Реферати українською » Строительство » Установка бризгоуловітель-туманоосадітелей "MONSANTO"


Реферат Установка бризгоуловітель-туманоосадітелей "MONSANTO"

ВАТ «>Средуралмедьзавод»

Проектно-конструкторський відділ

Об'єкт:Сернокислотний цех друга черга.

>Пояснительная записка

Установкабризгоуловителей-туманоосадителей «>MONSANTO»

Головний інженер

І.Г.Воробьев

Головний спеціаліст

посернокислотному виробництву

М.С. Сладков

Начальникпроектно-

конструкторського відділу

А.А.Баумунг

р.Ревда

2004 р.


>Ведомость виконавців

Розділ Бюро Посада >ФИО >Подп.
>1.Общая пояснювальну записку

МТБ

РБ

>Инж.-конструктор I кат.

Начальник бюро

>Инж.-конструктор I кат.

Кирилова Н.П

Калініна С.І.

Бєлоусова Н.І.

>2.Технологическая частина МТБ

Начальник МТБ

>Инж.-конструктор I кат.

>Инж.-конструктор3кат.

>Пастухов В.А.

Кирилова Н.П

Цибіна А.О.

>3.Строительная частина РБ

Начальник бюро

>Инж.-конструктор I кат.

>Инж.-конструктор I кат.

>Инж.-конструктор II кат.

>Инж.-конструктор I кат.

Калініна С.І.

Бєлоусова Н.І.

Нестерова Л. Н.

Мамонова Л. Н.

>ЛогиновскихГ.К.

>Ведомость робочого проекту

>п/п

Позначення Найменування Примітка
1

>32788.00.00.00СБ

32840.00.00.00

Установкабризгоуловителя -туманоосадителя “>Моnsanto” на виборах 4 т.б.м.

______ //____ на 3 т.б.м.

2. >32762.00.00.00.СБ >Бризгоуловитель-туманоосадитель
3

>31840-00-КМД

>31883-00-КМД

>Металлоконструкции на виборах 4 т.б.м.

>Металлоконструкции на 3 т.б.м.


Запровадження

За технологієюсернокислотного цеху газ після контактного відділення проходить дві ступеня абсорбції (>олеумний імоногидратний абсорбери) й очищення від бризок сірчаноїкиллоти вмоногидратномбризгоуловителе. Післямоногидратногобризгоуловителя газ вступає у санітарний колектор і далі на вихлоп в санітарну трубу.

Проект виконаний у зв'язку з, що наявнімоногидратниебризгоуловители баштової типу з насадкою як кілецьРашига, не забезпечують уловлювання дрібних фракцій бризок (до10мкм) й туману сірчаної кислоти.

Дрібні частки туману (малесенькі частки рідини чирастворенних твердих речовин, що перебувають у зваженому потоці газу) і бризки кислоти, є неминучим продуктом багатьох виробничих процесів. Ці частки можуть викликати проблеми, як корозія устаткування, освіту осаду на теплообмінних поверхнях ікатализаторах, і навіть перевищення ГДК шкідливих речовин у атмосфері. Маючи великим питому вагу, вони лягають в поверхню й спалюють листяний і хвойний покрив.

Найбільш високоефективними по уловлюванню туману є агрегати, засновані на принципі фільтрування газового потоку через волокнисті матеріали.

Проект виконано для заміни існуючихмоногидратнихбризгоуловителей з кільцямиРашига на 3-ї та 4-ї технологічних системахсернокислотного цеху набризгоуловители -туманоосадители з фільтруючими патронами фірми «>Мonsanto».

Коротка характеристика району будівництва.

Відстань від промислового майданчика заводу до житловий забудови містаРевди в південно-східному напрямі становить2,5км.

У північному напрямку з відривом 1,5 км розташований р.Первоуральск.

Місце установкитуманоосадителей «Monsanto» лежить усушильно-абсорбционном відділенні 3-ї та 4-ї технологічних системсернокислотного цеху, не більше кордону промислового майданчика ВАТ «>СУМЗ».

Клімат району будівництва різкоконтинентальний із тривалою холодної взимку і спекотного літа. Середньорічна температура повітря становить +0,3оС. Максимальна температура +380С, мінімальна - мінус470С.

Середнє кількість опадів на 2005 рік становить 497 мм, їх у теплий період 383 мм, у холодний – 114 мм. Сніжний покрив встановлюється У першій декаді листопада й тепло зберігається до другий декади квітня. Максимальна потужність снігового покрову становить44см.

У районі будівництва переважають вітру західного й південно-західного напрямів.

Нормативне значення ваги снігового покриву по IV району -1,5КПа.

Нормативне значення вітрового тиску з II району - 0,3КПа.

Розрахункова температура зовнішнього повітря - мінус35°С.


Технологічна частина

>бризгоуловительтуманоосадитель креслення будівельний

Конструктивні рішення

Робітники креслення на установкубризгоуловителя -туманоосадителя розроблено з технічного завданням № 4-42-03.

Креслення набризгоуловитель-туманоосадитель розроблено виходячи з ескізів з рекомендовані розмірами, які надані фірмою «>Моnsanto», розробникомосадителей туману. У зв'язку з цим виконуємо лише кілька перевірочнихпрочностних розрахунків.

>Обвязкабризгоуловителя виробляєтьсягазоходами із нержавіючої сталі12Х18Н10Т діаметром1120мм.

Розрахунковий термін їхньої служби апарату і трубопроводів - 15 років.

Критична газова навантаження, трохи більше – 55000нм/час.

Перепад тиску вході і виході,max - 250 мм. вод. ст.

Періодичність заміни фільтруючих елементів –1015 років.

Система контролю, автоматики і лабораторного аналізу:

- автоматичний газовий аналіз на вході і виході – не передбачено проектом;

- автоматична регулювання газової навантаження набризгоуловитель-туманоосадитель - не передбачена проектом;

-манометрический режим (перепад тиску), ступінь поглинання газівSO2 іSO3 , контроль навантаження туману сірчаної кислоти на вході і виході збризгоуловителя ->туманоосадителя здійснюютьсяинстру-

ментальними вимірами і лабораторним аналізом за графіком лаборантамихиманализа (Стандарт підприємстваСТП48-0328-0079-89 «Метод визначення туману і бризок сірчаної кислоти»);

- інструкція по експлуатації і за обслуговуваннямбризгоуловителя –

>туманоосадителя розроблено й внесений у технологічний регламент.*

Монтаж, випробування і прийомку трубопроводів в експлуатацію вести відповідно доСНиП 3.05.05 – 84 «Технологічне обладнання татехнологичес-кие трубопроводи».

* - зміни і додавання, виділені жирним шрифтом, внесено виходячи з зауважень ТОВ «>Диапромекс».

Описбризгоуловителя

>Бризгоуловители-туманоосадители встановлюються на металеві опертяотм. +>7.750м на відкритої майданчику всушильно-абсорбционном відділенні між рядів «>А»-«Б» на 3-ї та 4-ї технологічних системах.

>Устанавливаемийбризгоуловитель – апарат сталевої.

Основний матеріал апарату –нерж. сталь12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Діаметр - 3520 мм.

Висотабризгоуловителя -7420мм.

Кришка вежіконусная з центральним виходом газу (>dу 1100).

>Днище має пласку форму.

У частині передбачені патрубок входу газу та патрубок виходу кислоти.

Апарат призначений для уловлювання бризок і осадження туману сірчаної кислоти.

У виробничих процесах туман може утворюватися трьомаразлич-ними шляхами:

- механічне вплив може розбивати чи розпорошувати рідина, створюючи у своїй туман (робота порскав вабсорбере);

- внаслідок охолодження струменя газу (газ зt =>200 З зрошується кислотою зt =>50-60 З);

- хімічна реакція двох чи більше газів (кислота + підсос повітря).

Гази, містять частки туману, направляються горизонтально через волокнистий шар. Частинки збираються на окремих волокнах шару, з'єднуються, створюючи рідкі плівки, які переміщаються через волокнистий шар потоком газу та потімдренируют вниз під впливом сили тяжкості. Очищений газ скидається в санітарний колектор і далі в санітарну трубу.

Відведення осілої нафильтрующем елементі кислоти забезпечується гравітаційними силами кислоти по вертикальним стінок фільтруючого елемента.

>Бризгоуловитель.

Вихідні дані

Робоча середовище – бризкиН2SO4 98%

Кількість газу –50000нм3/час

>Разряжение в апарат -0.1МПа (1.05кгс/см2).

Температура газу -60С

Розрахунок

1. Визначаємо реальну кількість газу:

V =; [3]

Де:V0 – кількість газу при нормальних умов

Т- температура газу

>Р1- атмосферне тиск

>Р2- тиск у апараті

V =>м3/час

2. Визначаємо швидкість газу апараті


 =

3. Визначаємо швидкість газугазоходе

=

4. Діаметр штуцера входу й аж виходу газу приймаємо по діаметругазохода. Визначаємо умови зміцнення отворів.

  - умова виконується. (>с.499 ) [2]

>5.Определяем швидкість фільтрації.

v = =0,15м/с.

6. Розрахунок кришки на міцність. [2 ;4]

У зв'язку з зміною конструкції кришки виникла потреба в перевірочному розрахунку кришки на міцність. Розрахунок ведемо на несе здатність балок, посилених листом кришки.

Розрахунок, виробляємо з умови випробування апарату при1000кг/м2

>кг/м2

>кг/м2


>Длини дугl1 іl2 є граничними дугами між ребрами жорсткості, визначаємо з умови, що зовнішнє діаметр кришки Днар-=3.52м, внутрішній діаметр Двн=1.12м. Кількість ребер –4шт.

>ОпределимRв

По схемою 1:

>RA/ =>RB/ =кг

По схемою 2:


 

>RА/ /=кг

Mmax =R/BX +R//BX –q0X -qx

>кг/м2

>Mmax =616х0.7 +>1319х0.7 –880х0.7х ->230.8х=1085кг м

>Mmax =108500кг див

Кришка виконана з стали12Х18Н10Т.

[>s] =>1740кг/см2 (>с.58 ГОСТ 14249-89).


Дія навантаженьq1 іq0 на балку наводимо до дії рівномірно розподіленої навантаження з інтенсивністю

Максимальнийизгибающий момент буде:

Для даного випадку прогин балки дорівнює:

>М – додатковийизгибающий момент від «>внецентренного» стискування балки силоюТ1.

умова міцності балки:

[>]

умова міцності балки: де:


 W – момент опору перерізу – ребро листок кришки.

>h1 =10+0.5=10.5см


>S1 – площа перерізу аркуша

>S2 – площа перерізу ребра жорсткості.

У – ширина аркуша в небезпечномусечении.

>В=212.5см

>S1 = 212.5x1 = 212.5см2

>S2 = 10x1 = 10см2

Площа перерізу ребра

>.

>У =17.7+212.5x2.742 +83.3 +>10x2.742=1771.44см4

F =S1 +>S2 = 212.5 +10 =>222.5см2

> =1740


>Архитектурно-строительние рішення

Робітники креслення розроблено виходячи з:

- технічного завдання № 4-42-03;

- технологічних креслень №32788.03.00.00СБ і 32840.00.00.00;

- натурних вимірів.

Характеристика споруди.

>Бризгоуловители–туманоосадители ”Monsanto” встановлюються на існуючому залізобетонний перекриття наотм. +>7.750мсушильно-абсорбционного відділення 3-ї та 4-ї технологічних систем.

Збірні залізобетонні ребристі плити не розраховані на навантаження відбризгоуловителя і південь від опоргазоходов, тому запроектована опорна рамаОР1, передає всю навантаження на існуючі залізобетонні монолітніригели, по осях 8 і 9-те під опорну раму виконуєтьсяподбетонка.

>Опорная рама є металеву конструкцію, що складається з 9 балів основних несучих балок, з'єднаних між собою другорядними балками.

Підгазоход1120мм наотм. 18.020 передбачена пласкарешет-чатая опора ВП 1 заввишки9750мм.

Наотм. +13.500 за периметром апарату виконується обслуговує майданчик, за периметром кришки виконується огородження.

Зотм. +8.250 наотм. +13.500, зотм. +13.500 на кришку апарату передбачені драбину з огородженнями.

Конструктивні рішення

>Опорная рама запроектована з швелерів ідвутавров зпаралельними гранями полиць зі сталі маркиС245.

Опертя ВП 1 підгазоход запроектована зі сталі маркиС245:

стійки – здвутавров зпаралельними гранями полиць,

решітка – зравнобоких куточків.

>Обслуживающая майданчик – з швелерів іравнобоких куточків.

>Стремянки і всі огорожі – зравнобоких куточків зі сталі маркиС235.

>Настил майданчиків – зпросечно-витяжной сталиПВ 406.

Антикорозійна захист

Сталеві конструкції після виготовлення покрити емаллюХВ-124

ГОСТ 10144-74 -4 шару з двох верствам грунтовкиГФ-021 ГОСТ 25129-82.

>Подбетонку захиститикислотоупорним цеглою наандезитовой замазці зрасшивкой швів замазкою “Арзамит-5” з двох верствамполиизобутилена на клеї № 88.


Охорона праці та техніка безпеки

При заміні існуючогомоногидратнтногобризгоуловителя набризгоуловитель –туманоосадитель «>Мonsanto»:

- додатковий персонал - непотрібен (обслуговування виробляється існуючим технологічним персоналом);

- додаткових санітарно-побутових приміщень - непотрібен;

- умови праці в робочих місць (>запиленность, загазованість, вібрація, гомін лісу ідр.фактори - не змінюються;

- додаткових заходів для охорони праці - непотрібен.

Справжній проект виконаний у відповідність до діючими нормами і правилами техніки безпеки і охорони праці.

Будівельно-монтажні роботи з справжньому проекту виробляти по спеціально розробленогоПОРу із дотриманням правив і вимог:

-СНиПIII-4-80 «Правила виробництва та приймання робіт. Техніка безпеки у промисловості»;

-СНиП 3.05.05-84 «Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи»;

- РД 03-615-03 «Порядок застосування зварювальних технологій під час виготовлення, монтажі, ремонті й реконструкції технічних пристроїв для небезпечних виробничих об'єктів».

При експлуатації установки необхідно керуватися виробничими інструкціями, розробленими з урахуванням правил охорони праці, пожежної безпеки і специфічними умовами даного виробництва виходячи з наступних документів:

1. ПБ 03-517-02. «Загальні правила промислову безпеку для організацій, здійснюють діяльність у сфері промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів». Затверджено Постановою Держміськтехнагляду Росії №61-А від 18 жовтня2002года;

2. ПБ 11-493-02. «Загальні правила безпеки для металургійних і коксохімічних підприємств і виробництв». Затверджено Постановою Держміськтехнагляду Росії № 35 від 21 червня2002года;

3. ПБ 03-585-03 «Правила пристрої і безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»;

4. ПБ 11-554-03 «Правила безпеки під час виробництва нікелю, міді кобальту»;

5. ПБ 09-596-03 «Правила безпеки під час використання неорганічних рідких кислот і лугів»;

6.ПОТРМ-004-97 «Правила з охорони праці під час використання хімічних речовин».


Охорона навколишнього середовища

 

Охорона атмосферного повітря від забруднень

 

Установкабризгоуловителей -туманоосадителей кардинально стимулюватиме зменшення шкідливих вихлопів з 3-ї та 4-ї технологічних систем цеху у повітря і поліпшення екологічної обстановки, оскількиосадители туману фірми «>Мonsanto» уловлюють практично весь туман із будь-якої газового потоку і є новітньої розробкою у сферігазоочистного устаткування.

Охорона водоймищ і грунтів від забруднення стічними водами

>Стоков, які забруднювали довкілля, за умови встановленнябризгоуловителя –туманоосадителя «>Мonsanto» немає,т.к. весь конденсат сірчаної кислоти з відведених газів посливному трубопроводу виводиться до збірника й у технологічний процес.


Вихідні дані

Проект виконано виходячи з завданнясернокислотного цеху № 4-42-03.

1. Проектом передбачається установкабризгоуловителя-туманоосадителя фірми «>Мonsanto».

2.Климатическийподрайон1В.

3. Розрахункова температура зовнішнього повітря - мінус35С.

4. Вага снігового покриву поlV району 1.5КПа.

5. Нормативне значення вітрового тиску з II району – 0.3КПа.

6. Категорія по вибуховий,взривопожароопасной та пожежною небезпеки поОНТП 26-86 – “Д”

7. Група виробничих процесів по санітарної характеристиці поСНиП 2.09.04-87 – “>3б

>8.Монтаж, випробування трубопроводів вести по СП 527-80 “Інструкція з проектування технологічних сталевих трубопроводів до10МПа”

9. За оцінку 0.000 прийнята позначка статісушильно-абсорбционного відділення 2-ї черги.


Література

1. ГОСТ 14249-89 «>Сосуди і апарати. Норми та фізичні методи розрахунку міцність».

2. А.А.Лощинский;А.Ф.Толчинский «Основи конструювання і розрахунку хімічної апаратури» Вид-во «Машинобудування»1970г.

3. «Довідниксернокислотчика» Під ред.К.А Малина. Вид-во «Хімія»,1971г.

4. В.І.Феодосьев «Опір матеріалів».1973г.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація