Реферати українською » Строительство » Розрахунок фундаменту будівлі


Реферат Розрахунок фундаменту будівлі

Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва й архітектури

Кафедра підстав і фундаментів

>РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РОБОТА

>Виполнил:

ст. грн.ПГС-52с

>Горбан О.С.

Перевірив:

>Ересько О.Г.

Одеса 2010


Варіант №4

Найменування грунту.

Характеристики

>Суглинок лесовидний >Супесьлессовая >Суглинок лесовидний
1 2 3 4
Потужність шару,h(м) 3,2 4,2 4,3

>>s,кН/м3

26,9 26,9 26,7

>,кН/м3

17,9 17,1 17,9
W 0,19 0,18 0,17

>E/Esat,МПа

8/3,5 7,7/3,5 8/2,4

>P>sl, >кПа

120 80 70

>>sl при >>zg,кПа

50 0,006 0,005 0,007
150 0,022 0,024 0,023
250 0,031 0,032 0,030
>, град 20 20 18
з,кПа 20 20 19

Визначення типу грунтових умов ізпросадочности:

>>di =>di /1+wі ,кН/м3

>>d1=17,9/(1+0,19) = 15.04кН/м3;

>>d2 = 17,1/(1+0,18) = 14.49кН/м3;

>>d3 = 17,9/(1+0,17) = 15.3кН/м3;

n =1->d />s

n1 = 1- 15,04/26,9 = 0,44;

n2 = 1- 14,49/26,9 = 0,46;

n3 = 1- 15,3/26,7 = 0,427;

1. Визначення частки грунтів вводонасищенном стані:

>sat і =>di + P.S>r > nw ,кН/м3

деw =10кН/м3;


P.S>r = 0,8 – для суглинок;

P.S>r = 0,85 – длясупеси;

>sat 1 =>15,04+0,80,4410=18,56кН/м3;

>sat 2 =>14,49+0,850,4610=18,4кН/м3;

>sat 3 =>15,3+0,80,42710=18,716кН/м3;

2. Визначаємо ординатиепюри напруг від власної ваги грунту навколо оцінки підошви кожного шару:

>>zg і = sat і> h і ,кПа

>>zg і =>18,563,2=59,392кПа;

>>zg і =>59,392+18,44,2=136,672кПа;

>>zg і =>136,672+18,7164,3=217,151кПа;

3. Будуємоепюру напруг>zg


4. На схемою будуємоепюри початковогопросадочного тискуP>sl

Грунт вважаєтьсяпросадочним від власної ваги не більше ділянки завтовшки h>sl і, де виконується умова:P>sl <>zg

5. У межах кожногопросадочного шару h>sl і визначається середнє напруга>z >sl і :

>>z >sl 2=(80+136.672)/2=98.03кПа;

>>z >sl 3=(136.672+217.151)/2=176.91кПа;

6. Будуємо графіки залежності>sl =f (>>zg)

 

За графіком визначаємо значення>sl і, відповідне>z >sl і

7. Визначаємо осідання грунту від власної ваги:


P.S >sl і g =>sl і> h>sl і;

P.Ssl 2 g =0.01363.08=0.042м;

P.Ssl 3 g =0.02494.3=0.107м; P.Ssl g =0.149м

Висновок: оскільки P.S >sl g =14.9см >5см, отже задані грунти ставляться до II типу попросадочности.

№2

Розрахунок фундаментів напросадочних грунтах.

>bl=1,82,7м;d=1,8м;N=780kN;

>1.Определение напруги від власної ваги грунту навколо оцінки підошви фундаменту:

>>zg 0 =d,кПа

 >>zg 0=>17,91,8=32,22кПа

2. Визначення середнього тиску під підошвою фундаменту:

Р = (>N/bl) +d ,кПа

Р =(>780/1,82,7)+1,820=196,5кПа

3. Визначення допустимих напруг від зовнішнього тиску позначці підошви фундаменту:

>>zр 0 = Р ->zg 0,кПа

>>zр 0 =196,5-32,22=164,28кПа


>4.Толщину грунту нижче підошви фундаменту розбиваємо на елементарні верстви, завтовшки h і =0,4 b

h і=>0,41,8=0,72м

5.Допустимие напруги за українсько-словацьким кордоном елементарних верств визначаються за такою формулою:

>>zр=>zр 0 , де (>,) по табл.

6. Визначаємо осадку методомпослойного підсумовування:

P.S= (>>zр і > hі) / Є і ,

де=0,8

>

>z і, див

>

>>zр,кПа

>>zр і, >кПа

h і, див

Є і,кПа

P.S і, див

 

0 0 1.000 164.28 152.21

72

3500 2.5

 

0.8 0.72 0.853 140.13 114.75 72 1.89 1.6 1.44 0.544 89.37 72.37 72 1.19 2.4 2.16 0.337 55.36 45.75 72 0.75 3.2 2.88 0.22 36.14 30.64 72 0.5 4.0 3.6 0.153 25.13 20.54 72 0.34 4.8 4.32 0.097 15.94 15.37 72 0.25 5.6 5.04 0.09 14.79 12.82 72 0.21 6.4 5.76 0.066 10.84 9.69 - - - 7.2 6.48 0.052 8.54 7.8 - - - 8.0 7.2 0.043 7.06 6.41 - - - 8.8 7.92 0.035 5.75 5.34 - - - 9.6 8.64 0.03 4.93 4.77 - - - 10.4 9.36 0.026 4.6 4.19 - - - 11.2 10.08 0.023 3.78 3.45 - - - 12.0 10.8 0.019 3.12

>7.Определяем осадку фундаменту: P.Sф=P.Sі=>7.63см

7.1 На схемою будуємо сумарнуепюру напруг:>z=>zр+>zg

7.2 На схемою будуємоепюру початковогопросадочного тискуP>sl і

7.3 Визначаємо середнє напруга>z >sl і у кожномупроседающем шарі:

>>z >sl 1=(192.68+142.45)/2=167.57кПа;

>>z >sl 2=(142.45+148.35)/2=145.4кПа;

>>z >sl 3=(148.35+217.0)/2=182.68кПа;

8. Визначаємо осідання фундаменту:

9. P.S>sl і р= h>sl і>>sl і >sl і ,

де>sl і >f (>>zsl і);

>>sl 1=0.02358;>sl 2=0.02313;>sl 3=0.02529;

доsl і =>0,5+1,5(P-P>sl і) /P0;P0=100кПа;

до >sl 1 =0,5+1,5(196.5- 120) / 100=1.648;

до >sl 2 =0,5+1,5(196.5- 80) / 100=2.248;

до >sl 3 =0,5+1,5(196.5-70) / 100=2.398;

P.S>sl 1 р=>1.40.023581.648=0.054 м;

P.S>sl 2 р=>4.20.023132.248=0.218 м; P.S>sl р=0.533 м;

P.S>sl 3 р=>4.30.025292.398=0.261 м;

10. Визначаємо сумарну деформацію підстави:

P.S= P.Sф +P.S>sl р ;

P.S=7.63+53.3=60.93см > P.S>max, u =>8см;

Висновок: пристрій цього виду фундаменту при заданих геологічних умов неможливий.

№3

Розрахунок пальових фундаментів з забивних призматичних паль на грунтах II типу попросадочности

>1.Определение показника плинностіпросадочних грунтів за повноїводонасищении:

IL=/WL- W>P; де е = (1+W)-1;

е1 =  (1+0.19)-1=0.788;

е2 =  (1+0.18)-1=0.856;

е3 =  (1+0.17)-1=0.745;

IL 1=/0.26-0.18=0.925;

IL 2=/0.24- 0.18=1.766;

IL 3=/0.28- 0.19=0.9;


Як несе шару приймаємо глину з IL=0;

>2.Определяем довжину паль:

Lсв=0.5+1.4+4.2+4.3+1.6=12 м;

де0.5м –довжинаоголовка палі;

>1.6м –величиназаглубления палі в що має шар;

Приймаємо паліС12-35

>3.Строим графік змінипросадки від власної ваги грунту за глибиною.


№№услов. шару

Zі, м

IL

u,

м

Опір тертю по бічний поверхні

Негативні сили тертя по бічний поверхні, Рn, >кН

>крупность піску

hі,

 м

>fі,

 >кН/м2

>u·>cf·fі · hі

>I, град

ЗI,кПа

>tgI

>>zg,і >кН/м2

>і,кН/м2

Рn=і· hі · u,кН

1 2,5 0,925 1,4 1,4 - - 17,4 13,3 0,3134 39,35 21,93 42,98
2 4,2 1.766 1,4 2,0 - - 17,4 13,3 70,95 28,87 80,84
3 6,2 1,4 2,0 - - 112,05 37,88 106,06
4 7,3 1,4 0,2 - - 135,45 43,02 12,05
5 8,4 0,9 1,4 2,0 - - 15,7 12,7 0,2811 154,8 43,02 120,46
6 9,545 1,4 0,291 - - 176,7 43,02 17,53
7 10,691 1,4 2,0 7 19,6  ∑ 379,92
8 11,695 1,4 0,009 7 0,09
9 12,5 0 1,4 1,6 7 15,68 - -

∑ 35,37


>4.Определяем розрахункову навантаження на палю в грунтових умовах II типу попросадочности з урахуванням негативного тертя за такою формулою:

Nсв=(F>d /до) -з ·Рn ,кН

де

>з- коефіцієнт умови роботи, залежить відпросадки грунту від власної ваги ;з=0, якщо P.S>sl 5см;

>свайний фундамент грунт просадка

>з=0,8 , якщо P.S>sl 2· P.Su=>16см;

h>sl

Рn =uі·hі – негативна сила тертя;

>i=1

>і = 0,7>zg,і ·tgI + ЗI – розрахункове опір грунту зрушенню, обумовлений до глибини h>sl=>6м; при глибині h>sl >6мі приймається постійних і рівним значенням на глибині6м.

>I, ЗI – розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомої зчеплення грунту, відповідно.

>I =/1,15 [град.] ; ЗI =С/1,5 [>кПа] ;

>>zg,і– вертикальна навантаження від власної ваги грунту на середині і-го умовного шару;

F>d =з(>з>r•>R•A+ uз>f •>fі • hі) ,кН

F>d = 1• (1•11400 • 0,123+35,37) = 1437,57кН

Nсв = (1437,57/1) – 0,72·379,92 = 1164,03кН


Схожі реферати:

Навігація