Реферати українською » Социология » Передбачення: загальна характеристика


Реферат Передбачення: загальна характеристика

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
до власне категорії передбачення –предсказательной (>дескриптивной, чи описової), й у пов'язану з ній, що належить до категорії управління –предуказательной (>прескриптивной, чипредписательной).Предсказание передбачає опис можливих перспектив, станів, рішень проблем майбутнього.Предуказание пов'язані з власне рішенням них, з допомогою інформації про майбутнє для цілеспрямованої діяльності особи й суспільства.

>Предсказание обертається форми передчуття, передбачення, передбачення, прогнозування. Передчуття (просте передбачення) містить інформацію про майбутнє лише на рівні інтуїції, підсвідомості.Предугадивание (складне передбачення) несе інформацію про майбутнє з урахуванням життєвого досвіду, більш-менш вірні здогади про майбутнє, які базуються на наукових дослідженнях. Нарешті, прогнозування (яке часто вживають попередні роки значеннях) має означати за такого підходу спеціальне наукове дослідження, предметом якого виступають перспективи розвитку явища.


>Предуказание виступає в інших формах визначення мети, планування, програмування, проектування, рішень загалом.Целеполагание – це встановлення ідеально припущеного результату діяльності. Планування – проекція людської діяльність у майбутнє людської діяльності досягнення наперед визначеної мети за певних коштів, перетворення інформації про майбутнє в директиви для цілеспрямованої діяльності. Програмування у цій низці понять означає встановлення засад, які потім розгортаються в плануванні, або послідовності конкретних заходів із реалізації планів Проектування – створення конкретних образів майбутнього, конкретних деталей розроблених програм. Управління загалом хіба що інтегрує чотири перелічених поняття, що у основі кожного їх лежить і той ж елемент – рішення. Проте рішення у сфері управління необов'язково носять плановий, програмний, проектний характер.

Релігійне передбачення має власні форми конкретизації. Так, пророцтво набуває форми «одкровення», прорікання, ворожіння, апредуказание – форму «приреченні», заклинання,просьби-молитви тощо.

>Предсказание іпредуказание тісно пов'язані між собою. Без обліку цьому разі не можна зрозуміти сутністьпрогназирования, його дійсне співвідношення з міським управлінням. Упредуказании може переважати вольове початок, і тоді відповідні мети, плани, програми, проекти, взагалі рішення виявляютьсявалюнтаристскими,субъективистскими, довільними. Бажано переважання у яких об'єктивного, дослідницького початку, щоб були науково обгрунтованими і відповідали очікуваної ефективності прийнятих рішень.

Найважливіші способи на наукове обґрунтуванняпредуказаний – опис (аналіз), пояснення (діагноз) і пророцтво (прогноз) – становлять три основні функції кожної наукової дисципліни. Прогноз не є лише інструмент такого обгрунтування. Проте його практичного значення зводиться саме до можливості підвищення з її допомогою ефективності прийнятих рішень. Саме тому прогнозування протягом останніх десятиріч прийняло безпрецедентних масштабів, стало важливої ролі у процесах управління.

Прогнозування не зводиться до спроб вгадати деталі майбутнього (хоч у обох випадках ці важливо).Прогнозист виходить із діалектичній детермінації явищ майбутнього, речей, потреби пробиває собі шлях через випадковості, що явищам майбутнього потрібен ймовірний підхід з урахуванням набору можливих варіантів. Лише за такої підході прогнозування то, можливо ефективно використано для вибору найімовірнішого чи оптимального варіанта при обгрунтуванні мети, плану, програми, проекту, взагалі рішення.

Прогнози повинні передувати планам, утримуватипредоценку наслідків виконання ,(чи невиконання) планів, охоплювати усе, що не піддається планування. Прогноз і план різняться способами оперування інформацією щодо майбутньому: ймовірне опис – це прогноз, директивне вирішення питань щодо заходів із досягненню можливого, бажаного – це план. Прогноз і план які можна розробляти незалежно друг від друга. Та й щоб план був ефективним, йому повинен передувати прогноз, наскільки можна безперервний, дозволяє науково обгрунтовувати даний й наступніплани[8].

Майбутнє прагнуть передбачити, передбачити, передбачити, вгадати, прогнозувати тощо. Але майбутнє можна також ознайомитися планувати, програмувати, проектувати. Стосовно майбутньому можна порушувати цілі й приймати рішення.


>ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Бестужев – Лада І.В. Вікно у майбутнє. – М.: Думка, 1968.

2.Прогностика: Термінологія. – М.: Думка, 1992.

3. Робоча книжка в прогнозуванню. – М.: Думка, 1992.

4. Стегній В.М. Теорія і методологія соціального прогнозування. Курс лекцій. Перм:ПГТУ, 1991.[1] Бестужев – Лада І.В. Вікно у майбутнє. – М.: Думка, 1968. стор. 5 - 7

[2] Бестужев – Лада І.В. Вікно у майбутнє. – М.: Думка, 1968. стор 10 - 11

[3] Бестужев – Лада І.В. Вікно у майбутнє. – М.: Думка, 1968. стор. 13 - 14

[4] Стегній В.М. Теорія і методологія соціального прогнозування. Курс лекцій. Перм:ПГТУ, 1991. стор. 78

[5] Стегній В.М. Теорія і методологія соціального прогнозування. Курс лекцій. Перм:ПГТУ, 1991. стор. 67 - 70

[6] Стегній В.М. Теорія і методологія соціального прогнозування. Курс лекцій. Перм:ПГТУ, 1991. стор. 67 - 72

[7] Стегній В.М. Теорія і методологія соціального прогнозування. Курс лекцій. Перм:ПГТУ, 1991. стор. 72 – 74.

[8] Робоча книжка в прогнозуванню. – М.: Думка, 1992. стор. 7 – 9.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація