Реферати українською » Строительство » 14-поверховий 84-квартирний житловий будинок


Реферат 14-поверховий 84-квартирний житловий будинок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Брестський державний технічний університет

Кафедра підстав, фундаментів, інженерної геології і геодезії

>Курсовой проект

«14-поверховий84-квартирний житловий будинок»

>Виполнил:

студент 4 курсуСФ

>гр.ПП-2АрабейР.Г.

Прийняв:

>Федоров В. Г.

Брест 2006р.


>РЕФЕРАТ

Проектування фундаментів для великопанельного 14-поверховий84-квартирний житловий будинок.Пояснительная записка /АрабейР.Г.гр.ПП-2 – Брест: 2006 р./ 56 сторінок, 15 ілюстрацій, 6 таблиць, 10 джерел.

Ключове слово: фундамент, підставу, грунт,свайний, стрічковий, закладення, обріз, опір, відмова.

Містить результати розрахунку і конструювання фундаментів будівлі у 3-х варіантах: дрібного закладення природному підставі, на штучному підставі,свайного.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>1.ИСХОДНЫЕДАННЫЕ

>2.ОЦЕНКАИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙСТРОИТЕЛЬНОЙПЛОЩАДКИ

3.ВАРИАНТНОЕПРОЕКТИРОВАНИЕЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТУ

3.1Расчет фундаменту дрібного закладення природному підставі

3.1.1 Вибір глибини закладення фундаменту

3.1.2 Визначення перерізу арматури підошви фундаменту

3.1.3 Визначення опади фундаменту

3.2 Проектування пальових фундаментів

3.2.1 Визначення глибини закладенняростверка

3.2.2 Визначення довжини палі

3.2.3 Визначення несучою здібності палі

3.2.4 Проектуванняростверка

3.2.5 Визначення опади фундаменту методом еквівалентного шару

3.2.6 Розрахунокростверка за міцністю

3.2.7 Вибірсваебойного устаткування й визначення відмови паль

3.3 Проектування фундаментів на штучному підставі

3.3.1 Приймаємо, як штучного підстави піщану подушку

3.3.2 Визначаємо орієнтовні розміри фундаменту

3.3.3 Розрахунок розмірів піщаної подушки

3.3.4 Визначення перерізу арматури підошви фундаменту

3.3.5 Перевірка міцностіподстилающего шару грунту

3.3.6 Розрахунок опади фундаменту

4.СРАВНЕНИЕВАРИАНТОВ

5.РАСЧЁТТЕЛА ФУНДАМЕНТУ

>6.ТЕХНОЛОГИЯ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ ПОУСТРОЙСТВУФУНДАМЕНТОВ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІТЕРАТУРА


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проектування підстав і фундаментів є комплексної завданням, у якому мають бути враховані вимоги, щоб забезпечити необхідну їх міцність, стійкість, довговічність. Тип проектованого фундаменту визначається інженерно-геологічними умовами будівельного майданчика, залежно яких можуть бути запропоновані різні конструктивні варіанти. Правильний вибір підстави то, можливо забезпечений тільки основі усебічне вивчення геологічних і гідрогеологічних умов будівельного майданчика.


>1.ИСХОДНЫЕДАННЫЕ

Район будівництва – р. Брест.

Дані геологічним здобутків представлені у табл.1.

Таблиця 1

№ варіанта № свердловини Глибина відбору зразка від поверхні, м >Гранулометрический склад, %

Щільність частинок

>s,г/см3

Щільність грунту

,г/см3

Вологість % Межіпластич-ности
>2 2-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1

>P

L

8 >Скв.№1 2 0 0,5 1,5 7 91 2,66 1,73 27,1 18,6 28,6
>Скв.№1 4 0 1 1 8 90 2,65 1,82 26 18,5 29
>Скв.№2 5 0 0,5 0,5 4,0 95 2,75 2 27 20 40
>Скв.№2 9 0 0,5 0,5 3 96 2,77 2,01 27 22 43
>Скв.№3 13 2 21 33 21 23 2,66 1,99 15,2 0 0
 

>2.ОЦЕНКАИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙСТРОИТЕЛЬНОЙПЛОЩАДКИ

Вихідний матеріал для проектування фундаментів - дані інженерно-геологічних умов будівельного майданчика і фізико-механічні характеристики грунтів, використовуваних як підстав, дано у табл.1. Характеристики грунтів необхідно обраховувати кожному за шару окремо, відповідно до їхнього порядку залягання.

1 шар.

Визначаємо найменуванняпилевато-глинистого грунту та його фізико-механічні властивості, якщо w = 27,1 %; w>P = 18,6 %; wL = 28,6 %;rP.S = 2,66т/м3;r = 1,73т/м3.

Найменуванняпилевато-глинистих грунтів визначають за кількістю пластичності:

>J>P = wL - w>P = 28,6 – 18,6 = 10 %.

Відповідно дотабл.4/2/ данийпилевато-глинистий грунт єсуглинком,

>т.к. 7 % <J>P = 10 % < 17 %.

За показником плинності визначаємо стан суглинку:

.

Відповідно дотабл.7/2/ даний суглинок єтекучепластичним,т.к. 0,75 <JL = 0,86 < 1,0.

Визначаємо щільність грунту на сухому стані:


.

Визначаємо коефіцієнтпористости грунту за такою формулою:

.

Потабл.11/2/ визначаємо показники міцності грунту; потабл.9/2/ – модуль загальної деформації; потабл.12/2/ – розрахункове опір (у разі це можна).

Висновок: даний грунт може бути використаний у ролі природного підстави.

2 шар.

Визначаємо найменуванняпилевато-глинистого грунту та його фізико-механічні властивості, якщо w = 26 %; w>P = 18,5 %; wL = 29 %;rP.S = 2,65т/м3;r = 1,82т/м3.

Найменуванняпилевато-глинистих грунтів визначають за кількістю пластичності:

>J>P = wL - w>P = 29 – 18,5 = 10,5 %.

Відповідно дотабл.4/2/ данийпилевато-глинистий грунт є суглинок,т.к. 7 % <J>P = 10,5 % < 17 %.

За показником плинності визначаємо стан суглинку:

.

Відповідно дотабл.7/2/ даний суглинок ємягкопластичним,

>т.к. 0,5<JL = 0,71 < 0,75

Визначаємо щільність грунту на сухому стані:

.

Визначаємо коефіцієнтпористости грунту за такою формулою:

.

Потабл.11/2/ визначаємо показники міцності грунту: jn = 16,2°; Зn = 16,4кПа; потабл.9/2/ – модуль загальної деформації:Е=8,4МПа; потабл.12/2/–расчетное опір: R0 = 191,2кПа.

Висновок: досліджуваний грунт – суглинокмягкопластичний, котрій: jn = 16,2°;

Зn = 16,4кПа; Є = 8,4МПа; R0 = 191,2кПа.

 

3 шар.

Визначаємо найменуванняпилевато-глинистого грунту та його фізико-механічні властивості, якщо w = 27 %; w>P = 20 %; wL = 40 %;rP.S = 2,75т/м3;r =2,0т/м3.

Найменуванняпилевато-глинистих грунтів визначають за кількістю пластичності:

>J>P = wL - w>P = 40 – 20 = 20 %. Відповідно дотабл.4/2/ данийпилевато-глинистий грунт є глиною,т.к.J>P = 20 % > 17 %.

За показником плинності визначаємо стан глини:


.

Відповідно дотабл.7/2/ дана глина єтугопластичной,т.к. 0,25 <JL = 0,35 < 0,5.

Визначаємо щільність грунту на сухому стані:

.

Визначаємо коефіцієнтпористости грунту за такою формулою:

.

Потабл.11/2/ визначаємо показники міцності грунту: jn = 17°; Зn = 50кПа; потабл.9/2/ – модуль загальної деформації:Е=18МПа; потабл.12/2/–расчетное опір:

R0 = 306,3кПа.

Висновок: досліджуваний грунт – глинатугопластичная, на яку: jn = 17°; Зn = 50кПа; Є = 18МПа; R0 = 306,3кПа.

4 шар.

Визначаємо найменуванняпилевато-глинистого грунту та його фізико-механічні властивості, якщо w = 27 %; w>P = 22,0 %; wL = 43 %;rP.S = 2,77т/м3;r = 2,01т/м3.

Найменуванняпилевато-глинистих грунтів визначають за кількістю пластичності:

>J>P = wL - w>P = 43 – 22 = 21 %.

Відповідно дотабл.4/2/ данийпилевато-глинистий грунт є глиною,т.к.J>P = 21 % > 17 %.

За показником плинності визначаємо стан глини:

.

Відповідно дотабл.7/2/ дана глина єполутвердой,т.к. 0 <JL = 0,24 < 0,25.

Визначаємо щільність грунту на сухому стані:

.

Визначаємо коефіцієнтпористости грунту за такою формулою:

.

Потабл.11/2/ визначаємо показники міцності грунту: jn = 19°; Зn = 54кПа; потабл.9/2/ – модуль загальної деформації: Є =21МПа; потабл.12/2/–расчетноесопротивление:R0 = 320кПа.

Висновок: досліджуваний грунт – глинаполутвердая, на яку: jn = 19°; Зn = 54кПа; Є = 21МПа; R0 = 320кПа.

5 шар.

Визначаємо вид піщаного грунту покрупности, її стан і механічні характеристики, якщо =1,99т/м3; >s=2,66т/м3;w=15,2 %;гранулометрический складприведен в табл.1.

Найменування піщаного грунту визначаємо потабл.3/2/: маса частинок крупніша 0,5 мм не перевищує 21+33=54% > 50% отже, грунт - пісок великий.

Визначаємо щільність грунту на сухому стані:

.

Визначаємо коефіцієнтпористости грунту за такою формулою:

.

Потабл.5/2/ встановлюємо, що пісокпилеватий, щільний,т.к. е = 0,54 < 0,55.

Ступінь вологості:

деrW = 1,0т/м3 - щільність води.

Відповідно дотабл.6/2/ - пісок вологий,т.к. 0,5 < < 0,8.

Потабл.8/2/ визначаємо показники міцності грунту: jn = 40,3°; Зn = 1,1кПа; потабл.9/2/ – модуль загальної деформації:Е=41МПа; потабл.12/2/–расчетное опір:

R0 = 600кПа.

Висновок: досліджуваний грунт – пісокпилеватий, середньої щільності, насичений водою, котрій: jn = 40,3°; Зn = 1,1кПа; Є = 41МПа; R0 = 600кПа.


Зведена таблиця характеристик шарів грунту

Таблиця 2

№ шару Найменування грунту Потужність шару, м

>s

>s

>d

>d

w,%

wL,%

w>P,%

I>P,%

IL

e

P.S>r

Зn,

>кПа

n,>o

R0,кПа

Є,МПа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 >Суглиноктекучепластичний 3,3 1,73 2,66 1,361 27,1 28,6 18,6 10 0,85 0,95 0,76 - - - -
17,3 26,6 13,61
2 >Суглинокмягкопластичний 1,5 1,82 2,65 1,44 26 29 18,5 10,5 0,71 0,84 0,82 16,4 16,2 191,2 8,4
18,2 26,5 14,4
3 Глинатугопластичная 3,0 2,0 2,75 1,575 27 40 20 20 0,35 0,75 0,99 50 17 306,3 18
20,0 27,5 15,75
4 Глинаполутвердая 3,4 2,01 2,77 1,58 27 43 22 21 0,24 0,75 1,00 54 19 320 21
20,1 27,7 15,8
5 Пісок великий, щільний, вологий - 1,99 2,66 1,73 15,2 - - - - 0,54 0,75 1,1 40,3 600 41
19,9 26,6 17,3
 

3.ВАРИАНТНОЕПРОЕКТИРОВАНИЕЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТУ.

3.1 >Расчет фундаменту дрібного закладення природному підставі
3.1.1 Вибір глибини закладення фундаменту

>Составляем геологічну колонку грунтів що становлять будівельний майданчик:

Мал.1. Схема у виборі глибини закладення фундаменту.

З інженерно-геологічних умов будівельного майданчика видно, що на посаді підстави можна використовувати2-ой шар (суглинокмягкопластичний), який єпросадочним грунтом.

Необхідно враховуватиме й те що, щозаглубление підошви фундаменту нижчеWL також небажано,т.к. зростає трудомісткість і вартість робіт з влаштуванню фундаменту. Отже, підставу фундаменту –2-ий шар суглинокмягкопластичний.

>Определим нормативну глибину сезонного промерзання за такою формулою: ; або за схематичної карті /2/. По карті знаходимо, що з р. Бреста:

Визначаємо розрахункову глибину сезонного промерзання:

м;

де:kh = 0,4 - коефіцієнт, враховує вплив теплового режиму споруди,табл.13/2/.

З огляду на, що глинаполутвердая може бути надійною підставою,заглубляем фундамент в що має шар по0,60м.

Беручи до уваги те, що у аналізованої частини будинку є підвал та враховуючи інженерно геологічні умови будівельного майданчика, приймаємо глибину закладення фундаментів 3,90 м, що більше .

Остаточно приймаємоd1 =3,90м.

3.1.1. Визначення розмірів фундаменту

- Визначаємо площа фундаменту:

де:кН/м3 – середнє частки матеріалу фундаменту і грунту з його уступах.

- Визначаємо ширину фундаменту:

.

- Розрахунковий опір грунту під фундаментом:

де: - коефіцієнт умов праці грунтового підстави, табл. 15/2/;

 - коефіцієнт умов праці будинку у взаємодії з повним правом, табл. 15/2/, залежить від виду грунту та відносини:.

>k=1,1 – коефіцієнт надійності, п. 2.174/8/.

  - коефіцієнти, залежать від ,табл.16/2/;

, приb<10м (>b=4,33м - ширина підошви фундаменту).

- розрахункове значення частки грунту, що залягає нижче підошви фундаменту.

 - розрахункове значення частки грунту, що залягає вище підошви фундаменту:

>d1 – наведена глибина закладення зовнішніх і управління внутрішніх фундаментів від статі підвалу, обумовлена за такою формулою:

;

де: h>s – товщина шару грунту вище підошви фундаменту із боку підвалу, м;

 – розрахункове значення частки матеріалу статі підвалу, ;

 – товщина конструкції статі підвалу, м.

.

>db=>2м – глибинаподвала(т.к. глибина підвалу2,2м, що більше2м);

-Ширина фундаменту при R1=237,6кПа

Значення R2 відрізняється від попереднього значення R1 на 3,5%, що менше 5%,

Вибираємо плитуФЛ.32.12, шириною 3,20 м, заввишки 0,50 м. Оскільки висота плити 0,50 м, то позначка підошви фундаменту зміниться Отже остаточна глибина закладення фундаменту дорівнює 4,1 м.

- Фактичне тиск під підошвою фундаменту:

>кПа;

.

Умова, необхідне розрахунку по деформаціям, виконується. Виробляти розрахунок на переривчастість непотрібен.

3.1.2 Визначення перерізу арматури підошви фундаменту

 

Рис.2. До визначенню перерізу арматури.

Приймаємо арматуру16S400(A>s=>20,1см2) з кроком100мм.Распределительную арматуру приймаємо6S400 з кроком250мм.

 

>3.1.3Определение опади фундаменту

Будуємоепюру розподілу напруг від власної ваги грунту на межах глибини нижче підошви фундаменту.

Вертикальне напруга від власної ваги грунту призначають у характерних горизонтальних площинах:

- позначка підошви фундаменту:

>кПа;

- на підошві другого шару:

>кПа;

- навколо оцінки рівня підземних вод:

>кПа;

- на підошві третього шару:

 >кПа;

де: - питому вагу грунту з урахуваннямвзвешивающего дії води:


>кН/м3

- на покрівлі четвертого шару (>водоупор ,т.к.JL = 0,24 < 0,25. ):

 >кПа;

- на підошві четвертого шару

 >кПа;

Далі визначаємо додаткове (вертикальне) напруження як у грунті під підошвою фундаменту за такою формулою:

,

де:235кПа;68,01кПа

тоді:кПа.

Товщину грунту нижче підошви фундаменту розбиваємо на верстви , завтовшки0,4b:

.

>Эпюру розподілу додаткових вертикальних напруг у грунті будуємо використовуючи формули:

де: - вертикальне напруга від власної ваги грунту лише на рівні підошви фундаменту вагивишележащих верств.

де: - коефіцієнт, який приймає по табл. 55 /8/ залежно від форми підошви фундаменту, співвідношення сторін прямокутного фундаменту і відносній глибини, рівної .

>Вичисление для будь-яких горизонтальних перетинів ведемо в табличній формі (табл. 3)

За отриманими результатам будуємоепюру і визначаємо нижню межусжимаемой зони (В.С.). Вона на горизонтальній площині, де дотримується умова: .

Оскільки розрахунки не дали результатів, то нижню межусжимаемой зони визначаємо графічним способом (див. рис.3).

Визначаємо осадку підстави кожного шару за такою формулою:

 

де: - безрозмірний коефіцієнт всім видів грунтів.

>Осадка підстави фундаменту виходить підсумовуванням величини опади кожного шару:


де: - гранично допустима осаду споруди; (для багатоповерховихбескаркасних споруд із несучими стінами зі значних панелей РНБ 5.01.01.-99 т.Б.1.).

.

Умова виконується, тобто. деформації підстави менша допустимих.

Таблиця 3.

>Суглинокмягкопластичний

0

0

1

-

163,35

71,65

14,33

8400

-

70

0,44

0,967

70

157,96

84,93

16,99

1,354

 Глинатугопластичная

128 0,8 0,881 58 143,91 0,243

256

1,6

0,642

128

104,87

18000

0,597

370

2,31

0,493

114

80,53

117,39

23,48

0,443

Глинаполутвердая (>водоупор)

370

2,31

0,93

0

80,53

144,39

28,88

0

384 2,4 0,477 14 77,92 21000 0,042
512 3,2 0,374 128 61,09 0,289

640

4

0,306

128

49,99

0,244

710
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація