Реферати українською » Строительство » Поперечник одноповерхового залізобетонного промислової будівлі


Реферат Поперечник одноповерхового залізобетонного промислової будівлі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство Освіти і Науки України

Харківська Національна Академія Міського Господарства


>Пояснительная записка

на уроках: “Залізобетонні конструкції”

до курсовому проекту на задану тему: “>Поперечник одноповерхового залізобетонного промислового будинку”


2011


Завдання

Схема >Пролети Крок колон Довжина будинку Позначка верхиподкрановой балки Вантажопідйомність крана Опір грунту Тип покрівлі Місце будівництва

L1

L2

5 5 18 24 6 132 9,6 100/30 150 >Хол Луцьк

Розрахункова схема

>Грузоподъемность,Q,кН Проліт крана Габаритикрана,мм Максимальне тиск колесаР,кН >Вес,кН Тип рейки

Висота рейки,

>мм/вес 1п.м.

ширина База Висота візки >Крана з візком
150/30 16,5 6300 4400 2300 175 70 265 >КР-70

120/

0,527


1. Компонування поперечної рами

Вибір типу колон та його прив'язка:

hнизу = (9600 - 800 - 120-20) + 150 = 8810 мм

hгору = 12000 -9600 +1400 + 800 = 3340 мм

hкіл= hнизу + hгору = 8810 + 3340 = 12150 мм

Конструкція колони:


1.1Расчет навантажень

Від покриття:

- стала:

>1 =>f1 · +>f2 · (g>стяжки + gпар + gпокрівлі) · = 1,1 · + 1,3 · (0,02 · 20 + 0,04 · 3 + 0,04) · = 225,4кН

- корисна (сніг):

P.S1 =>f · P.S0 · B · = 1,04 · 1,04 · 6 · = 70кН

-Эксцентриситети сил1 і P.S1:

е1 = 380/2 – 175 = 15 мм = 0,015 м

>Изгибающие моменти:

М1 =1 · e1 = 225,4 · 0,015 3,4кН·м

М>снег1 = P.S1 · е1 = 70 · 0,015 = 1,7кН·м

-Эксцентриситети сил1 і P.S1 дляподкрановой частини:

e1 = 300 - 205 = 95 мм = 0,095 м

>Изгибающие моменти:

М2 =1 · е2 = -225,4 · 0,095 = - 21,4кН·м

М>снег2 = P.S1 · e2 = -70 · 0,095 = -6,7кН·м


- Власний вагу колони:

-Надкрановая частина:

>2 = 1 · 1 · (0,38 · 0,4 · 3,34) · 25 = 14кН

-Подкрановая частина:

>3 = 1,1·(0,6·0,4·8,81)·25 = 58кН

>Эксцентриситет сили2 щодоподкрановой частини:

е3 = 600/2 – 380/2 = 110 мм = 0,11 м

М3 = -2 · е3 = - 14 · 0,11 = - 1,5кН·м

- Вагаподкрановой балки і рейки:

е4 = 750 – 300 = 450 мм = 0,45 м

>4 = 1,1·(42 + 1,05·0,527·6 = 49,5кН

>Изгибающие моменти:

M4 =4 · е4 = 49,5 · 0,45 = 22,3кН·м

-Крановие навантаження:

D>max =>f · Fn ·yі = 1,1·175·( 1 + 0,638+0,267)=1,1*175*1,905 = 367кН

D>min = D>max · , де Fn>min = 33кН

D>min =367 · = 69кН

-Изгибающие моменти тиску крана:


М>max = D>max · e4 = 367 · 0,45= 165кН·м

М>min =- D>min · e5 = -69 · 0,75 = -52кН·м

- Горизонтальна сила гальмування візки крана:

T>max = ±>f · ·yі = ± 1,1 · · 1,905 = ± 10,5кН

- Вітрова навантаження:

Тиск вітру: W =>f · W0 · до · З · У

- в розквіті 5 м:

W1 = 1,035 · 0,48 · 0,4 · 0,8 · 0,9· 6 =0,86кН/м (W1’ = 0,86 · = 0,65кН/м)

- в розквіті 12,0 м:

W2 = 1,035 · 0,48 · 0,8· 0,9 · 0,64 · 6 = 1,37кН/м (W2’ = 1,37 · = 1,03кН/м)

- в розквіті 14,4 м:

W3 = 1,035 · 0,48 · 0,71 · 0,9· 0,8 · 6 = 1,52кН/м (W3’ = 1,5 · = 1,14кН/м)


W = = = 3,5кН

W’ = = = 2,6кН

-Изгибающий той час узаделке відраспределенной вітрової навантаження на крайньої колоні по осі А:

M = 0,86 · 12 · ( + 0,15) + [ · (12 – 5)] · [ · (12 – 5) + 5,15] = 81кН·м

-Эквивалентнаяравномерно-распределенная навантаження дорівнюватиме:

M = qW = = = 1,1кН/м

- З правого колоні (по осі У):qW’ = 1,1 · = 0,83кН/м

>Нагрузки які діють колону по осі А:


2.Расчет поперечної рами

2.1Геометрические характеристики колони

I1 =  =  = 1,8 · 105 див4; I3 = I2 =7,2 · 105 див4

I2 =  = 7,2 · 105 див4; I4 = = 17,1 · 105 див4

- Коефіцієнти:

> = а / L = 3,34 / 12,15 = 0,275

до =3 · ; до1 = 0

Для крайньої колони:

до>кр = 0,2753 · = 0,06; до1 = 0

Для середньої колони:

до>кр = 0,2753 · = 0,03; до1 = 0

2.2 Реакції колон і рами загалом усунення=1

 


Бетон –В20 (Eb = 2700кН/см2); R> =

R = R = = 3,4кН

R = R = = 8,3кН

>r11 = R + R + R + R = 23,4+2*8,3 = 23,4кН

2.3 Визначення зусиль у колоні від постійних навантажень

Від постійних навантажень рама не зміщується (>т.к. навантаження симетричні)

R = + = = 0,48-0,06 = 0,41кН

Визначення зусиль у стійці від власної ваги.

М1 = 3,4кН·м; М2 = -21,4кН·м; М3 = -1,5кН·м; М4 = 22,3кН·м


а)Изгибающие моменти:

М1-1 = 3,4кН·м

М2-2 = 3,4 – 0,4 · 3,34 = 2,03кН·м

М3-3 = 2,03-21,4-1,5+22,3 = -0,6кН·м

М4-4 = 3,4 -21,4-1,5+22,3– 0,41 · 12,15 = -2,2кН·м

б) Подовжні сили:

N1-1 = G1 = 225,4кН

N2-2 = G1 + G2 = 225,4+ 14 = 239,4кН

N3-3 = G1 + G2 + G4= 239,4 + 49,5 = 288,9кН

N4-4 = N3-3 + G3 = 288,9 + 58 = 346,9кН

в)Поперечная сила:

>Q4-4 = R = 0,41кН

Визначення зусиль у стійці від сніговий навантаження.

R = + = + = = -0,6кН

а)Изгибающие моменти:

М1-1 = 1,1кН·м

М2-2 = 1,1 + 0,6 · 3,34 = 3,1кН·м

М3-3 = 3,1-6,7 = -3,4кН·м

М4-4 = 1,1 -6,7 + 0,6 · 12,15 = 1,69кН·м


б) Подовжні сили:

N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = P.S1 = 70кН

в)Поперечная сила:

>Q4-4 = R = -0,6кН

Визначення зусиль у стійці тиску кранів.

>Рама зміщується під впливом зовнішніх сил. Якби усунення було, то утворилися б такі реакції:

RA = = =17,8кН

RБ = = = - 5,8кН

Оскільки кількість прольотів дорівнює трьом, то усунення верхи колони не враховуємо.

Розглянемонагружение на крайню колону по осі А силою Дмах,але в середню колону по осі Б силою Д>min.Такенагружение несиметричне.

Зусилля в колоні:

а)Изгибающие моменти:

М1-1 = 0

М2-2 = - 17,8 · 3,34 = - 59,5кН·м

М3-3 = - 59,5 + 165 = 105,5кН·м

М4-4 = - 17,8 · 12,15 + 165 = -51,3кН·м

б) Подовжні сили:

N1-1 = N2-2 = 0

N3-3 = N4-4 = D>max = 165кН

в)Поперечная сила:

>Q4-4 = R = 17,8кН

>Загрузим крайню колону по осі А силою Д>min,а середню колону по осі Б силою Дмах.

МА = D>min · e>кр = 69 · 0,45= 31,1кН·м

МБ =- D>max · e>кр = -367 · 0,75 = -275,3кН·м

RA = = =3.4кН

RБ = = = - 30.5кН


а)Изгибающие моменти:

М1-1 = 0

М2-2 = - 3.4 · 3,34 = - 11.4кН·м

М3-3 = - 11.4 + 31.1 = 19.7кН·м

М4-4 = - 3.4 · 12,15 + 31.1 = -10.2кН·м

б) Подовжні сили:

N1-1 = N2-2 = 0

N3-3 = N4-4 = D>max = 69кН

в)Поперечная сила:

>Q4-4 = R = 3.4кН

Визначення зусиль у стійці від гальмування візків кранів

Якби рама не зсувалася від дії зовнішніх сил, то реакція стійки було б наступній:

R = = = 7,2кН

Зусилля в стійці:

а)Изгибающие моменти:

М1-1 = 0

М2-2 = 7.2 · 3,34 – 10.5 · 1,0 = 13.6кН·м

М3-3 = М2-2 = 13.6кН·м

М4-4 = 7.2·12,15-10.5·(12.15-2.4)= ->14.9кН·м

б) Подовжні сили:


N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = 0

в)Поперечная сила:

>Q4-4 = ± (7.2– 10.5) = ± 3.3кН

Визначення зусиль у стійці від вітру.

>Ветровоенагружение

-нагружение від дії вітру в напрямі зліва-направо

Значення навантажень waкт=>1.1кН/м,w>пасс=>0.83кН/м,W=3.5кН.

Реактивне зусилля у верхній вузлі від дії активного вітру на колону по осі А:

Реактивне зусилля від дії пасивного вітру по осі Р:

R>ipАР+>W=4.8+3.6+3.5=11.9кН

>1=-

У>упрА =


У>упрГ=

-будуємоепюриМ,N іQ від навантаження вітром зліва-направо

М1-1=0 М2-2= М3-3 =

М4-4=

Принагружении колони по осі У реакцією У>прВ=>0.63кН і рівномірно розподіленої навантаженням w>пасс=>0.83кН/м.

М1-1=0 М2-2= М3-3 =

М4-4=

Вісь А:Q1-1=->1.83кНQ2-2=>Q3-3=>1.13.34-1.83=1.84кН

>Q4-4=>1.112.15-1.83=11.55кН

Вісь Р:Q1-1=->0.63кНQ2-2=>Q3-3=>0.833.34-0.63=2.14кН

>Q4-4=>0.8312.15-0.63=9.46кН

>нагружение вітром справа-наліво

Значення зусиль будуть такі:

Вісь А: М1-1=0 М2-2= М3-3 =-2.5кНм

М4-4=->53.6кНм

>Q1-1=0.63 >кН >Q2-2=>Q3-3=->2.14кНQ4-4=->9.46кН

N1-1=N2-2=N3-3=N4-4=0

Вісь Р: М1-1=0 М2-2= М3-3 =->0.02кНм

М4-4=->59.0кНм

>Q1-1=>1.83кНQ2-2=>Q3-3=->1.84кН

>Q4-4=->11.55кН


3.Расчетвнецентренносжатой колони

 

БетонВ25,Арматура класуА400с, армування – симетричний.

3.1Надкрановая частина

- Комбінація зусиль:

M = -71.07кН·м; Me = 2.03+(-59.5-13.6)/2=-34.57кН·м; N = 239.4кН

-Расчетная довжина: L0 = 2 · М>надкр = 2 · 3,34 = 6.68 м

-Эксцентриситет: e0 = M / N = 71.07 / 239.4 = 0,3 м = 30 див

-Определяю коефіцієнт впливу тривалої дії навантаження:

>L = 1 + · , де приймається рівної 1 (для важкого бетону)

>L = 1 + 1 ·  = 1.49

- Визначення коефіцієнта:

>1 = е0 / h = 30 / 38 = 0,789

>2 = 0,5 – 0,01 · - 0,01 · Rb= 0,5 – 0,01 ·  - 0,01 · 14,5 = 0,178

Приймаю: =>max = 0,789

- = EP.S / Eb = 20000 / 3000 = 6,67

N>cr =  · ,

де – коефіцієнт армування (попередньо приймається = 0,005)


N>cr = · = 1673кН

- Коефіцієнт впливу прогину при подовжньому вигині:

> = = = 1,17 (повинен у межах 11,4)

-Расчетная величинаексцентриситета: · e0 = 1,17 · 30 = 35 див

- Визначення випадкувнецентренного стискування для симетричного армування

>x=N/Rb·>b=239.4/1,45·40=4.1 див;y·h0 =0,594·34=20.2 див, що >х=4.1 див

(якщо x > 20.2 – випадок великихексцентриситетов

x < 20.2 – випадок малихексцентриситетов)

>Т.к. використовується симетричний армування, унаслідок чого x < 20.2 ми маємо справу зі випадком малихексцентриситетов )

- е = · е0 + - а = 1,17 · 30 + - 4 = 50 див

- AP.S = AP.S’ = = = 3.4 див2

>Армирование приймаємо конструктивно:616А400с(AP.S=>12,06см2)

>Хомути і шпильки:5Вр-I ПриймемоSw=40 див.


3.2Подкрановая частина

- Комбінація зусиль:

M = 118,5кН·м

Me = -0,6+(105,5+13,6)/2=58,95кН·м

N = 453,9кН

-Расчетная довжина: L0 = 1,5 · М>подкр = 1,5 · 8,81 = 13,215 м

-Эксцентриситет: e0 = M / N = 118,5 / 453,9 = 0,26 м = 26 див

-Определяю коефіцієнт впливу тривалої дії навантаження:

>L = 1 + · , де приймається рівної 1 (для важкого бетону)

>L = 1 + 1 ·  = 1,5

- Визначення коефіцієнта:

>1 = е0 / h = 26 / 60 = 0,433

>2 = 0,5 – 0,01 · - 0,01 · Rb= 0,5 – 0,01 ·  - 0,01 · 14,5 = 0,13

Приймаю: =>max = 0,433

- = EP.S / Eb = 20000 / 3000 = 6,67

N>cr =  · ,

де – коефіцієнт армування (попередньо приймається = 0,005)

N>cr = · = 2212кН

- Коефіцієнт впливу прогину при подовжньому вигині:


> = = = 1,26 (повинен у межах 11,4)

-Расчетная величинаексцентриситета: · e0 = 1,26 · 26 = 32,7 див

- Визначення випадкувнецентренного стискування для симетричного армування

 >x=N/Rb·>b=453,9/1,45·40=7,8 див;y·h0 =0,594·56=33,3 див, що >х=7,8 див

(якщо x > 33,3 – випадок великихексцентриситетов

 x < 33,3 – випадок малихексцентриситетов)

>Т.к. використовується симетричний армування, унаслідок чого x < 33,3 ми маємо справу зі випадком малихексцентриситетов )

- е = · е0 + - а = 1,26 · 26 + - 4 = 58,7 див

- AP.S = AP.S’ =  =  = 1,54

>Армирование приймається конструктивно з:

(AP.S + AP.S’)>min = 0,004 · b · h = 0,004 · 40 · 60 = 9,6 див2

>616А400с(AP.S=>12,06см2)

>Хомути і шпильки:5Вр-I ПриймемоSw=35 див.


4.Расчетвнецентренно навантаженого фундаменту

>М=-101,02кНм

>N=495,4кН

>Q=10,9кН

N6=>38,6кН – вагуфундаментной балки істенового огорожі.

>Переводим все навантаження в нормативні:

На рівні підошви фундаменту:

 

4.1 Визначення розмірів підошви фундаменту

R0 – розрахункове опір грунту (з завдання R0=>0,15МПа=150кН/м2)

Визначаємо ширину фундаменту:


Приймаю:b=2,1м;а=2,7м.

Визначаємо момент опору:

Перевірка тиску під підошвою фундаменту

>R=150кН/м2 – розрахункове опір грунту

Аф=>5,67м2; Wф=>2,55м3; N>ser=>465,9кН; М>ser=->91,76кНм;d=1,95

Р>средн = = = 121,2кПа < R0 = 150кПа

4.2 Розрахунок фундаменту на продавлювання

Проекція площі зрізу на продавлювання:

А>прод=>0,15*2,1+=1,057м2=>10570см2

Міцність наскаливание:

R>bt А>прод=0.0910570=952kH

>Продавливающая сила:

F=P>max>0,152.1=157,20.152.1=49,5кН<952кН

>Прочности на продавлювання досить!


4.3 Прийняття форми і збільшення розмірів фундаменту

4.4Расчет арматури підошви фундаменту у бік А

а) Тиск на грунт врасчетних перетинах:

>P1 = +P>min = + 85,2 = 129,2кПа


>P2 = +P>min = + 85,2 = 137,2кПа

>P3 = +P>min = + 85,2 = 147,9кПа

б)Изгибающие моменти врасчетних перетинах:

M1-1 = b · L12 ·  = 2,1 · 1,052 · = 171,17кН·м

M2-2 = b · L22 ·  = 2,1 · 0,752 · = 88,9кН·м

M3-3 = b · L32 ·  = 2,1 · 0,452 · = 32,77кН·м

в) AP.S1-1 = = = 3,93 див2

AP.S2-2 = = = 6,66 див2

AP.S3-3 = = = 3,94 див2

Мінімальний відсоток армування дляизгибаемих елементів дорівнює 0,05%.

Коефіцієнт армування

>Сечение 1-1:

>Сечение 2-2:

>Сечение 3-3:

>Сечение 1-1 є найнебезпечнішим.

Приймаю армування: 14 14А300с (AP.S = 21,55 див2), крок 150 мм


4.5Расчет арматури підошви фундаменту у бік Б

а)Изгибающие моменти врасчетних перетинах:

М4-4 = 0,125 · РСВ · а · (b – bкіл)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 0,6)2 = 92,03кН·м

М5-5 = 0,125 · РСВ · а · (b – b1)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1)2 = 49,5кН·м

М6-6 = 0,125 · РСВ · а · (b – b2)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1,6)2 = 10,2кН·м

в) AP.S4-4 = = = 2,11 див2

AP.S5-5 = = = 3,71 див2

AP.S6-6 = = = 1,76 див2

Приймаю: 18 10А300с (AP.S = 14,13 див2), крок 150 мм

4.6Расчет подовжньої вертикальної арматури

 

M7-7 = M +Q · hст+ = 101,02 – 10,9 · 0,65+38,6*0,6 = 117,1кН·м

N7-7 = N +>f · Vст ·>ж.б. = 495,4+38,6 + 1,1 · (1,2 · 1,0 · 0,65) · 25 = 555,45кН

е0 = M7-7 / N7-7 = 117,1 / 555,45 = 0,21 м = 21 див


е

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація