Реферати українською » Строительство » Технологія зведення підземної частини будівлі


Реферат Технологія зведення підземної частини будівлі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КафедраСТАЭ

>Расчетно-пояснительная записка до курсовому проекту:

«Технологія спорудження підземної частини будинку»

>Виполнил: студентТЭС-III-1

Барський С.Є.

Керівник: Лі А.І.

Москва 2009.


Зміст

1. Запровадження

1.1 Вихідні дані

2. Вертикальна планування будівельного майданчика

2.1 Визначення лінії нульових робіт

2.2 Розрахунок обсягів робіт з вертикальної плануванні майданчики

2.3 Визначення середньої дальності переміщення грунту та вибір технічних засобів

2.4 Визначення складу і обсягу робіт і вибір технології їх виконання

3.Отривка котловану під будинок

3.1 Планувальний і конструктивне рішення підземної частини будинку

3.2 Визначення розмірів котловану і розрахунок обсягів його розробки

3.3 Вибір технічних засобів і розробити котловану за технічними параметрами

3.4 Розрахунок потреби уавтосамосвалах для вивезення зайвого грунту

3.5 Визначення складу, технологій і обсягів робіт з уривку котловану

4. Пристрій будівельних конструкцій підземної частини будинку

4.1 Пристрій щебеневої підготовки (приймання щебеню, його розрівнювання і ущільнення)

>4.2.Устройство бетонної підготовки

4.2.1Ведомость обсягів опалубних робіт

4.2.2Ведомость обсягів бетонних робіт

4.2.3 А роботи звидерживанию бетону і догляду його

4.2.4 Розрахунок обсягів робіт зраспалубке конструкції

4.3 Пристрій стрічкового фундаменту

4.3.1 Установка опалубки

4.3.2Армирование стрічкового фундаменту

4.3.3Укладка і ущільнення бетонної суміші

4.3.4Видерживание ущільненого бетону й відхід його

4.3.5Распалубливание конструкції фундаменту

4.4 Пристрійстолбчатого фундаментустаканного типу

4.4.1 Пристрій опалубки

4.4.2Армированиестолбчатого фундаменту

4.4.3Укладка і ущільнення бетонної суміші

4.4.4Видерживание ущільненого бетону й відхід його

4.4.5Распалубливание конструкціїстолбчатого фундаменту

4.5 Пристрій колон будинку

4.5.1 Пристрій опалубки

4.5.2Армирование колон

4.5.3Укладка і ущільнення бетонної суміші.

4.5.4Видерживание ущільненого бетону й відхід його

4.5.5Распалубливание конструкції колони

4.6Утройство зовнішніх стін будинку

4.6.1 Установка опалубки

4.6.2Армирование зовнішніх стін будинку

4.6.3Укладка і ущільнення бетонної суміші

4.6.4Видерживание ущільненого бетону й відхід його

4.6.5Распалубливание конструкції стіни

4.7 Пристрій перекриття будинку

4.7.1 Установка опалубки

4.7.2Армирование перекриття будинку

4.7.3Укладка і ущільнення бетонної суміші

4.7.4Видерживание ущільненого бетону й відхід його

4.7.5Распалубливание конструкції перекриття

5. Зведена відомість обсягів земляних і будівельно-монтажні роботи

6. Калькуляція трудовитрат і витрат машинного часу, вартості робіт

7. Розрахунок техніко-економічних показників


1. Запровадження

У цьому курсовому проектові з темі: «Технологія спорудження підземної частини будинку» розроблено основи проектування технології будівельних процесів при плануванні будівельного майданчика і спорудженні підземної частини будинку з монолітного залізобетону, і навіть прийняття економічно обгрунтованих технічних рішень щодо механізації робіт та молодіжні організації виконання будівельних процесів.

У процесі курсової роботи послідовно вирішувалися завдання, як вивчення особливостей заданої будівельного майданчика:планировочние позначки та схили, грунтові умови; підрахунок обсягів земляних робіт з вертикальної плануванні, складання зведеного балансу земляних робіт на майданчику мас; визначення оптимального відстані переміщення грунту по вертикальної плануванні, розробка схеми переміщення мас; добір технічних засобів для уривки траншеї спорудження; складання відомостей обсягів робіт, витрат праці та вартості трудовитрат; календарне планування проведення робіт.

1.1 Вихідні дані

Будинок зводиться на будівельної майданчику I, має розміри500*300м, виданої у вигляді будівельного сітки з кроком100м. Робітники позначки вершинах квадратів, конфігурація підземної частини будівлі у плані, розміри по осях задано за прискореним варіантом 1 (рис. 1.1.1.).

Характеристика будівельного майданчика й освоєно основні конструктивні параметри будівельних конструкцій будинку:

переважний грунт:супесь

середня дальність транспортування зайвого (привізного) грунту:3км

товщина зовнішньої стіни:500мм,

товщина внутрішньої стіни:350мм,

перетин колон:400*400мм,

перетин балки:800*400мм,

ступінь армування: сіткою –15кг/м3; каркасом –60кг/м3,

висота цоколя:0,8м.

Об'єкт розміщається у 1-му квадраті. Прив'язка будинку до будівельної майданчику показано на рис. 1.1.1.

>Рис. 1.1.1. Будівельний майданчик

спорудження підземний будинок будівельний конструкція


2. Вертикальна планування будівельного майданчика

Вертикальна планування будівельного майданчика виробляється вирівнювання території по заданим проектної позначці і уклону після виробництва підготовчих робіт (розчищення території, зрізання рослинного шару). Трудомісткість виконання основних планувальних процесів залежить від обсягу земляних мас, і навіть середньої дальності переміщення грунту. Для визначення обсягів земляних мас слід визначити становище нульової лінії.

2.1 Визначення лінії нульових робіт

Лінія нульових робіт є кордоном між зонами виїмки і насипу. Робітники позначки в цій лінії рівні нулю. (У точках лінії непотрібен ніяких земляних робіт). Лінія нульових робіт проходить серед тих суміжними вершинами квадратів, робочі позначки яких мають протилежні знаки. Знак «+» робочої позначки свідчить про необхідністьподсипки грунту (планувальна насип), а знак «–» – вимушені зняття зайвого грунту (планувальна виїмка).

Визначення лінії нульових робіт виробляється графічно. Перпендикулярно до тому боці квадрата будівельного майданчика, де суміжні вершини мають робочі позначки протилежних знаків, відкладаються значення цих оцінок (з наведених даних вершин з урахуванням знака). Потім кінці отриманих відрізків, не належать боці квадрата, своєю чергою з'єднуються відрізком. На перетині останнього відрізка з цією стороною квадрата розташована точка лінії нульових робіт. Відстань від цього точки до вершин, мають відповідно робочі позначкиha іhb, перебуває, як співвідношення сторін подібних трикутників:

 де,

Х- відстань від нульової точки до вершини, має оцінкуha; З – довжина боку квадрата. (рис. 2.1.1.)

>Рис. 2.1.1. Визначення точки нульових робіт

Розглянувши усі сторони квадратів, де суміжні вершини мають робочі позначки протилежних знаків, одержимо серію точок, при послідовному поєднанні яких відобразиться лінія нульових робіт, яка відокремлює зону планувальної насипу від зони планувальної виїмки (рис. 2.1.2.).

2.2 Розрахунок обсягів робіт з вертикальної плануванні майданчики

З розрахунку використовуємо метод чотиригранних призм, у якому обсяг насипів і вилучень, укладений у окремі квадрати чи його частини,отсекаемие лінією нульових робіт, визначаються за такою формулою:

 де

 – середня робоча позначка ділянки;

h – робочі позначки вершин ділянки;

n – кількість вершин на аналізованому ділянці;

F– площа цієї ділянки.

>Рис. 2.1.2. Визначення лінії нульових робіт.

Отримуємо значення обсягів насипу (виїмки) кожному за дільниці і заносимо в відомість (табл. 2.2.1.). При підрахунку потреби грунту для насипу пам'ятаймо, що вкладатися буде розпушений грунт, який за ущільнення не досягне стану природною щільності, зберігаючи залишкове розпушення. Отже, його знадобиться менше розрахованого кількості на величинуКо.р. – коефіцієнта залишкового розпушення грунту:

деПо.р. – показник залишкового розпушення грунту, %.

Відповідно доЕНиР (>Е2-1, додаток 2), показник залишкового розпушеннясупеси приймаємо 4% (як середнє між 3 і п'яти%).

Таблиця 2.2.1.Ведомость обчислень обсягів земляних робіт

>Планировочная виїмка (-) >Планировочная насип (+)

№ кв.

F, м2

hпорівн, м

Vі, м3

№ кв.

F, м2

hпорівн, м

Vі, м3

Vгрн.і, м3

- - - - 1 10000 0,285 285 261
- - - - 2 10000 0,350 350 321
>3б 458 0,009 4 За 9542 0,276 2634 2417
>4б 3386 0,125 423 6614 0,238 1574 1444
>5б 2823 0,105 296 >5а 7187 0,240 1725 1583
>6б 5386 0,158 849 6-а 4624 0,135 624 2305
>7б 5948 0,22 1306 >7а 4062 0,158 642 526
>8б 8106 0,113 916 >8а1 1598 0,140 224 -
- - - - >8а2 296 0,033 10 -
>9б 6022 0,125 753 9-а 3978 0,088 350 1379
10б 3849 0,105 404 >10а 6121 0,158 967 593
Разом: 35978 - 31799,6 - 64022 9385 26541,4

>Vгр.i = >ViКо.р.

Перевірка:35978+64022=100000(м2) – площа будівельного майданчика.

>Vпв.>(Vгр.)пн. Потрібна вивезення зайвого грунту.

>Vпн. - (>Vгр.)пв.=31799,6 - 26541,4=5258,2 (м3).

Обсяг зайвого грунту:Vпр.гр.= (>Vпв. -Vпн..)Кпр.=5258,21,15=6046,9 (м3), деКпр.– коефіцієнт початкового розпушення ;Ппр.=15% – показник початкового розпушення (>ЕНиРЕ2-1, додаток 2).

Щоб зменшити видатки переміщення грунту зі зони виїмки до зони насипу, вибираємо щодо віддалений від лінії нульових робіт квадрат планувальної виїмки (11), звідки будемо вивозити зайвий грунт.V11=7850 м3. Зайвий грунт будемо вивозитимуть з 11-го квадрата.

2.3 Визначення середньої дальності переміщення грунту та вибір технічних засобів

Основною роботою по вертикальної плануванні будівельного майданчика є переміщення грунту зі зони планувальної виїмки до зони планувальної насипу. Критерієм виборуземлеройно-транспортной машини служить середня дальність переміщення грунту.

Для визначення середньої дальності переміщення грунту застосовуємо метод статичних моментів – необхідно обчислити координати геометричних центрів (центрів тяжкості) виїмки і насипу щодо прямокутної системи координат. Осі направляємо в протилежні боки планованого будівельного майданчика. Координати геометричних центрів постатей визначаємо графічно. (>рис.2.3.1.)

>Рис. 2.3.1. Визначення координат геометричних центрів постатей

Сумарні статичні моменти щодо тій чи іншій осі отримуємо як сукупність статичних моментів, знайдених шляхом множення обсягів робіт у кожному з елементарних ділянок на відстань від геометричного центру цієї ділянки до відповідної осі координат.

>Xi,Yi – координати центру ваги постаті;

>XB,YB – абсциса і ордината геометричного центру виїмки;

>XН,YН – абсциса і ордината геометричного центру насипу;

>Vi – обсяг робіт у кожному з елементарних ділянок, м3;

L – середня дальність переміщення грунту, м.

Таблиця 2.3.2. Визначення середньої дальності переміщення грунту (методом статичних моментів)

>Планировочная виїмка (-) >Планировочная насип (+)

№ кв.

Vі, м3

Xі, м

Yі

Vі Xі, >м4

Vі Yі, >м4

кв.

Vі грн., м3

Xі, м

Yі, м

Vі грн.Xі, м4

Vі грн.Yі, м4

1 5700 50 250 285000 1425000 - - - - - -
3109,8 144,89 253,33 450579 787806 147,7 184 213,33 27177 31509
За 602,9 227,91 280 137407 168812 >3б 1454,4 263,05 242,22 382580 352285
- - - - - - 4 3682,6 350 250 1288910 920650
- - - - - - 5 4644,1 450 250 2089845 1161025
6 6080 50 150 304000 912000 - - - - - -
>7а 1606,3 132,73 144,44 213204 232014 >7б 681,6 182,5 150 124392 102240
- - - - - - 8 3105,7 250 150 776425 465855
- - - - - - 9 3826,8 350 150 1339380 574020
- - - - - - 10 4163,3 450 150 1873485 624495

11

2590,5 50 83,5 129525 216307 - - - - - -
>12а 5320,8 148,72 51,88 791309 276043 >12б 19,6 189,74 94,48 3719 1852
>13а 1529,8 230,33 27,82 352359 42559 >13б 536,9 264,66 62,99 142096 33819
- - - - - - 14 2115,3 350 50 740355 105765
- - - - - - 15 2163,4 450 50 973530 108170
26540,1 2663383 4060541 26541,4 9761894 4481685
Координати геометричних центрів виїмки і насипу, м >Хв= 100,35 >Хн= 367,8
>Yв= 153,0 >Yн= 168,9
Середня дальність переміщення грунту L, м 267,92

 

 

Отже, середня дальність переміщення грунтуL=267,92 м. (>рис.2.3.3.). Якземлеройно-транспортной машини вибираємо         мотижте причіпний з обсягом ковша V>ковша=6м3. Розроблюваний грунт –супесь, яка для скреперів віднесено до II групі залежно від труднощі розробки. (>ЕНиРЕ2-1, таблиця 1).

>Рис. 2.3.3. Середня дальність переміщення грунту.


2.4 Визначення складу і обсягу робіт і вибір технології їх виконання

>Планировочние роботи виробляються на кілька етапів:

1).Срезка рослинного (родючого) шару грунту, його пересування та зберігання.

Родючий шар грунту, підлягає зняттю ззастраиваемих площ, зрізають і переміщають бульдозерами в спеціально виділені місця, де складують на подальше використання. Іноді його відвозять інші майданчики для озеленення. Працюючи з рослинним шаром слідпредохранять його від змішування знижележащим шаром від забруднення, розмиву і вивітрювання.

Склад роботи:

> приведення агрегату у робочий становище

>срезка грунту

> підвищення і опускання відвалу

> повернення порожняком

При плануванні майданчики використовуємо >послойний спосіб робіт,т.к. він застосуємо при невеликих глибинах зрізання.Виемки розробляємо верствами на товщину найманої стружки за прохід бульдозера послідовно у всій площі виїмки.

Якщо дальність переміщення грунту перевищує40м, застосовують розробку, з проміжними валами, використовуючи спарену роботу двох бульдозерів чи роботу бульдозера зокрилками. У цьому проміжні валики необхідно утворювати через20…30м.

Для зрізання рослинного шару вибираємо бульдозерДЗ-18 з урахуванням тракториТ-100. (>ЕНиРЕ2-1-5).

2). Переміщення грунту зі планувальної виїмки в планувальну насип.

На виконання цього виду планувальних робіт використовуємо мотижте причіпний з обсягом ковша V>ковша6м3(див. пункт 2.3.). Приймаємо мотижте причіпнийДЗ-20 з обсягом ковша7м3 з урахуванням тракториТ-100.(>ЕНиРЕ2-1-21).

Склад роботи:

> приведення агрегату у робочий становище

> набір грунтускрепером

> переміщення скрепера з грунтом

> розвантаження грунту зразравниванием і частковим ущільненням

> повернення скрепера до забою порожняком

Переміщення грунту виробляємоскрепером по еліптичної робочої схемою. Її використовують за нашого разі взаємної розташування виїмки і насипу, найефективніша розробки вилучень і спорудженні невисоких насипів налинейно-протяженних ділянках50…100м.

3).Скучивание ,навантаження і вивіз зайвого грунту.

Цей вид планувальних робіт полягає ускучивании грунту бульдозером, його вантаження та вивезення межі будівельного майданчика. Дляскучивания зайвого грунту вибираємо бульдозерДЗ-53 з урахуванням тракториТ-100.(ЕНиРЕ2-1-28). Для навантаження грунту використовується екскаватор “пряма лопата”ЭО-7111 з обсягом ковша 2,5 м3.(ЕНиРЕ2-1-7). Вивезення грунту здійснюєтьсяавтомобилями-самосвалами.

4). Ущільнення грунту на планувальної насипу.

До сформування стійких, надійних і міцних земляних спорудукладиваемий грунт необхідно ущільнювати.Насипи будують горизонтальними верствами з наступним ущільненням. Для ущільненнясупеси застосовуємо спосібукатки. Найбільшого поширення набула одержало ущільнення грунту ковзанками статичного дії. Це пов'язано з простотою і надійністю механізмів, високої продуктивністю та порівняно низькою вартістю.

Грунт ущільнюють шляхом послідовних круговихпроходок ковзанки у всій площі насипу, причому кожна наступна проходка повинна перекривати попередню на0,2…0,3м. Після закінчення циклуукатки грунту на насипу у самій послідовності виконуютьукатку у наступних циклах. Остаточне ущільнення насипів виконують при 6…8проходках за одним місцеві самохідними і причіпними ковзанками.

Склад роботи:

> приведення агрегату у робочий становище

> ущільнення грунту котком

> повороти ковзанки і переходи на сусідню смугуукатки

Для ущільнення грунту на планувальної насипу приймаємо причіпний гратчастий катокЗУР-25 з урахуванням тракториТ-100. (>ЕНиРЕ2-1-30).

Таблиця 2.4.1.Ведомость обсягів планувальних робіт

Найменування етапу планувальної роботи Одиниця виміру поЕНиРу Кількість робіт Примітка
1 >Срезка рослинного шару грунту м2 150000 Майданчик 500*300 м2
2 Переміщення грунту зіПВ вПН м3 26541,4 Таблиця 2.2.1.
3 >Скучивание, навантаження і вивіз зайвого грунту м3 6046,9 Пункт 2.2.
4 Ущільнення грунту наПН м2 76306,5 >Vгр.Кпр./0,4

3.Отривка

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація