>Львівський >інститут >банківської справ >Університету >банківської справ >Національного банку України >ЗВІТ по >проведеному >соціологічному >дослідженні на задану тему:   >ДОЦІЛЬНІСТЬ >ПРОВЕДЕННЯ >ЧЕМПІОНАТУ >ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ “>ЄВРО 2012”>Виконав: Студент 105 - ФК >групи >Замаш Ю. С.Львів - 2011   >ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ...

(Читати…)

>Реферат із тими: >Закономірності >функціонування >злочинності >Зміст >Вступ >Структурно-функціональні >закономірності >злочинності як >системи >Соціальне >відхилення й >стабільність >соціальних систем >Становлення >соціальних >класів у >Російській >соціальній >державі >Висновок Список >літератури >Вступ >Посилення >криміналогенності й >крімінало...

(Читати…)

>Реферат із тими: >Зміни в >системі ціності >росіян. >Соціальні >спільності >Зміст >Вступ 1. >Зміни в >системі >цінностей >росіян 2. >Соціальні >спільності >Висновок Список >використаної >літератури >Вступ >Системі "людина - >індивід - >особистість - >індивідуальність" в >набагато >більшою >мірою, ніж >будь-хто >інший, у >розвитку (>соціалізац...

(Читати…)

Дослідження фандрайзинга організацій сфери культури Зміст Запровадження 1. Функції і завдання фандрайзинга за умов некомерційної організації 1.1 Сфера культури як частину некомерційного сектора 1.2 Необхідність фандрайзинга в соціально-культурної сфері 2. Роль фандрайзинга у фінансовому забезпеченні організацій сфери культури 2.1 Механізми здійснення фандрайзинга у сфері культури 2.2 Здійснен...

(Читати…)

Концепцію Р. >Мертона - >явні та >латентні >функції >соціальних >інститутів >Зміст >Вступ 1. >Інституційна структура 2. >Сутність >соціальних >інститутів 3. >Функції >соціальних >інститутів 3.1 >Явні >функції >соціальних >інститутів 3.2 >Латентні >функції >соціальних >інститутів >Висновок Список >літератури >Вступ Роберт >Кінг Мертон (1910-2002) - один із >найбільших...

(Читати…)

>Інформатизація >суспільства й молодь   >Вступ >Інформатизація >суспільства – >глобальний, >загально >цивілізаційний процес активного >формування та широкомасштабного >використання >інформаційних >ресурсів. У >процесі >інформатизації >суспільства >відбувається >перетворення >традиційного >технологічного способу >виробництва й способу життя в >новий >постіндустріальний, на >основі >використання >кіберн...

(Читати…)

Зміст   Запровадження 1. Історія розвитку соціальної допомоги у Росії 2. Ідея піклування дітей-сиріт на Русі Укладання Список літератури   Запровадження   Актуальність нашого дослідження пояснюється лише тим, що проблему сирітства і безпритульності дітей особливо загострилася Росії у останнє десятиліття. Економічна криза...

(Читати…)

>Оглавление Запровадження Предмет і той соціології релігії Визначення релігії Визначення релігії. Різні підходи Основні соціологічні теорії релігії >Социопсихологические теорії >Интеграционистские теорії Теорії соціального зміни >Конфликтологические теорії >Неоеволюционистские теорії Соціальні функції релігії >Сакрализации культурних цінностей Укладання Лі...

(Читати…)

>Документний фонд в >системі >документальних >комунікацій сучасний >етап >розвитку >бібліотечної справ, >зокрема >фондознавства, >тісно >пов’язаний із >процесами >відродження української >національності. Стан культури й >перш на, >бібліотечних >фондів, >визначає >рівень >розвитку >суспільства. >Саме >бібліотечні >фонди >відіграють >основну роль >системі >документальних >комунікацій. >Інформатизація >суспільства >потребує >створення >по...

(Читати…)

Становлення та розвитку основних напрямів соціологічною думки   Зміст   1. Позитивізм Про. Конта і органічна теорія розвитку суспільства Р. Спенсера 2. «>Понимающая соціологія» М. Вебера 3. >Революционно-демократическое і >либерально-буржуазное напрями у російської соціології Список використаної літератури   1. Позити...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 337 Вперед

Навігація