Реферати українською » Строительство » Кошторисна справа в будівництві


Реферат Кошторисна справа в будівництві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ГЭСН на будівельні роботи, склад, структура, порядок розробки та застосування

р. Іркутськ 2009 р.


Запровадження

Важливим інструментом підтримки необхідного економічного рівноваги за умов ринкових відносин – є нормативи, виконують роль обгрунтованого вимірника майбутніх витрат і результатів виробничо-господарської діяльності суб'єктів. Під кошторисними нормативами у будівництві розуміється узагальнену назву комплексу кошторисних норм, розцінок й цін,объединяемих в окремі збірники. Разом правила і положеннями, що містять у собі необхідних вимог, вони служать визначення кошторисної вартості будівництва та реконструкції будинків та споруд, розширення й технічного переоснащення підприємств усіх галузей господарства і промисловості.

У будівельній галузі, зростання виробництва, підвищення якості праці, зростання його виробництва продуктивності залежить від дотримання кількісних і якісних пропорцій між найважливішими елементами продуктивних сил: предметами праці, засобами праці та безпосередньо працею. У нормативи відбиті найпрогресивніші, економічні проектні рішення та фізичні методи проведення робіт.

>Сметние нормативи поділяються ми такі види:

· державні кошторисні нормативи – ДБН;

· галузеві кошторисні нормативи – ОСН;

· територіальні кошторисні нормативи – ТСН;

· фірмові кошторисні нормативи –ФСН;

· індивідуальні кошторисні нормативи –ИСН.

Ці нормативи утворюють систему ціноутворення і кошторисного нормування у будівництві.

До державним кошторисним нормативам ставляться кошторисні нормативи, що входять до склад 8 групи підгруп 81, 82 і 83 «Документи з економіці».

До галузевим кошторисним нормативам ставляться кошторисні нормативи, запроваджені на будівництво, здійснюваного не більше відповідної галузі.

До територіальним кошторисним нормативам ставляться кошторисні нормативи, запроваджені на будівництво, здійснюваного біля відповідного суб'єкта Російської Федерації. Територіальні кошторисні нормативи призначені для організацій, здійснюють будівництво чи перегляд біля відповідного суб'єкта Російської Федерації, незалежно від своїх відомчої підлеглості та джерела фінансування виконуваних робіт.

До фірмовим кошторисним нормативам чи заміни власної нормативній базі користувача ставляться кошторисні нормативи, враховують реальні умови діяльності конкретної організації – виробника робіт. Зазвичай, ця нормативна база полягає в нормативи державного, галузевого чи територіального рівня з урахуванням особливостей і спеціалізації підрядній організації.     

Без у чинних збірниках окремих норм по які передбачаються у проекті технологіям робіт допускається розробка відповідних індивідуальних кошторисних норм і одиничних розцінок, які затверджуються замовником (інвестором) у складі проекту (робочого проекту). Індивідуальні кошторисні норми і розцінки розробляються з урахуванням конкретних умов проведення робіт з усіма ускладнюючими чинниками.

Застосування фірмових і індивідуальних кошторисних нормативів визначення вартості будівництва, фінансування якого здійснюється з залученням коштів федерального бюджету, рекомендується після узгодження з певним уповноваженим федеральним органом виконавчої влади галузі будівництва.

>Сметние нормативи поділяються наелементние і укрупнені. Доелементним кошторисним нормативам ставляться державніелементние кошторисні норми і індивідуальніелементние кошторисні норми, і навіть норм із видам робіт.

Кошторисна вартість може бути оцінена двома шляхами – ресурсним ібазисно – індексним методом.

Ресурсний метод визначення вартості є калькулювання в поточних (базисних, прогнозованих) цінах й тарифи для елементів витрат (ресурсів), необхідні реалізації проекту. До ресурсів, споживаним у процесі, ставляться: витрати робочих основного виробництва та механізаторів, час експлуатації будівельних машин і немає механізмів, виражений в натуральнихизмерителях витрата матеріалів і енергетичних ресурсів (матеріали, вироби, конструкції, енергоносії на технологічні потреби). Ресурси визначаються з урахуванням збірокГЭСН-2001 та інших кошторисних нормативів.

Ресурсний метод дуже трудомісткий і, зазвичай, застосовується під час виробництва робіт, містять небагато операцій (наприклад: будівництво найпростіших доріг, без інженерних споруд й т.п.).

Для визначення кошторисної вартості будівельних робіт ресурсним методом рекомендується застосовувати форми локальної ресурсної відомості і локального кошторисного розрахунку (локальної кошторису):

– форма №5 – локальна ресурсна відомість;

– форма №4 – локальний ресурсний кошторисний розрахунок;

Оцінку виділених ресурсів щодо вартості рекомендується провадити у поточному чи базисному рівнях цін. Для визначення прямих витрат у локальних кошторисах на будівельні роботи рекомендується попередньо складати локальну ресурсну відомість, у якій виділяються ресурсні показники.

Усі ресурсні показники, що виділяються з кошторисних нормативів, застосовуються з усіма поправками (коефіцієнтами), які у збірниках і Загальних вказівки доГЭСН.

Упорядкування ресурсних кошторисів на крупних об'єктів з великою номенклатурою ресурсів можливе лише використанням комп'ютера та спеціальних програм. Найбільше складне становище усметчиков зумовлює необхідність проставляти ціни на всі тисячі матеріальних ресурсів основного і допоміжного призначення. У ресурсних кошторисах утруднений облік підвищених тарифних ставок і під час робіт із тяжкими і шкідливими умовами праці, оскільки доводиться виділяти частку таких робіт, як у окремих позиціях кошторису, і у цілому. Чимало складностей і при розрахунку середнього розряду робіт з кошторисі (чи поділу), і навіть при розрахунку оплати праці машиністів через витрати.

>Базисно-индексний метод визначення кошторисної вартості грунтується на використанні одиничних розцінок (>ФЕР,ТЕР та інші) з перерахунком в поточні ціни з допомогою поточних і прогнозних індексівперечета.

Приведення в поточний рівень цін виробляється шляхомперемножения елементів прямих витрат чи підсумків в базисному рівні ціни відповідний індекс перерахунку з наступним підсумовуванням підсумків. Вартість матеріалів, виробів і конструкцій, не включених до вартості прямих витрат з базисним одиничним розцінками (т.зв. «невраховані ресурси») і наведених окремим рядком у одиничних розцінки із зазначенням коду, найменування і витрати на вимірювач розцінки, приймається, зазвичай, нинішнього року рівні цін в умовах поставки (комплектації) чи шляхом індексації базисної вартості. У актах виконаних робіт фактична, поточна вартість ресурсів, підтверджується відповідними розрахунково-платіжними документами та даними складського і виробничого обліку.


1.  Склад державнихелементних кошторисних норм

кошторисний нормування будівництво ціноутворення

Державніелементние кошторисні норми входять до складу міжгалузевий системи документів мають у будівництві. Вони призначені визначення потреби у ресурсах (витратах праці робочих, будівельних машин, матеріалів, виробів і конструкцій) і під час будівельних, монтажних, пуско-налагоджувальних і ремонтно-будівельних робіт у промисловому і цивільному будівництві. Їх використовують із розробки індивідуальних і укрупнених кошторисних нормативів, одиничних розцінок федерального, галузевого, територіального, фірмового рівнів, визначення прямих витрат у складі кошторисної вартості будівництва ресурсним методом.

УГЭСН входять кілька збірок, вони поділяються за видами і соціальної спрямованості робіт:

• збірники державнихелементних кошторисних норм на будівельні роботи (>ГЭСН-2001);

• збірники державнихелементних кошторисних норм на ремонтно-будівничі роботи (>ГЭСНр-2001);

• збірники державнихелементних кошторисних норм на монтажні роботи (>ГЭСНм – 2001);

• збірники державнихелементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи (>ГЭСНп-2001).

Загалом у кожному збірнику міститься кілька десятків видів робіт.

У збірникахГЭСН-2001 відбиваються середньогалузеві видатки експлуатацію будівельних машин і творення механізмів, технологія й організація виконання відповідних видів будівельних, ремонтних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.ГЭСН –2001 можна застосовувати усіма підприємствами і міжнародними організаціями незалежно від форм власності, їх національної приналежності, здійснюють капітальне будівництво із коштів державного бюджету всіх рівнів і цільових позабюджетних фондів, фінансованих рахунок власних коштів підприємств, громадських організацій і фізичних осіб.

2. Структура державнихелементних кошторисних норм

Кожен збірникГЭСН містить технічну частину і таблиціелементних кошторисних норм.

Технічна частина збірника підрозділяється на розділи:

·  Загальні вказівки.

У цілому цей розділ включається перелік вимог і положень про порядок застосуванняелементних кошторисних норм.

·  Правила обчислення обсягів робіт.

У цілому цей розділ включаються правила, формули приклади розрахунків.

·  Коефіцієнти до кошторисним нормам.

У цілому цей розділ включаються коефіцієнти, враховують конкретні особливості провадження цих робіт і конструктивних елементів.

>ГЭСН зводяться до таблиць з поясненнями до них. У поясненнях до таблицям наводиться склад робіт які з переліком основних та допоміжних операцій.

>Кладка перегородок завтовшки 120 мм із каміння керамічних чи силікатних:

Склад робіт:

01. Заготівля і установка арматури при кладці армованих перегородок.

02.Кладка конструкцій із каміння.

Вимірювач: 100 м2 перегородок (з відрахуванням отворів)

>Кладка перегородок завтовшки 120 мм із каміння керамічних чи силікатних:
08–02–009–1 армованих при висоті поверху до запланованих 4 м

ТаблиціГЭСН містять такі нормативні показники:

· витрати робочих (будівельників, монтажників), вчел.-ч;

· середній розряд роботи (ланки робочих); витрати машиністів, вчел.-ч;

· склад парламенту й тривалість експлуатації будівельних машин, механізмів, пристосувань, механізованого інструмента вмаш.-ч;

· перелік матеріалів, виробів, конструкцій, які у процесі провадження цих робіт, та його витрата в фізичних (натуральних) одиницях виміру.

>Шифр ресурсу Найменування елементів витрат >Ед.измер. 08–02–009–1

1

Трудові витрати робітників-будівельників >чел.-ч 148,75
1.1 Середній розряд роботи 2,8

2

Трудові витрати машиністів >чел.-ч 3,29

3

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ

020129 Крани баштові під час роботи інших видах будівництва (крім монтується технологічне устаткування) 8 т >маш.-ч 3,18
400001 Автомобілі бортові вантажністю до 5 т >маш.-ч 0,11

4

>МАТЕРИАЛЫ

404–9033 Камені керамічні чи силікатнікладочние 1000 прим. 2,6
402–9070 Розчин готовийкладочний (склад парламенту й марка у проекті)

м3

1,4
204–9038 >Арматура класу А-1 т 0,09
102–0026 >Пиломатериали хвойних порід.Брускиобрезние довжиною 4–6,5 м, шириною 75–150 мм, завтовшки 40–75 мм, IV сорти

м3

0,016
411–0001 Вода

м3

0,2
101–0782 >Поковки з квадратних заготовок масою 1,8 кг т 0,005

Склад застосовуваних машин і творення механізмів в збірникахГЭСН зазвичай наводиться без конкретних марок (тип, призначення, основні характеристики), і уточнюється в проектної документації розробкиППР (проекту проведення робіт) чиПОС (проекту організації будівництва) без коригування норммашино-времени.

Матеріальні ресурси наводяться вГЭСН в скорочених найменуваннях з основними технічними характеристиками і марками, у випадках без вказівки витрати (коли витрата визначається у проекті)

Матеріальні ресурси (матеріали, вироби і конструкції) представлені уГЭСНр в скорочених найменуваннях, по узагальненої номенклатурі, без вказівки додаткових технічних характеристик і марок (які впливають на числові значення норм), з приведеннямнормируемого витрати ресурсів, а окремих випадках без нього.

3.  Порядок розробки державнихелементних кошторисних норм

Методичні вказівки усе своєю чергою розробкиГЭСНов докладно зазначені уМДС 81_19_2000 прийняті та на дію з 01.05.98 постановою Держбуду Росії від 24.04.98 №18 – 40.

За цим документом, Державніелементние кошторисні норми є складовоюСНиП 81. Порядок розробки державнихелементних кошторисних норм, встановленийМетодическими вказівками, обов'язковий всіморганизаций-разработчиков.

>Координацию контроль над проведенням зазначених робіт здійснює Управління вдосконалення ціноутворення і кошторисного нормування у будівництві Держбуду Росії (далі – Управління ціноутворення)

>Организации-разработчики на підготовчому етапі виконують такі заходи:

- становлять технічне завдання й робочу програму, узгоджують його з Управлінням ціноутворення;

- відбирають з проектних матеріалів технічні умови й молодіжні проекти провадження цих робіт у всій розроблюваної ними номенклатурі збірокГЭСН;

- визначають вихідні умови упорядкування новихГЭСН й погоджують його з Управлінням ціноутворення;

- вибирають оптимальні технологічні карти виробництва окремих видів робіт і створить робочі креслення,

- становлять зведення (вибірки) витрат праці, машинного часу будівельних машин, витрати матеріалів, виробів і конструкцій на вимірювачГЭСН.

У розділах 2–10 вказівок докладно описані вимоги до розробки норм.

Відповідно до цих норм, кожному виду елементів витрат присвоюється свій код.ТаблицамГЭСН також присвоюється свій конкретний код, що складається з номери збірника і номери таблиці у складі збірника.

При нумерації таблиць допускається залишати резерв номерів для випуску доповнення доГЭСН.

Номенклатура робочих за професіями приймається за чиннимЕдиномутарифно-квалификационному довіднику робіт і будь-яких професій робочих (>ЕТКС).

Потреба будівельних машинах й механізми визначається у проекті проведення робіт чи типовим технологічним картам трудових процесів. Причому у ролі довідкового матеріалу можна використовувати збірникиСНиР-91 (>СНиП 4.02–91; 4.05–91).

Потреба будівельних матеріалах, визначається виходячи з збірок нормативних показників витрати матеріалів уведених у дію Держбудом Росії у період із 1993 р. по 1998 р. За відсутності деякі види робіт норм витрати будівельних матеріалів та інших матеріальних ресурсів їх потрібне кількість визначається по робочим кресленням чи з місцевим нормам, затвердженими установленому порядку. При застосуванні нових матеріалів їх потреба визначається відповідність до технологічними картами проведення робіт.

Проекти збірокГЭСН, розроблені виконавцями, проходять експертизу Управління ціноутворення і далі затверджуються. Експертні укладання розглядаються міжвідомчої комісією (робоча група). По експертним висновкам та результатів розглядуорганизации-разработчики вносять у проекти збірокГЭСН зміни і.

4.  Застосування державнихелементних кошторисних норм

Докладний порядок застосуванняГЭСНов прописаний в «>Указаниях щодо застосування державнихелементних кошторисних норм на будівельні та спеціальні будівельні роботи» (>МДС 81–28.2001), прийнятих рішень і уведених у дію з 15 липня 2001 постановою Держбуду Росії від 23 липня 2001 р. №85.

ЗастосуванняГЭСНов практикується в ресурсному методі визначення вартості.

Для визначення кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт ресурсним методом рекомендується застосовувати форми локальної ресурсної відомості і локального кошторисного розрахунку (локальної кошторису).

Також, оскільки норми передбачають виконання будівельних робіт у нормальних, не ускладнених зовнішніми чинниками, умовах. Те у разі проведення робіт особливих умовах, ускладнених зовнішніми чинниками, соціальній та інших, складніших, аніж в нормах, умовах до норм витрат праці робітників-будівельників і машиністів, часом норму експлуатації машин і немає механізмів застосовуються що б коефіцієнти. Також якщо складанні використовувалися ціни поточні ціни станом, у яке або число, й інші ціни не актуальні, необхідно використовувати індекси-дефлятори.

Насамкінець відзначити, щоГЭСН це одні найважливіших норм у сучасній системі будівельної документації, з їхньої основі розробляються та розраховуються безліч одиничних розцінок. Завдяки застосуванню ресурсного методу, що дозволяє точніше вважати вартість будівництва, ці норми досі можна використовувати у складанні кошторисних розрахунків, проте, велике трудомісткості, розвиненийбазисно-индексний метод використовує вже готові поодинокі розцінки, залишається тільки застосувати відповідні індекси перерахунку, ресурсний ж метод використовується дуже рідко.


Список літератури

1.ГЭСНр-2001 «Загальні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація