Реферати українською » Строительство » Будівництво 7-й поверхового 28-й квартирного односекційного житлового Будинку, стіни з цегли


Реферат Будівництво 7-й поверхового 28-й квартирного односекційного житлового Будинку, стіни з цегли

Страница 1 из 5 | Следующая страница
>КУРСОВАРОБОТА

З предмета:

«>Економікабудівництва»

На тему:

«>Будівництво7-иповерхового 28-ми квартирногоодносекційного житловогобудинку,стіни ізцегли»

>Харків 2007


>Вступ

>Пояснювальна записка докошторисноїчастини проекту набудівництво 9 балівповерхового54-х квартирногоодносекційного житловогобудинку,стіни ізцегли.

>Кошториснадокументаціяскладена ззастосуванням:

1. Правилавизначеннявартостібудівництва (>ДБН Д. 1.1–1–2000).

2.Ресурсніелементікошторисноїнорми набудівельні роботи (>РЕКН-2001).

3.Поточніодиничнірозрахунки котріскладені напідставі (>ДБН Д. 2.2–99) ізцінами натрудові таматеріально-технічніресурсивраховані станом на 1 января 2005 р.

Ускладікошторисноївартостіматеріальнихресурсівврахованізаготівельно-складськівитрати:

- Длябудівельних,санітарно-технічнихвиробів таконструкцій – 2%;

- Дляметалевихконструкцій – 0,75%;

>Поточніодиничнірозцінкивикористовуються привизначенійвартостібудівництва настадіїдоговірнихцін.

4.Збіркаєдинихсередніхкошториснихцін наматеріали,вироби йконструкції (>ЗЕКЦ-97).

>Найменуваннягалузігосподарства:капітальнебудівництво.

>Норминакладнихвитрат:

- набудівельні роботи;

- насанітарно-технічні –14,5%;

Придоговірнійцініприйнятинаступнінарахунки6

-комунальнийподаток – 0,03;

-зимовеподорожчання – 0,07%;

-витрати натимчасові приміщення таспоруди – 0,95%;

-непередбачені роботи – 10%.


>Локальнийкошторис 1 назагально-будівельні роботи

Набудівництво 9 балівповерхового54-х квартирногоодносекційного житловогобудинку,стіни ізцегли.

>Базиснакошториснавартість 4532720,8 грн.

>Нормативнатрудомісткість 33511,4люд./годин.

>Базиснакошторисназаробітна плата 699292 грн.

>Зроблено вцінах 2008 р.Вартість м2 до. пл. 1732,3 грн.

№п/г >Шифр номерпозиції нормативу >Найменуванняробіт тавитрат >Одиницівиміру >Кількість >Вартістьодиниці в грн. >Загальнавартість у грн. >Витрати роботиробітників незайнятихобслуговуванням машин

 

>Всього >Експлуатація машин >Всього >Основна зарплатню >Експлуатація машин >Обслуговуючих машин

 

>Основна зарплатню У томучислізаробітна плата

 

У томучислізаробітна плата Наодиницю >Всього

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

1Земляні роботи

 

 

1

>РЕСН

1–26–2

Грубеплануванняплощ бульдозеромпотужністю до

132кВт/180к.с.

>1000м2

0,71

530,44

530,44

105,02

376,61 –

376,6

74,56

____

8,98

6,37

 

2 1–13–5

>Розробкаґрунтуекскаватором,драглайном на гусеничному йколісномуході увідвал приґрунті IIгрупи ізмісткістю ковша 1,5 – 2,5 м3

>1000м3

0,41

3266,98

138,79

3128,19

1075,18

1339,46 56,9

1282,56

440,8

18

110

7,38

45,1

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

3 1–17–2

>Розробкаґрунтуекскаватором, на гусеничному йколісномуході ізрозвантаженням наавтомобіль, приґрунті IIгрупи ізмісткістю ковша 0,65 м3

>1000м3

1,16

3794,74

165,53

3625,70

1050,37

4401,9 192,01

4205,8

1218,4

22,10

91,57

25,6

106,22

 

4 1–163–2 >Доробкаґрунтувручну в траншеяхглибиною до 2 м безкріплень ізвідкосами йкопання ям при II грн.

100 м2

0,7

3129,19

3129,19

-

-

2190,4 21,90,4

-

-

396,1

-

277,27

-

 

5 1–27–2 >Зворотнезасипання траншей йкотлованів ізпереміщеннямґрунту до 10 м бульдозеромпотужністю до132кВт/180к.с./приґрунті II грн.

>1000м3

0,44

626,64

-

626,64

180,2

256,92

256,9

73,9

-

17,67

-

7,24

 

6 1–166–2 >Засипаннявручну траншей, пазухкотлованів й ям приґрунті II грн.

>100м3

0,41

1184,77

1184,77

1185,2 1185,2

165,24

67,75

 

 

7 1–134–1 >Ущільненняґрунтупневма –тичнимитрамбівками при I й грн.

>100м3

4,51

292,26

149,82

142,44

49,75

1318,09 675,7

642,4

224,4

18,36

5,52

82,8

24,89

 

 

8 >С331–34–1

>Вартістьавтоперевезень насамоскидахзайвогоґрунту навідстань 10км/1,7 x грн.3/=1,7хм3 x V = тонн

тонн 1972 14,22 28041,8

 

 

>ВСЬОГО по 1розділу

грн. 39110,38 4300,21 6764,26 460

 

 

 

2032,1 189,8

 

 

II.Фундаменти

 

9 8–3–1 >Влаштуванняпіщаноїоснови подфундаменти

М3

31

88,49

9,85

8,96

3,13

2743,2 305,35

877,76

97,03

1,23

0,35

38,13

10,85

 

10 >РЕСН 7–1–9 >Устрійфундаментівстрічкових, приглибені котловану до запланованих 4 м тамасі1,5т (>трапецеідальних) 100 прим 1,53

5164

1524

3639,9

1323,7

7900,9 2331,7

5569,05 2025,26

175,45

137,88

268,4

210,95

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

11 >С1411 – 15

>Вартістьзбірнихзалізобетонних плитстрічкових,фундаментіврозміром неменш33об'ємом від 1 до запланованих 4 м3

М3

214,2 387,55 83013,2

 

 

12 8–4–3 >Гідроізоляціястінфундаментівцементнарідкимсклом горизонтально

>100м2

1,38

453,4

127,36

16,6

3,48

625,7 175,7

22,91

4,8

60,36

1,5

83,3

2,07

 

 

13

>РЕСН

7–42–4

Установкаблоківстінпідвалужитлових йсуспільнихбудинків примасіелемента до1т 100 прим. 3,02

7389,44

1293,86

5022,59

1869,99

23316,1 3907,45

15168,2

5647,37

150

108

453

326,2

 

 

14 >С1411–8

>Вартістьблоківфундаментівоб'ємом 1–4 м3прямокутногосічення

М3

422,8 263,5

 

111407,8

 

 

 

 

 

>ВСЬОГО по IIрозділі

грн. 200509,1 7116,5 21679,79 886,4

 

 

 

 

7790,1 551,9

 

 

III.Перекриття надпідвалом

 

15

>РЕСН

7–45–6

>Укладання панелейперекриттівмасою до5тплощею до10м2 ізобпиранням на 2сторони йвисотібудинку до 40 м приL=6 м йширині до $1,5 м

100 прим. 0,53

8474,93

3004,6

2774

1034

4491,7 1592,4

1470,2

548,02

322

118

170,66

62,5

 

16 >С1414–7845 >Вартість панелейперекриттівтовщиною 22 див

М2

309,4 72,17 22329,3

 

17 7–47–3 Установкасходових майданчиків - упідвалмасою до1т настіну. 100 прим. 0,02

6538

3061,92

3278,64

1256,22

130,8 61,24

65,57

125,2

343,65

134,29

6,873

2,7

 

18 >С1418–8849 >Вартістьсходових майданчиків

М2

8 86,08 688,6 19 7–47–3 Установкасходових маршів упідвалмасою1т іззварюванням.Серії2ЛП25–15 100 прим. 0,02

5960

2772,11

3060

1182,97

119,2 55,44

61,2

23,66

319

125,4

6,38

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 >С1418–8847 >Вартістьсходовихмаршів

М2

10 104,66 1046,6

>ВСЬОГО по IIIрозділу

грн. 28806,2 1932,4

1596,97

1827,9

183,9

126,6

 

 

 

 

 

IVУстрійпідлог упідвалах

 

21

>РЕСН

11–2–9

>Устрій бетонного кулі, щопідстилає, із бетонуМ100,товщиною 20 див

>100м3

0,4

29922,82

1466,17

812,19

265,24

11969,1 586,4

324,8

106,1

195,75

24,86

78,3

9,94

22 >С1424–11600 >Вартість бетонуМ100

М3

40 279,51 11180,4

 

 

23 11–15–1 >Устрійцементноїстяжкитовщиною 30 мм

>100м2

4

1431,36

428,94

75,24

49,95

5725,4 1715,8

300,96

199,8

57,04

6,47

228,2

25,9

>ВСЬОГО по IVрозділі

грн

 

 

625,8 306,5

 

 

28874 2302,2 305,9

 

35,84

V.Цегельністіни

 

24 >РЕКН 8–6–3 >Стінинаріжніпрості привисоті зверху до запланованих 4 м ізсилікатноїцегли длябудівель до 9 балівповерхіврозмірцегли25012065

м3

1331,3

159,12

61,27

30,86

11,74

211836,4 81901,6

41083,9

15629,5

7,17

1,3

9545,4

1730,7

25 8–6–7 >Стінивнутрішні привисоті зверху до запланованих 4 м ізсилікатноїцегли

м3

1206,4

140,07

56,82

31,14

11,93

168980,4 68547,6

37567

14392,3

6,92

1,32

8348,3

1592,4

26 >C1422–10932 >Вартістьцегликерамічної25012065 1000 прим 1241 932,57 1157319,4

 

 

27 8–11–1 >Розшивкашвів кладкикам’яної ізцегли

>100м2

19,7

300,67

300,67

5923,2 5923,2

34,6

681,6

28 7–44–10 >Укладанняперемичокмасою від0,3т до0,7т привисотібудинку до 40 м 100 прим 10,8

707,51

180,06

475,16

181,11

7641 1944,6

5131,7

1956

21,46

15,24

231,7

164,6

29 >C1412–857 >Вартістьперемичокпрямокутних із бетонуМ200шириною 120 мм,довжиною доL=2 м м 2160 27,5 59400
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація