Реферати українською » Строительство » Газопостачання району міста


Реферат Газопостачання району міста

Страница 1 из 8 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Нижегородський державний архітектурно-

будівельний університет

Кафедратеплогазоснабжения

>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА До

>КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

«>Газоснабжение району міста»


>ИСХОДНЫЕДАННЫЕ

1. Генплан району міста: М 1 : 10000;

2. Густота населення: 400чел./га;

3.Климатический район: р. Саратов;

4. Охоплення газопостачанням:

4.1. Побутових потреб: 100%, їх мають:

4.1.1. Газові плити безЦГВ: 10%;

4.1.2. Газові плити і проточні газові водонагрівачі: 20%;

4.1.3. Газові плити іЦГВ: 70%;

4.2.Коммунально-битових підприємств, закладів охорони здоров'я, комунального харчування, хлібозаводів і кондитерських: 80%;

4.3.Отопления і вентиляції житлових і громадських споруд: 80%;

5. Споживання паливапромпредприятием визначається розрахунком;

6. Газ: природнийСаратов-Н.Новгород;

7. Система газопостачання району міста: двоступенева;

8. Джерело газопостачання: газорозподільна станція (ГРС);

9. Тиск газу:

9.1. Після ГРС: 400кПа = 0,4МПа (абсолютне);

9.2. На виході згазорегуляторного пункту (>ГРП): 3кПа = 0,003МПа (робоче);

9.3. Номінальне перед газовими приладами: 2кПа = 0,002МПа (робоче);

9.4. Розробити проект газопостачання житловий будинок обладнаного газовими плитами іпроточними газовимиводонагревателями:

Конструктивні особливості будинку:

Кількістьподъездов:2;

>Этажность:5ет.; Висотаетажа:3,1 м;


>СОДЕРЖАНИЕ

1.Распределительние мережі району міста

1.1 Характеристики газу

1.2 Річні витрати газу

1.3 Режим споживання газу

1.4 Вибір системи газопостачання

1.5Гидравлический розрахунок газопроводів

1.6 Устаткування мережногогазорегуляторного пункту низький тиск

2Газоснабжение житловий будинок

2.1 Пристрій внутрішньобудинкових газопроводів

2.2Газоиспользующее устаткування житлових будинків

2.3 Розміщеннясчетчиков

2.4 Відведення продуктів згоряння

Список використовуваної літератури


1. розподільні мережі району міста

Сучасні міські розподільні системи є складний комплекс нижченаведених споруд, що з таких засадничих елементів: газових мереж низького, середнього та високого тиску, газорозподільних станцій (ГРС),контрольно-регуляторних пунктів,газорегуляторних пунктів й установки (>ГРП і ГРУ).

Система газопостачання мають забезпечуватинадежную, безперебійну подачу газу споживачам, бути безпечної в експлуатації, простий і тому зручною в обслуговуванні, має передбачати можливість відключення окремих її елементів чи ділянок газопроводів для ремонтних чи аварійних робіт.

Основним елементом міських систем газопостачання є газові мережі, котрі беруть своє початок від ГРС і служать для постачання газом побутових, комунально-побутових і споживачів.

Газопроводи у містах та населених пунктах класифікуються щодо тиску, призначенню і методу прокладки, а система розподілу газу класифікується за кількістю щаблів перепаду тиску і будовою їх схем.

Відповідно до правил безпеки в газовому господарстві газопроводи біля населених пунктів, і навіть у промислових, комунальних і побутових споживачів може бути низького (до 0,005МПа), середнього (до 0,3МПа) і високого (до 0,6 чи 1,2МПа) тиску.

За призначенням газопроводи населених пунктів умовно поділяють на:

- розподільні (вуличні) газопроводи;

- відгалуження і введення до споживачів, якими газ від розподільних газопроводів подається одного чи групі споживачів;

-внутриобъектовие газопроводи (дворові чимежцеховие);

- внутрішні газопроводи (внутрішньобудинкові чивнутрицеховие).

За кількістю щаблів тиску, системи газопостачання поділяються на:

1. одноступінчаті;

2. двоступінчасті, які з мереж низького й середнього чи низького і високого тиску;

3.трехступенчатие (багатоступінчасті), які включають газопроводи низького, середнього та високого тиску.

На вибір системи газопостачання впливає низка чинників, основні їх: 1) характер джерела газу, властивості газу, ступінь його очищення, його присутність серед ньому вологи; 2) розміри міста, особливості його планування і забудови, щільність населення; 3) розміри навантажень споживачів газу; 4) насиченість вуличних проїздів інженерними комунікаціями; 5) кліматичні і геологічні умови.

Під час проектування системи газопостачання розробляють ряд варіантів, вибір кращого варіанта системи у кожному даному випадку може бути здійснено техніко-економічним зіставленням по основним показниками: надійність, технологічність, економічність.

1.1ХАРАКТЕРИСТИКИПРИРОДНОГО ГАЗУ

Для газопостачання міст широко застосовують природні гази. Вони уявляють собою механічну суміш різних вуглеводнів метанового низки, званих граничними, баластовихнегорючих газів і домішок (вологи, смоли, пилу).

Найважливішою характеристикою палива є теплота згоряння. Це кількість теплоти, що виділяється за повної згорянні одиниці обсягу газоподібного (одиниці маси твердого чи рідкого) палива при нормальних фізичних умовах. Розрізняють вищу і нижчу теплоту згоряння палива. Якщо водяну пару, які у паливі та які утворюються при згорянні водню палива, є у вигляді рідини, кількістьвиделившейся теплоти характеризується вищої теплотою згорянняQв,кДж/м3. Якщо водяну пару є у вигляді пара, то теплота згоряння називається нижчоюQзв,кДж/м3.

Упорядкування теплових балансівтопливоиспользующих установок і підрахунок ККД виробляють із урахуванням вмісту у продуктах згоряння не води, а водяної пари, тобто. з нижчою теплоти згоряння.

Тепловий баланс установок, які включають контактнітеплообменние апарати за умов, коли має місце змінавлагосодержания продуктів згоряння, необхідно зводити з вищої теплоту згоряння палива. Інакше видимий ККД, виміряний по стандартної методиці стосовноQзв може перевищувати 100% .

1.2ГОДОВЫЕ ВИДАТКИ ГАЗУ

Річне споживання районом міста є підвалинами розробки проекту газопостачання.Расчет річного споживання ведеться відповідно до нормами споживання і чисельністю населення за окремих видів навантажень. Усі види міського споживання газу можна згрупувати так:

а) побутове споживання (споживання в квартирах);

б) споживання на комунальних і громадських організацій підприємствах;

в) споживання на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання будинків;

р) промислове споживання.

>Расчет витрати на побутові, комунальні і громадських потреби представляється собою складне завдання,т.к. кількість газу,расходуемого цими споживачами, залежить від багатьох чинників:газооборудования, благоустрою інаселенности квартир;газооборудования установ і; ступеня обслуговування населення цими установами; охоплення споживачів централізованим гарячим водопостачанням. Більшість приведених чинників не піддається точномуучету, тому споживання розраховують по середнім нормам. Вони враховується, що частково харчується в буфетах, їдалень і ресторанах, і навіть користується послугами комунально-побутовим підприємствам. У квартирах газ витрачають на приготування їжі, гарячої води і прання білизни.

Витрата газу на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання житлових і громадських споруд визначають по питомим нормам теплоспоживання.

Витрата газу на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання і технологічні потреби промислових підприємств приймають по відповідним проектам.

1.3 РЕЖИМ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ

Усім категоріям споживачів газу характерні нерівномірність його споживання. Залежно від періоду, протягом якого споживання приймають постійним, розрізняють: 1) сезонну нерівномірність, чи нерівномірність по місяців року; 2) добову нерівномірність, чи нерівномірність щодня тижня, місяця або року; 3) годинну нерівномірність, чи нерівномірність щогодини діб чи годинах року. Знання режимів споживання в усі зазначені періоди дає можливість виявити із найбільшою достовірністюрасчетние навантаження на розподільні мережі.

Режим витрати містом залежить від режиму окремих категорій споживачів та його частки загалом споживанні. Теоретичний облік чинників, які впливають рівномірність споживання, перебувають у вона найчастіше неможливим і тому методику визначення витрат у різні періоди часу виходить з досвідчених даних.

Нерівномірність споживання надає великий вплив на економічні показники систем газопостачання. Наявність піків і провалів в споживанні газу призводить до неповного використанню потужностей газових промислів і пропускній здатності магістральних газопроводів, що підвищує собівартість газу; призводить до необхідності будівництва підземних газосховищ і шляхом створенняпотребителей-регуляторов, яким скидають лишки у період, що пов'язані з додатковими капітальними вкладеннями в газотранспортні системи та у другі паливні господарства споживачів.

Міські системи газопостачання немає які акумулюютьемкостей, розташованих біля споживачів, аемкость самих газових мереж дуже мала. Для кожному ступені тиску вона становить 3 – 4 %максимально-часовой їх пропускну здатність, наслідком цього є жорстка зв'язок, існуюча між подачею газу місто та витратою його споживачами. Звідси, щоб система нормально функціонувала, повсякчасна подача газу міську мережу повинна суворо відповідати споживання. Якщо споживання виявиться менше подачі, мережі не приймуть зайвий газ; і якщо він буде більше подачі, тоді почне падати тиск газу мережах і порушено нормальне газопостачання.

Основним наслідком жорсткої зв'язку у міській системи розподілу газу і те, що пропускну спроможність газових мереж, і елементів системи необхідно прогнозувати пікові, максимально годинникові витрати газу. Оскільки система газопостачання має високий вартість будівництва і великуметаллоемкость,максимально-часовие (>расчетние) витрати газу повинні прагнути бути старанно обгрунтовані.

1.4 ВИБІР СИСТЕМИГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Наявність численних точок споживання газу, що характеризуються широким діапазоном теплових навантажень і режимом споживання, зумовлює необхідність приділяти багато уваги правильному й обгрунтованого вибору системи та конфігурації газових мереж.

Під час розробки систем газопостачання важливим є питання раціонального підключення зосереджених споживачів до мереж високого чи низький тиск. З одного боку, підключення значної частини споживачів до мереж вищому щаблі призводить до їхнього розгалуженість і необхідність спорудженняГРП в кожного споживача, з іншого боку, підключення зосереджених споживачів до газопроводів низький тиск вимагає задля збереження заданих параметрів тиску в газопроводах значно збільшувати їх діаметри. Зазвичай дрібних споживачів підключають до мереж низький тиск, а великих - до мереж високого чи середнього тиску. Але чітку межу між великими і дрібними споживачами провести неможливо. Якщо взяти однієї й тієї ж споживача, то тут для газопроводів низький тиск і його великого діаметра він дрібним, а газопроводів малого діаметра - великим.

Важливе значення має також місце розташування споживача щодо газопроводів низькою, середньої чи вищому щаблі тиску. При виборі оптимального варіанта підключення зосередженого споживача до близько що газопроводу низький тиск або до більшудаленному газопроводу високого тиску рекомендується виходити із порівняння витрат у обох випадках.

Нерідко під час виборів найкращого варіанта підключення необхідно прийняти до уваги такі чинники: технологічність, надійність, зручність і економічність експлуатації. Із загальної довжини міських газових мереж зазвичай 70 – 80% становлять газопроводи низький тиск і 20 – 30 % – середнього та високого.

Другим важливим питанням є вибір конфігурації газової мережі. Мережі може бути запроектовані кільцевими,разветвленними і змішаними. Зазвичай проектні організації керуються принципомнадежности й перевагу кільцевим мереж низький тиск. З тих міркувань до кожному кільці транзитні навантаження прагнуть розподілити за обомаполукольцам. Та заодно кільце має максимальнуметаллоемкость, тобто. економічніше через одне півкільце забезпечити газом лишеподключенних щодо нього споживачів, а ще через інше півкільце подати газ кількості, які забезпечують іподключенних щодо нього споживачів, і споживачів, що є за кільцем.Виделением в кільцях ділянок для транзитних витрат можна отримати роботу найбільш економічну мережу з головним напрямом транзитних потоків газу, і навіть позакольцованним транзитним сталевих магістралях рахунок що живлять їхГРП можна здійснити перерозподіл основних потоків газу, наприклад, на підводному човні чи ремонті. У водночас відгалуження від основних кілець, несучих невеликі навантаження й у обмеженої кількості споживачів, мережу годі й пояс.

Отже, раціональної структурою міських газових мереж низький тиск можна вважати структуру як сукупності закільцьованих мереж головних направляють потоків і тупикових мереж їх відгалужень. У цьому головний напрямок, з'єднуюче окреміГРП, доцільно виконувати одним перерізом.Телескопическая структура утрудняє перерозподіл потоків і перетворює зони дії окремихГРП в ізольовані системи, гідравлічно незв'язані між собою, що знижує надійність всієї системи.Ответвления від головних напрямів, навпаки, доцільніше будувати по телескопічною структурі.

Такий підхід до вибору конфігурації мережі стосувався газопроводів низький тиск, необхідність густий розведення їх за території викликана значнимрассредоточением побутових і комунальних об'єктів. При виборі конфігурації розподільних мереж середнього та високого тиску, перевагу також залишається за кільцевими за тими самими міркувань. Але на відміну від мереж низький тиск, мережі середнього та високого тисків живлять зосереджених споживачів газу, і територіальне розміщення багато чому визначає конфігурацію мереж. Через це,закольцовка їх можливо, у деяких випадках неекономічна, а надійність газопостачання при тупикової розведенню досягається підвищеними вимогами до прокладанні і експлуатації мереж середнього та високого тиску.

>Надежность і економічність систем газопостачання залежить також від кількості ГРС, що живлять високу щабель розподілу газу. Зі збільшенням числа ГРС зменшується радіус дії кожного їх, тобто. зменшуютьсяметаллоемкость і капіталовкладення до мережі вищому щаблі тиску. Одночасно, велика кількість ГРС підвищує надійність системи рахунок харчування її з кількох напрямів. Для міст України з чисельністю населення від 100 до 200 тис. людина рекомендується передбачати одну газорозподільну станцію.

Під час проектування газопостачання міст велике значення має тут правильний вибір кількості >ГРП низький тиск, їх продуктивність і розміщення.Т.к. із їхніх кількості зменшуються радіуси дії і навантаження на мережу, отже, діаметри і вартість мережі. Але водночас збільшуються видатки будівництво і експлуатаціюГРП іподводок до них середнього та високого тисків. Тому "вибір кількостіГРП має здійснюватися з урахуванням техніко-економічного розрахунку, виходячи з принципу мінімуму капіталовкладень і експлуатаційних витрат у цю мережу. У курсовому проекті використовуємо укрупненірасчетние показники.

>ГРП маємо в окремо що стоять будинках ближчі один до вузловим точкам і до центрагазифицируемого району з рівномірним радіусом дії те щоб точки зустрічі злиття потоків від суміжнихГРП перебували приблизно на рівній відстані.

1.5ГИДРАВЛИЧЕСКИЙРАСЧЁТ ГАЗОПРОВОДІВ

Відповідно до [3, п. 3.21] гідравлічні режими роботи розподільних газопроводів низького, середнього та високого тиску мають бути прийняті з умов створення при максимально допустимих втрати тиску газу найбільш економічної і найнадійнішою в експлуатації системи, які забезпечують стійкість роботиГРП ігазорегуляторних установок (ГРУ), і навіть роботи горілок споживачів на допустимих діапазонах тиску газу.

У випадку рух газу газопроводах єнестационарним, що зумовлює перемінному у часі режиму тиску в газопроводі і зміни кількості газу, що у ньому, тому розрахункові внутрішні діаметри газопроводів необхідно визначати гідравлічною розрахунком з умови забезпечення безперебійного газопостачання всіх споживачів на годинник максимального споживання газу.

У основу розрахунку має бутирасчетний перепад тискуР>доп, тобто. той припустимий натиск газу виході зГРП, що може бути витрачено подолання лінійних і місцевих опорів трубопроводу дільниці відГРП до будь-який кінцевої точки розподільного газопроводу. Так було в газопроводах низький тиск розрахункові сумарні втрати тиску газу (джерела газопостачання до найбільш віддаленого приладу) приймаються трохи більше 180даПа, зокрема у розподільчих газопроводах 120даПа, вгазопроводах-вводах й міністром внутрішніх газопроводах — 60даПа [3, п. 3.25]. На мережі високої професійності і середнього тискурасчетний перепад приймається залежно від вихідного та потрібного тиску на початку й наприкінцірассчитиваемой магістралі.

При розрахунку руху газу трубопроводах треба враховувати зміна щільності. Це з тим, що таке

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація