>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Державне освітнє установа вищого професійної освіти "Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського" Факультет соціальних наук Кафедра прикладної соціології >КУРСОВАЯ РОБОТА Тема: "Причини і профілактика молодіжного екстремізму у Росії" Науковий керівник: >Луконина Олена Сергіївна старшого викладача кафедри

(Читати…)

>Реферат на задану тему: Проблема використання монографічних і порівняльних досліджень, у сучасних умовах Запровадження У дослідженнях окремих випадків виділення унікальних шляхів розв'язання проблем використання традиційних методів стає недостатнім. Ці ж методи базуються на узагальненні масової статистики, використанні складних математичних моделей. Вихід із ситуації представлено соціології, яка зрідка практикує т...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Полтавських >політехнічний коледж >Національного >технічного >університету „>Харківський >політехнічний >інститут” >Соціологічне >дослідження На тему: Проблема >паління >серед >молоді >Виконали >студенти >39гр. >Чіхладзе >Д.К. Пугач В.О. >Перевірив >викладач >Пищита В.А. 2011 >рік Проблема >тютюнопаління >серед >мо...

(Читати…)

Сьогодні казати про безлічі соціальних ризиків, що відбивають багатозначності цього терміна. Соціальні ризики на кілька ширшому значенні що у більшості громадських відносин, їх використовують у різних галузях і напрямах наукових досліджень про (політика, економіка, національна чи інформаційна безпеку, юриспруденція тощо. буд.). Проте, попри інтенсивна розбудова >рискологии, досі вченими не запропоновано єдиного узвичаєного визначення поняття соціальног...

(Читати…)

Доповідь на задану тему: Система освіти ПМР – 20 років: історія, реальність, перспективи р. Тирасполь, 2010 р. Життя людини нашого часу як відчуває у собі так само захоплюючі, як і небезпечні коливання історичного руху часу, а й відчутно змінює його ставлення перед самим собою, себе такому, суспільства та природі. У колообігу днів і подій, ми який завжди встигаємо співвіднести те що з аналогічними періодами мину...

(Читати…)

  Р е ф е р а т на задану тему: «Соціальні проблеми молоді та способи їх вирішення»   >ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ 2. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ >МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛІТИКИ >ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК >ИСПОЛЬЗОВАННЫХ >ИСТОЧНИКОВ І ЛІТЕРАТУРИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Молодь - це майбутнє, вона «живе справжнє», й важливо зрозуміти, наскільки вже нині мол...

(Читати…)

>Міністерство науки й >освіти України >Харківська >державна >академія дизайну та мистецтв Кафедра >соціально-гуманітарних >дисциплін >Семестрова робота із >соціології на задану тему: «>Соціальна >стратифікація. >Причини >соціальної >стратифікації в Україні» >Роботу >виконала: >Студ. >Оськіна >Марія (>з)ПД-08 >Викл. >Більдер >Н.Т. Харків 2010 >Зміст >Вступ >1.Визначення >с...

(Читати…)

року міністерство освіти Російської Федерації Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів гуманітарних і соціальних наук при Ростовському державному університеті Таганрозький державний радіотехнічний університет ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ (есе) В.С. Полікарпов Вид-во >ТРТУ Ростов-на-Дону – Таганрог 2001 ББК 87.6:65.050.9(2): 7/8 П 49 Рецензенти: доктор ...

(Читати…)

>Актуальні >проблеми Сучасної >правової >соціології >Зміст >Вступ >Системно-комплексний >підхід до >трактування >поняття ">нагляд за >неповнолітнім" >Санкція як >елемент >соціальної >норми >Дослідження >особливостей >правової культури >молоді Практики населення по >захисту прав >споживачів >Висновок Список >літератури >ВступУ даний >період >...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Теоретичні аспекти Школі соціальної роботи 1.1 Соціальна робота: сутність, функції 1.2 Організація Школі соціальної роботи 1.3 Нормативно-правова база Школі соціальної роботи 2. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування із роботи з населенням 2.1 До основних рис відділу з соціальної працювати з населенням у сумі прикладі р. Хабаровська 2.2 Переваги й недоліки...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 337 Вперед

Навігація