Реферати українською » Строительство » Земляні роботи при плануванні та розробці будівельного майданчика


Реферат Земляні роботи при плануванні та розробці будівельного майданчика

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державного професійної освіти

Тверській державний технічний університет

Кафедра «Будівельний виробництво»

Курсова робота

з дисципліни «Технологія будівельних процесів»

на задану тему: «Земляні роботи за плануванні та розробки будівельного майданчика»

>Виполнил: студентИДПО групиПГС-20-08

Прийняв: викладачКульков С.А.

Твер 2011


Зміст:

 

>1.Исходние дані

2. Планування будівельного майданчика

2.1 Визначення чорних оцінок

2.2 Визначення нульової позначки

2.3 Визначення червоних оцінок

2.4 Визначення робочих оцінок

2.5 Визначення становища лінії нульових робіт

2.6 Визначення обсягів грунту виїмки і насипу

2.7 Визначення середньої дальності переміщення грунту

2.8 Вибір бульдозерів зі зняттям і відновлення рослинного шару гурту

>2.9.Вибор машин для планування майданчики

2.10 Вибір машин для ущільнення грунту

3. Розробка котловану

3.1 Підрахунок обсягів робіт у котловані

3.2 Вибір екскаватора

3.3 Вибіравтосамосвалов для вивезення грунту

3.4 Проектуванняекскаваторних вибоїв

4. Вибір коштів наводопонижения

>Библиографический список


>1.Исходние дані

1.1. Місце будівництва – р. Брянськ.

1.2. Початок земляних робіт28.05.2010г., завершення земляних робіт15.07.2010г.

1.3. Грунт: пісок, щільністьGсух=1820кг/, коефіцієнт фільтраціїКф=15м/сут, вагова вологістьW=4%, товщина рослинного шару0.15м.

1.4. Позначка рівня грунтових вод92.0м, позначкаводоупора80м.

1.5. Планування під нульової баланс грунту.

1.6. Глибина котловану3.6м.

1.7. Зайвий грунт з котловану вивозиться в відвал на 2 км.

1.8. Рослинний шар знімається, складується з відривом30м до кордонів території, а після виконання відновлюється.

1.9. Доставка будівельних машин за70км.


>2.Планировка будівельного майданчика.

2.1 Визначення чорних оцінок.

Проводимо додаткові горизонталі через0.1м, розбиваємо майданчик на квадрати зі стороною50м (мал.1)

Малюнок 1.

Знаходимо чорні позначки з співвідношення:

 (мал.2)

Малюнок 2.


>Проставляем чорні позначки внизу кожного кута планувальної сітки (рис.3).

2.2 Визначаємо нульову оцінкуН0.

Лінія нульових робіт – це межа між виїмкою і насипом з умови для їхньої рівних обсягів.

2.3 Визначення червоних оцінок.

>I=0

>Проставляем червоні позначки вгорі кожного кута планувальної сітки.

2.4 Визначення робочих оцінок

Робоча позначка – це різницю між червоною та чорної оцінкою, показує висоту зрізання чи насипу у цій точці.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 


>Проставляем робочі позначки лівому верхньому розі планувальної сітки.

2.5 Визначення становища лінії нульових робіт.

Знаходимо проміжні робочі позначкиh1 іh2:

2.6 Визначення обсягів грунту виїмки і насипу

2.7 Визначаємо площі постатей F:

Таблиця 1. Обсяги грунту виїмки і насипу.

Номери постатей Робітники позначки, м Середня робоча позначка, м

Площі постатей,

Обсяги,

 

>Насипь Вилучення >h1 >h2 >h3 >h4 >hСР F +V -V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -1.58 -1.22 -0.48 -0.24 -0.88 2500 2200 2 -1.22 -1.04 -0.24 -0.03 -0.633 2500 1581.25 3 -1.04 -1.01 -0.03 0 -0.52 416.5 216.58 4 -1.01 -0.84 0 0 -0.463 1925.57 890.58 5 - 0 0 +0.15 +0.05 157.93 7.90 6 -0.84 -0.64 0 0 -0.37 1930 714.10 7 0 0 +0.15 +0.28 +0.108 570 61.28 8 -0.64 -0.47 0 0 -0.278 1529.5 424.44 9 0 0 +0.28 +0.42 +0.175 970.5 169.84 10 -0.47 -0.30 0 0 -0.193 1117.25 215.07 11 0 0 +0.42 +0.52 +0.235 1382.75 324.95 12 -0.48 -0.24 0 0 -0.18 1084.75 195.26 13 0 0 +0.36 +0.57 +0.233 1415.25 329.05 14 -0.24 -0.03 0 0 -0.068 417.25 28.16 15 0 0 +0.57 +0.77 +0.335 2082.75 697.72 16 -0.03 0 0 - -0.01 7.79 0.01 17 0 0 +0.77 +0.81 +0.395 408.71 161.44 18 0 +0.15 +0.81 +1.02 +0.497 2083.5 1035.50 19 +0.15 +0.28 +1.02 +0.81 +0.573 2500 1432.5 20 +0.28 +0.42 +0.81 +0.52 +0.515 2500 1287.5 21 +0.42 +0.52 +0.52 +0.29 +0.442 2500 1105 Разом: 6612.68 6465.45 Розбіжність: 2.28%

 

2.8 Визначення обсягів укосів майданчики

будівельний майданчик земельний робота планування

Для піску, відкоси грунту приймаються з коефіцієнтом закладенняm=2 відповідно до кутами природного укосу. Коефіцієнт залишкового розпушення для піскуКост=1.02 (СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам).

Обсяг насипу:Vн=6612.68+2.29+31.81+0.93=6647.71

Обсяг грунту виїмки після укладання в насип і ущільнення:Vв=(6465.45+65.38+306.04+0.55)·Кост=6837.42·1.02=6974.17

Розбіжність нульового балансу земляних робіт становить:

що є припустимим.

Обсяг виїмки перевищує обсяг насипу. Зайвий грунт входить у насип рахунок збільшення розмірів майданчики у сфері насипу. У середньому довжина майданчики поповнюється:

,


2.9 Визначення середньої дальності переміщення грунту.

Розрахунки виконані табличній формі (табл. 2). Обсяги грунту обчислюються в щільному стані (не враховуючи розпушення).

Таблиця 2.Статические моменти обсягів грунту виїмки і насипу.

постаті

Обсяги, м3

Координати центру ваги, м

>Статические моменти, м4

>Насипь Вилучення
>Насипь Вилучення

xі

yі

Vіxі

Vіyі

Vіxі

Vіyі

1 2200 25 75 55000 165000
2 1581.25 75 75 118594 118594
3 216.58 104.17 75 22561 16244
4 890.58 128.59 76.84 114520 68432
5 7.90 136.11 52.53 1075 415
6 714.10 174.18 80.64 124382 57585
7 61.28 177.79 55.91 10895 3426
8 424.44 223.86 84.61 95015 35912
9 169.84 226.80 59.86 38520 10167
10 215.07 273.49 88.71 58820 19079
11 324.95 276.22 63.93 89758 20774
12 195.26 22.36 38.79 4366 7574
13 329.05 27.02 14.43 8891 4748
14 28.16 68.53 44.99 1930 1267
15 697.72 76.30 21.00 53236 14652
16 0.01 102.78 49.38 1 0.5
17 161.44 104.19 24.54 16820 3962
18 1035.50 129.17 25.00 133756 25888
19 1432.5 175.00 25.00 250688 35813
20 1287.5 225.00 25.00 289688 32188
21 1105 275.00 25.00 303875 27625
>Откоси 371.97 71.42 95.65 26566 35579
>Откоси 35.03 144.72 0.93 5070 32.58
Разом 6647.71 6837.42 - - 1202272 179691 621755 525267

Координати центру ваги виїмки:

Координати центру ваги насипу:

По знайденим координатам на план майданчики наносяться точки, які позначають становища центрів тяжкості, і з єдиного центру тяжкості виїмки до центру тяжкості насипу проводиться вектор (рис. 3), довжина якого

       

є середню дальність переміщення грунту.

Грунт рослинного шару:

Обсяг .Отвал виконаний у вигляді трапеції. Висотаh=1.4м. ДовжинаL=300м. Коефіцієнт початкового розпушення для рослинного грунтуКр=1.22. Кут укосу=45 (СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам). Нижнє підставу одно:

Середня дальність переміщення:


2.8 Вибір бульдозерів зі зняттям рослинного шару грунту

Загальний термін земляних робіт 35 робочих днів. На планування беремо половину, тобто 17 днів чи 17 змін. З 17 змін на зняття рослинного шару беремо 7 змін.

Розробка грунту виробляється проміжними валами по 29 м.

>Требуемая змінна продуктивність ланки:

>Сменная експлуатаційна продуктивність бульдозера розробці переміщення грунту:

Де Т – тривалість робочої зміни (год),Тц – тривалість одного циклу роботи (хв.),q – обсяг грунту на щільному стані, переміщуваний бульдозером (),Кв – коефіцієнт використання машин за часом, який приймає рівним 0.8,Кп – коефіцієнт, враховує втрати грунту на процесі переміщення, визначається за такою формулою: .

Обсяг грунту на щільному вигляді, переміщуваний бульдозером, визначається за такою формулою:

де b – ширина відвалу, h – висота відвалу, – кут природного укосу грунту (40 для рослинного грунту),Кр – коефіцієнт початкового розпушення грунту (1.22 для рослинного грунту).

Тривалість циклу роботи бульдозера визначається за такою формулою:


Де - тривалістьзарезания грунту (хв.),tп – час, затрачуване на переключення швидкостей (хв.), – розрахункове відстань переміщення грунту (м), – швидкість переміщення бульдозера при транспортуванні грунту (>м/мин), – дальність переміщення бульдозера без грунту (зворотний хід), - швидкість переміщення бульдозера без грунту (>м/мин).

>Сменную експлуатаційну продуктивність бульдозера визначаємо за такою формулою:

Таблиця 3. Технічні характеристики бульдозерів (Кузнєцов В. Г. Комплексна механізація земляних робіт).

Марка трактори Марка бульдозера Розміри відвалу (м) Швидкість переміщення (>м/мин) >Продолжительность набору грунту (хв) Час, затрачуване на переключення швидкостей
Довжина >Висо та >Груженого >Порожнего
>Vгр >Vп >tн >tп
b h Група грунту
1 >Т-130

>ДЗ-28

(>Д-533)

3.94 1 44 42 83 83 0.07 0.15 0.14 0.14
2 >Т-130

>ДЗ-27С

(>Д532С)

3.2 1.3 44 42 83 83 0.07 0.15 0.14 0.14
3 >ДЭТ-250 >Д-385 4.53 1.4 52 49 117 117 0.07 0.14 0.17 0.17

Варіант 1: бульдозерДЗ-28 з урахуванням тракториТ-130 при транспортуванні на 29 м:

Варіант 2: бульдозерДЗ-27С з урахуванням тракториТ-130 при транспортуванні на 29 м:

Варіант 3: бульдозерД-385 з урахуванням тракториДЭТ-250 при транспортуванні на 29 м:

Вибір найбільш економічного бульдозера зробимо в таблиці 4. Бо за розрахунку бульдозери розробляли грунт, на відстані 29 м а чи не87м, зменшимо продуктивність бульдозерів в 3 разу.

Таблиця 4. Вибір найбільш економічного бульдозера

Марка бульдозера

>Сменная експлуатаційна продуктивність 1 бульдозера

Кількість бульдозерів

>Сменная продуктивність ланки бульдозерів

Тривалість виконання робіт у змінах Вартість однієїмашиносмени Вартість роботи (крб)
1

>ДЗ-28 наТ-130

>160л.с.

172.66

4∙172.66=

=690.64

37 37∙6.52∙4=964.96
2

>ДЗ-27с наТ-130

>160л.с.

236.99

3∙236.99=

710.97

6.33

37

37∙6.33∙3=

702.56

3

>Д-385 наДЭТ-250

>300л.с.

453.43

2∙453.43=

=906.86

53 53∙4.96∙2=525.76

За отриманими даним зі зняттям рослинного шару грунту вибираємо 2 бульдозераД-385 з урахуванням тракториДЭТ-250 (>300л.с). Термін виконання робіт зсрезке рослинного шару грунту на такому разі 5машино-смен.

1.10. Вибір машин для планування майданчики. Обсяг розроблюваного грунту

>Vгр=6837, планове число змінNсм=10, середнє відстань переміщення грунтуLср=103м. Пісок розробки бульдозерами є грунтом групи. ,Кр=1.12

>Требуемая змінна продуктивність:

Для планування можна використовувати бульдозери. Розробка грунту виробляється проміжними валами по 26 м. Технічні характеристики бульдозерів представлені у таблиці 3.

Варіант 1: бульдозерДЗ-28 з урахуванням тракториТ-130 при транспортуванні на 26 м:

Варіант 2: бульдозерДЗ-27С з урахуванням тракториТ-130 при транспортуванні на 26 м:

Варіант 3: бульдозерД-385 з урахуванням тракториДЭТ-250 при транспортуванні на 26 м:

Вибір найбільш економічного бульдозера зробимо в таблиці 5. Бо за розрахунку бульдозери розробляли грунт, на відстані 26 м а чи не103м, зменшимо продуктивність бульдозерів вчетверо.

Таблиця 5. Вибір найбільш економічного бульдозера

Марка бульдозера

>Сменная експлуатаційна продуктивність 1 бульдозера

Кількість бульдозерів

>Сменная продуктивність ланки бульдозерів

Тривалість виконання робіт у змінах Вартість однієїмашиносмени Вартість роботи (крб)
1

>ДЗ-28 наТ-130

>160л.с.

226.77

3∙226.77=

=680.31

37 37∙10.05∙3=1115.55
2

>ДЗ-27с наТ-130

>160л.с.

311.5

2∙311.5=

623

37 37∙10.97∙2=812.1
3

>Д-385 наДЭТ-250

>300л.с.

587.7

2∙587.7=

=1175.4

53 53∙5.82∙2=616.58

Остаточно до виконання планувальних робіт вибираємо 2 бульдозераД-385 наДЭТ-250 (>300л.с.). Кількість змін цьому буде одно

2.10 Вибір машин для ущільнення грунту

Пісок – грунт незв'язний. На його ущільнення можна застосовувати причіпні чи самохідні котки напневмошинах, вібраційний каток чигрунтоуплотняющая машина.Катки повинні ущільнювати весьотсипаемий бульдозерами за зміну грунт і простоювати. Грунт ніпереувлажняться чи пересихати. Для повного ущільнення грунту потрібно 6-12 проходів ковзанки за одним прошарку. Рекомендуються такі розміризахваток (довжина гону): для котків напневмошинах200м, длявиброкатков200-250м, длятрамбующих машин до200м. При збільшенні довжини смуги продуктивність котків зростає, та заодно є небезпекависушивания грунту до його остаточного ущільнення. Вибір ковзанки виробляється у таблиці 6.

Таблиця 6. Вибір машин для ущільнення грунту.

§>ЕНиР >Каток

Довжина

гону, м

Прийняте

число

>проходок

Обсяг грунту,уплотняемого за 1 зміну,

>Нвр,маш.-час. На 100

Тривалість роботи ковзанки один зміну, год Прийняте кількість котків Вартість 1машино-смени, крб. Кількість змін Вартість роботи, крб.
1 >Е2-1-29

>ДУ-39А,

причіпний, маса 25 т,

трактор 108 к.с.

До 100 6 1175 0.58+ 0.11∙2=0.8

0.8∙1175/100=

9.4

2 32 6 384
2 >Е2-1-29

>ДУ-16В,

причіпний, маса 25 т,

трактор 240 к.с.

До 100 6 1175 0.51+ 0.08∙2=0.67

0.67∙1175/100=

7.87

1 54 6 324
3 >Е2-1-3

>ЗУР-25,

причіпний, маса 15 т,

тракторТ100108л.с.

До 100 6 1175

0.46+

0.08∙2=0.62

0.62∙1175/100=

7.29

1 31 6 186
4 >Е2-1-31

>ДУ-31А,

самохідний, маса 25 т,

До 100 6 1175

0.63+

0.13∙2=0.89

0.89∙1175/100=

10.46

2 60 6 720
5 >Е2-1-31

>ДУ-29А,

самохідний, маса16т,

До 100 6 1175

0.54+

0.11∙2=0.76

0.76∙1175/100=

8.93

1 45 6 270

Остаточно приймаємо причіпний гратчастий катокЗУР-25.

Технічна характеристика ковзанкиЗУР-25

Тип ковзанки причіпний
>Ширинауплотняемой смуги, м 2,9
Товщинауплотняемого шару, м 0,5
Марка трактори >Т-100
Потужність двигуна трактори, кВт (к.с.) 79 (108)
Маса ковзанки, т 15

Оскільки для ущільненняотсипаемого бульдозерами грунту катку досить 7.29 годин на зміну, то решту часу використовується для додатковихпроходок. Кількістьпроходок дорівнюватиме:


>3.Разработка котловану.

3.1 Підрахунок обсягу робіт у котловані.

Грунт пісок, глибина котловануh=3.6 м, розміри котловану на дніa=30м,b=60м. Коефіцієнт укосуm=1.

Розміри котловану по горі:А=а+2mh=30+213.6=37.2м

>В=b+2mh=60+213.6=67.2м

Обсяг котловану:

Розміри підземної частини споруди плані:

Деа=b=0.5м – робочі зазори лише на рівні дна котловану.

Обсяг пазух для зворотної засипки:

Обсяг грунту для зворотної засипки:

Для в'їзду і виїзду техніки влаштовуєтьсяоднополосная в'їзна траншея шириноюb1=4м, ухилом 1:10,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація