Реферати українською » Строительство » Проектування комунікацій в Будинку


Реферат Проектування комунікацій в Будинку

>Вихіднідані

>Місце >Луцьк
Температуранайбільшхолодноїп’ятиденки

-20 проЗ

>Середня температураопалювального сезону

-0,2 проЗ

>Тривалістьопалювального сезону 187діб
Зонавологості дляданого сезону М (нормальна)
>Кліматична зона І І
>Висота зверху відпідлоги достелі 2,8 м
>Орієнтаціязовнішньоїстінисходовоїклітини >Пн
Температура води навводітепломережі:

–tгір

150 проЗ

–t>звор

70 проЗ

>Будинок >5-поверховий,має горище тапідвал
>Перекриттяміжповерхові >Завтовшки 300 мм
Система водяногоопалення >Однотрубна,тупікова ізверхньоюразводкою, ізпроточно-регульова-нимистояками (із 3-хходовими кранами)
Перепад води всистеміопалення:

–tгір

95 проЗ

–t>звор

75 проЗ

>Конструкціястіни >одношарова панель ізніздрюватого бетону 350 мм

1.  >Підбірогороджуючихконструкційжитловогобудинку

>Згідно іздодатком 1температурна зона ІІ, згідно заподіяння,приймаємонормальну зонувологості.

>Приймаємоумовиексплуатації – Б.

1.Зовнішністіни

>Згідно іздод. 3опіртеплопередачізаданоїконструкції

R>заг = 0,9 м2 0З / Вт

Задодатком 2нормативнийопіртеплопередачістін втемпературнійзоні, дезнаходиться районбудівництва, R нір>заг = 2,5 м2 0З / Вт.

>Товщину куліутеплювача (>пінополістирол, за умівексплуатації Б>ут =0,045Вт/м2 0З табл. 3)розраховується заформулою

>приймаємо йзнаходимоповнийопіртеплопередачізовнішньоїстіни ізутеплювачем зпінополістиролу.

 

2.Горищнеперекриття

>Згідно іздод. 2нормативнийопіртеплопередачі

R звпро = 3,0 м2 0З / Вт

Задод. 5приймаємотришарову панель ізважкого бетону ізутеплювачем змінераловатних плиттовщиною 380/210,r>ут = 200кг/м2,опіртеплопередачі R>заг = 2,33 м2 0З / Вт;товщина куліутеплювача,приймаємо йзнаходимоповнийопіртеплопередачіперекриття ізутеплювачем.


3.Перекриття надпідвалом

>Згідно іздод. 2нормативнийопіртеплопередачі

R звпро = 2,3 м2 0З / Вт

Задод. 4приймаємотакуконструкціюперекриття: паркет мм намастиці, стяжка із легкого бетону мм,гідроізоляція,утеплювач зпінополістиролу,пароізоляція,багатопустотназалізобетонна панель мм,опіртеплопередачі R>заг = 2,61 м2 0З / Вт.

4.Вікна табалконнідвері

>Згідно іздод. 2нормативнийопіртеплопередачі

R звпро =0,5 м2 0З / Вт

Задодатком 7приймаємовіконні блоки з ПВХ ізоднокамернимисклопакетами із тепловідбиваючимпокриттям.

R>заг = 0,51 м2 0З / Вт

5.Зовнішнідвері

>Згідно іздод. 2нормативнийопіртеплопередачі

R звпро = 0,41 м2 0З / Вт

Задодатком 8приймаємодерев’яніподвійнідвері із тамбуромміж ними, для які R>заг = 0,43 м2 0З / Вт.

>Результатирозрахунку тапідборуогороджуючиконструкційзводимо утаблицю 1.

>Таблиця 1 – Характеристикаогороджуючиконструкційжитловогобудинку

>Найменуванняогороджуючої

>конструкції

>Опіртеплопередачі

Rпро, (м2 про>С)/Вт

>Коефіцієнттеплопередачім:

>К=1/R>0о,

>Вт/(м2*проЗ)

>Товщинаконструкції

,мм

Rзв>заг

R>заг

1 >Зовнішнястіна 2,5 2,68 0,38 440
2 >Горищнеперекриття 3,0 3,14 0,33 620
3 >Перекриття надпідвалом 2,3 2,61 0,38 297
4 >Вікна табалконнідвері 0,5 0,51 1,96 -
5 >Зовнішнідвері 0,41 0,43 2,33 -

2.  >Розрахуноктепловтратприміщеньжитловогобудинку

 

>Розрахунокосновнихтепловтрат черезогороджуючиконструкціївиконаємо заформулою

,

>Витрати тепла нанагріваннявентиляційногоповітря:

>Qв = (>tв -t>зовн)* Аn

Теплонадходження вприміщенні:

>Qп = F * 21

>Загальнітепловтрати для шкірногоприміщення:

>Qп =Qпро +Qв

>Результатирозрахункузаносимо втаблицю 2.


>Таблиця 2 –Розрахуноктепловтрат поприміщенням

>Приміщення >Огородження

(>tв->tр),>oЗ

>Швид-кістьвітру м/с

>Множник,

h+

>Тепловтрати і теплонадходження, Вт
Номер

>Найменування йtв, >oЗ

Аn, м2

>Позначення >Орієнта-ція в протилежні боки світу >Розміри йкількість (а x b) n, м

А,

м2

>К=1/R,вт/м2oЗ

>Q>огр

>Qв

>Qп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
101 >Житловакімната 24 >ЗС З >6х3,1 18,6 0,38 (20+20)·1=40 6,3 1+0,1=1,1 311

>tв = 20 >oЗ

>ЗС >Пн >4х3,1 12,4 0,38 (20+20)·1=40 - 1 207
>ПВ >Пн >1,2х1,5 1,8 1,96–0,38=1,58 (20+20)·1=40 - 1 125
ПП - >4х6 24 0,38 (20+20)·0,75=30 - - 274
>=917 960 1877
102 >Житловакімната 21 >ЗС >Пн >3,5х3,1 10,85 0,38 (20+20)·1=40 - 1 181

>tв = 20 >oЗ

>ПВ >Пн >1,2х1,5 1,8 1,96–0,38=1,58 (20+20)·1=40 - 1 125
ПП - >3,5х6 21 0,38 (20+20)·0,75=30 - - 239
>=545 840 1385
103 >Житловакімната 15,7 >ЗС З >4,5х3,1 13,95 0,38 (20+20)·1=40 6,3 1+0,1=1,1 233

>tв = 20 >oЗ

>ЗС >Пд >3,5х3,1 10,85 0,38 (20+20)·1=40 4,9 1+0,05=1,05 165
>БД З >0,7х2,2 1,54 1,96–0,38=1,58 (20+20)·1=40 6,3 1+0,1=1,1 107
ПП - >3,5х4,5 15,75 0,38 (20+20)·0,75=30 - - 180
>=685 628 1313
104 >Житловакімната 18 >ЗС >Пд >4х3,1 12,4 0,38 (20+20)·1=40 4,9 1+0,05=1,05 188

>tв = 20 >oЗ

>БД >Пд >0,7х2,2 1,54 1,96–0,38=1,58 (20+20)·1=40 4,9 1+0,05=1,05 97
ПП - >4х4,5 18 0,38 (20+20)·0,75=30 - - 205
>=490 720 1210
105 Кухня 10,5 >ЗС >Пд >3,5х3,1 10,85 0,38 (16+20)·1=36 4,9 1+0,05=1,05 148

>tв = 16 >oЗ

>ПВ >Пд >1,2х1,5 1,8 1,96–0,38=1,58 (16+20)·1=36 4,9 1+0,05=1,05 102
ПП - >3,5х3 10,5 0,38 (16+20)·0,75=27 - - 108
>=358 378 756
А >Сходоваклітка >ЗС >Пн (>3,5х3,1)х5 54,3 0,38 (16+20)·1=36 - 1 817

>tв = 16 >oЗ

>ПВ >Пн (>1,2х1,5)х4 7,2 1,96–0,38=1,58 (16+20)·1=36 - 1 450
>ВД >Пн >1,2х2,3 2,8 1,96–0,38=1,58 (16+20)·1=36 - (>0,27х15,5)·1=4,2 844
ДП - >6х3,5 22,75 0,33 (16+20)·0,9=32,4 - - 243
ПП - >6х3,5 22,75 0,38 (16+20)·0,75=27 - - 233
>=2587 - 2587
>Q 9128

ТепловапотужністьсистемиопаленняQзіжитловогобудинкувизначається наосновірозрахункутепловтрат всіх окремихприміщень заформулою

>Qзі =Q1 b1 b2 -Qз +Q2

де b1, –коефіцієнт,якийвраховуєдодатковийтепловийпотік відопалювальнихприладів зарахунококруглення їхньогопотужностей (>типорозмірів); можнаприйняти длясекційнихрадіаторіввисотою 500 мм b1= 1,06,висотою 300 мм b1 =1,02, дляконвекторів «>Акорд» b1 = 1,04;

b2 –коефіцієнт,якийвраховуєдодатковітепловтратизарадіаторнимиділянкамизовнішніхстін, можнаприйняти b2 = 1,01;Qз –теплонадходження від людей,побутовихприладів,персональнихкомп'ютерів таін., котрівизначаються заформулою

>Qз =10Азп = 10·89=890

деАзп –загальнаплощабудинку, в якоївключаютьплощу квартир йплощісходовихкліток нарівні шкірного зверху. Узагальнуплощу квартиртакожвключаютьплощі всіхприміщень,вбудованихшаф, атакож 0,5площлоджій, 0,3площбалконів й веранд.Площугорищ йліфтових шахт взагальнуплощубудинку невключають.

>Q2 –втратитеплоти трубопроводами,прокладеними черезнеопалюваніприміщення.ВтратиQ2 неповинніперевищувати 4%втратQ1тобто

>Q2=0.04Q1 =0.04·9128=365

>Тоді:

>Qзі =Q1 b1 b2 -Qз +Q2 =9128·1,06·1,01–890+365=9247

3.  >Конструювання систем водяногоопаленняжитловогобудинку

 

>Тепловийрозрахунокопалювальнихпристроїв

>Попередньовибираємо установкуконвекторів у два виряджай повертикалі та один ряд углибину запослідовноюсхемою руху води вопалювальномуприладі.

>Обчислюємовитрату води, щонадходить зтепловоїмережі й проходити черезопалювальнийприладсходовоїклітки

G>т.м = 0,86 (32930+2245)/(150–70) = 372кг/г

Заформулоювизначаєморозрахунковийтепловийпотікопалювальногоприладусходовоїклітки

>Qоп=(Q1->0.9Qтр) b2 b3=>2587х1х1=2587 Вт,

де b2 – (установкаопалювальногоприладубілявнутрішньоїстіни); b3=1 (установкаопалювальногоприладувільнобілястіни);тепловіддачеютрубопроводів 0,9Отрнехтуємо черезїхнювідноснонезначнудовжину.

Заформулоюобчислюємо перепад температур води вопалювальномуприладісходовоїклітки

>t>оп =0,86Q>оп / G>оп=>0,86х2587/327=6,8 °З

Заформулоюобчислюємотемпературнийнапір вопалювальнихприладах

>tт = 150–6,8/2–16 °>С=131 °З

>Коефіцієнт1,


деn=0,2 – за табл. 9.

>Коефіцієнт 2

>Коефіцієнт2 надворядну установкуконвекторів «>Акорд» повертикалі згідно зпоясненням доформули:

>2=0,92.

>Згідно зпоясненнями доформуликоефіцієнтиС=1.1=1 (схема руху води вопалювальномуприладі «>зверху – донизу»),3=1 (>однорядна установкаопалювальногоприладу вглибину).

>Потрібнийтепловийпотікопалювальногоприладу,зведений донормованих умів, заформулою:

>Аналіз номенклатурного ряду татеплотехнічних характеристикконвекторів «>Акорд» заданимипоказує, що уданомуприкладі можнавзятидворядну установку повисоті тадворядку установку вглибинуконвекторівК2А – 0,7 ззмішаноюсхемою руху води вопалювальномуприладі.

>Витрата води вкожному вертикальному рядуконвекторів при цьомустановить:


Отже,необхідноуточнитизначення поправковогокоефіцієнта 2

>Крім того, згідно ізпоясненнями доформулитреба запровадитипоправочнийкоефіцієнт на установкуконвекторів у два виряджай вглибину:

>3=0,94

>Потрібнийтепловийпотікопалювальногоприладу,зведений донормованих умів, заформулою:

>Виконанірозрахункипоказують, що вданомуприкладідоцільно заактивними тамонтажнимивимогамивзяти установку двохдворяднихконвекторів,розташованих у два виряджай поглибині. ВеличинаQзв>потр при цьомускладає^

>Остаточноберемо до установки двадворядніконвектори типу2КА-0.7 (>Qн 700 Вт),сумарнийтепловийпотік якістановить:

>Qн= 700*2=1400 Вт,

що на 3%перевищує потрібентепловийпотік.

>Гідравлічнийрозрахуноктрубопроводів

>Розрахунокрозрахунковогоциркуляційноготиску всистеміопалення

>Витрата водисистеми

G>сис = 0,86Qт/(95–70) = 0,86*9247/15 = 398кг/г


>Фактична температураохолодження води:

Т>ф.ох = Т>o - 0,1 ((0,86Qт)/ G>сис) = 75 – 0,1 * 19,8 = 73 0З

>Коефіцієнт.змішуванняелеватора:

U = (Tф -tр) / (>tр –t>ф.ох) = (150–95) / (95–70) = 55 / 22 = 2,5

>Тиск,якийспричиняєтьсяелеватором:

>pїв.=pв*103/(>0,54u2+2,12u+1,58) = 65000/(3,38+5,3+1,58)=6335Па

>Природнийтиск всистеміопалення:

>pе.=3,2*n*hзаговорили українською у.прор) = 9,82*5*3,1*(977,81–961,92) = 992Па

>Розрахунковийциркуляційнийтиск всистеміопалення:

>p>p =pїв+ >pе = 6335 + 992 = 7327Па

4.Конструювання системвентиляціїжитловогобудинку

>Розрахунок системвентиляції

F = L / (>3600*V>p)


>Таблиця 3

>Повітропровід >Вентиляційнарешітка
№прім.

L,m3/год

V>p, м/с

F,

м2

>A*b,

мм

Fбуд,

м2

Vбуд, м/с

>A*b,

мм

Fж,

м2

Vбуд, м/с

Кухня 105 60 1,0 0,017 140*140 0,02 0,85 150*200 0,017 0,98
Кухня 205 60 0,9 0,018 140*140 0,02 0,85 150*250 0,022 0,76
Кухня 305 60 0,8 0,021 140*140 0,02 0,85 150*250 0,022 0,76
Кухня 405 60 0,7 0,024 140*140 0,02 0,85 Вентилятор «>Самал»
Кухня 505 60 0,6 0,028 140*140 0,02 0,85 Вентилятор «>Самал»
>Горищний короб 300 0,8 0,1 300*300 0,09 0,92 - - -
>Витяжна шахта 600 1,2 0,14 400*400 0,16 1,04 - -
Ванна й туалет
1-го зверху 50 1,0 0,014 140*140 0,02 0,7 150*200 0,017 0,82
2-го зверху 50 0,9 0,015 140*140 0,02 0,7 150*200 0,017 0,82
3-го зверху 50 0,8 0,017 140*140 0,02 0,7 150*250 0,022 0,63
4-го зверху 50 0,7 0,020 140*140 0,02 0,7 150*250 0,022 0,63
5-го зверху 50 0,6 0,023 140*140 0,02 0,7 150*300 0,027 0,51
>Горищний короб 250 0,8 0,09 400*200 0,08 0,87 - - -
>Витяжна шахта 500 1,2 0,16 400*400 0,16 0,87 - - -

>Шахтивитяжноїсистеми В1 й В2оборудуютьсядефлектором ЦАГІ №4.

 


>Переліквикористаноїлітератури

>будинокопаленнявентиляціятепловтрата

1.Методичнірекомендації довиконаннякурсової роботи «>Опалення йвентиляціяжитловогобудинку» длястудентівспеціальностей 7.092104 «>Промислове тацивільнебудівництво», «>Теплогазопостачання йвентиляція»/Укл.Є.С. Зайченко. – До.:КДТУБА, 2008.

2. Методичні вказівки з виконання курсової роботи «Опалення і вентиляція житлового або громадського будинку» для студентів спеціальностей1202-ПГС і1220-СТАЭ всіх форм навчання/Сост.Е.С. Зайченко, В.І.Голубенков. – Київ:КИСИ, 1987.

3. Методичні вказівки до виконання розрахунку систем опалення й вентиляції для студентів всіх форм навчання/Сост.Е.С. Зайченко, В.І.Голубенков. – Київ:КИСИ, 1988.

4.Методичнірекомендації допрактичних зайняти, курсового та дипломногопроектування із курсу «>Опалення» на задану тему: «>Теплотехнічнийрозрахунок йпідбірогороджуючиконструкційбудинківрізногопризначення» длястудентівспеціальностей 7.092108 «>Теплогазопостачання йвентиляція»/Укл.Є.С. Зайченко. – До.:КДТУБА, 1998.

5.Теплогазопостачання йвентиляція:Навчальнийпосібник. / Зазаг. ред. Степанова М. В.,РосковшенкаЮ.К – До.:КНУБА, 2004.


Схожі реферати:

Навігація