Реферати українською » Строительство » Підрядні відносини у будівництві


Реферат Підрядні відносини у будівництві

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів

Юридичний факультет

Кафедра громадянського права

Курсова робота

Підрядні відносини у будівництві

Студентки

>Голяновой В.П.

Санкт-Петербург

2009


>Оглавление

підрядні відносини будівництво

Запровадження

Глава 1. Основні становища підрядних взаємин у будівництві

1.1 Історія підрядних взаємин у будівництві

1.2 Поняття договору будівельного підряду

1.3 Права й обов'язки сторін із договору будівельного підряду

Глава 2. Особливості підрядних взаємин у будівництві

2.1 Технічна документація і кошторис

2.2 Введення і приймання робіт

Укладання

Список літератури


Запровадження

Будівництво - одне з ринках галузей у сучасної Росії. Підрядні відносини у будівництві відрізняються підвищеною складністю і вимагають високого професіоналізму як укладачів договорів, і суб'єктів підрядних відносин. Світовий фінансову кризу завдав будівельної сфері серйозної шкоди та викликав чимало закутків. Попри призупинення темпів будівельних робіт, кількість суперечок, що з спорудженням об'єктів нерухомості, залишається незмінною, а деяких регіонах країни навіть зросла.

Наукове вивчення підрядних взаємин держави і що з ними правовідносин почався наприкінці 19 - початку 20 ст. Разом про те можна припустити, питання, пов'язані зі створенням ефективних механізмів формування підрядних взаємин у будівництві не є доситьпроработанними.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи виступає комплекс взаємовідносин учасниківинвестиционно-строительной діяльності при реалізаціїинвестиционно-строительних проектів. Предметом дослідження не лише законодавство що регулює підрядні відносини у будівництві, а й особливості створених відносин.

Мета курсової праці полягає у розгляді методичних основ формування механізму підрядних відносин, що сприяє досягненню високої ефективності реалізації проектів, у сучасному будівництві.

Задля реалізації поставленої мети перетвориться на роботі вирішувалися такі основні завдання:

1) вивчення історії підрядних взаємин у будівництві

2) дослідження сутності підрядних договірних відносин, місця і значення договору підряду в сучасному будівництві;

3) розгляд базових положень громадянського права, що регулюють відносини підряду у будівництві;

4) виявлення основних проблем розвитку підрядних договірних взаємин у Російської Федерації на етапі;


Глава 1. Основні становища підрядних взаємин у будівництві 1.1 Історія підрядних взаємин у будівництві

Вивчення розвитку права дозволяє осмислити наявний досвід формування та застосування правових норм.Вносимие поправки в законодавчі акти, і навіть збільшення судових суперечок зазначають, що правові норми відповідають до економічним відносинам не можуть виступати їх адекватної юридичної формою. Наочно це можна зробити спостерігати з прикладу розвитку законодавства про будівництво. Перші нагадування про договорі з виконання робіт можна поспостерігати на Російської Правді, де закріплювалися положення особисте найманні. Під особистим найманням розумілосяуслужение до виконання певної роботи, яке усній формі «государем»мастеру-плотнику – «>наймиту»[1].

А перші письмових свідчень про будівельному підряді ставляться до 1547 р. і стосуються приватних підрядів, стосунки оформлялися як підрядних грамот чи записів. Нормативне закріплення відносин будівельного підряду було зроблено на 1595 р. царськимНаказом «Про заготовлянні матеріалів для будівлі Смоленської фортеці». У документі вперше закріплювалися спеціальні норми про договорі будівельного підряду з участю держави, що значної ролі у розвитку громадянського законодавства. Згодом більшість нормативних актів стосовно підрядним відносинам у будівництві остаточно XX в. мали казенну спрямованість, оскільки припускали участь держави у якості одного із сторін, а самого договору будівельного підряду розглядався як державної контракту, який буде необхідний здійснення внутрішніх функцій держави, передусім оборони.

У 1719 р. Петро стверджує регламентКамер-коллегии, яка була обов'язок укладати договори підряду для державних потреб. Після цього підрядчиками за договорами будівельного підряду з скарбницею виступали купці, поручителями дворяни, а й за виконанням договорів стежили поліцейські установи. Органи регулярної поліції видавали дозволу спорудження, переобладнання і ліквідацію будівель; реєстрували ці будівлі, насамперед житлові будинки, виконуючи у своїй архітектурно-планувальні функції. Укладання договорів підряду для державних потреб вироблялося у вигляді торгів, а самого договору підряду мав письмовій формі. Однак це ще зберігався традиційно сформований підхід, за яким процес будівництва й без участі держави здійснювався системою договорів особистого найму господарським способом. Розвитку підрядних відносин перешкоджав феодальний шлях розвитку, що передбачає класове нерівність.

У юридичної літературі відзначається, що наприкінці в XIX ст. будівельні роботи становили найбільш частий предмет підряду, оскільки договір переважно полягав будівництва, переробку і ломкузданий[2]. Відсутність спеціальних норм про будівельному підряді (крім казенного) компенсувалося нормами загального характеру, що дозволяло ефективно регулювати складаються відносини. До договору підряду служила комбінація трудового і капіталістичного елементів. Трудової елемент був у виконанні роботи, тобто. створенні будь-якої речі. Капіталістичний елемент припускав обов'язок підрядчика як щось зробити, а й передати результат роботи. Причому якщо особистому найманні робочий надавав свою працю на розпорядження наймача, то договорі підряду підрядник самостійно вибирав шляхів досягнення матеріального результату. Договір підряду для будівництва будинку розглядався як різновид посередницького договору, предметом якого було послуги підрядчика з надання робочої сили в.

З зміцненням позицій капіталізму, розвитком машинобудування, науку й техніки отримує стала вельми поширеноюподрядний спосіб ведення будівельних робіт, у якому будівництво здійснюється з допомогою спеціалізованих будівельних, монтажних та інші організації будівельногопрофиля[3].

Після революції 1917 р. встановлюється пріоритет права державної власності на будівлі і споруди, що впливає на процес правовим регулюванням відносин будівельного підряду. Державним установам та підприємствам, і навіть громадських організацій взагалі заборонили розпочинати підрядні відносини з будівництва, оскільки єдиним замовником стало виступати держава. Учасники громадянського обороту тепер могли здійснювати будівництво на свої потреб лише господарським способом, самотужки йсредствами[4].

У Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. законодавець крім норм, присвячених загальних питань підрядних відносин, спеціально не встановлював норми, які регламентували б відносини будівельного підряду. Це обумовлювалось тим, крім кодексу діяв спеціальний акт адміністративного характеру, де у ролі замовника від імені держави виступали його органи.

Разом про те до кінця 20-х стає неможливим вирішити у держави великі господарські завдання, пов'язані з відтворенням нові й реконструкцією існуючих матеріальних фондів. Тому було визначено доцільність переходу від господарського способу ведення будівництва доподрядному через державні будівельні організації. Особливістю тут було те, що у окремому об'єкті будівництва працювало кілька підрядних організацій, які спільної діяльністю на будівельної майданчику керував державний замовник. Виробництво робіт допускалося з матеріалу будь-якої зі сторін, а договірні відносини оформлялися прямими договорами з кожним ізподрядчиков[5].

Зміни у засобах ведення будівельного виробництва визначали потреба у новому правовому регулюванні. Постановою РНК СРСР від 26 лютого 1938 р. «Про поліпшення проектного і кошторисного справи про упорядкування фінансування будівництва» було затверджено Правила про договори підряду на капітальне будівництво. Цікаво зазначити, що законодавець не відводив чільну роль в правовому регулюванні підрядних відносин кодифікованому акту, а пріоритети спеціальним нормативних актів, які мали імперативного характеру. Докладніше становища Правил про договори підряду на капітальне будівництво регламентувалися інструкціями міністерств іведомств[6].

Отже, розробка спеціального законодавства про договори будівельного підряду пов'язують із розвитком будівельної індустрії і зміною способів будівництва у цілях вирішення завдань, які були перед державою відновлення економіки.

Разом із цим у правовому регулюванні капітального будівництва продовжували залишатися проблеми. Правила про договори підряду на капітальне будівництво майже регламентували відносини, пов'язані з допомогою субпідрядних організацій, що спеціалізуються з виконанні спеціальних робіт, і навіть розподіл відповідальності між замовником, генеральним підрядником будівництва і субпідрядником.Происходили затримки оформлення договорів і формального початку провадження цих робіт.

Попри те що що Постановою цк кпрс і керівник Ради Міністрів СРСР від 24 серпня 1955 р. N 1551 було затверджено нові Правила про договори підряду на капітальне будівництво, підписання договору продовжувало здійснюватися головним чином основі нормативних відомчих чи міжвідомчих інструктивних вказівок адміністративного характеру. Компетенція низки міністерств та визначалася можливістю прийняття локальних нормативних актів стосовно будівництва, що призвело до розширення законодавства та внутрішньому невідповідності нормативних актів рівня. Тут є потреба наукового осмислення правовим регулюванням взаємин у будівництві та розробки єдиного нормативного акта, який би безпосередньо регламентував підрядні договори.

У Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. договір підряду на капітальне будівництво вже було закріплений ролі самостійного виду. За цим договором державна інституція - підрядчик зобов'язана самотужки й засобами спорудити і здати у призначений законом термінорганизации-заказчику передбачений планом об'єкт будівництва у відповідність до затвердженої проектно-кошторисної документацією, аорганизация-заказчик зобов'язана передати підрядчику будівельний майданчик і проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об'єкти і оплатити їхню вартість за кошторисом.

З легального визначення договору підряду на капітальне будівництво можна назвати його це основна прикмета. По-перше, договір полягав тільки між організаціями з урахуванням плану, що цілком виключало ініціативу сторін. Зазначений ознака не дозволяв поширити загальні норми про підряді на правове регулювання договірних взаємин у будівництві. Для замовника був важливим як результат праці, але й він процес виконання будівельних робіт.

По-друге, за договором підряду функція замовника полягала в прийняттю результату робіт і сплаті для неї винагороди. Тоді як і договорі підряду на капітальне побудову обов'язки замовника входило здійснення постійного контролю над ходом робіт, узгодження з підрядчиком виробничих питань.

По-третє, у договорі підряду на капітальне будівництво на замовника покладалися додаткові обов'язки, пов'язані з підготовкою об'єкта будівництва, наприклад включення будівництва у титульні списки будівництв, оформлення відведення земельної ділянки, отримання врегулювання будівництво, забезпечення будівництва водою, електроенергією тощо.

По-четверте, тоді як звичайному підряді обов'язок підрядчика полягала в здачі роботи, відповідної умовам договори та без недоліків, через які результат роботи ставав непридатним звичайного використання, то договорі підряду на капітальне будівництво побудований об'єкт непросто може бути придатним для використання, але ще відповідати проектно-кошторисної документації.

Цивільний кодекс РРФСР 1964 р. не вирізнявся розробленістю норм про договорі підряду на капітальне будівництво, тому детальніше стосунки врегульовані нормами нових Правил про договори підряду на капітальне будівництво 1969 р., що значно відрізнялися від попереднього. Запроваджувався заборона підрядчику виконувати будівельно-монтажні роботи за відсутності договору ЄС і фінансування будівництва, і навіть була істотно обмежена можливість вищих органів вносити зміни у плани капітальних вкладень і будівельно-монтажні роботи. Підвищилася роль договору підряду на капітальне побудову регулювання відносин сторін, оскільки вона став детально визначати правничий та обов'язки весь період будівництва, терміни введення об'єктів в експлуатацію.Нормативно закріплювалася підвищена майнова відповідальність суб'єктів господарювання.

Проблему було у цьому, що з укладанні договорів підряду на капітальне будівництво різними організаціями вони підпадали з підвідомчості під дію різних інструктивних вказівок, що призводило збільшення переддоговірних суперечок. Інструкції однієї й тієї ж виду, які у різних міністерствах, дозволяли одні й ті запитання у площині своїх відомчих інтересів. Акти окремих міністерств з укладання підрядних договорів були обов'язковими замовникові, іноді не відповідали одне одному і чинного законодавства.

Після цього було проведено реформа управління будівництвом, яка зробила певні зміни щодо до системи інструктивних вказівок міністерств та. Разом про те існування недоліків у правовому регулюванні капітального будівництва була очевидна. Переважна більшість адміністративних елементів пов'язувало замовника і підрядчика, у результаті сфера договірного узгодження та, як наслідок, свободовиявлення волі були обмежені. Прикладом могли служити обов'язкові для сторін типовий генеральний і типовий річний договори підряду.

Істотне зміна економічних відносин призвела до того, що роль держави у будівництві змінилася. Коли раніше будівництво розглядалося як один з пріоритетних державних завдань розвитку як створення матеріальної бази економіки, нині держава лише надає необхідне сприяння розвитку в цьому секторі.Наделяя замовника і підрядчика ініціативою, держава зводить до мінімуму своє втручання у формування договірних умов встановлення взаємних правий і обов'язків контрагентів. Стало очевидним, що така підхід дає змогу отримати більший економічний ефект, а при правильно обраному правовому механізмі на будівельний сектор вирішувати державні завдання.

1.2 Поняття договору будівельного підряду

Недоліки в оформленні договору часто спричиняються до конфліктів його сторін. Тому, кажучи про відносини підряду у будівництві необхідно розглянути поняття договору підряду. Договір будівельного підряду традиційно належить до договорів підрядній групи, на яку характеризують спільні ознаки. Зокрема, підрядні договори розглядаються як угоди про виконанні робіт, результатом яких стає знову виготовлена чи оброблена річ. Робота виконується утриманням підрядчика за завданням замовника. Підрядчик має право власності на результат виконаної роботи доти, поки робота нічого очікувати прийнятазаказчиком[7].

Визначення договору будівельного підряду дано в ст. 740 ДК РФ, за якою:

За договором будівельного підряду підрядчик зобов'язується у призначений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підрядчику необхідні умови до виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити зумовлену ціну. Договір будівельного підряду укладається будівництво чи реконструкцію підприємства, будинку (зокрема житловий будинок), споруди чи іншого об'єкта, і навіть виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних із що будуються об'єктом робіт. Правила про договорі будівельного підряду застосовуються також до робіт на ремонт будинків та споруд, якщо інше не передбачено договором. У кількох випадках, передбачених договором, підрядник приймає він обов'язок забезпечити експлуатацію об'єкта після ухвалення замовником протягом вказаної у договорі терміну. У нещасних випадках, коли з договору будівельного підряду виконуються роботи з задоволення побутових чи інших особистих потреб громадянина (замовника), до такого договору відповідно застосовуються правила параграфа 2 справжньої глави про права замовника за договором побутовогоподряда[8].

З цієї визначення слід, що істотним умовам договору будівельного підряду ставляться:

- найменування і характеристики об'єкта будівництва;

- початковий і кінцевий терміни

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація