Реферати українською » Строительство » Організація і технологія монтажу ділянки підземного газопроводу міста Белокуриха


Реферат Організація і технологія монтажу ділянки підземного газопроводу міста Белокуриха

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОРГАНИЗАЦИЯ І ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУУЧАСТКА ПІДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДУ МІСТАБЕЛОКУРИХА


Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕХНОЛОГІЯСТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РОБІТ

1.1 Вихідні дані

1.2Физико-механические властивості грунтів

1.3 Земляні роботи

1.3.1 Визначення обсягів земляних робіт

1.3.2 Вибір оптимального комплектуземлеройно-транспортних машин

1.3.3 Вказівки із виробництва земляних робіт

1.3.4 Заходи з техніці безпеки під час виробництваземлянихработ

1.4Монтажние роботи

1.4.1 Вибір машин та правових механізмів по монтажним параметрами

1.4.1.1 Вибіртрубовоза

1.4.1.2 Вибіргрузозахватних пристосувань

1.4.1.3 Вибір монтажного крана

1.4.2 Вказівки із виробництва будівельно-монтажні роботи

1.4.3 Заходи з техніці безпеки під час виробництва будівельно-монтажні роботи

2ОРГАНИЗАЦИЯСТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РОБІТ

2.1Календарное планування

2.1.1 Калькуляція трудових витрат заробітної плати

2.1.2 Розробка календарного плану

2.2 Розрахунок техніко-економічних показників

2.3 Потреба матеріально-технічні ресурси

2.4 Розробкастройгенплана

2.4.1 Розрахунок тимчасового будівельного господарства

2.4.1.1 Розрахунок тимчасових приміщень

2.4.1.2 Розрахунок небезпечної зони роботи крана

2.4.1.3 Розрахунок потреби у водних ресурсах

2.4.1.4 Розрахунок потреби у електроенергії…………………………..

2.5 Заходи з техніці безпеки длястройгенплана

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІТЕРАТУРА


Запровадження

Організація – завдання створені задля підвищення продуктивність праці.

Технологія – наука про методи виконання будівельних процесів, які забезпечують обробку будівельних матеріалів, напівфабрикатів і конструкцій для одержання продукції заданого якості.

Росія — єдина велика країна, що цілком забезпечує себе паливом і енергією з допомогою стабільних при рідних ресурсів немає і одночасно експортує газове паливо.

Давньогрецький історик Геродот писав про "вічних вогнях" на горіХимера, що у Малої Азії. Джерела горючих газів були відомі у Азербайджані, Ірані, Індії; безліч запалених смолоскипів призвело до виникнення у країнахогнепоклонства. Слово "Азербайджан" у перекладі арабського означає "країна вогнів".

До цього часу збереглися пам'ятки давнини — храмогнепоклонства вСухаранах наАпшеронском півострові, і навіть храм вогню у провінції Пенджаб таки в Індії.

У Росії її газ спочатку використовували висвітленню міст, його одержували доходи з кам'яного вугілля на газових заводах. Перший газовий завод було побудовано 1835 р. у Петербурзі, кам'яне вугілля йому привозили з-за кордону.

У самій Москві газовий завод було побудовано 1865 р. Газ, вироблений на газових заводах, отримав назву ">светильний".

На початку XX в., коли висвітленню використовують гас, газ почали застосовувати опалювання і приготування їжі.

У 1913 р. виробництво штучного газу Росії становила лише лише 17 млн м . Надалі країни широко розгорнулося виробництво штучних газів: коксового, доменного, генераторного. Штучні гази одержували доходи з кам'яного і бурого вугілля, горючих сланців, торфу і деревини. Вони зіграли на вирішальній ролі у розвитку металургійної, металообробній та інших найважливіших галузей промисловості.

На початку 20-х стала збільшуватися видобуток нафтового (попутного) газу. 1925-го р. видобуток газу становила 127 млн м , а 1940 р. — більш 400 млн м".

У 1941... 1942 рр. побудували газопровід від газових родовищ у районіБугуруслана іПохвистнево до р. Куйбишева протяжністю 160 км. У 1946 р. завершилося будівництво першого далекого газопроводуСаратов—Москва протяжністю 840 км і з діаметром 320 мм, яким подавалося у Москві 0,5 млрд м3 газу щорічно.

Надалі Україна перейшла від будівництва окремих газопроводів до спорудження систем магістральних газопроводів.

Природний газ — основне джерело газопостачання, застосовується у багатьох ланках народного господарства країни. Завдяки природного газу виробляють близько 95% сталі та чавуну, більш 60 % цементу, більш 90 % мінеральних добрив багатьох ланках народного господарства країни. Завдяки природного газу виробляють близько 95% сталі та чавуну, більш 60 % цементу, більш 90 % мінеральних добрив.

До основному завданню у сферігазоиспользования ставляться: -нарощування темпів газифікації житлових будинків -комунально-побутових і промислових підприємств; -максимальна завантаження діючих газопроводів-відводів; -розширення газових мереж, і систем газопостачання рівня, забезпечує щорічне збільшення подачі газу не більше 15,8 млрд м3, зокрема сільську місцевість — 5,3 млрд м , що вплине розвиток провідних галузей економіки (машинобудування, металургії, будівництва й ін.), які поруч із випуском профільної продукції збільшать виробництво металургійних і поліетиленових труб, матеріалів, газової апаратури, приладів та устаткування систем газопостачання.

У газової промисловості триватимуть розробки та впровадження економічних і ресурсозберігаючих технологій, приладів та устаткування будівництва і експлуатації систем газопостачання. Надалі Україна перейшла від будівництва окремих газопроводів до спорудження систем магістральних газопроводів.

Природний газ — основне джерело газопостачання, застосовується у багатьох ланках народного господарства країни. Завдяки природного газу виробляють близько 95% сталі та чавуну, більш 60 % цементу, більш 90 % мінеральних добрив багатьох ланках народного господарства країни. Завдяки природного газу виробляють близько 95% сталі та чавуну, більш 60 % цементу, більш 90 % мінеральних добрив.

До основному завданню у сферігазоиспользования ставляться: -нарощування темпів газифікації житлових будинків -комунально-побутових і промислових підприємств; -максимальна завантаження діючих газопроводів-відводів; -розширення газових мереж, і систем газопостачання рівня, забезпечує щорічне збільшення подачі газу не більше 15,8 млрд м3, зокрема сільську місцевість — 5,3 млрд м , що вплине розвиток провідних галузей економіки (машинобудування, металургії, будівництва й ін.), які поруч із випуском профільної продукції збільшать виробництво металургійних і поліетиленових труб, матеріалів, газової апаратури, приладів та устаткування систем газопостачання.

У газової промисловості триватимуть розробки та впровадження економічних і ресурсозберігаючих технологій, приладів та устаткування будівництва і експлуатації систем газопостачання.


1. ТЕХНОЛОГІЯСТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РОБІТ

 

1.1 Вихідні дані

- діаметр труби: 200 мм;

- довжина газопроводу: 1460 м;

- вид грунту: глина;

- час будівництва: літо;

- умови будівництва: місто;

- матеріал труб: поліетилен;

- середня глибина закладення газопроводу: 1,4 м.

1.2Физико-механические властивості грунтів

 

У будівельному виробництві грунтами називають породи, які залягають у верхніх шарах земної кори.

Глина – є силікат, у якому глинозем, кремнезем, домішки піску, винищити, окису заліза ідр.,а також хімічно пов'язану воду. Містить св. 30% частинок діаметром менш 0,005 мм.

ПоЕНиР 1-2 визначають фізико-механічні властивості грунту:

1. група грунту на залежність від труднощі його розробки:

- ланцюговим екскаватором;

- бульдозером;

- вручну

2. щільність грунту за природного залягання: = 1,8т/м ;

3. крутість тимчасового укосу: 1:0,25;

4. коефіцієнт початкового розпушення: 32%;

5. коефіцієнт залишкового розпушення: 9%;


1.3 Земляні роботи

До земляним ставляться такі види робіт:

1.срезка рослинного шару;

2. попередня планування будівельного майданчика бульдозером;

3. розробка грунту на траншеїодноковшовим екскаватором;

4. розробка грунту підприямки для зварювання труб;

5. підбиття пазухелектротрамбовками;

6. зворотна засипання траншеї бульдозером;

7. ущільнення грунту;

8. остаточна планування будівельного майданчика бульдозером;

10. рекультивація землі

1.3.1  Визначення обсягів земляних робіт

1.Срезка рослинного шару:

Площа зрізання рослинного шару визначаю за такою формулою:

>Sср =A*L,м

де: А -ширена зрізання (>14м- в міських умовах)

L - довжина газопроводу.

>Sср = 14*1460 =20440м

Обсяг зрізання рослинного шару визначається за такою формулою:

>Vср =>A*L*hср,м

де:hср - глибина зрізання (приймаю рівної 0,15 – 0,2 м)


>Vср = 14 * 1460 * 0,2 = 4088 м3

2. Попередня планування будівельного майданчика бульдозером, грейдером та інших:

Обсяг попередньої планування будівельного майданчика визначається за такою формулою:

>Vпп =>A*L*hпп,м

>Vпп = 14 * 1460 * 0,2 = 4088 м3

3. Розробка грунту на траншеїодноковшовим екскаватором,многоковшовим екскаватором (>роторним чи ланцюговим).

Обсяг траншеї визначається за такою формулою:

V = hпорівн * L* (а + впорівн)/2, м3.

де hпорівн - середня глибина траншеї, м

а - ширина траншеї понизу, м;

впорівн - середня ширина траншеї зверху, м.

Середня глибина траншеї під час прокладання газопроводу всупесчаном грунті визначається за такою формулою:

hпорівн = 1,3 м

а =d + 0,3

а = 0,273 + 0,3 = 0,573 м 0,7 м. дляодноковшового екскаватора

Середня ширина траншеї зверху визначається за такою формулою:


впорівн = а + 2 * hпорівн *m, м

де:

>m - крутість тимчасового укосу траншеї, м

впорівн = 0,7 + 2 * 1,3 * 0,5 = 2 м

> = (0,7 – 0,273)/2 = 0,21 м

V = (1,3* 1140 *(0,7 + 2))/2 = 2000,7 м3

 

4. Розробка грунту підприямки для зварювання труб:

Обсяг траншеї підприямки для зварювання труб визначається за такою формулою:

Vін = (>0,05)*V, м3

Vін = 0,05 * 2000,7 = 100,03 м3

 

5. Ручне доопрацювання (підчищанні) дна траншеї:

Обсяг грунту по ручний доопрацюванні (підчищанні) дна траншеї визначається за такою формулою:

V>подч =а*L* hзв, м3

де: hзв - глибина шару по ручний доопрацюванні траншеї, приймаємо рівної 0,05 м

V>подч = 0,7 * 1140 * 0,05 = 39,9 м3

6.Подбивка пазух ручними чиелектротрамбовками:

Обсягподбивки пазух ручними чиелектротрамбовками визначається за такою формулою:


Vпазух = V>подб.транш - V>тр, м3

де: V>подб.транш - обсягподбивки траншеї,м;

V>тр - обсяг труби газопроводу,м.

Vпазух = 504,9 – 66,22 = 438,68 м3

Обсягподбивки траншеї визначається за такою формулою:

V>подб.транш = (>d + 0,2)*L*(а + У>подб)/2, м3

де: У>подб - ширинаподбивки пазух зверху, м визначається за такою формулою:

У>подб = а + 2 *m * (>hп +d + 0,2), м

У>подб = 0,7 + 2 * 0,5 * (0,273 + 0,2) = 1,173 м

де:hп - товщина піщаного шару, приймається рівної 0,1 м.

V>подб.транш = (0,273 + 0,2)* 1140*(0,7 + 1,173)/2 = 504,9 м3

Обсяг труби газопроводу визначається за такою формулою:

V>тр = L* *>d2/4, м3.

V>тр = (1140 * 3,14 *(0,273)2)/4 = 66,22 м3.

7. Зворотний засипання траншеї бульдозером:

Сумарний обсяг траншеї визначається за такою формулою:

Vторб = V + Vін, м3.

Vторб = 2000,7 + 100,03 = 2100,73 м3.


Обсяг зворотної засипки визначається за такою формулою:

V>засип = Vторб - V>тр -Vп -Vпазух, м3

де:Vп - обсяг піщаноїподсипки,м, визначається за такою формулою:

>Vп = 0 м3

V>засип = 2100,73 – 66,22 – 438,68 = 1595,83 м3

За виробництва робіт у польових умовах влаштовуєтьсякавальер для зворотної засипки, площа його перерізу вираховується за формулою:

P.SКав = VКав / L, м2

де VКав - обсяг грунту накавальере, м3, з урахуванням коефіцієнта початкового розпушення грунту, визначається за такою формулою:

VКав = (V>засип + Vпазух )* Доін, м3.

де Доін - коефіцієнт початкового розпушення,

VКав = (1595,83 + 438,68) * 1,12 =2278,61м3.

P.SКав = 2278,61 / 1140 = 1,9 м2

Якщо перетинкавальера буде зацікавлений у вигляді рівнобедреного трикутника з крутизною укосів 1: 1,5, що він відповідає крутизні укосів насипної грунту, то висота М і є підстави У в м такогокавальера виражаються формулами:


М = P.SКав / 1,5

М = 1,9 / 1,5 = 1,2 м

У = 3* М

У = 1,2 * 3 = 3,6 м

8. Ущільнення грунту:

Площауплотняемой поверхні визначається за такою формулою

>Vуп =А*L*hпорівн, м3

>Vуп = 4320 м3

>Рис 2 Ескіз траншеї

9. Остаточна планування будівельного майданчика бульдозером

Площа остаточної планування будівельного майданчика бульдозером визначається за такою формулою

V>оп = V>пп = 0,05 * 20 * 1140 = 1140 м3

10.Рекультивация землі.

Обсяг рекультивації землі визначається за такою формулою:

V>рек.з. =Vср*hс , м3


де:hс - товщинасрезаемого шару, приймаємо рівної 0,2 м

V>рек.з. = 3420 м3

 

1.3.2  Вибір оптимального комплектуземлеройно-транспортних машин

 

На розробку траншеї необхідно підібрати такий комплект машин, який за мінімальних витратах може виконати роботу. Комплект підбирається залежно від виду розроблюваного грунту, глибини і обсягу розробки, гідрогеологічних і кліматичних умов.

Спочатку вибирають провідну машину, у своїй необхідно керуватися такими умовами:

- ємність ковша і параметри екскаватора вибираються залежно від обсягу траншеї,

- міць і марка бульдозера, скрепера чи грейдера - від дальності транспортування грунту,

- ємність кузоваавтосамосвалов - від ємності ковша та його кількості за мінімального завантаження грунтом,

 

Таблиця 1.

Вибір комплектів механізації

I варіант механізації II варіант механізації
>Срезка рослинного шару
БульдозерДЗ - 18 БульдозерДЗ - 9
Розробка траншеї
ЕкскаваторЭО –4121А Екскаватор Еге - 656
Зворотний засипання
БульдозерДЗ - 18 БульдозерДЗ - 9
Планування
БульдозерДЗ - 18 БульдозерДЗ - 9
>Рекультивация
БульдозерДЗ - 18 БульдозерДЗ - 9

Техніко-економічне порівняння варіантів механізації роблять у наступній послідовності:

1. Собівартість розробки 1 м3 грунту визначається за такою формулою:

З =1,08*SС>маш.см / П>см.вир.(вед),руб/м3,

де: 1,08 - коефіцієнт, враховує накладні витрати;

З>маш.см - вартістьмашино-смени що входить у комплект машини,руб/смен.

П>см.вир.(вед) - змінна вироблення провідною машини, враховує розробку грунтунавимет і завантаження у транспортні засоби, м3/змін, визначається за такою формулою:

П>см.вир.(вед) = V /nмаш-смен, м3/змін.

де: V - обсяг траншеї,м;

>nмаш-смен - сумарна кількістьмашино-смен екскаватора під час роботинавимет і з вантаженням в транспортні засоби

З I = 1,08 * 24,5 / 1333,8 = 0,019руб/м3

З I = 1,08 * 34,52 / 1539 = 0,024руб/м3

П Iсм.вир.(вед) = 2000,7 / 1,5 = 1333,8 м3/змін.

П IIсм.вир.(вед) = 20007 / 1,3 = 1539 м3/змін.

2.Удельние капітальні вкладення розробці 1 м3 грунту, визначаються за такою формулою:

Дозадовільно =1,07*S З>и.р) / П>см.вир.(вед)рік,руб/м.


де: 1,07 - коефіцієнт, враховує видатки доставку машин заводу- виготовлювача на базу механізації;

З>и.р -инвентарно-расчетная вартість машини що входить у комплект, крб

Трік - нормативне число змін роботи машини на рік, орієнтовно може з'явитися рівним 350 змін для машин з обсягом ковша до 0,65м включно і 300 – для ковшів більш 0,65м

Таблиця 2.

Розрахункова вартість машин і собівартістьмашино-смен механізмів

№ вар. механізації Найменування машини

Середня вартістьмашиносмени З>маш.см, крб

>Инвентарно розрахункова вартість машини З>и.р,тис.руб

Нормативне число змін роботи машини на рік Трік

I варіант >ДЗ - 18 24,5 7,21 300
механізації Еге - 4121 А 31,08 23,47 350
II варіант >ДЗ - 9 34,52 21,6 300
механізації Еге - 656 28,37 17,58 350

Дозадовільно I = 1,07* [(7,21 *1000)/(1333,8*300) + (4*23,47*1000)/(1333,8*350)] =

= 0,23руб/м.

Дозадовільно II = 1,07* [(21,6 *1000)/(1539*300) + (4*17,58*1000)/(1539*350)] =

= 0,18руб/м.

3. Наведені видатки розробку 1 м3 грунту визначаються за такою формулою:

Пзадовільно = З +Е*Кзадовільно,руб/м.

де: Є - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, рівний 0,15.


Пзадовільно I = 0,019 + 0,15 * 0,23 = 0,049руб/м.

Пзадовільно II = 0,024 + 0,15

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація