Реферати українською » Строительство » Організація механізованих робіт при будівництві земляного полотна


Реферат Організація механізованих робіт при будівництві земляного полотна

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

"Організація механізованих робіт, за будівництві земляного полотна"


Завдання

Параметри елементів автодороги

L = 5,5 км

B1 = 15,0 м

>m = 1:1,5

H = 1,3 м

Провідна машина СКМ: БульдозериДЗ-28,СкреперДЗ – 20

Дальність транспортування матеріалів (напівфабрикатів), км: 0,03; 0,06; 0,09; 0,12. 30, 60, 90, 120.

Примітка: грунт1-ой категорії, Воронезька область.


Запровадження

Нині підвищення продуктивність праці в будівельному виробництві слід розглядати з погляду застосування нових технологій, максимального використання потенційні можливості коштів механізації і широкого впровадження результатів наукових розробок.

Важливе місце серед чинників, що впливають у темпах будівництва, вартість проведення робіт, затрати праці та часу, займає механізація виробництва. Проектування механізації пов'язані з визначенням типів машин та його кількості, які об'єднують у комплекси. Комплексна механізація складає основі раціонального вибору машин і устаткування, забезпечує ефективну їх роботу у взаємоузгоджених режимах, пов'язаних продуктивністю та технічним умовам якісного провадження цих робіт.

У цьому курсовому проектуванні метою є придбання навичок у сфері технологій і організації будівництва земляного полотна. Діяльність виконується вибір найоптимальнішого складу СКМ для спорудження земляного полотна з погляду економічної доцільності і продуктивності машин.


1. Технологія будівництва земляного полотна

У будівництво земляного полотна необхідно розробляти технологічні карти, що є документом,устанавливающим раціональну й стабільну технологію виробництва. Вони наводяться схеми комплексної механізації процесу, вказівки про методи проведення робіт та його послідовність, розстановка механізмів, калькуляції трудових витрат, перелік необхідних матеріально-технічних ресурсів, вказівки з охорони праці та техніці безпеки.

Технологічна схема устрою земляного полотна є деталізацію проекту організації робіт. У ньому наводяться: опис послідовності виконання технологічних операцій із розподілом їх зазахваткам; розрахунок кількостімашиносмен; схема потоку розважливо машин позахваткам. Наведемо технологічний процес спорудження земляного речі з бічних резервів з провідною машиною бульдозером, вважаючи, що необхідно вкласти 3 шару (таблиця 1).

Таблиця 1. Технологічний процес спорудження земляного полотна

№ технологи-

>ческой операції

Технологічна послідовність робочих операцій Кошти механізації
1 Зняття рослинного шару на смузі відводу Бульдозер
>Скрепер
2 Ущільнення природного підстави під рослинним шаром важким котком (15–20 проходів за одним сліду). >Каток важкий
3 Розробка переміщення грунту зі бічного резерву дляосипки1-слоя Бульдозер
>Скрепер
4 >Разравнивание грунту 1-го шару Бульдозер
>Скрепер
5 Ущільнення 1-го шару грунту (10 проходів за одним сліду) >Каток важкий
6 Розробка переміщення грунту зі бічного резерву дляосипки2-слоя Бульдозер
>Скрепепер
7 >Разравнивание грунту 2-го шару Бульдозер
>Скрепер
8 Ущільнення 2-го шару грунту (10 проходів за одним сліду) >Каток важкий
9 Розробка переміщення грунту зі бічного резерву дляосипки 3-го шару Бульдозер
>Скрепер
10 >Разравнивание грунту 3-го шару Бульдозер
>Скрепер
11 Ущільнення 3-го шару грунту (10 проходів за одним сліду) >Каток важкий
12 >Профилирование верхи земляного полотна >Автогрейдер

2. Визначення параметрів потоку

 

2.1 Темп будівництва, м3/див

                                                                  (1)

де: V>o – загальний обсяг робіт, N>рд – кількість робочих днів, у сезоні

Визначення кількості робочих днів (будівельний сезон: 5.05 – 8.10)

N>рд = N>o – N>вих – Nін – Nм                                                                           (2)

де: N>o – кількість днів, у сезоні, N>o = 158 днів

N>вих – кількість вихідних днів, N>вих = 23 дня

Nін – кількість святкових днів, Nін = 2 дня

Nм – кількість неробочих днів пометеоусловиям, Nм = 5 днів.

N>рд = 158 – 23 – 2 – 5 = 128

Визначення загального обсягу робіт, м3

V>o = Lбуд · F>зп                                                          (3)

де: Lбуд – довжина дороги, Lбуд = 5500 м

F>зп – площа поперечного перерізу земляного полотна

Визначення площі поперечного перерізу земляного полотна, м2

                                                                  (4)

де:В-ширина земляного полотна, B = 15,0 м

Упро-ширина підстави земляного полотна, м

М – висота земляного полотна, м

Упро = У + 2 · n (5)

По теоремі Піфагора

(>1,5n)2 =n2+1,32                                          (6)

n = 1,16

B>o = 15 + 2 · 1,16 = 17.32

, м2

V>o = 5500 · 21 = 115500, м3

 м3/див

2.2 Довжина змінній закладання, м

                                                                         (7)

 м

2.3 Визначення верств земляного полотна

3 шару: товщина кожного шару 0,44 м

2.3.1 Визначення площі верств, м2

У = 15 + 2 · 0,44 · 1,5= 16,32 м

F>зп = 0,44 ·(15 + 16,32)/2 = 6,89 м2


3. Визначення експлуатаційної продуктивності машин, які входять у СКМ поЕНиРАМ і аналітичним шляхом.

3.1Срезка рослинного шару

>Срезка виробляється бульдозеромДЗ – 17 з урахуванням трактори Т – 100 (СКМ 1) і бульдозеромДЗ – 28 з урахуванням трактори Т – 130 (СКМ 2).

Технічні характеристикиДЗ – 28:

Тип відвалу поворотний

Довжина відвалу, м 3,94

Висота відвалу, м 1,0

Управління гідравлічне

Глибина різання, м 0,44

Потужність двигуна, кВт (л. з.) 116,8 (160)

Маса, кг 16550

Технічні характеристикиДЗ – 20:

Місткість ковша, м3                                                                             6,7

Глибинарезанья, м 2,59

Товщинаотсипаемого шару, м 0,35

Управління гідравлічне

Глибина різання, м 0,3

Потужність двигуна, кВт (л. з.) 79 (108)

Маса, кг 7000

Визначення експлуатаційної продуктивності, м2/див

                                                 (8)

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 1000 м2

>НВ – норма часу,НВ(1) = 0,69,НВ(2) = 0,66.

Визначення площісрезаемого шару, м2

P.Sпорівн сл = (Упро + 4) · Lіз                                                         (9)

P.Sпорівн сл =(17,53 + 4) · 54,7 = 1177,7

Визначення необхідної кількостімашиносмен

                                                               (10)

 (1бульдлзерДЗ-17)

 (1 бульдозерДЗ-28)

3.2 Розробка переміщення земляного полотна бульдозером

Переміщення проводиться за допомогою бульдозераДЗ – 17 з урахуванням трактори Т – 100 і бульдозераДЗ – 28 з урахуванням трактори Т – 130 (технічні характеристики у пункті 4.1 вище).

Визначення обсягу верств, м3

Vсл = Fсл · Lіз                                                                             (11)

V = 5,71 · 54,7 = 312,3

Визначення експлуатаційної продуктивності, м3/див

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 100 м3

>НВ – норма часу,НВ(1)30 = 0,5 + 2 · 0,43 = 1,36,НВ(2)30 = 0,35 + 2 · 0,3 = 0,95;НВ(1)40 = 0,5 + 3 · 0,43 = 1,79,НВ(2)40 = 0,35 + 3 · 0,3 = 1,25;НВ(1)50 = 0,5 + 4 · 0,43 = 2,22,НВ(2)50 = 0,35 + 4 · 0,3 = 1,55;НВ(1)60 = 0,5 + 5 · 0,43 = 2,65,НВ(2)60 = 0,35 + 5 · 0,3 = 1,85.

При дальності транспортування 30 м:

При дальності транспортування 40 м:

При дальності транспортування 50 м:

При дальності транспортування 60 м:

4.2.3 Визначення кількостімашиносмен

При дальності транспортування 30 м: (1 бульдозер)

 (1 бульдозер)

При дальності транспортування 40 м: (1 бульдозер)

 (1 бульдозер)

При дальності транспортування 50 м: (1 бульдозер)

 (1 бульдозер)

При дальності транспортування 60 м: (2 бульдозера)

 (1 бульдозер)

3.3Разравниваниеотсипаемого шару

>Разравнивание проводиться за допомогою бульдозераДЗ – 17 з урахуванням трактори Т – 100 і бульдозераДЗ – 28 з урахуванням трактори Т – 130.

Визначення експлуатаційної продуктивності, м3/див

                                                

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 100 м3

>НВ – норма часу,НВ(1) = 0,46,НВ(2) = 0,38.

Визначення обсягу верств, м3


Vсл = Fсл · Lіз                                                                            

V = 5,71 · 54,7 = 312,3

Визначення необхідної кількостімашиносмен

                                                               (10)

 (1бульдлзерДЗ-17)

 (1 бульдозерДЗ-28)

3.4 Ущільнення важким котком

Ущільнення виробляється коткомДУ – 29 (Д – 624)

Технічні характеристики:

>Самоходний на пневматичних шинах

>Ширинауплотняемой смуги, м 2,22

Товщинауплотняемого шару, м. до 0,4

Потужність, кВт (л. з.) 96 (130)

Маса ковзанки, т 30

Визначення експлуатаційної продуктивності, м3/див

Довжина гону до 300 м, 7 проходів, з розворотом, зі з'їздом з насипу

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 100 м3

>НВ = 0,32 + 3 · 0,06 = 0,5

Визначення кількостімашиносмен

 (1 каток)

3.5Профилирование верхи земляного полотна

будівництво продуктивність вартість продукція

>Профилирование виробляєтьсяавтогрейдеромДЗ – 14 (Д – 395 А)

Технічні характеристики:

Довжина відвалу, м 3,7

Висота відвалу, м 0,7

Глибина різання, м 0,5
Радіус розвороту, м 18

Потужність двигуна, кВт (л. з.) 121 (165)

Маса грейдера, т 17,4

Визначення експлуатаційної продуктивності, м2/див

Робочий хід" у двох напрямах

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 1000 м2

>НВ – норма часу,НВ = 0,17.

Визначення площі верхи земляного полотна, м2/див

P.Sверхи = У · Lіз                                                                  (12)

P.Sверхи = 15 · 54,7 = 820,5

Визначення кількостімашиносмен

                                                               (13)

 (1 грейдер)

3.6Профилирование укосів насипу

>Профилирование виробляєтьсяавтогрейдеромДЗ – 14 (Д – 395 А) (технічні характеристики представлені у пункті 4.5 вище).

Визначення площі й довжини укосів

Довжина укосів, м

                                                                (14)

Площа укосів, м2

P.S>отк = 2 · L>отк · Lіз                                                  (15)

P.S>отк = 2 · 1,68 · 54,7 = 183,8


Визначення експлуатаційної продуктивності, м2/див

Робочий хід" у двох напрямах, довжина гону до 300 м

де: Тдив – тривалість зміни, Тдив = 8,0 год;

Дов – коефіцієнт використання машин за часом, Дов = 0,85;

Vзв – нормативний обсяг, Vзв = 1000 м2

>НВ – норма часу,НВ = 0,44.

Визначення кількостімашиносмен

 (1 грейдер)


4. Визначення питомих техніко-економічних показників роботи СКМ

 

4.1 Визначення вартості провадження цих робіт на одиницю продукції ,

                                                          (16)

де: H – накладні витрати підприємства, приймаємо H = 1; - потрібне кількістьмашиносмен і машини; - вартістьмашиносмени і машини, крб.

Вартістьмашиносмени машин наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Вартістьмашиносмени машин

Марка машини

Вартістьмашино-часа , крб.

Вартістьмашиносмени

, крб.

>Потребное кількість

>машиносмен і машини для спорудження земляного речі з 3-х верств,

Дальність транспортування, м
30 40 50 60
БульдозерДЗ-17 88,70 709,6 2,88 3,45 4,05 4,65
БульдозерДЗ – 28 115,13 921,04 2,16 2,55 2,97 3,39
>ДУ-29А 144,85 1158,8 0,69
>ДЗ-14 104,47 835,76 0,032

Для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

Дальність транспортування грунту 50 м.

Дальність транспортування грунту 60 м.

Для СКМ 2:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

Дальність транспортування грунту 50 м.

Дальність транспортування грунту 60 м.

4.2 Визначення трудомісткості одиниці виробленої продукції А,

,                                                           (17)

де: - кількість операторів машиною, приймаємо .

Для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

для 2 СКМ:

Дальність транспортування грунту 30 м.

.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

4.3 Визначення енергоємності одиниці виробленої продукції ,

,                                                            (18)


де: - потужність силовий установки і машини (приймаємо за таблицею 4), кВт.

Таблиця 4. Потужність силових установок машин

Марка машини Потужність силовий установки, кВт
БульдозерДЗ – 17 78,9
БульдозерДЗ – 28 116,8
>КатокДУ-29А 96
>АвтогрейдерДЗ-14 121

Для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

         

Дальність транспортування грунту 40 м.

Дальність транспортування грунту 50 м.

Дальність транспортування грунту 60 м.

Для СКМ 2:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

4.4 Визначення металоємності одиниці виробленої продукції ,

,                                                                  (19)

де: – маса машини (приймаємо за таблицею 5), т.

Таблиця 5. Маси машин

Марка машини Маса машин, т
БульдозерДЗ – 17 14,0
БульдозерДЗ – 28 16,55
>КатокДУ-29А 30
>АвтогрейдерДЗ-14 17,4

Для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

Для СКМ 2:

Дальність транспортування грунту 30 м.

.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

4.5 Визначення питомих наведених витрат ,

,                                                             (20)

де: - коефіцієнт ефективність використання машин, ;

- удільні капітальні витрати, зумовлені за такою формулою:

,                                                               (21)

де: - відпускна ціна машини, т. крб. (таблиця 6) /5/;

- загальний обсяг робіт, Прік = 125230.

Таблиця 6. Ціни машин

Марка машини Відпускна ціна машини, тис. крб.
БульдозерДЗ-17 1775
БульдозерДЗ – 28 2550
>КатокДУ-29А 2850
>АвтогрейдерДЗ-14 3500

>Удельние капітальні витрати для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

Дальність транспортування грунту 50 м.

Дальність транспортування грунту 60 м.

Тоді, удільні наведені витрати

 для СКМ 1:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

>Удельние капітальні витрати для СКМ 2:

Дальність транспортування грунту 30 м.

Дальність транспортування грунту 40 м.

Дальність транспортування грунту 50 м.

Дальність транспортування грунту 60 м.

Тоді, удільні наведені витрати для СКМ 2:

Дальність транспортування грунту 30 м.

.

Дальність транспортування грунту 40 м.

.

Дальність транспортування грунту 50 м.

.

Дальність транспортування грунту 60 м.

.

4.6 Визначення річний економічну ефективність,

                                                    (22)

де: – удільні наведені витрати СКМ 2, = 13,17 ; – удільні наведені витрати СКМ 1, =

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація