можливостями, є роботи з спеціально обладнаними робочими місцями, що у значною мірою впливає працездатність цієї категорії, позбавляючи у своїй людини з обмеженими можливостями вести повноцінну діяльність.

З іншого боку, поставили запитання про те, хочуть вони працювати. І, з'ясувалося, всі прагнуть працювати, але цей момент є певні складнощі з пошуком роботи.

Необхідно також відзначити, що опитування допоміг виявити проблеми, що має інвалід у процесі працевлаштування й пошуку підходящої роботи (мал.1).

>Рис. 1. Проблеми, що має інвалід у процесі працевлаштування й пошуку підходящої роботи

Як зазначено малюнку, одним із головних проблем працевлаштування для інваліда є проблема низького рівня

Схожі реферати:

Навігація