Реферати українською » Строительство » Будівництво цеху з виробництва металевих конструкцій


Реферат Будівництво цеху з виробництва металевих конструкцій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ПЯТИГОРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТКАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГОСТРОИТЕЛЬСТВА

>Пояснительная записка

з дисципліни: «Технологія будівельних процесів»

на задану тему: «Цех із виробництва металевих конструкцій м. Ростов-на-Дону. Розробка технологічного карти виробництва земляних робіт і пристрій фундаментів»

>Виполнил: Студент групиПГС-3-72КарбашовЕ.С.

Прийняла:Ст.преподаватель Жеглова Н.П.

>Пятигорск 2010 р.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Розділ 1. Область застосування

1.1 Характеристика будівельного майданчика і котловану

1.2 Склад робіт, охоплених картою

1.3 Характеристика умов проведення робіт

Розділ 2. Організація й технологія будівництва

2.1. Вказівки з підготовки майданчики вимоги до готовності

попередніх робіт 

2.2 Методи виконання 

2.3 Калькуляція трудових витрат

2.4 Потреба машинах й механізми

Розділ 3. Техніка безпеки. Технічний те що за машинами

Розділ 4.Технико-економические показники

Розділ 5. Технічні розрахунки і обгрунтування

5.1 Підрахунок обсягів земляних мас

5.2 Вибір комплекту машин і устаткування

5.3 Підбіравтосамосвалов для перевезення грунту

5.4 Підбір крана для монтажу збірних залізобетонних фундаментів

5.5 Розробка схемпроходок і вибоїв екскаватора при риття котлованів

Література

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Будівництво є одним із основних сфер виробничої діяльності.

Будівництво – це галузь матеріального виробництва, у якій створюються основні фонди виробничого (промислові підприємства, енергетичні комплекси, дороги, магістральні трубопроводи та інших.) і невиробничого (житлові будинки, громадські споруди, готельні комплекси та інших.) призначення.

Розмаїття конструкцій будинків та споруд породжує необхідність розробки та застосування широкого спектра будівельних технологій. Провідним елементом будь-який будівельної технології є будівельний процес.

Основи теорії та практики будівельних процесів вивчають в дисципліни «Технологія будівельних процесів».

Технологія будівельних процесів розглядає теоретичні основи, кошти та методи виконання будівельних процесів, які забезпечують обробку будівельних матеріалів, напівфабрикатів і конструкцій з якісним зміною їх до стану, фізико-механічних властивостей, геометричних розмірів для одержання продукції необхідного якості. Поняття «метод», включене до цього визначення, визначає принципи виконання будівельних процесів, які базуються в різних про способи впливу (фізичних, хімічних та інших.) щодо праці (будівельні матеріали, напівфабрикати, конструкції та інших.) з засобів праці (будівельні машини, кошти малої механізації, монтажна оснащення, устаткування, апарати, ручний та механізований інструмент, різні пристосування).

Мета цього курсового проекту: «Розробка технологічного карти виробництва земляних робіт і пристрій фундаментів».


Розділ 1. ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Характеристика будівельного майданчика і котловану

Технологічна карта розроблена розробці котловану (довжина120м, ширина30м, глибина ->1,45м) екскаваторомЭ-656, зотвозкой грунтуавтосамосваламиМАЗ-525 на відстань 1,5 км. Грунт належить до групи. Рослинний шар завтовшки 20 див підлягаєсрезке бульдозеромД-290 і переміщенню межі котловану з наступнимокучиванием, вантаженням вавтосамосвали і вивіз доречно складування.

Рельєф місцевості спокійний. Майданчик вільна від валунів, лісу й чагарників. Грунтові води не виявлено

Обсяг грунту на котловані 7 333м.

1.2 Склад робіт, охоплених картою

До складу робіт входить:срезка рослинного шару грунту та переміщення його з межі котловану, розробка грунту екскаватором іотвоз йогоавтосамосвалами, розробка недобору грунту та його вивезення межі будівельного майданчика.

1.3 Характеристика умов провадження цих робіт

Роботи виробляються в літній час за середньої температури повітря

+ 24,1С, роботи досліджують один і два зміни.


Розділ 2.ОРГАНИЗАЦИЯ І ТЕХНОЛОГІЯСТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Вказівки з підготовки майданчики й підвищити вимоги до готовності

попередніх робіт

На початок робіт потрібно виконати такі заходи: геодезична розбивка контурів земляних споруд із установкоюразбивочних знаків і реперів; влаштовані тимчасові дороги, освітлена територія; обладнані місця заправки і ремонту машин, і навіть їх стоянок вмежсменное час; створено тимчасові побутові приміщення.

2.2 Методи виконання роботи

>Срезка переміщення рослинного шару грунту межі будівельного котловану виробляється бульдозеромД-290.

Розробка котловану виробляєтьсяодноковшовим універсальним екскаваторомЭ-656, обладнаним прямий лопатою з ємністю ковша 0,65м.

2.3 Калькуляція трудових витрат


>Таблица.1. Калькуляція трудових витрат

№п/п Найменування процесів >Ед. ізм. Обсяг робіт >ГЭСН Норма часу,чел-час

Витрати

Праці робочих

Норма часу

>маш- годину

Витрати

Часу машин

Склад ланки, ,професія, розряд
чол- годину чол-дн >Маш-час >Маш-см
1 >Срезка рослинного грунту бульдозеромД-290

1000 м3

1,96 01-01-032-1 3,25 53,82 6,73 3,25 53,82 6,73

Машиніст

6разр.-1чел.

2 Планування території бульдозеромД-290

1000 м2

27,593 01-01-036-3 0,19 7,87 0,98 0,19 7,87 0,98 >Машинист6разр.-1чел.
3 Розробка грунту1гр. екскаваторомЭ-656 вантаженням наавтосамосвали 1000м 7502,29 01-01-012-13 20,96 580,38 72,55 10,48 290,19 36,27

Машиніст

6разр.-1чел.

>Пом.маш 5разр. – 1 чол.

4 >Доработка грунту вручну 100м 3,6 01-02-063-1 193,8 48,45 6,06 - - -

>Землекоп

2разр. – 1 чол.

5 Установка збірнихж/бфундаментопод колони 100 прим

Машиніст

6разр.-1чел.

- до 3,5 т 1,92 07-01-001-6 213,12 409,19 51,15 52,49 100,78 12,60 >Монт-к 4разр. –1чел.,
- понад 3,5 т 0,48 07-01-001-7 308,58 148,12 18,51 85,56 41,07 5,13 3разр. – 1 чол., 2разр. –1 чол.
6

Зворотний засипання пазух котловану:

Бульдозером

1000м 7196,53 01-01-035-1 1,98 54,21 6,78 1,98 54,21 6,78

Машиніст

6разр.-1чел.

Разом: 1302,04 162,76  547,94 68,49

2.4 Потреба машинах й механізми

Найменування Тип, марка Кількість Технічна характеристика
Бульдозер >Д-290 1

Довжина відвалу4,59м

Висота відвалу1,27м

Потужність132кВт

Екскаватор із устаткуванням "пряма лопата" >Э-656 1

Обсяг ковша0,65м2

>Max глибина порпання7,0м

Потужність87-160кВт

>Автосамосвал >МАЗ-5 3

>Грузоподъемность25т

>Ёмкость кузова14,3м3

Автомобільний кран >МКА-16 1

>Грузоподъемность16т

>Max виліт стріли4,1м

>Вис. піднесення крюку10,5м

>Стропчетирехветвевой 1079 2

>Грузоподъемность10т

Маса0,13т


3. Техніка безпеки

Організація робіт

Під час виїмки земляних та інших. робіт, що з розміщенням робочих місць у виїмки і траншеях, слід передбачити заходи щодо попередження на працівників наступних небезпечних і шкідливих виробничих чинників що з характером роботи:

->обрушающиеся гірські породи (грунти)

-падаючі предмети (шматки породи)

-рухомі машини і їхні робочі органи, і навітьпередвигаемие ними предмети

-розташування робочого місця поблизу перепаду за висотою1.3м

-підвищену напруження уелектроцепи, замикання якій у змозі статися через тіло людини

-хімічно небезпечні й шкідливі виробничі чинники

Організація робочих місць: під час розміщення робочих місць у виїмки їх розміри, які у проекті, мають забезпечувати розміщення конструкцій, устаткування, оснастки, і навіть проходи на робочих місць і до місць шириною до світла щонайменше0.6м. але в робочих місць – також необхідне простір у робітничій зоні.

Порядок проведення робіт:

Розробка грунту « підкопом» заборонена.

>Извлеченний грунт з виїмки необхідно розміщувати щонайменше0.5м від бровки.

Під час розробки вилучень у ґрунтіодноковшовим екскаватором висота забою повинна визначатьсяППР з такою розрахунком щоб у процесі роботи утворювалися «козирки» із ґрунту.

Працюючи екскаватора не дозволяється виробляти ін. роботи з боку забою і залишається працівникам в радіусі дії екскаватора плюс5м.

>Пооперационний контроль якостіНайменування операцій Контроль якості виконаних операцій
склад спосіб час допуск
1 2 3 4 5 6
1 Планування будівельного майданчика бульдозером Відхилення ухилу спланованої поверхні Інструмент нівелювання У процесі роботи 0,001 м
2

Розробка грунту екскаватором:

-пряма лопата

-зворотна лопата

Відхилення позначки дна котловану чи виїмки;

траншей, криницях

>Измерительний нівелювання

+-10 див

+-15 див

3 >Доработка грунту під фундамент Позначка дна котловану після нівелювання >Измер. По сітці 50*50 метрів за кожен квадрат У процесі робіт +-5 див
4 Приймання підстави АКТ приймання підстави >Тех.осмотр всієї поверхні підстави Після закінчення робіт

По складу проекту:

->окончат.съемка котловану -актилаборат.испит

>СНиП 3.02.-01-87, таблиця 4 Земляні споруди «Підстави і фундаменти».


4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ

1. Тривалість робіт -42сут

2. Плановані витрати все обсяг робіт -163чел-дн

3. Вироблення однієї робочого на зміну розробки котловану -381,67м/чел-дн

4. Витратимашино-смен все комплекс робіт -

БульдозерД-290:14,49маш-см

ЕкскаваторЭ-656:36,27маш-см

>АвтосамосвалМАЗ-525:36,27маш-см

Автомобільний кранМКА-16:17,73маш-см


5.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РОЗРАХУНКИ ІОБОСНОВАНИЯ

У розділі наводяться основні технологічні розрахунки, що їх розробки технологічних карт виконанняекскаваторних робіт.

5.1 Підрахунок обсягів земляних мас

Обсяг рослинного шару, що підлягає зняттю і видалення, обчислюється за такою формулою:

>Qpc=S h , м3

де P.S – площа ділянки, що підлягає плануванні, м;

h – середня товщина рослинного шару.

>Qp з = 41400*0,2=16560м.

Реальні вирішення питань технології виробництва та визначення обсягу земляних робіт вимагає даних із основним технологічним характеристикам розроблюваного грунту.

Група грунту. Характеристика грунтів за труднощі їх розробки, залежно від групи при механізованої розробці грунтів і розробки вручну, наводиться вЕНиРЕ2-1 Земляні роботи,сб. 1, 1988.

>Объемная маса грунту -. Залежно від виду грунту об'ємна маса (>т/м3) визначається також ізЕНиРЕ2-1.

>Разрихление грунту - властивість грунту збільшуватися обсягом за його розробці внаслідок порушення зв'язаності між частинками, у своїй щільність грунту зменшується. Це називається початковоюразрихлением грунту та характеризується коефіцієнтом розпушення -Кр, які перебувають за такою простої формули:

де - початкове збільшення обсягу грунту після розробки, %. Для піску при Уін = 10... 15%

>Кр=(100+(10+15)/2)/100=1,13

>Уложенний в насип розпушений грунт під впливом масивишележащих верств грунту чи механічного впливу ущільнюється, проте займає того обсягу, що мав в природному стані, зберігаючи залишкове розпушення, показником якого є коефіцієнт залишкового розпушення грунту – Дорепетування.

де - збільшення обсягу грунту саме його укладання в насип з ущільненням, %. Для піску при Vрепетування =2...5%

>Кор=(100+(2+5)/2)100)=1,04

Стійкість грунту на схилах характеризується фізичними властивостями грунтів (силою зчеплення частинок, тискомвишележащих верств, кутом внутрішнього тертя та інших.), у яких грунт перебуває у стані стійкості. Стійкість грунтів у разі визначається крутістю укосів і полягає кутом нахилу укосу до обрію як ставлення (1:m) чи


де Hдо - висота укосу;dвід - закладення укосу чи проекція укосу на горизонталь;m - коефіцієнт укосу.

Мал.1 Схема укосу

Припустима крутість укосів котлованів і траншей для піску з додатком щебеню, гравію до 10% з глибиною виїмки 2,4 м – 1:1, =45.

Визначення розмірів котловану

Глибина котловану

де h>к.ср - середня червона позначка дна котловану, м;

hбуд- позначка дна котловану, м,

>гдеhпро - абсолютна позначка статі першого поверху, м.

Розміри котловану по низу (й у) приймають по зовнішньому контуру фундаментів будинки урахуванням необхідної зони для робіт.

Розміри котловану по горі (Проте й У) розраховуються з урахуванням прийнятого коефіцієнта укосу по формулам

А = а +2mHдо ; У = b +2mНдо,

а =А – 2mHдо ; b = У – 2mHдо.

а = 120 -2*1,45 =117,1м;

b = 30-2*1,45 = 27,1 м.

Прийнята ширина пандуса (Зn) при двосторонньому русі - 6,0 м.

Визначення обсягів земляних робіт

>Подсчет обсягів котловану і в'їзний траншеї (пандуса)

Обсяг котловану визначається за такою формулою:

>V=H/6 ((>2a+А) b+ (>2А +a) У )

де V - обсяг котловану, м;

М –глибина закладення котловану;

>a,b - довжина сторін котловану понизу;

>А,В- довжина сторін котловану зверху;А=а+2Нm;В=b+2Hm

>m- коефіцієнт укосу, залежить від глибини котловану і виду грунту.

V = 1,45/6 *((2*117,1+120)*17,1+(2*120+117,1)*30)=7333м.

Обсяг в'їзний траншеї визначається за такою формулою:

де Мдо - глибина котловану у з'їзду (пандуса); Зn - ширина пандуса на дні в'їзний траншеї;m - коефіцієнт укосу котловану;m1- коефіцієнт ухилу пандуса, який приймає буде в діапазоні 8... 12 залежно від виду грунту та умов праці.

>Vв.тр =1,45/6*(3*6+2*1,45*(10 - 1)/10)*10 – 1 =169,29м.

Визначаємо загальний обсяг котловану і в'їзний траншеї.

>Vобщ. = V +Vв.тр =7333 + 169,29 = 7502,29м.

Підрахунок обсягу піску для устрою піщаної подушки під фундаментні плити

При піщаних грунтах (без домішок) фундаментні плити вкладають безпосередньо на вирівняне підставу, отже у цій курсової роботі піщана подушка непредусмотренна.

>Подсчет обсягу грунту для зворотної засипки

Зворотний засипання пазух котловану виробляється після монтажу збірнихж/б фундаментів під колони.

Обсяг грунту для зворотної засипки пазух котловану й у засипки в'їзний траншеї та інших обсягів необхідно визначити з урахуванням конструкцій, встановлених нижча від денної поверхні (h>к.ср.). З цією метою слід побудувати поперечний розріззаглубленной частини будинку, у якому досить показати лише фундаменти крайніх рядів.

>Геометрический обсяг зворотної засипки

V>озг=V>k-V>под.м = 7502,29-305,76 = 7196,53м

де Vдо - загальний обсяг котловану з урахуванням пандуса, м3; Vпід. зв - геометричний обсяг грунту, витісненогозаглубленной частиною будинку.

Результати підрахунків обсягів земляних робіт заносять в відомість (>табл.4) визначають баланс грунтових мас. Позитивний баланс ("+") означає наявність надлишку грунту, негативний ("-") - нестачу грунту для зворотної засипки. Надлишки грунту вивозять межі території.

>Таблица.4Ведомость обсягів земляних робіт

Найменування робіт >Ед. ізм. Обсяг робіт Ескіз чи формула підрахунку Примітка
1 2 3 4 5

>Срезка рослинного грунту

Планування території бульдозером

м2

 

м2

1,96

27593

P.Sпл=(>А+100) (>В+100)

Розробка котловану і в'їзний траншеї екскаватором на транспорт

м3

7502,29

7333

>Vобщ. = V +Vв.тр

Vдо=>Н/6*((2а+А)b+

(>2А+а)*В)

Ручнийдобор грунту

м3

3,6 а *>b*0.1
Завантаження пазух

м3

7196,53

V>озг=V>k-V>под.м

5.2 Вибір комплексу машин і немає механізмів

З вивчення навчальної та спеціальної літератури, аналізу отриманого завдання слід

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація