Реферати українською » Строительство » ТИМЧАСОВЕ Відновлення великого мосту


Реферат ТИМЧАСОВЕ Відновлення великого мосту

>Варіант 1відновлення мосту наобході

>Розрахунокдовжинипідходів привідновлені мосту наближньомуобходівиконується за планом:

Мал.1Рівеньпроїздутимчасового мосту


Рис.2 Планближнього обходу

>Вихіднідані:R=350,b=25,a=25,i=20%


>Lc –довжинапідходу.

>Lх –проекція обходу.

A –відстаньміжвісями старого мосту тавісью мосту наближньомуобході (згідно іззавданням).

B –довжинапрямої вставкиміжзворотнімикривими (згідно іззавданням).

R –радіускривих напідході (згіднозавданням).

 

=140

>Визначеннярівняпроїзду (ПР)тимчасового мосту:

 

ПР>т.м. = ПР>к.м.h1=46-3,4=52,27 м

 

ПР>к.м. –відміткапідошви рейкикапітального мосту56,0м

ПР>т.м. –відміткапідошви рейкитимчасового мосту


h1= Lз . іl/1000=188,6*18/1000=2,4 м;

Lз –довжинакриволініїнодільниціпідходу188,6м

і1 –ухил, щодопускається;

іl = ідо – іп=18-2=16

ідо –керуючийухил 20

іп –ухілпом’якшення;

>Визначеннярівняпроїздутимчасового мосту із умів забезпеченняпідмостовогогабариту:

 

>ПРт.м. =ГВВ + h2 + h>б=34,5+4.0+3.27=51,77 м

>ГВВ –відмітка обріювисокої води45м

hб –будівельнависотасудоплавноїпрогоновоїспоруди, 3,27

h2 –висотапідмостовогогабариту, 4,00

З двохзначеньвідміткипідошви рейкиприймається понадзначення.

ПР>т.м.=52,6 м

>Визначенняконструкціїнадбудов тафундаментів:


>Розрахункова схема

 


ПР –відміткапідошви рейки

>ВЗ –відмітказемлі

>ГМВ –відмітка обріюмеженої води

hб –будівельнависотапримикающоїпрогоновоїспоруди

hв –глибина води

hр –висотаростверку = 0,44 м

H>зп –висотазрізкипаль привідсутності води

H’>зп –висотазрізкипаль приглибині води > 1.0 м

Hзв –висотанадбудови Hзвр+0,66 м

Опертя 0

Опертя №0:

Hзв=ПР - hб - hр - >ВЗ - H>зп= 42,6-1,24-0,44-35-0,7=8,66 м

>Приймаємо .

Схема надбудови № 107.


Опертя 1

Опертя №1:

Hзв=ПР - hб - hр - >ВЗ - H>зп= 42,6-1,24-0,44-34-1,16=10,66 м

>Приймаємо

Схема надбудови № 108 .

Опертя 2

Опертя №2:

Hзв=ПР - hб - hр - >РМВ - H>зп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

>Приймаємо Hзв=8,66 м.

Схеманадбудови № 107.

Опертя 3

Опертя №:

Hзв=ПР - hб - hр - >РМВ - H>зп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

>Приймаємо Hзв=8,66 м.

Схема надбудови № 115.

Опертя 4

Опертя №4:

Hзв=ПР - hб - hр - >ГМВ - H’>зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

>Приймаємо Hзв=8,66 м.

Схема надбудови № 115.


Опертя 5

Опертя №5:

Hзв=ПР - hб - hр - >ГМВ - H’>зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

>Приймаємо Hзв=8,66 м.

Схеманадбудови № 115.

Опертя 6

Опертя №6:

Hзв=ПР - hб - hр - >ГМВ - H’>зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

>Приймаємо Hзв=8,66 м

Схеманадбудови № 107.

Опертя 7

Опертя №7:

Hзв=ПР - hб - hр - >ГМВ - H’>зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

>Приймаємо Hзв=8,66 м

Схеманадбудови № 107.

Опертя 8

Опертя №8:

Hзв=ПР - hб - hр - >ГМВ - H’>зп =42,6-1,24-0,44-35,6-0,7=10,66

>Приймаємо Hзв=10,66 м

Схема надбудови № 108.


>Потреби вматеріалах наспорудження опори

№п/п >Показник >О.в. Номер опори >загалом
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 >Висотанадбудови м 8,66 10,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 10,66
2 >Потреба влісоматер. нанадбудову

м3

9,7 12,7 16,4 16,4 20,3 20,3 16,4 16,4 9,7 138,3
3 >Потреба вметалі нанадбудову кг 535 748 966 966 1072 1072 966 966 535 7291
4 >Потреба влісоматер. нафундаменти

м3

7,19 9,2 31,9 31,9 50,1 50,1 31,9 31,9 7,19 251,38
5 >Потреба вметалі на фундамент кг 213 269 2237 2237 3435 3455 2237 2237 213 16513
6 >Всьогоматеріалу

м3/

кг

>Лесоматериалов, м3

389,68
>Металла, кг 23804

>Графікмінімальногонеобхідного рядоквідновлення мосту наобході

п

>Найменуванняробіт >Кількість часів 1доба >2доба >3доба >4доба
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
1 >Підготовчі роботи 20

2 >Встановлення фундаменту 20

3 Монтажнадстройок 4

4 >Встановлення П.С. 16

 5  >всього  2,8діб

>Варіант 2відновлення мосту настарійвісі

>Відновлення мосту настарійвісівиконується на тому жрівні, ізмаксимальнимвикористаннямконструкцій опор та їхніелементів, щозберіглися. У межахзаданого курсового проекту опора 0 та опора 1збереглися йпрогоновабудоваміж нимитежзбереглася,використаємо 2фундаментизруйнованих опор 4 та 8.

>Підбірфундаментів та рам опор

Опертя № 0

Опертя №0

>Приймаємо .

Схема надбудови № 107.

Опертя № 1

Опертя №1

>Приймаємо .

Схема надбудови № 108.

Опертя № 3

Опертя №3

>Приймаємо .

Схема надбудови № 107.


Опертя № 4

Опертя № 4

>Приймаємо

Схема надбудови № 115.

Опертя № 5

Опертя №5

>Приймаємо .

Схема надбудови № 115.

Опертя № 6.

Опертя № 6

>Приймаємо .

Схема надбудови № 115.

Опертя № 7.

Опертя №7

>Приймаємо .

Схема надбудови № 107.

Опертя № 8.


Опертя №8

>Приймаємо .

Схема надбудови № 108.

Опертя № 9

Опертя №9

>Приймаємо .

Схема надбудови № 108.

>Потреби вматеріалах наспорудження опори

№п/п >Показник >О.в. Номер опори >загалом
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 >Висотанадбудови м - - 10,66 10,66 8,66 7,66 10,66 10,66 8,66
2 >Потреба влісоматер. нанадбудову

м3

- - 29,9 29,9 28,6 20,3 29,9 29,9 20,6 189,1
3 >Потреба вметалі нанадбудову кг - - 1786 1786 1600 1072 1786 1786 1178 10994
4 >Потреба влісоматер. нафундаменти

м3

- - 11,34 40,9 0 50,1 40,9 40,9 0 184,14
5 >Потреба вметалі на фундамент кг - - 292 2866 0 3455 2866 2866 0 12345
6 >Всьогоматеріалу

м3/

кг

- -

>Лесоматериалов, м3

373,24
>Металла, кг 23339

>Графікмінімальногонеобхідного рядоквідновлення мосту наобході

п

>Найменуванняробіт >Кількість часів 1доба >2доба >3доба >4доба
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
1 >Підготовчі роботи 20

2 >Встановлення фундаменту 20

3 Монтажнадстройок 4

4 >Встановлення П.С. 14

 5  >всього  3,0діб

>Порівнянняваріантів

 

>Основніпоказникибудівництва О.В. >Варіант
> >
1 >Довжинатимчасового мосту м 181,4 171,4
2 >Потреби влісоматеріалах

м3

389,68 373,24
3 >Потреби вметалі на опорах т 23,80 23,34
4 >Потреби взбірно-розбірихпрогоновихспорудах прим. 2 2
5 >Потреби взварнихширокополихдвутавровихпрогоновихспорудах т 6 8
6 >Мінімально технолог.Термінвідновлення >діб 2,8 3,0

Зурахуваннямпорівнянняваріантіввідновлення моступрийняторішення мосту наобході.


Розрахунок трудовитрат на роботи що їх поза осі мосту

міст опораконструкція фундамент

№п/п

Найменування

робіт

>Един.

>измер.

>Кол-во

робіт

Потреба робочої сили,чел/ч Склад команди
на ізм. на обсяг
1

Складання копрів і кранів

-ПКК-2х1250

-ПСК-500

-ПК-2х500

-УСА

-УКА

-СРК-50

копер

копер

копер

кран

кран

кран

1

2

1

2

1

0

6,5

7,5

18,7

7,0

5,0

163

65

15

18,7

17,0

10,0

163

2/11

1/4

1/10

1/6

1/4

1/11

3 >Распиловка круглого лісу

м3

582,65 6,4 3728,96 1/9
4 Виготовлення поковок м 28,21 145 4090,45 1/9
5 Виготовлення елементів надбудов опор, НР,ростверка

м3

149,38 30 4481,4 1/9
6 Виготовлення прямокутних рам 6,3 м зпиленного лісу прим 65 16,7 1085,5 1/3
7 Складання блоків опор з готових рам

м3

149,38 6,4 956,032 1/3
8

Заготівля паль

- одиночних

- кущових

м3

м3

17,92

188

5,0

11,0

89,6

2068

2

5

9 Транспортні роботи % 6 112,7
Разом 18769,142

>Ведомость трудовитрат на роботи що їх на осі мосту

 

№п/п

Найменування

робіт

>Един.

>измер.

>Кол-во

робіт

Потреба робочої сили,чел/ч Склад команди
на ізм. на обсяг
1 Установка НР опора 6 15,0 90 1/6
2

>Забивка паль

опора №0УКА одиночні

опора №1УКА одиночні

опора № 2УКА одиночні

опора № 3ПК-2х1250 кущові

опора № 4ПСК-500

опора № 5ПК-2х1250 кущові

опора № 6ПК-2х1250 кущові

опора № 7ПК-2х1250 кущові

опора № 8ПСК-500

 

 паля

 паля

 паля

паля

паля

паля

паля

паля

паля

 

 15

 20

 24

20

15

20

20

20

15

 

 10

 30

 10

13

10

13

13

13

10

 

 220

 260

 240

260

220

260

260

260

220

 

 1/8

2/11

 1/8

2/11

 1/8

2/11

2/11

2/11

 1/8

3

>Обстройка пальовихростверков

- на суходолі

- на воді

>ростверк

3

6

20

42

60

252

1/4

1/6

4 Складання дерев'яних опор з готових блоків

м3

420,78 1,6 673,2 1/6
5 Складання УПП 33,6 >п.с 1 32,5 65 1/8
6

Складання ПС зСШБ l>p = 23,0 м

>п.с 6 19,2 115,2 1/10
7 Пристрій мостового полотна м 178,4 5,52 1189,49 1/4
8 >Отсипка конусів

100 м3

10,23 20,0 204,6 1/9
9 Транспортні й іншірабти % 6,0 247,06
Разом безпосередньо на відновленні мосту,челч 5076,15
Разом з урахуванням заготівлі матеріалів,челч 21845,29

 

Опис графіка проведення робіт

Термін споруди тимчасового мосту на ближньому обході становить 3,5 діб. Роботи ведуться широким фронтом, значно скорочує період відновлення.

Час, витрачене виконання жодного виду робіт визначається за такою формулою

Тv =Vt,

де V – обсяг робіт;

>t – час виконання одиниці роботи, год

1. Підготовчі роботи становлять 10 годин.

2. Установка направляють рам:

>Опораи № 3-7.Направляющая рама кріпиться доанкерной балці ПК2х1250 одним кінцем, а кінець вкладається на дерев'яний пліт К1 (1-6).

3.Забивка паль.

Опертя № 2. Поодинокі палі занурюють агрегатомУКАК2 2(1-4).

Опертя № 3. Палі кущові, забивання паль виробляється агрегатом ПКК2х1250. Він одночасно забиває дві палі вертикально і похило до однієї свій бік або за однією палі, що вони нахилені врізнобіч. Після закінчення робіт агрегат переходить на опору № 4 К3 (2-11).

Опертя № 5. Палі кущові ,паліпогружаем агрегатом ПКК2х1250 К3 (2-11).

4. Розбирання кладки вручну

>Разборку кладки виробляєК5 (1-4) із застосуваннямЭСБ-4-119 (2електроперфоратораС408Б).

5.Отсипкащебеночной подушки.Отсипку виробляєК6 (1-3).

6.Обстройкаростверков.

Для устроюростверков застосовуємоК8 (1-6) працююча одночасно суші, та був на воді. Приймаємо комплектЭСБ-4-ИД.

7.Отсипка конусів.

Опертя № 8. Робота виробляється двома екскаваторамиЭО-4121 і чотирма самоскидами. Кар'єр перебуває у 2 кілометрів від місця будівництва.

8. Монтаж надбудов опор.

Для монтажу приймаємо дві команди, одній із якихК9 (1-8) дбає про суші, другаК10 (1-8) на воді. На воді монтаж виробляємо з плотів,поблочно.

9. Складанняпролетних будівель.

>Пролетное будоваСШБ збирається одним краномУКА і монтажній командою 11 (2-16). Після закінчення робіт кран переходить на складання наступногоСШБ.

Складання ПССРП-33,6 збирається двома кранамиУКА іКС-4561.

10. Установкапролетних будівель.

Цю роботу виконує команда 15 (1-10) з допомогою залізничного кранаСРК-50.Пролетние будівлі встановлюються з цілком покладеним мостовим полотномК13 (3-21)СШБ і Ко 14 (3-26) УПП.

11. Приведення мостового шляху до експлуатаційне стан здійснюється командоюК16 (2-18).


Схожі реферати:

Навігація