Реферати українською » Строительство » Розрахунок будівельної ноги


Реферат Розрахунок будівельної ноги

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство за освітою

>ФГОУСПО «Санкт-ПетербурзькийАрхитектурно-Строительний Коледж»

Контрольна робота

за курсомОсoбенности проектування

>Виполнил:

студент групи 511Сз-07

Васильєв Михайло Вікторович

шифр 28

Керівник: Є.І.Кирнос


Завдання

>Рассчитать будівельну ногу, якщо:

• Дерево Граб 1 сорти;

•Тепловлажностний режим експлуатаціїA1

• Місто Іванова

• Клас відповідальності будинку III уN= 0.9 >кН / м3

• Крокстропильних ніг1,3м

• Пролітстропильних ніг 4,45 м

• Кут нахилу покрівлі до обрію 29°

Склад покриття:

про - покрівля і настилqn = 0,20 >кН / м2

>qр = 0,25 >кН / м2

про - утеплювач = 12 див, у = 3,2 >кН / м3

про -пароизоляцияqn = 50 >кН / м2

про - підшивка = 19 мм, у = 6,0 >кН / м3


Рішення

 

1. Збір навантажень

а) Навантаження на 1 м2 перекриття

Найменування >Норм.

>>f

Розрахункова
>п/п навантажень

>кн/м2

>кн/м2

I

Постійні

1. >Кровля і настил 0.20 0.25
2. >Утеплитель 0.38 1.30 0.494

> = 0,12 м, у = 3,2 >кН / м3

3. >пароизоляция  0,05 1.30 0,065

>qn = 0,05 >кН / м2

4 підшивка 0,114 1.30 0.148

> = 0,019 м, у = 6,0 >кН / м3

Разом постійні

0,744 0,957
II

Тимчасові

II сніг район

>Sр.= P.Sтаблр.>µ

>Sр.= 1.2 x 0.881= 1,057

0,74

>СНиП

>II-25-80

(п 5.7)

0,7

1,057
Разом тимчасові 0,74 1,057
Повна навантаження 1,48 2,01

>µприлож.3* враховує характер покрівлі дляодноскатних ідвухскатних покриттів.

 

Схеми снігових навантажень і коефіцієнти >m

 

Номер схеми >Профили покриттів і схеми снігових навантажень

Коефіцієнтm і науковотехнологічна галузь

застосування схем

1

Будівлі з односхилими і двоскатними покриттями

>m = 1 при a 25°;

>m = 0 « a 60°.

Варіанти 2 і трьох треба враховувати для будинків з двоскатними покриттями (профіль б), у своїй варіант 2 — при 20° a 30°; варіант 3 — при 10° a 30° лише за наявності ходових місточків чи аераційних пристроїв по конику покриття

>m = 1 при a 25°; (проміжні значення a приймаємо по інтерполяції)

>m = 0 « a 60°.

Для a = 29°m = 0.886

P.Sтаблр= 1.2кН / м2 ( табл. 4 >СНиП 2.01.07-85*)

>Sр.= 1.2 x 0.881= 1,057кН / м2

б) Навантаження на1м.п.стропильной ноги з урахуванням власної ваги (лінійний елемент),т.к.взборе навантажень на 1 м2 покриття , власний вагу кроквнеучтен (незнаємо перетин) для деревини , вводиться коефіцієнтK=1,05 враховує власний вагу визначаєтьсяравнораспределенная навантаження.

в)q =q>полн.>табл.р. x L x уN x K xcosa

>q = 2.01 x 1.3 x 0.95 x 0.9 x 1.05 x 0.87 = 2.04 >кН / м2

>cos29° = 0.87

2. Статичний розрахунок

>Рассматриваем більш невигідну схему навантаження.

Повна навантаження +сосредаточенний вантаж .

Повна навантаження (людина з інструментом) (q+p), деPзв. =100кг = 1кН

>P =Pзв x>f = 1 x 1.2= 1.2кН

>>f = 1.2

перекриття прогин навантаження перетин

Визначаємоизгибающий момент який діє усечении.

М >max =q x L2 /8 +p x L xcosa / 4 = 2.04 x 4.45 2/ 8 + 1.2 x 4.45 x 0.87/ 4 = 6.2кНм

 

3. Підбір перерізу елемента

З досвіду проектування приймаємо товщину бруса щонайменше 100 мм.

Знаходимо розрахункове опору на вигин.

Ru табл.= 14Мпа (>СНиПII-25-80)

Таблиця 3

Напружене

стан і

характеристика елементів

Позначення

Розрахункові опору, , для сортів деревини

1 2 3
1.Изгиб, стиснення ісмятие вздовж волокон:
а) елементи прямокутного перерізу (крім вказаних у підпунктах “б”, “в”) заввишки до 50 див

Rі, Rз, Rдив

14

140

13

130

8,5

85

Уточнюємо до нашого дерева ітепловлажностного режиму, перекладні коефіцієнти.

Розрахункові опору й інших порід деревини встановлюються шляхом множення величин, які у табл. 3, на перехідні коефіцієнти >mп, вказаних у табл. 4. (>СНиПII-25-80)

>mп = 1.3

Таблиця 4

Коефіцієнт >mп для розрахункових опорів

>Древесние породи

розтяганню, вигину, стиску ісмятию вздовж волокон Rр, Rі, Rз, Rдив

стиску ісмятию впоперек волокон R>с90, R>см90

>скаливанию R>ск

Хвойні
1.Лиственница, крім європейської й японської 1,2 1,2 1
2. Кедр сибірський, крім Красноярського краю 0,9 0,9 0,9
3. Кедр Красноярського краю, соснавеймутова 0,65 0,65 0,65
4.Пихта 0,8 0,8 0,8
Тверді листяні
5. Дуб 1,3 2 1,3
6. Ясен, клен, граб 1,3 2 1,6
7. Акація 1,5 2,2 1,8
8. Береза, бук 1,1 1,6 1,3
9.Вяз, ільм 1 1,6 1

Для різних умов експлуатації конструкцій – на значення коефіцієнт >mв, вказаних у табл. 5;

>mв = 1

Таблиця 5

Умови експлуатації (по табл. 1) Коефіцієнтmв Умови експлуатації (по табл. 1) Коефіцієнтmв
А1, А2, Б1, Б2 1 В2,В3,Г1 0,85
А3,Б3, В1 0,9 >Г2,Г3 0,75

Ru = Ru табл x >mп x >mв

Ru =14x103 x 1.3 x 1 = 18.2x103кПА

Визначаємо геометричні характеристики перерізу , зокрема момент опору.


Wxтр =Мmax / Ru = 6.2кНм/ 18.2x103кн/м2 = 0.34 x 10-3м3

Wxтр = 340 див3

Знаючи Wxтр можна визначити висоту (ширину) перерізу бруса.

Wxтр = b x h2/ 6 (геометрична формула для прямокутного перерізу)

h = 6 x Wxтр / b = 6 x 340 див3/10см = 14.28 див

По сортаменту пиломатеріалів приймаємо перетин бруса

b x h = 100 x 150

 

Перевірки прийнятого перерізу (b x h = 100 x 150)

а) =М >max /Wx Ru ; Wx = b x h2/ 6 = 10 x 152 / 6 = 375 див3

> =6.2кНм / 375 x 10-6 м3 = 16.53 x 103 Ru = 18.2x103 >кПА

б) Перевірка жорсткості (прогину).

>Деформационний розрахунок по нормативним навантажень, визначаємо нормативну навантаження на1м.п. елемента від власної ваги ; + сніг; +сосредаточенний вантаж.

>qзв =qтабл.зв. x L x уn xcosa + bз x hз x у>q

>qтабл.зв = 1.42кн/м2

у>q= 8кн/м3

 

Щільність деревини і фанери. Додаток 3 (>СНиПII-25-80)

>qзв = 1.42кн/м2 x1,3м x 0.9кн/м3 x 0.87 + 0.1 x 0.15 x 8 = 1.57кн/м


Знаходимо стрілу прогину

F = 5 xqзв x L4/ 384 x E x Yx +Pзв x L3 xcosa / 48 x E x Yx

Yx – моментенерции перерізу

Yx = b x h3/ 12 = 10 x 15 3/ 12 = 2812.5 див4

E = 10 x 106кПа (>const)

F = 5 x 1.42кн/м2 x 4.454/ 384 x 10 x 106кПа x 2812.5 див4+ 1 x 4.453 x 0.87 / 48 x 10 x 106 >кПа x

x 2812.5 див4 = 0.031 м

Відносний прогин дорівнює:

>F/L [>F/L] = 1/200

>Прогиби елементів будинків та споруд нічого не винні перевищувати величин, які у табл. 16

Таблиця 16 . (>СНиПII-25-80)

Елементи конструкцій Граничні прогини в частках прольоту, трохи більше
1. Балкимеждуетажних перекриттів 1/250
2. Балки горищних перекриттів 1/200
3.Покрития (крімендов):
а) прогони,стропильние ноги 1/200
б) балки консольні 1/150
в) ферми,клеение балки (крімконсольних) 1/300
р) плити 1/250
буд)обрешетки, настили 1/150
4.Несущие елементиендов 1/400
5.Панели і елементифахверка 1/250

>F/L = 0.031/4.45 = 0.0069 = 1/143 (в частках прольоту)

>F/L= 1/143 [>F/L] = 1/200

Висновок: Відносний прогин більше припустимого , отже жорсткість даного перерізу забезпечена, приймаємо перетин бруса длястропильной ноги b x h = 100 x 150.


Схожі реферати:

Навігація