Реферати українською » Строительство » Теплопостачання району міста


Реферат Теплопостачання району міста

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Восточно-Сибирский Державний

Технологічний Університет

Факультет: Будівельний

Кафедра:Теплогазоснабжение і вентиляція

Допущений до захисту

Керівник проекту

_____________________

Курсова робота

Тема:Теплоснабжение району міста

Виконавець:

студент прискореної форми навчання

групиМР ВПК (набір 2007)

>Изместьев Денис Олександрович


Улан-Уде, 2009


Зміст

Запровадження

1. Вихідні дані

2. Визначення розрахункових витрат теплоти

3. Побудова вартових і річних графіків витрати теплоти

4. Розрахунок й модульна побудова графіків регулювання відпустки теплоти

5. Розрахунок графіка температур води виході зкалориферов систем вентиляції

6. Розрахунок графіка мережевий води на опалення та вентиляцію

7. Вибір траси та певного типу прокладки теплової мережі.

8. Визначення розрахункових витрат мережевий води

9.Гидравлический розрахунок і монтажна схема водяний теплової мережі

10. Побудовапьезометрических графіків

11. Підбір мережевих насосів

12. Підбірподпиточних насосів

 


Запровадження

Застосування великих джерел тепла, газові викиди яких містять менше концентрації токсичних речовин, проти дрібними опалювальними установками, сприяють рішенню великої завдання сучасності – охорони навколишнього середовища.

Завдяки соціальним й фактично економічним перевагтеплофикация одна із основних напрямів розвитку енергетики нашій країні. теплопостачання житловий район

Але обмежені органічного палива, що використовується на ТЕЦ до нашого часу, викликають труднощі використання надалі.

У основними джерелами для теплопостачання будуть атомні котельні і атомні ТЕЦ. Використання самих джерел призведе до підвищення концентрації теплових навантажень, збільшення радіуса дії систем і необхідності рішення нових наукових закладів та інженерних завдань. Поруч із ядерного палива будуть застосовується відновлювані енергоресурси: геотермальні води, тепло сонця та води. Істотну економію енергії дасть використання для теплопостачання вторинних енергоресурсів, які знаходити дедалі ширше застосування.

Теплові мережі багатьох нині потребують реконструкції та ремонті. Основною причиною цього був частиною їхнього інтенсивне користування та неправильна експлуатація. У остаточному підсумку нормальна робота теплових мереж забезпечує життя міста.

Працюючи визначаються витрати тепла, виробляється трасування тепломереж, виконується гідравлічний розрахунок, підбирається і розраховується основне устаткування теплових мереж.

 


1. Характеристика об'єкта теплопостачання

Місто -Барнаул

Розрахункова температура найбільш холодної п'ятиденки - -390З.

Розрахункова температура для проектування системи вентиляції - -230З.

Тривалість стояння зовнішніх температур

Температура, 0З

-44,9--40 -39,9--35 -34,9--30 -29,9--25 -24,9--20 -19,9--15 -14,9--10 -9,9--5 -4,9-0 +0,1-+5 +5,1-+8
n 10 39 115 239 390 603 798 853 833 752 623 5256
Сума n 10 49 164 403 793 1396 2194 3047 3880 4632 5256

Характеристика кварталів:

№ кварталу >Этажность Щільність житловий фонд Загальна площа, га
1 5 3100 30
2 5 3100 30
3 5 3100 30
4 5 3100 30
5 5 3100 30
6 5 3100 30
7 5 3100 30
8 5 3100 30
9 5 3100 30
10 5 3100 30
11 5 3100 30
12 5 3100 30
13 5 3100 30
14 5 3100 30
15 5 3100 30
16 5 3100 30
17 7 3400 30
18 7 3400 30
19 7 3400 30
20 7 3400 30
21 7 3400 30
22 7 3400 30
23 7 3400 29,1
24 7 3400 23
25 7 3400 33,8
26 7 3400 27,6
27 7 3400 21,4
28 7 3400 15,2
29 7 3400 8,9
30 9 3700 2,8
31 9 3700 23,5
32 9 3700 23,5
33 9 3700 23,5
34 9 3700 23,5
35 9 3700 23,5
36 9 3700 23,5
37 9 3700 23,5
38 9 3700 23,5
39 9 3700 23,5
40 9 3700 23,5
41 9 3700 23,5
42 9 3700 3,5
43 9 3700 23,5
44 9 3700 23,5
45 9 3700 23,5
46 9 3700 23,5

Система теплопостачаннядвухтрубная закрита, залежна з центральним якісним регулюванням.

Параметри теплоносія1=1500З,2=700З

Джерело тепла ТЕЦ. Навантаження на промисловість відсутня.


Малюнок 1. Схематеплоенергоцентрали

>1-Энергетический казан;2-турбина; 3- електрогенератор; 4- конденсатор;5,6-сетевие підігрівники;7-пиковий казан;8-бустерний насос;9-сетевой насос;10-химводоочистка;11-деаераторъ;12-подпиточний насос;13-регулятор підживлення;14-насос;15,16-обратний і хто подає колектора;17-трубний пучок;18-конденсантний насос;19-подогреватель низький тиск;20-деаератор;21-питательний насос;22-подогреватель високого тиску.

2. Визначення розрахункових вартових витрат теплоти

Розрахункові витрати тепла на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання району міста визначається по укрупненим показниками залежно відtале, поверховості і добові норми витрат тепла на гаряче водопостачання одну людину на добу з урахуванням громадських будівель по /2/.

Приклад розрахунку витрат тепла для 1 кварталу:

Площа кварталу - P.S =>30га

>Этажность кварталу - 5

Щільність житловий фонд -r=3100 м2/га

Площа житловий фонд визначається за такою формулою:


А=S*r, м2

>А=30*3100=93000 м2

Беручи, що у одну людину припадає18м2 житлової площі, знаходимо число жителів кварталу:

>m =93000/20=4650 людина

Максимальний розрахунковий витрата тепла на опалення визначається за такою формулою:

>Q>o>макс=Q>oж+Q>o>общ

>Q>oж =q0·A, Вт

>Q>o>общ=Q>oж*до

деq0 = 95Вт/м2 – укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення житлових будинків на 1 м2 загальній площі, /2, табл. 4/.

Максимальний годинниковий витрата тепла на вентиляцію:

>Q>vmax = до1*Qo>общ , Вт

де K2 = 0,6 – коефіцієнт враховує теплової потік на вентиляцію громадських будівель.

>Среднечасовой витрата теплоти за опалювальний період на гаряче водопостачання житлових і громадських споруд:

>Q>hm =2,9*m(a+b), Вт

деm– число чоловік у 1 кварталі;

a = 115л/сут – норма витрати води в житлових будинках одну людину на добу;

b = 25л/сут норма витрати води у суспільних будинках .

Максимальний теплової потік на гаряче водопостачання житлових і громадських споруд:

>Q>hmax = 2.4 *Q>hm , Вт

>Среднечасовой витрата теплоти на гаряче водопостачання у період становитиме:

де = 0,8 – коефіцієнт, враховує зниженнясреднечасового витрати води на гаряче водопостачання у період стосовно опалювального.

>Q>o=95 *93000 =8835000 Вт

>Qпро>общ =8835000*0,25=2208750 Вт

>Q>o>макс= 8835000 + 2208750= 11043750 Вт

>Q>vmax =0,6* 2208750=1325250 Вт

>Q>hm =2,9m(a+b) =2,9*4650(115+25)= 1887900 Вт

>Q>hmax =2,4*1887900 = 4530960 Вт

>Q>hmaxроків=0,8*1887900*0,8 =1208256 Вт

Теплові навантаження кварталів представлені у таблиці 2.

Розрахунки зводимо в таблицю 1.


Таблиця 1 - Розрахункові теплові потоки на містечко

№ кварталу P.S, га Площа житловий фонд,,м/га Загальна площаА=·S,м Кількість жителівm=A/f >Qо.ж. >Q про.общ. >Qomax, МВт >Qvmax, МВт >Qhm, МВт >Qhmax,МВт >Qhm років, МВт Сумарний теплової потікQ=Qоmax+Qvmax+Qhm, МВт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
2 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
3 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
4 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
5 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
6 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
7 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
8 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
9 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
10 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
11 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
12 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
13 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
14 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
15 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
16 30 3100 93000 4650 8835000 2208750 11043750 1325250 1887900 4530960 1208256 14,26
17 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
18 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
19 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
20 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
21 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
22 30 3400 102000 5100 9690000 2422500 12112500 1453500 2070600 4969440 1325184 15,64
23 29,1 3400 98940 4947 9399300 2349825 11749125 1409895 2008482 4820357 1285428 15,17
24 23 3400 78200 3910 7429000 1857250 9286250 1114350 1587460 3809904 1015974 11,99
25 33,8 3400 114920 5746 10917400 2729350 13646750 1637610 2332876 5598902 1493041 17,62
26 27,6 3400 93840 4692 8914800 2228700 11143500 1337220 1904952 4571885 1219169 14,39
27 21,4 3400 72760 3638 6912200 1728050 8640250 1036830 1477028 3544867 945298 11,15
28 15,2 3400 51680 2584 4909600 1227400 6137000 736440 1049104 2517850 671427 7,92
29 8,9 3400 30260 1513 2874700 718675 3593375 431205 614278 1474267 393138 4,64
30 2,8 3700 10360 518 984200 246050 1230250 147630 210308 504739 134597 1,59
31 23,5 3700 86950 4348 8260250 2065063 10325313 1239038 1765085 4236204 1129654 13,33
32 23,5 3700 86950 4348 8260250 2065063 10325313 1239038 1765085 4236204 1129654 13,33
33 23,5 3700 86950 4348 8260250 2065063 10325313 1239038 1765085 4236204 1129654 13,33
34 23,5 3700 86950 4348 8260250 2065063 10325313 1239038 1765085 4236204 1129654 13,33
35 23,5 3700 86950 4348 8260250 2065063 10325313 1239038 1765085 4236204 1129654 13,33
36 23,5 3700
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація