Реферати українською » Строительство » Земляні роботи при плануванні та розробці будівельного майданчика


Реферат Земляні роботи при плануванні та розробці будівельного майданчика

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тобто.m=10. Обсяг в'їзний траншеї:

Обсяг грунту, залишені для зворотної засипки траншеї:

Загальний обсяг грунту, залишені для зворотної засипки:

Обсяг грунту,вивозимого межі будівельного майданчика:

3.2 Вибір екскаватора.

Для розробки грунту на котловані беремо 18 змін.

Обсяг грунту, розроблюваного екскаватором:

>Требуемая норма часу умашино-часах розробці 100 грунту:

З цієї величині за таблицямиЕНиР вибираються можливі марки екскаваторів. Для вибору найбільш економічного варіанта розглядаються два екскаватора. Один – обладнаний прямий лопатою, другий – зворотної. Норми часу вибраних екскаваторів би мало бути найбільш близькі до необхідної. Норма часу приймається поЕНиР з урахуванням, що грунт пісок з об'ємної масою 1,82т/м3 і розробити екскаватором є грунтом I групи.Экскаватори вибираються з гідравлічною приводом, обладнані ковшем з зубами, навантаження грунту на основному транспорт.

Таблиця 7. Вибір найбільш економічного варіанта екскаватора

§ЕНиР Марка екскаватора

МВР,маш-час

,>руб/см

,

крб.

1 >Е2-1-8

>ЭО-4321 пряма лопата

>q=0.8 м3

1.1 50

550
2 >Е2-1-9

>ЭО-4121А зворотна лопатаq=0.65 м3

1.6 42

672

Остаточно приймаємо екскаваторЭО-4121А зворотна лопатаq=0.65 м3, оскільки норма часу найближча до необхідної.

3.3 Вибіравтосамосвалов для вивезення грунту

Вибір можливих марокавтосамосвалов виконаний у табл. 8. Для заданого по вихідним даним грунту (пісок з об'ємної щільністю=1,82т/м3) прийнято: група грунту I,Кн=0.9,Кр=1.12. Для обраного екскаватораЭО-4121А зворотна лопатаq=0.65 м3,

Таблиця 8. Вибіравтосамосвала за вантажопідйомністю

, т

Маркаавтосамосвала

, т

>Недогруз (-) чи перевантаження (+)
6 5.68 >Маз 503 7 -19%
7 6.63 МАЗ 503 7 -5%
8 7.57 МАЗ 503 7 +8%
9 8.52 КаМАЗ 5511 10 -15%
10 9.46 КаМАЗ 5511 10 -5%
11 10.41 КаМАЗ 5511 10 +4%

Для подальшого розрахунку приймаютьсяавтосамосвали МАЗ 503 і КаМАЗ 5511, котрим відхилення від фактичної вантажопідйомності вбирається у 10%.

Час навантаження обчислюється за такою формулою:

деnк - число ковшів,погружаемих до одногоавтосамосвал; 60 – число секунд в хвилині;Кв=0,7 – коефіцієнт використання робочого дня екскаватора при навантаженні вавтосамосвали; розрахункове час циклу екскаватораЭО-4321:

Час пробігу в обидва кінці:

ДеL=2 км – дальність переміщеннягрунта;V=25 км/год – розрахункова швидкість руху; 60 – число хвилин, у годині.

Розрахунок кількостіавтосамосвалов виконаний у табличній формі (табл. 9). (Коефіцієнтиtін ,tр ,tм див. СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам.)

Таблиця 9. Визначення необхідного числаавтосамосвалов

Маркаавтосамосвала

nK

>tп ,

хв

>tін ,

хв

>tр ,

хв

>tм ,

хв

>tсам ,

хв

N
МАЗ 503 7 2.45 9.6 1,9 1.33 15.28 7
КаМАЗ 5511 10 3.5 9.6 1,9 2 17 5

Вибирається варіант, із меншою вартістю. Порівняння варіантів виконано в табличній формі (табл. 10)

Таблиця 10. Вибір найбільш економічного варіантаавтосамосвала

Маркаавтосамосвала >С0,руб/смену N >nсмен З, крб
2 МАЗ 503 30 7 16 3360
3 КаМАЗ 5511 38 5 16 3040

Остаточно приймається найбільш економічний варіант – 5автосамосвалов

КаМАЗ 5511.

3.4 Проектуванняекскаваторних вибоїв.

Технічні характеристики екскаватораЭО-4121А зворотна лопата:

Місткість ковшаq, м3

0,65
Найбільша глибина порпання котловануНmax, м 5.14
Найбільша висота вивантаженняHв, м 5
Найбільший радіус порпання R, м 9
Найбільший радіус вивантаження в транспортRв, м 7,8
Довжина гусеничного ходу А, м 3,42

>Радиуси порпання лише на рівні дна котловану:

Максимальний радіус

Деhп=2.01м – висота до осі п'яти стріли,b=0.52м – відстань від осі обертання до осі п'яти стріли

Мінімальний радіус

Крок робочої пересувки екскаватора:

Максимальна ширинаторцевого забою зверху під час руху екскаватора по прямий:

 

Максимальна ширина бічного забою зверху:


>Ширина котловану зверхуВ=37.2м>3.5R=3.59=31.5м, тому можливі дві схемипроходок. Перша схема – екскаватор рухається впоперек котловану,пионерная проходка – лобова, інші – бічні. Під час проектуванняпроходок спочатку ширина бічнихпроходок і вибирається їх кількість, та був розмірипионерной лобовій проходки (рис. 8).Ширина лобовій проходки окреслюється різницю між шириною котловану і сумарною шириною всіх бічнихпроходок. Друга схема –торцевая проходка з кількома стоянками по ширині котловану (рис. 9). Максимальне відстань між стоянками екскаватора по ширині котловану одно . Відстань від краю забою до найближчій стоянки приймається трохи більше половини шириниторцевого забою . І на першою і для другий схеми ширина котловану має відповідати рівності

де N – число стоянок екскаватора по ширині котловану У, звідси

Отримане число заокруглюється до цілого у велику бік, інакше ширина бічного читорцевого забою перевищить максимально можливу величину.

Отже, приймаєтьсяN=5. І тут ширина бічного забою можна прийняти рівноїВб=12.5 м, що менше максимально припустимого . Тоді ширинаторцевого забою

 

Ця величина вбирається у .

Для обох схемпроходок число стоянок, довжина прохідного екскаватором шляху, кут повороту екскаватора від центру ваги забою до точки вивантаження в транспорт однакові. Грунт зворотної засипки розміщається у тимчасових відвалах, які за периметром котловану. Обсяг відвалу визначається за тією ж формулі, що обсяг котловану. Ці обсяги рівні обсягу грунту,оставляемому для зворотної засипки з урахуванням початкового розпушення.

Масив грунту між площиною природного укосу і площиною укосу котловану є призму завалення. Тимчасові відвали повинні відстояти від призми завалення щонайменше ніж безпечну відстань, однакову 1 м. Відстань між бровкою укосу і підошвою відвалу (>берма) визначається різницею кутів укосу котловану (>) й щільного грунту (>пл) чи відповіднимизаложениями укосів. Кут природного укосу для відвалу (насипний грунт) приймається (СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам).

Обсяг грунту, залишені для зворотної засипки .

Розмірберми між бровкою котловану і підніжжям тимчасового відвалу дорівнює

Деmпл=2,m=1– коефіцієнти закладення природного укосу щільного грунту та укосу котловану (СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам),bбез=1м – безпечну відстань.

Площа поперечного перерізу відвалів за її розташуванні по 3-му сторонам котловану з урахуванням розпушення грунту:

При трикутному профілі відвалу його висотаhотв=а/2, а площа поперечного перерізу


 , звідки ширина підошви відвалу

  .

І тут відстань від осі екскаватора до осі тимчасового відвалу одно

де для прийнятої схемипроходокС=Вт/2=7.6м.

Отримане відстань перевищує максимальний радіус вивантаження екскаватораЭО-4121А. Отже, екскаватор неспроможна виробляти розвантаження грунту у відвал. І тут переміщення грунту зворотної засипки в часові відвали виконуєтьсяавтосамосвалами. Висота відвалу з умови вивантаження грунту зіавтосамосвалов безокучивания бульдозерами приймаєтьсяhотв=1 м, форма поперечного перерізу відвалу – трапеція.

Площа поперечного перерізу відвалів

Звідки

Калькуляція трудових витрат і середньої зарплати робочих розробки котловану.

Розрахунок трудових витрат та низької зарплати робочих виконується як і при плануванні майданчики. При визначенні обсягів робіт потрібно враховувати, що міра грунту, розроблюваний екскаватором з вантаженням вавтосамосвали, дорівнює загального обсягу грунту з відрахуванням обсягу грунту недобору,срезаемого бульдозером.

Обсяг грунту недобору визначається за такою формулою

 

 

деа=30м,b=60м – розміри котловану на дні,hнедоб=0.15м – глибина недобору,принимаемая залежно від ємності ковша екскаватора.

Обсяг грунту, розроблюваний екскаватором

Норма часу й розцінка для екскаватора розробці і навантаження грунту дається вЕНиР, у своїй для навантаження грунту недобору (>разрихленного бульдозером) група грунту приймається однією групу нижче (для грунту II групи з I групі, для грунту III групи з II по I групі тощо.). Для грунту I групи норму часу й розцінку годі й змінювати.

Бульдозер для зрізання грунту недобору вибирається те щоб необхідне виконання цієї роботи час відповідало часу необхідногоекскаватору для навантаження цього грунту наавтосамосвали. Норма часу розробці 100 грунту групи для екскаватораЭО-4121А зворотна лопата становитьНвр=1.6маш.-часов. По §Е2-1-22 підбираємо бульдозерДЗ-19 (>Д-494А) з урахуванням тракториТ-100, норма часу якого наближено норму часу екскаватора.


Технічні характеристики бульдозераДЗ-19 (§Е2-1-22):

Найменування показника

>ДЗ-19

(>Д-494А)

Тип відвалу >Неповоротний
Довжина відвалу, м 3,03
Висота відвалу, м 1,3
Управління >Гидравлическое
Потужність, кВт (к.с.) 79 (108)
Марка трактори >Т-100
Масабульдозерного устаткування, т 1,53

При визначенні норми часу й розцінки роботи бульдозера можна взяти, що бульдозер через кожні 25 м буде насипати проміжні вали, у тому числі екскаватор буде вантажити грунт вавтосамосвали. Тоді дляДЗ-19 з урахуванням тракториТ-100 на 100 м3 грунту групи (пісок) норма часу поЕНиР

розцінка

Трудомісткість транспортування грунтуавтосамосвалами визначається твором числа змін роботи з кількістьавтосамосвалов. Кількість змін роботиавтосамосвалов одно числу змін роботи екскаватора на навантаження грунту.

Тривалість роботи екскаватора при навантаженні грунту та транспортуванні межі будівельного майданчика на 2 км

Отже, для 5автосамосвалов КаМАЗ 5511, визначених у п. 3.3, числомашино-смен одно

При транспортуванні грунту в часові відвали для зворотної засипки не більше будівельного майданчика потрібно меншеавтоавтосамосвалов через меншого відстані транспортування. Кількістьавтосамосвалов у разі визначається повністю аналогічно п. 3.3, але з урахуванням фактичної дальності переміщення грунту. Використовуються саміавтосамосвали КаМАЗ 5511.Приближенно середня дальність переміщення грунту можна прийняти рівної ширині котловануВ=37.2м=0.0372 км. Розрахункова швидкість в такому відстані приймається 15 км/год. Час пробігу в обидва кінці

час циклуавтосамосвала

необхідну числоавтосамосвалов

Отримане число заокруглюється до найближчого більшогоN=3.

Кількість змін роботи екскаватора на навантаження вавтосамосвали грунту зворотної засипки

Кількістьмашино-сменавтосамосвалов 33.74=11.22.

Для визначення зарплати шоферів 3 класу у цінах 1988 р. приймається годинна тарифна ставка 0,7 крб. чи0.78=5.6руб за робочого дня.

>Ведомость використовуваних механізмів і машин приведено в табл. 11.

Калькуляція трудових витрат й виплату зарплати робочих представленій у табл. 13.

 

Таблиця 11.Ведомость використовуваних механізмів і машин

№п/п Найменування і тип Марка Кількість
1 Екскаватор зворотна лопата >ЭО-4121А 1
3 Бульдозер >ДЗ-19 1
4 >Автосамосвали КаМАЗ 5511 5

4. Вибір коштів наводопонижения

У відповідність до завданням коефіцієнт фільтрації грунтуКф=15м/сутки, перевищення рівня грунтових вод над рівнем дна котловануS=0.58м, перевищення рівня грунтових вод над рівнемводоупораН=12м, глибина котловануh=3.6м.

Котлован повністю вводоносном шарі.

Потужність водоносного шару, рівна перевищення рівня грунтових вод над рівнемводоупора,Н=12м.

Потужністьбезнапорного водоносного шару, рівна перевищення рівня грунтових вод над рівнем дна котловану,S=0,58 м.

Потужність напірного водоносного шару

Котлован формою близький до квадрату (ставлення довжини до ширини 60/30=2), тому наведений радіус котловану перебувають розслідування щодо формулі

Радіус впливуводопонижения

Де прийнятоТ=3 діб – час стабілізації режимуводопонижения,
>=0,2 – коефіцієнтводоотдачи грунту.

Притік води в котлован


Пропускна здатність одногоиглофильтра

       

деdl=0.05м2 – твір діаметрафильтрового ланки з його довжину для існуючихиглофильтрових установок.

Необхідна числоиглофильтров

Відстань міжиглофильтрами (м)

деL=67.2+20.5=68.2м,В=37.2+20.5=38.2м – довжина і ширина контуру розташуванняиглофильтров з урахуванням їхньої розташування з відривом 0,5 м від бровки укосу.

Приймається найбільше можливе відстань міжиглофильтрамиl=3 м, тоді остаточне числоиглофильтров


Установка одного ярусуиглофильтров забезпечує зниження рівня грунтових вод у центрі котловану на 4-5 м. Тому, за заданої глибині котловану досить одного ярусуиглофильтров.

>Требуемая загальна довжина водозбірного колектора

Оскільки приплив води в котлован невеликий, всього 28 м3/годину, замість трудомісткого монтажу складноїводопонижающейиглофильтровой установки доцільно застосувати відкритий водовідлив.

Для водовідливу варто прийняти 2 відцентрових насосаС-374 з продуктивністю 24 м3/годину кожен, глибиною всмоктування 6 метрів і висотою підйому 4 м.


>Библиографический список

1.ЕНИР. Загальна частина. М.:Прейскурантиздат, 1987. 37 з.

2.ЕНИР ЗбірникЕ2. Земляні роботи, вип. 1. Механізовані і ручні земляних робіт (>ЕНИРЕ2). М.:Стройиздат, 1988.

3.СНиП 3.02.01-87. Земляні споруди, основи, а фундаменти /Госстройиздат СРСР. М.:ЦИТП Держбуд СРСР, 1988. 128 з.

4.СНиП 12-03-2001. Безпека праці будівництві. Ч. 1. Загальні вимоги. СПб.: Вид-воДЕАН, 2006. 96 з.

5.СНиП 12-04-2002. Безпека праці будівництві. Ч. 2. Будівельний виробництво. СПб.: Вид-воДЕАН, 2006. 80 з.

6. Євдокимов В.А.Механизация і автоматизація будівельного виробництва. Л.:Стройиздат, 1985. 296 з.

7. ЧерненкоВ.К.,Галимуллин В.А., ЧебановЛ.С. Проектування земляних робіт.Программированное посібник. Київ:Вища школа, 1989.
160 з.

8.Хамзин С.К., Карасьов О.К. Технологія будівельного виробництва.Курсовое і дипломне проектування. Санкт-Петербург: Вид-во Інтеграл, 2006. 216 з.

9. Кузнєцов В. Г. Комплексна механізація земляних робіт. Методичні вказівки до курсовому ідипломному проектування для спеціальностей 1202, 1205. Твер:ТГТУ, 1987.

10. Кузнєцов В. Г.Водоотвод, водовідлив іводопонижение під час виробництва земляних робіт. Твер:ТГТУ, 1989. 32 з. (№ 492 у бібліотеціТГТУ).

11.Дехтерева А.А.,Гультяев В.І. Вертикальна планування майданчики і комплексна механізація планувальних робіт. Твер:ТГТУ, 2007.
28 з.

12. СуботінС.Л., Довідкові дані проземлеройно-транспортним роботам. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія будівельних процесів» ідипломному проектування для студентів спеціальностіПГС заочного навчання. Твер:ТГТУ, 2009.

13. МакароваТ.Ю. Земляні роботи.Учебно-методическое посібник для курсового проектування з дисципліни Технологія будівельних процесів і дипломного проектування студентів спец. 270102 –ПГС всіх форм навчання. – Твер.ТГТУ, 2009. –58с.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація