Реферати українською » Строительство » Проектування фундаменту у відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом


Реферат Проектування фундаменту у відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«Московський державний відкритий університет» філія вг.Кропоткине

Кафедра Промислове та цивільне будівництво

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема: «Проектування фундаменту у відкритому котловані природному підставі дрібного закладення під будинок з підвалом»

з дисципліни: Підстави і фундаменти

спеціальність: 270102 Промислове та цивільне будівництво

Група 31ПГС

Студент

>Шифр варіанта 207393

Викладач


м. Кропоткін,2010г


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Класифікація грунтів (дільниці). Визначення розрахунків різних розрахункових опорів шарів грунту

Побудоваинженерно-геологического розтину

2. Розрахунок фундаменту дрібного закладення

2.1 Визначення розрахункових навантажень на фундамент

2.2 Визначення глибини закладення підошви фундаменту

3. Визначення розмірів підошви стрічкового фундаменту дрібного закладення під будинок з підвалом

а) Визначення розмірів підошви фундаменту

б) Розрахунковий опір грунту підстави

Додаток 1 –Инженерно-геологический розріз будівельного майданчика.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

>Курсовой проект №1 на тему «Проектування фундаменту у відкритому котловані природному підставі дрібного закладення для будинків з підвалом» робочої навчальної програми розроблений з урахуванням вивченого матеріалу 6 семестру 3 курсу і виконано виходячи з завдання проектування за спрощеним варіантом № 2.

>Грунти – це гірські породи, грунту, техногенні освіти, що залягають у верхній частині земної кори і є об'єктоминженерно-хозяйственной діяльності.

>Грунти бувають скельні і дисперсні. У цьому проекті розглянуті дисперсні грунти.

>Дисперсние грунти – грунти, які з окремих мінеральних частинок, зерен різного розміру, слабко зв'язкових друг з одним.

>Дисперсние грунти:

1.Связние (глина, мул, сапропелю (бруду));

2.Несвязние (пісок,крупно-обломочний грунт).

Розрахунок підстав ведеться за двох груп граничних станів, у своїй враховується спільну роботу підстав і конструкцій.

Підстава – частина масиву грунтів безпосередньо сприймають навантаження від фундаменту.

Фундамент – підземна частину будинку чи споруди, яка призначається передачі навантажень на підстави.

Для розрахунку підстав і фундаменту треба зазначити властивості грунтів, які поділяються на:

- механічні;

- фізичні.

Залежно від переданої навантаження на грунт і створенні конструктивної схеми будівлі у цьому проекті влаштовують стрічковий фундамент.

Котлован – виїмка вгрунтовом масиві, службовець для устрою фундаментів, монтажу підземних конструкцій, прокладки тунелів.

>Котловани виривають, зазвичай, при спорудженнізаглубленной частини об'ємних споруд (фундаментів, підвальних поверхів: технічних приміщень, виділені на розміщення устаткування санітарно-технічних і технологічних систем).


ВАРІАНТ 2

 

1.КЛАССИФИКАЦИЯГРУНТОВ

Визначеннятабличних розрахункових опорів шарів грунту.

>Инженерно-геологический розріз будівельного майданчика

1-їСЛОЙ –НАСЫПНОЙГРУНТ

Глибина відбору зразкаh=2 м

Щільність частинок грунту=1,7т/м3

Питома вага грунту=17кН/м

2-їСЛОЙ –ГЛИНИСТЫЙГРУНТ

Глибина відбору зразкаh=4 м

а) Визначення типупилевато-глинистого грунту за кількістю пластичності.

Вологість за українсько-словацьким кордоном плинності wL=24 %

Вологість за українсько-словацьким кордономраскативания wР=18%

Природна вологість грунтуw=23,4%

Кількість пластичності:

грунт фундамент закладення будинок

I>p= wL-wР

I>p= 0,24-0,18=0,06

 

Тип грунту:супесь

б) Визначення різновидусупеси сьогодні за індексом плинності.

IL= (>w-wР)/(wL-wР)

IL= (0,234-0,18)/(0,24-0,18)=0,9

Консистенція грунту:супесь пластична.

3-йСЛОЙ –ПЕСЧАНЫЙГРУНТ

Глибина відбору зразкаh=6 м

а) Визначення типу піщаного грунту проводиться у разігранулометрическому складу.

Зміст частинок розмірів більш 2 мм становить 3%, що ні перевищує 25%.

Висновок: негравелистий.

Зміст частинок розмірів від2-х до 0,5 мм становить 12%, що ні перевищує 50%.

Висновок: пісок не великий.

Зміст частинок розміром від 0,5 до 0,25 мм становить 21%, що ні перевищує 50%.

Висновок: пісок не середньої щільності.

Зміст частинок розміром від 0,25 до 0,1 мм становить 42%, що ні перевищує 75%.

Висновок: пісокпилеватий.

Цей грунт належить допилеватим пісках.

б) Визначення типу піщаного грунту за коефіцієнтомпористости.

-1,

>>s=2,66т/м3;

>=1,99т/м3;

>w=25,4%.

-1=0,68

По ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це пісок середньої щільності (>пилеватий пісок).

в) Визначення різновиду піску за рівнем вологості.

(Ступінь вологості наповнення пір водою)


>w=0,254;

>>s=2,66т/м3;

>w=1,0т/м3;

>e=0,68

 

Висновок: пісок середньої щільності.

По ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це пісокпилеватий, середньої щільності.

р) Визначення розрахункового опору R0

Відповідно до СНіПом 2.02.01-83*.

4-йСЛОЙ –ГЛИНИСТЫЙГРУНТ

Глибина відбору зразка 10 м.

а) Визначення типу, і різновиду грунту.

Визначення типу проводиться у разі числу пластичності I>P=0,06, які різновиду за показником плинності IL=0,9;

Природна вологістьw=0,23 (23%);

Вологість за українсько-словацьким кордоном плинності WL=0,3 (30%);

Вологість за українсько-словацьким кордономраскативания W>P=0,18 (18%).

I>p= wL-wР

I>p = (0,3-0,18)=0,12

IL= (>w-wР)/(wL-wР)

IL= (0,23-0,18)/(0,12)=0,417

 

б) Визначаємо типпилевато-глинистого грунту по I>p.

Відповідно до ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це суглинок.

в) Визначаємо тип за кількістю плинності.

Відповідно до ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це суглиноктугопластичний.

р) Визначення коефіцієнтапористости глинистого грунту (>суглинкитугопластичние).

>>s=2,74кН/м3

>=1,93кН/м3

>w=0,23 (23%)

Відповідно до СНіПом 2.02.01-83* визначаємо, що R0=198.

Знайдемо IL методом інтерполяції.

IL=0 – 250

IL=0,42 – x

IL=0 – 250

IL=1 – 180

IL=0,41

5-їСЛОЙ –ГЛИНИСТЫЙГРУНТ

>h=13,0 м.

 

а) Визначення типу виробництв за кількістю пластичності I>P, які різновиду за показником плинності IL.

I>P=wL-w>P

I>P=0,53-0,305=0,225 (22,5%)

IL=(>w-w>P)/IL

IL=(0,337-0,305)/0,225=0,14 (14%)

>w=33,7 (0,337) – природна вологість (%)

w>P=30,5 (0,305) – вологість за українсько-словацьким кордоном плинності

wL=53% (0,53) – вологість за українсько-словацьким кордоном плинності

Відповідно до ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це глина.

б) Визначаємо різновид глини за показником плинності IL.

 

IL=0,14.

Відповідно до ДОСТом 25 100-82 визначаємо, що це глинаполутвердая.

в) Визначення коефіцієнтапористости глинистого грунту (глинаполутвердая)

>>s=2,73кН/м3

>=1,92кН/м3

>w=0,337 (23%)

 

р) Визначаємо розрахункове опір методом інтерполяції.

337,5 – 0

225 – 1

R0=284


>ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕСВОЙСТВАГРУНТОВ

№ шару

Найменування грунту

>>s=>>sxg

>=хg

I>P

IL

е

>Sr

R0

>

з

1 >Насипной грунт - 1,70 - - - - - - -
2 >Супесь пластична 2,67 1,93 6 0,9 0,707 - 250 16° 14
3 Пісокпилеватий, середньої щільності, насичений водою 2,66 1,99 - - 0,67 1 100 15° 40
4 >Суглинкитугопластичние 2,74 1,93 12 0,41 0,74 - 198 18° 12
5 Глинаполутвердая 2,73 1,92 22,5 0,14 0,9 - 284 27° -

 


2. РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТУМЕЛКОГОЗАЛОЖЕНИЯ

 

2.1 Визначення розрахункових навантажень на фундамент

Під час проектування стрічкових фундаментів розрахунок ведеться на одне метри його довжини й ширина підошви фундаменту. Проектування підстав і фундаментів по II групі граничних станів по деформаціям.

Нормативні навантаження на фундаменти стін (1 і 2) ваги споруд, включаючи навантаження ваги перекриття під підвалом становлять:

Навантаження на фундамент

 

При наявність підвалу навантаження поповнюється

Стіна АкН/м3

Постійна 441 15
тимчасова 25 2

Колона УкН/м3

Постійна 1095 65
Тимчасова 171 6

Розрахункова навантаження діюча по обрізу фундаменту

NII=Nп*>n+NB*nз*n`

>n=n`=1 – коефіцієнт перевантажень застосування розрахунку фундаментів по II групі граничних станів по деформаціям;

nз=0,9 – коефіцієнт поєднання постійних і тимчасових навантажень.

- Стіна А:

NII=Nп*>1+NB*0,9*1=(441+15)*1+(25+2)*0,9*1,0=456+24,3=480,3 (>кН/м3)

NII=480,3 – розрахункова навантаження фундамент по стіні.


- Колона У:

NII=(1095+65)*1+(171+6)*0,9*1=1160+159,3=1319,3 (>кН/м3).

Визначення глибини закладення фундаменту FL слід з урахуванням конструктивних особливостей будинку навантажень і впливів на підставу, глибини закладення фундаменту прилеглих будинків та споруд, а як і устаткування, геологічні умови майданчики будівництва й гідрогеологічних умов і глибини сезонного промерзання відтаювання грунтів.

Будинок має підвал. Відносна позначка статі підвалу -2,40 м.

Позначка статі 1-го поверху ±0.000 на 1 м вище планувальної позначки, тобто. висота цокольної частини будинку hц=1,0 м.

Місце будівництва Нижній Новгород.

Грунтові умови будівельного майданчика:

З поверхні до глибини 2 м – насипний грунт;

Нижче до глибини 5,3 м –супесь текуча;

До глибини 9,9 м – пісокпилеватий, середньої щільності, насичений водою.

Рівень грунтових вод (>УГВ) wL перебувати на глибині 7 м від планувальної позначки DL.

 

2.2. Визначаємо глибину закладення підошви фундаменту, з конструктивних особливостей будинку.

При позначці статі підвалу 2,4 метрів і товщині конструкцій статі 0,2 м, глибина закладення фундаменту визначається так:

>d=dв+hз+h>cf-hц

>d=(2,4+0,3+0,2-1)=1,9


>dв – розмір від чистого статі підвалу до 1-го поверху (2,4);

hз=0,3;

h>cf – конструктивні частини підвалу;

hц=1.

Визначаємо сезонну глибину промерзання длясупесей у районі будівництва поСНиПу:

>d>f=>kn*>d>fn

>kn=0,6 – визначається поСНиПу 2.02.01-83* табл.1 коефіцієнт враховує вплив теплового режиму.

>M=31,8 – безрозмірний коефіцієнт чисельно рівний сумі абсолютного значення середньомісячних негативних температур за зиму у цьому районі.

>СНиП по будівельноїклимотологии і геофізики.

>d0 – величина, що залежить від виду грунту під підошвою фундаменту.

Відповідно доСНиП 2.02.01-83* під підошвою фундаментусупесь.

Отже,d0=0,28.

>d>fn=

>d>f=0,6*1,57=0,942

>т.к.d>f=0,942 м остаточно приймаємо глибину закладення = 1,9 м (Висота цоколя).

>d>d>f; 2,1>0,942.


3.ОПРЕДЕЛЕНИЕРАЗМЕРОВПОДОШВЫЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТУМЕЛКОГОЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯЗДАНИЯ ЗПОДВАЛОМ

 

Проектування фундаменту під будинок з підвалом.

>Ширина зовнішніх стін житловий будинок під стіни якого треба запроектувати фундамент становить 640 мм.

Розрахункова навантаження діюча на фундамент:

NII=480,3кН/м3

Довжина будинкуL=49,2 м;

Висотаh=32,2 м;

Позначка статі підвалу =2,4 м;

Глибина закладення фундаменту =1,9 м;

Позначка статі 1-го поверху на 80 див вище планувальної позначки.

>Грунти та юридичного грунту:

1. Шар насипний потужністюh=2,0 м.

Розрахункова величина частки грунту II=17кН/м3.

2. Шарпилевато-глинистий потужністюh=2,0 м.

Розрахункова величина частки грунту II=19,3кН/м3.

Питома вага твердих частинок грунту >s=26,7кН/м3.

Кут внутрішнього тертя=16°.

>Закладиваем піщану подушку

R0=0,40МПа чи 400кПа - розрахункове опір грунту.

а) Визначаємо орієнтовну ширину підошви стрічкового фундаменту за значення розрахункового опору для шару грунту, лежачого під підошвою фундаменту.


R0 – розрахункове опір грунту під підошвою фундаменту.

>порівн – питому вагу стінових блоків фундаменту і грунту наобрезах фундаменту (20кН/м3).

За цією розмірам приймаємо типовуфундаментную подушку для стін по осі 1 –ФЛ20.12-3 з характеристиками:

>В=2000 мм;

>L=1200 мм;

>h=300 мм.

Vбетону=0,98 м3;m=2,44 т.

Приймаємо3-и стінових бетонних блоку маркиФБС24-6-6-Т з характеристиками:

>L=2400 мм;

>h=580 мм;

>b=600 мм;

>m=1,90 т;

>V=0,6 м3.

Обсяг грунту по осі 1.

Vгрн>k-x*>1п.м.=0,38 (>п.м.-прогонний метр)

Vгрн>k*>h=0,38*2,1=0,798 м3.


Отримані розміри стрічкового фундаментуb=2,0 м попередня,т.к. ширина визначено з знайденого опору підстави.

б) Знаходимо уточнену розрахункове опір грунту підстави R за такою формулоюСНиПа 2.02.01-83*:

]

де>с1 і>с2 – це коефіцієнти умови роботи грунтового основи, а будинки підставою визначається відповідності зіСНиП 2.02.01-83*

>>с1 =1.1

>>с2 =1.0

>k=1 – коефіцієнт надійності. (> і з визначено, як поставлено у проекті)

M>q=3,87;

M>=0,72;

Mз=6,47;

>k>z=1;

>d=1,9 м (глибина закладення від рівня планування).

>'II – це середнє (по верствам) частки грунту що залягає вище від позначки закладення фундаменту за наявності підземних вод визначається шляхом зважування.

h – потужностівишележащих шарів грунту відповідно:


h1=1,2 м;

h2=1,6 м.

>II1=17,0;

>II2=19,3.

>кН/м

з2 =0 – розрахункове опір питомої зчеплення грунту.

>d1 – наведена глибина закладення зовнішнього й внутрішнього фундаменту від статі підвалу в (м).

, де

h>s =0,3 м – товщина шару грунту від підошви фундаменту до низу статі підвалу.

h>cf =0,2 м – товщина конструкції статі підвалу.

 м

>dв=1,9 м – глибина підвалу відстань від рівня планування до підвалу.

>dв = 2 м – глибина підвалу.

Приймаємоdв=1,9 м.

Значення R приВ=2,0 м.

Перевіряємо фактичне середнєP чинного під підошвою фундаменту.


Для осі 1:b=2

Nп=392,3кН/м

NФЛ=>>m/>*bФЛ*h>ak=24*1,2*0,3=8,64

N>ФБС=23,75

Nгрн=Vгрн*>II= 1,47*17,98=26,16

Р – середнє тиск.

;

.

Визначаємо відмінність між R іP.

>P=283,6кПаR

R0=284кПа;

>R=167кПа.

>R+R0=445кПа.

Приймаємо марку залізобетонних плит стрічкових збірних фундаментів:

ФЛ 10.24-3 і ФЛ 12.24-3.

Відповідно до пункту 2.41СНиП 2.02.01-83* середнє тиск на підставу підошви фундаменту на повинен перевищувати R (розрахункового опору підстави).


Схожі реферати:

Навігація