Реферати українською » Социология » Соціальні Програми Уряду


Реферат Соціальні Програми Уряду

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
але й ісаме від тихий,хтоввійшов завласноюініціативою на портал уряду йвніс тих чиіншіпропозиції. В частности,наприклад,японськафірма „>MR”, котра працює в Україні, внеслапропозиціїщодо розробка тареалізаціїокремої державноїпрограмивідновленняродючостіґрунтів,цяпропозиціятакож включена донашої Програми.

Праворуч до того, щозберігаючи й дух, йнапрямок, йідеологічні засади Програми, котра бувпідтриманакоаліцією, усе ж таки таки, миотрималинадто багатопропозицій йдеякі із них мизмушені булисформувати удодатковіпідрозділи. В частности,цестосуєтьсядіяльностігалузейпромисловості татранспортно-дорожнього комплексу, забезпечення їхньогоробочими кадрами,науковоюпідтримкою,охороною роботи,регіональноїпроблеми ташляхівїїрозв’язання,відновлення тазбереження національноїпам’ятіукраїнського народу тощо.

>Шановніколеги! Візнаєте, щозначнийобсяг Програмиприсвяченийсамесоціальнимнапрямкамдіяльностінашого уряду,зокремаповерненнювкладів, котріфактично буливкрадені в українськихгромадян, й багатоіншихпрограм, котрістосуються йохорониздоров’я,конкретнихмеханізмівсоціальногозахистусаме тихий людей, котріпотребують цого, а чи незагалом, що на шкода,інодіперетворюється надсоціальніпрограми, асоціальнупрофанацію.Саме наша Програму, япереконаний, якщопідтримана не лишенародними депутатами впарламенті, але й ж ясподіваюся, усімукраїнськимсуспільством.

Колистосуєтьсяподальшогомеханізмудоопрацювання Програми. Увипадку, колиКабінет міністрівсхвалитьПрограму йприймеїї в основі, ми будемо матір із вамиможливість донаступногозасіданняКабінету міністрів,тобто досереди, провестищепублічнеобговорення ужеприйнятого в основіваріанту. Япереконаний, щогромадськістьвідгукнеться, мені відомо, що й вАкадемії наукєпропозиціяобговоритицюПрограму наПрезидіїАкадемії, віншихнауковихгромадськихорганізаціях. Ясподіваюся, що ми із вамизможемо остаточнозатвердитиїї нанаступномузасіданні уряду, 16 января, із тим, щоб мичітковписалися взаконодавчівимоги й 17 января Програму бувзареєстрована уВерховній раді.

>Єдине, хочунагадати, щонашіпопередникивзагалі ненаважилисяпередати своюпрограму –Програмудій уряду в Україну, тому, гадаю, ми тут будемотакож позитивновідрізнятися від нашихпопередників.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація