Реферати українською » Строительство » Проектування і організація будівництва нової залізниці


Реферат Проектування і організація будівництва нової залізниці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ПРОЕКТИРОВАНИЕ ІОРГАНИЗАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЇЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

 


Запровадження

Виконання робіт з будівництва залізниць встановлених термінів потрібен відповідно до сучасної системою виробничого календарного планування. Однією з найважливіших елементів виробничого календарного планування є складання проекту організації будівництва (>ПОС) за кожен самостійний етап будівництва залізниці, без виконання який неможливо взятися за виконання робіт наступного етапу. Таким етапом, зокрема, то, можливо підготовчий період, створює передумови спершу робіт основного періоду.ПОС складається і готову складової частини залізниці, – таку частина, яка б приносити прибуток будівельної організації. Це то, можливо будівельний шлях, придатний до тимчасової експлуатації; пристанційний селище із постійних будинків, у якому то, можливоразмешен будівельний персонал, та інших. Основне завдання розробкиПОС – ув'язка діяльностігенподрядних і субпідрядних організацій досягненні єдиної мети – завершення робіт підготовчого і якнайшвидшого періоду, основного введення залізниці в експлуатацію. Реалізується це з складанні календарного графіка організації робіт, що є комплексний потік, що з низки взаємозалежних об'єктних і спеціалізованих потоків.

Серед основних робіт, виконуваних для будівництва залізниць, роботи зі спорудження залізничної колії займають особливу увагу. Як відомо, будівництво залізничної колії включає будівництво водопропускних споруд, земляного полотна, вкладання ібалластировку шляху. Нормальна послідовність виконання цих робіт визначено наступним умовою: після закінчення будівництва водопропускних споруд здійснюються земляних робіт, після завершення яких ведеться укладка шляху й наступна з нимбалластировка. Отже формується комплексний потік, всі роботи якого взаємопов'язані єдиними темпами.

З досвіду будівництва БайкалоАмурської магістралі, лініїТюмень-Сургут-Уренгой, темпи комплексного потоку визначаються темпом вкладання рейок, після якого починається робоче рух поїздів. Він становив приблизно 140–160км/год.


1. Визначення обсягів основних робіт

 

Визначення обсягу земляних робіт

Підрахунок обсягів робіт з спорудженню земляного полотна головного шляху проводивсяпомассивно по середнім оцінкам з допомогою таблиць, складених за усталеними типовим профілів щодо різноманітних умов рельєфу, геології й положення проектної лінії (виїмка, насип).

Результати розрахунку обсягу земляних робіт з головному ходу по прийнятому варіанту (варіант 2) зведені в таблицю 10*

Визначення категорії трудомісткості будівництва й рельєфу місцевості

Середнійпокилометровий обсяг земляних робіт з головному ходу шляху:

будівельний земляних робіт дорога

деQ>з.р. – загальний обсяг земляних робіт, тис. м3;

>z – протяжність ділянки залізниці, км.

Для варіанта 1 отримано:

Згідно з отриманими значенням середньогопокилометрового обсягу земляних робіт категорія труднощі будівництва за спрощеним варіантом 2 – II.

Визначення обсягів робіт з будівництва малих штучних споруд

>Длину труб визначатимемо за такою формулою:


деВ-ширина основний майданчики земляного полотна,

У = 7,6 м;

>m – крутість укосу,

>m = 1,5 м;

Мзв – висота насипу по осі споруди;

>d – розмір отвори.

Визначення обсягів робіт з спорудженню верхнього будівлі шляху

Довжина станційних шляхів визначається за такою формулою:

Lз = 0,3 · L>гл.путей,

L>гл.путей = Lпрофілю +0,5L>пр.отпр., км

Одержимо:

L>гл.путей = 29,0 + 0,50,85 = 29,425 км.

Lз = 0,3 · 29,425 = 8,8 км;

Кількість стрілкових переводів визначається за такою формулою:

Р = 0,8 · L>гл.путей,

Р = 0,8 · 29,425 = 24 стрілкових перекладу.

Обсяг піщаного іщебеночного баласту визначається за такою формулою:

,

,

де - норма витрат піщаного іщебеночного баласту на 1 км головних шляхів, 1 км станційних колій та на 1стрелочний переклад.

; ; .


, – коефіцієнт втрат для піщаного іщебеночного баласту.

 = 1,08;  = 1,05.

>Подставив все значення, одержимо:

Wп = (1080 · 29, 425 + 1080 · 8,8) · 1, 08 = 44,8 тис. м3

W = (2700 · 29, 425 + 60 · 24) · 1, 05 = 84,9 тис. м3

 

2. Побудова схеми організації будівництва

У курсовому проекті під час проектування схеми організації будівництва за провідну роботу приймається одне з робіт з спорудженню верхнього будівлі шляху.

>tву =ty = = = = ,дн.,

деtву – тривалість провідною роботи,

>ty – тривалість укладаннярельсошпальной грати,

 – тривалістьбалластировки на пісок,

 – тривалістьбалластировки перший шар щебеню,

 – тривалістьбалластировки другого шар щебеню,

Т>всп – загальна тривалість робіт з спорудженню верхнього будову шляху,

I – тимчасової інтервал між укладанням ібалластировкой шляху,

I = 5дн.

Загальна тривалість робіт з спорудженню верхнього будову шляху визначається за такою формулою:


де – норма витрат праці в спорудження 1 км УСП,

 = 1000чел.-дн./км,

Lгол – довжина головних шляхів, км,

N>всп – чисельність робочих, які виконують роботи зі спорудження верхнього будівлі шляху, чол.

N>всп = 300 чол.,

1,4 – коефіцієнт перекладу робочих днів, у календарні.

Одержимо

>tву =ty =  =  =  =

Тривалість підготовчого періоду Т>пп визначається залежність від категорії трудомісткості будівництва.

Т>пп = 2,0 міс. – для II категорії трудомісткості будівництва.

У курсовому проекті при побудові схеми організації будівництва термін розгортання фронту робіт з будівництві малих штучних споруд прийнято рівним 1 місяцю.

Загальний термін будівництва малих штучних споруд визначається за такою формулою:

де – норма витрат праці в спорудження 1 км залізниці зі спорудження малих штучних споруд,

 = 640чел.-дн./км – для III категорії труднощі будівництва,

N>ИССО – чисельність робочих, які виконують роботи будівництва малих штучних споруд,

N>ИССО = 250 чол.

Одержимо

Тривалість земляних робіт визначається за такою формулою:

деQ>з.р. – сумарний обсяг земляних робіт;

0,8 – враховує використання грунтів вилучень в насипах;

П>м.к. – продуктивність механізованої колони, яка виконує роботи зі спорудження земляного полотна,

П>м.к. = 1500 тис. м3/рік;

n – число механізованих колон

n = 2.

Одержимо

У курсовому проекті приймаємо, щобалластировочние роботи з пісок, і щебінь виконуються однієїбалластировочной колоною.

Час заключного періоду:

Т>зп = Т>пп = 2,5 міс.

Будівництво будинків та споруд на станціях 4–5 місяців, на роз'їздах – 2–3 місяці.

Тривалість будівлі малих мостів 2–3 місяці, середніх мостів – 4–6 місяців.

 

3. Визначення тривалості основних робіт

 

Визначення тривалості робіт з будівництві малих штучних споруд

Розрахунок тривалості робіт з будівництві малих штучних споруд зведений в таблицю 3.

Визначення тривалості земляних робіт

>Ведомость розподілу земляних мас

№ ділянки

Ділянка

ПК… – ПК+…

>Профильная кубатура, тис. м3

Робоча кубатура, тис. м3

Спосіб розробки
>Насипь Вилучення Усього >Насипь Вилучення Усього
З кар'єра З виїмки У насип У відвал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 00+00 – 17+50 45,8 0,0 45,8 45,8 0,0 0,0 0,0 45,8

>екс-р 0,65–0,8 м3

2 17+50 – 39+00 24,5 0,0 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 бульдозер
3 39+00 – 72+50 317,0 10,2 327,2 306,8 10,2 10,2 0,0 317,0

>екс-р 1,0–1,25 м3

4 72+50 – 90+00 16,1 6,5 22,6 9,6 6,5 6,5 0,0 16,1 бульдозер
5 90+00 – 130+00 221,6 0,0 221,6 221,6 0,0 0,0 0,0 221,6

>екс-р 1,0–1,25 м3

6 130+00 – 180+00 154,7 0,0 154,7 154,7 0,0 0,0 0,0 154,7

>екс-р 0,65–0,8 м3

7 180+00 – 209+00 85,8 20,3 106,1 65,5 20,3 20,3 0,0 85,8

>екс-р 0,65–0,8 м3

8 209+00 – 255+50 66,8 5,0 71,8 61,7 5,0 5,0 0,0 66,8 бульдозер
9 255+50 – 290+00 213,2 6,0 219,2 207,2 6,0 6,0 0,0 213,2

>екс-р 0,65–0,8 м3

Тривалістьотсипки земляного полотна кожній ділянці визначається за такою формулою:

,

де WРі – робочий обсяг земляних робіт наi-ом ділянці;

М>ВРi – норма часу роботи провідною машини дільниці;

8 – тривалість робочої зміни, годинник;

n – число змін робіт;

>m – число провідних машин комплекті;

1,4 – коефіцієнт переходу від робочих до календарним дням.

Визначення норми часу роботи провідною машини

Тип провідною машини

Норма часу,маш.-час./1000 м3

Еге0,65-0,8

25,25

Еге1,0-1,25

17,70

Еге2,5

9,83
Бульдозер з переміщенням грунту на відстань до 20 м 15,73
На кожні наступні 10 м 6,33

>Подставив все значення, одержимо:

, ,

, ,

, ,

, ,

Визначення тривалості робіт з спорудженню верхнього будівлі шляху

Для скорочення загальної тривалості будівництва необхідно прагне рівності темпів укладаннярельсошпальной грати табалластировки на піщаний баласт.

Тривалістьбалластировки на піщаний баласт визначається за такою формулою:


де Wп – обсяг піщаного баласту, тис. м3;

 – норма витрат праці в 1000 м3балластировки на піщаний баласт,

;

 – кількість робочих зайнятих набалластировки шляху піщаним баластом,

Одержимо:

Тривалість укладаннярельсошпальной грати визначається за такою формулою:

де Lгол – довжина головного шляху;

Lст – довжина станційних шляхів;

Пу – продуктивністьпутеукладчика відповідно до таблиці 6.

Визначення продуктивностіпутеукладчика

Типпутеукладчика Продуктивністькм/смену
Нормативна Фактична
КК -25 2,5 2
ПБ – 3М 1,35 1,08
ПУ – 4 0,7 0,56
>КДЭ – 251 1,0 0,8

>Требуемая продуктивністьпутеукладчика визначається за такою формулою:


Одержимо:

,

приймаємопутеукладчикПБ-3М (Пу = 1,08км/смену), тоді

Тривалістьбалластировки на щебеневий баласт:

де W – обсягщебеночного баласту;

 – норма витрат праці в 1000 м3балластировки на щебеневий баласт,

;

 – кількість робочих зайнятих набалластировки шляху щебеневим баластом,

 = 150 чол.

Одержимо:

.

Тривалістьбалластировки перший шар щебеню:

Тривалістьбалластировки другого шар щебеню:


4. Побудова календарного графіка проекту організації будівництва (>ПОС)

Графіквичерчивается за результатами розрахунків тривалості основних робіт у певному масштабі.

Масштаб вертикальний: в 3 див 1 місяць; масштаб горизонтальний: один див 500 м.

5. Визначення потреби у робочих кадрах і матеріально-технічні ресурси

Зведена відомість трудовитрат

Найменування робіт Вимірювача Обсяг

М>з.тр.,

Трудомісткість,чел.-дни Час, дні Кількість робочих, чол.
Підготовчий період
1. Підготовка території будівництва км 29,425 170 5002
2. Пристрій тимчасової зв'язку км 29,425 25 736
3. Будівництвопритрассових автодоріг км 38,3 200 7660
Разом 13398 75 179
Основний період
1. Будівництво малихИССО км 29,425 640 18832 58 325
2. Спорудження земляного полотна км 29,425 3870 113875 216 528
3. Спорудження верхнього будівлі шляху
1) механізована укладка головного шляху (>Р65,ж.б., 1840шп./км)
- складання ланок з урахуванням км 29,425 77,6 2285
- укладка ланок (>ПБ-3М) км 29,425 38,5 1133
2) механізована укладка станційного шляху (>Р65,ж.б., 1840шп./км)
- складання ланок з урахуванням км 8,8 77,6 683
- укладка ланок (>ПБ-3М) км 8,8 38,5 339
3) механізована укладка стрілкових переводів (1/11,Р65, дер.)
- складання блоків стрілкових переводів з урахуванням >компл. 24 10,3 248
- укладка блоків >компл. 24 5,9 142
Разом з укладання 4830 50 97
4)Балластировка шляху
- головного шляху на пісок

1000 м3

34,3 78,4 2689
- головного шляху на щебінь

1000 м3

83,4 97,8 8157
- станційних шляхів на пісок

1000 м3

10,5 78,4 824
- постановка стрілкових переводів на щебінь >компл. 24 44 1056
Разом побалластировке 12726 161 79
Заключний період
1.Виправка шляху (>Р65,ж.б., 1840шп./км) км 29,425 142 4179
2.Виправка стрілкових переводів (1/11,Р65, дер.) >компл. 24 12,2 293
3. Пристрій переїздів переїзд 7 57,3 402
4. Пристрій шлагбаумів переїзд 7 32,9 231
5.
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація