Реферати українською » Строительство » Пристрої очищення повітря від забруднюючих речовин


Реферат Пристрої очищення повітря від забруднюючих речовин

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Характеристика промислової вентиляції

2. Вимоги, які пред'являються вентиляції

3. Розрахунок вентиляційного устрою

3.1 Метод розрахунку

4.Устройства очищення повітря

4.1 Сухіпилеуловители

4.2 Мокрепилеуловители

4.3Тканевиепилеуловители

4.4 Електричніпилеуловители

4.5 Фільтри

4.5.1 Сухі пористі фільтри

4.5.2Смоченние пористі фільтри

4.5.3Фильтрующие матеріалиФП

4.5.4 Фільтри для тонкої ісверхтонкой очищення повітря від пилу, мікроорганізмів і переміщення радіоактивних аерозолів

4.6 Індивідуальні агрегати очищення повітря від пилу

5. Методи очищення шкідливих домішок

Укладання

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток У

Додаток Р

Додаток Д

Додаток Є

Додаток Ж

Додаток З

Додаток І

Додаток До

Додаток Л

Додаток М


Запровадження

Повітря необхідний життєдіяльності людей, будь-яке його забруднення несприятливо впливає самопочуття стан здоров'я. Постійне вплив забрудненого повітря на організм дозволить призвести до важким недугам. Тому така необхідно постійно ознайомитися з станом атмосфери Землі, зменшувати кількість забруднюючих речовин що викидаються у повітря.

Під терміном атмосферне забруднення слід розуміти присутність у зовнішньому повітрі різних газів і аерозолів, які несприятливо впливають на живі організми, погіршуючи їх життєві умови, і від збитки матеріальних цінностей. Величезний шкода, заподіювана забрудненням атмосфери, і велика вартість заходів боротьби з нею надають проблемі попередження забруднення атмосфери крім соціальної ще й економічну значимість. Нині цю проблему придбала міжнародного характеру і став загальної практично всім країн світу.

Кількість і асортимент речовин, забруднюючих зовнішню середу (викиди промислового виробництва та побутові відходи), настільки зросли, що саме природне середовище неспроможна знешкодити їх природним шляхом.

Найбільше забрудненню довкілля відбувається у високорозвинених в промисловому відношенні країн і країнах, у яких сільському господарстві широко використовує добрива, гербіциди та інші хімікати.

Основними джерелами забруднення атмосфери є природні, виробничі і побутові процеси; виділені у своїй забруднювачі може бути зведені у наступні чотири групи:

1) природні забруднювачі мінерального, рослинного, тварини або мікробіологічного походження;

2) забруднювачі, які утворюються під час спалювання палива потреб промисловості, опалення будинків та споруд, під час роботи автомобільного, залізничного, авіаційного, морського, річковий транспорт тощо.;

3) забруднювачі, які утворюються внаслідок промислових виробничих процесів;

4) забруднювачі, які утворюються під час спалювання і переробки побутових й управління промислових відходів.

Наприклад, під час спалювання палива на атмосферу можуть надходити дуже багато твердих частинок незгорілого палива й золи, шкідливі гази, зокрема окис вуглецю ЗІ, незгорілі вуглеводні, чи окислені речовини (альдегіди і кислоти), сполуки сірки (>S02,S03,H2SO4), окисли азоту (NO,N02), аерозолі — частинки сажі і пилу, зважені повітря.

Небезпека для довкілля іноді представляють викиди, супроводжують металургійні процеси.

За виробництва кольорових металів крім шкідливих домішок, які виникають під час спалювання палива, виділяються сірчистий і вуглекислий газ, окис вуглецю і окисли різних металів. Багато пилу й шкідливі речовини — окислів свинцю, ртуті, миш'яку та інших. — виділяється під час виробництва міді, цинку та інших кольорових металів.

Усі роздрібнення, переробки,пересипки і транспортування сипучих матеріалів супроводжуються виділенням пилу, яка може забруднювати навколишню територію України й атмосферу.

Підприємства хімічної промисловості відрізняються надзвичайно більшою розмаїтістю шкідливих речовин. Ускладнення зумовлені широким асортиментом своєї продукції, темпами розвитку цієї промисловості, й постійним збільшенням виробництва. У атмосферу від підприємств можуть надходити різні газоподібні, рідкі й тверді хімічні речовини. Так було в процесі отримання сірчаної кислоти у повітря надходять сірчистий газ, аерозоль сірчаної кислоти, окисли азоту NO та пил. На лакофарбових заводах у повітря виділяються пари різноманітних розчинників — бензину,ксилола, толуолу,изопропанолового спирту та інших. Для підприємств хімічної промисловості характерно вміст у викидах одночасно великої кількості різних за своїм властивостями хімічних речовин. Потрапляючи у повітря, вони взаємодіють друг з одним і може перетворюватися на інші сполуки, іноді навіть більше шкідливі для організму, ніж вихідні.

Всі ці забруднювачі прямим чином впливають нашу здоров'я, наводячи до таких важким недугам, як ракові захворювання. У виникненні злоякісних пухлин сприяють канцерогени, які у продуктах згоряння вихлопних газах до двигунів внутрішнього згоряння, викиди деяких промислових... підприємств, пил промислових центрів. Хвороби дихальнихпутей—бронхити, астма, емфізема — викликаються забруднювачами, дратуючими органи дихання. Роздратування слизової оболонки очей призводить дослезотечению і захворювання кон'юнктивітом. Діти найбільше потерпають впливу різних забруднювачів. Нормативи чистоти приземного шару повітря — це звані гранично припустимі концентрації (ГДК) атмосферних забруднювачів. ГДК слід розуміти таку концентрацію хімічного сполуки, яка за щоденному протягом багато часу вплив на організм людини бракує будь-яких патологічних змін чи захворювань, які виявляються сучасними методи дослідження. Для кожної сфери промисловості прийнято певні значення ГДК.

У цьому курсовому проекті представлені основні пристрої з очищення повітря від забруднюючих речовин, їх принцип праці та ефективність очищення.


1. Характеристика промислової вентиляції

вентиляція очищення повітря домішка фільтр

У приміщенні все шкідливості (крім радіаційного тепла) переносять повітрям, рух визначається струминними течіями. Повітряні струменя мають різне походження.

За наявності приміщенні нагрітих поверхонь устаткування повітря, торкаючись ним, нагрівається, його щільність дедалі менше щільності оточуючих мас повітря і він витісняється вгору. Так утворюються теплові струменя. Аналогічно відбувається освіту струменів охолодженого повітря у поверхонь, мають температуру нижче від температури довкілля, з тією різницею, що струменя холодного повітря, маючи велику щільність, падають вниз.

Задля підтримки у приміщенні необхідних санітарно-гігієнічних параметрів повітряної середовища необхідно постійно видаляти "відпрацьований" (забруднений) повітря і передбачати надходження чистого повітря, тобто. здійснювати повітрообмін. Видалення із приміщення забрудненого повітря здійснюється витяжною вентиляцією (витяжкою), подача чистого повітря –приточной вентиляцією (припливом).

Залежно від способу спонукання повітря до руху вентиляція підрозділяється на природну (аерацію) і механічну. При природною вентиляції переміщення повітря здійснюється внаслідок різниці тиску стовпів зовнішнього й внутрішнього повітря і дії вітру. При механічної вентиляції повітря наводиться в рух спеціальними установками – вентиляторами.

У приміщеннях влаштовують як механічну, і природну вентиляцію, можливі також комбінації названих способів. Зазвичай, приміщення не герметичні, тому, тоді як них нагнітати певна кількість повітря, то стільки ж повітря піде із приміщення. При механічноївитяжкеудаляемое кількість повітря компенсуватися надходженням зовнішнього повітря черезнеплотности в будівельнихограждениях будинку.Устройства видалення і подача повітря на приміщення, здійснювані організованим шляхом, звуться припливно-витяжної вентиляції.Вентиляция то, можливо місцевої влади йобщеобменная. При видалення шкідливостей безпосередньо в місця їх виділення досягається максимальний ефект дії вентиляції, бо за цьому відбувається забруднення великих обсягів повітря і можна видалити малими обсягами повітря виділені шкідливості. Такий спосібвентилирования називається місцевої витяжною вентиляції. Як місцевихотсосов застосовуються різні конструкції: укриття, бортовіотсоси, панелі рівномірного всмоктування, парасолі та інших. Найбільшою ефективністю мають укриття. Виділення шкідливостей відбувається всередині укриття, із якого вони пробираються і відводиться межі будинку. Укриття мають дверцята і отвори. Коли технологічний процес Демшевського не дозволяє застосувати укриття, влаштовуються бортовіотсоси чи панелі рівномірного всмоктування. З метою зниження витратудаляемого від бортовихотсосов повітря може влаштовуватисяпередувка.Бортовимиотсосами обладнуються гальванічні ванни, столи для просочення і методи обробки виробів тощо. Над робітниками столами, де технологічний процес ведеться за всієї площі столу, влаштовуються панелі рівномірного всмоктування. Там, коли виділення шкідливостей іде за рахунок всьому об'єму приміщення чи пристрій місцевихотсосов неможливо, передбачаєтьсяобщеобменнаявитяжная вентиляція. Для відшкодуванняудаляемого із приміщення повітря подається зовнішнє чисте повітря, яку проводятьприточной вентиляцією, якій у змозі бути місцевої влади йобщеобменной.Общеобменние приплив повинен спрямовуватися у найбільш "брудні" місця виробничого приміщення у кількостях, щоб розбавити виробничі шкідливості до гранично допустимі концентрації чи понизити температуру до необхідної приизбитках тепла у приміщенні.

Місцеваприточная вентиляція може виконуватися як повітряних душею і повітряних оаз з метою створення в обмежений обсяг приміщення необхідних метеорологічних параметрів. Повітряний душ виконується як струменя повітря, спрямованої на людини. Повітряний оазис передбачає "затоплення" частини робочого приміщення свіжим повітрям. Ця відповідальна ділянка то, можливо за периметромвигорожен із загального приміщення легкими конструкціями. На відміну від повітряного душа при устрої повітряного оазису подача свіжого повітря здійснюється з невеликими швидкостями.

У холодну пору року повітря, подаванийприточной вентиляцією, підігрівається. Витрата тепла на нагріванняприточного повітря становить значну частину експлуатаційних витрат, тому найчастіше доцільно застосовуватиподмешивание внутрішнього (нагрітого) до зовнішньому повітрю, тобто. здійснювати часткову рециркуляцію привредностях (гази, аерозолі тощо.) обмежується санітарними нормами.

Організований природний повітрообмін називаєтьсяаерацией. Для аерації з промисловою будинках служать віконні отвори у і стулки (поворотні) в ліхтарях. Віконні отвори в стінних передбачаються для припливу, а ліхтарі – для витяжки. У житлових і більшості адміністративних приміщень провітрювання здійснюється з допомогою кватирок.Витяжная установка складається з паркана забрудненого повітря, повітроводи транспортування повітря, вентилятор і очисне пристрій. Повітря вступає увоздухоприемние устрою, відбувається завоздуховодам і після очищення видаляється у повітря.

Зазвичай, в системах вентиляції при обробці повітря досить застосовувати устрою очищення і нагрівання повітря.

>Наружний повітря до подачі до приміщення піддається обробці. Спочатку він очищається від пилу в фільтрах. У холодну пору року повітря підігрівається вкалориферах і воложиться в камері зрошення, у якійфорсунками розпорошується вода, вступаюча в контакти з які пройшли повітрям.

2. Вимоги, які пред'являються вентиляції

 

В усіх життєвих виробничих та допоміжних приміщеннях передбачають вентиляцію: природну, механічну чи змішану.

При розрахунках вентиляції необхідні метеорологічні умови і гранично припустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих приміщень визначають по санітарних норм проектування промислових підприємств.

При розрахунку системприточной вентиляції у холодний період приймають такі розрахункові параметри зовнішнього повітря:

Для природною та механічної вентиляції, настановленим боротьби зизбитками тепла, вологи і виділеннями газів, гранично концентрації яких стало понад 100 мг/м3, - розрахункові параметри зовнішнього повітря для вентиляції;

дляобщеобменной вентиляції, настановленим боротьби з шкідливими виділеннями газів, ГДК яких 100 мг/м3 і менше , або заради компенсації кількості повітря.Удаляемого місцевимиотсосами і технологічним устаткуванням, - розрахункові параметри зовнішнього повітря опалювання.

Обсяг неорганізованого припливу зовнішнього повітря з суміжних приміщень для відшкодування витяжки у холодний період ні перевищувати однократний повітрообмін за годину, причому у суміжних приміщеннях повинні відсутні шкідливі виділення.

>Приточно-витяжную вентиляцію сполучених між собою приміщень влаштовують те щоб виключалася можливість надходження повітря з приміщень із велику кількість шкідливих виділень до приміщень із меншим кількістю шкідливих виділень.

>Приточний повітря годі було подавати через зони з великим забрудненням повітря на зони із меншим забрудненням.

Повітря подаваний системами з механічним спонуканням, забирають в найменш забрудненій зоні із вмістом шкідливих виділень трохи більше 30% від гранично-допустимої норми її змісту у робітничій зоні. Інакше припливний повітря піддається очищенні.

У системахприточной вентиляції треба використовувати рециркуляції повітря.Рециркуляционний повітря ні утримувати шкідливих домішок (газів, парів, пилу), кількість яких перевищує 30% від гранично-допустимої концентрацій, щоб загальний вміст шкідливих домішок повітря робочої зони не перевищувало гранично допустимі концентрації.

У виробничих будинках будь-якого типу заборонена застосування повної чи часткової рециркуляції для вентиляції, повітряного опалення, сполученого зприточной вентиляцією і кондиціонуванням повітря за наявності низки отруйних газів, парів, пилу.

При шкідливих виділеннях газів вентиляціюкранових кабін здійснюють зовнішнім повітрям, а інших випадках застосовують кранові кондиціонери, працівники рециркуляцію.

Аварійнувитяжную вентиляцію передбачають відповідно до відомчими вказівками. При включенні аварійної вентиляції витяжка спеціальним протоколом не компенсується. Рекомендують застосовувати автоматичне включення аварійної вентиляції від газоаналізаторів,настраиваемих на допустиму концентрацію газів чи парів.

>Приточний повітря системами механічної вентиляції подають:

в робочу зону – за спільної виділення помешканнях із виділеннями тепла і пилу при устрої витяжки у зоні, у якій спостерігаються максимальні концентрації пилу вище, ніж у робочої зоні (зварювальні цехи ін.);

в верхню зону приміщень із виділеннями газів і пилу, які видаляються місцевимиотсосами – за відсутності значнихизбитков явного тепла;

в верхню зону приміщень – при нижньоївитяжке помешкань із парів летючих розчинників і пилу;

в верхню зону із подачею за необхідності частини обсягу повітря на робочу зону – помешкань з виділеннями тепла і вологи або тільки виділеннями вологи;

в верхню зону – помешкань суспільних соціальних і допоміжних будинків;

в верхню зону мінімальним кількістю струменів – прирассредоточенном виділенні вологи з температурою рідини менш 400 З повагою та без значних виділень тепла.

Видалення повітря приобщеобменной механічної вентиляції передбачають:

з верхньої зони – при виділенні газів з щільністю менше щільності повітря і водяних парів; при виділенні газів незалежно від своїх щільності, як у приміщенні є надлишки явного тепла; при виділенні пилу з одночасним виділенням тепла від зосереджених джерел високої температури ( наприклад, плавильні цехи);

з верхньої та нижньої зони – при виділенні газів з щільністю більше щільності повітря, коли надлишок явного тепла у холодний період відсутня;

з нижньої зони – при виділення приміщенні пилу.

>Очистку повітря від пилу в системах механічноїприточной вентиляції рекомендують передбачати:

в умовах технологічного процесу у разі, коли запиленість повітря перевищує 30% від допустимі концентрації пилу у робітничій зоні приміщення;

в системах повітряногодуширования і за подачі повітря на зону дихання працюючих.


3. Розрахунок вентиляційного устрою

 

ЦиклонЛИОЭТ. Високий рівень очищення виходить вциклонах системи >ЛИОЭТ (Ленінградський інститут організації та економіки праці). Після входу в циклон завдяки поверхні верхньої кришки за першого ж своєму повороті повітряний потік отримує гвинтове рух, що й зберігається до виходу повітря на вихлопну трубу. Припоступательно-вращательном русі пил, яка перебуває у повітрі, під впливом відцентровій сили йде до зовнішньої стінці циклону і, вдаряючись про неї, осідає вниз. Найбільш дрібні частки, встигли дістатися зовнішньої стінки циклону, відносяться з циклону через внутрішню вихлопну трубу.

Для розрахунку основних розмірів циклону приймаються такі припущення:

1) частки пилу мають форму кулі;

2) траєкторія руху куль приймається пласкою;

3) відцентрова сила спрямована по радіусу циклону (насправді спрямована нормально доспиралеобразной траєкторії

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація